VN Group s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 50 257 106 264 231 153 96 620 384 118
2 Neobežný majetok hq 7a9 4 17k dg t2v c9 238 ip f9j
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 416 9 916 14 418 16 855 73 051
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí kb udm e uaw 7v 4o6 a4 1g9 ks hb6
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 26 300
33 Obežný majetok uj y1p g3 cxh gqr 2oj ak p21 2b4 u2b
34 Zásoby súčet 1k gg0
39 Tovar og v94
53 Krátkodobé pohľadávky súčet yo qhg o1 75c hm9 pmn 76 a9q h5i fmm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet iw pud hs 0w4 5o1 5il 2e lvk p85 qzq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7bc twp i9 gyz f53 lok
62 Sociálne poistenie t lbp ww1
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6 h0t j3o 8 q75 z 5el
65 Iné pohľadávky qhr i1k
71 Finančné účty pa gbd gu t1j md gzy er 45t e8 dm8
72 Peniaze ys ea9 5j n0r d28 we aj7 x ovl
73 Účty v bankách b6 k61 7 zt2 z6 i1u
74 Časové rozlíšenie súčet l8 ofg
76 Náklady budúcich období krátkodobé lc mdd
PASÍVA 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n4 jfk 0iq 11i cgr x71 gx kjt jb7 fes
80 Vlastné imanie n is8 kh au2 0b hcq rf wzj 82 2cj
81 Základné imanie súčet n bak v tyr d o3l r 4op v b5h
82 Základné imanie p 6eb i xv8 m 31k 7 8as 9 2fe
87 Zákonné rezervné fondy t2l 5ef
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond yc4 wj9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov i z26 jj 17t 65 65w im xbl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d x79 ga jt7 ms ynn p8 jd0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení h 27s 2 pag 4j b83 z 9td en fwc
101 Záväzky o5 wgb n2 d5n sci vrt tz 5bn ra6 jap
122 Krátkodobé záväzky súčet pp lk5 jo w8y 6sr 6gz oy 748 ra0 ckl
123 Záväzky z obchodného styku súčet ys kk0 l6 2ph jf k7u 01 ru0 vqr g2c
126 Ostatné záväzky z obchodného styku rb was 9u e9c 9ew dxg
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu e1d nj5
133 Daňové záväzky a dotácie ccz 1 rut t f2l k buq
135 Iné záväzky 5 vy0 2v mfy jw8 hck 6m f6n x