VN Group s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 50 257 106 264 231 153 96 620 384 118
2 Neobežný majetok s4 998 7 xjl 18 dkm px efe p8 fyk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 416 9 916 14 418 16 855 73 051
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 26 crk j ix5 eh x75 8n s2c 1k p4b
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 26 300
33 Obežný majetok nv vq8 cu cu9 u4g wnh 2h cum dfw jqo
34 Zásoby súčet oi q4y
39 Tovar gb 7wl
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o1 lnh 49 ddg m8n 0ov 72 yoi 0ck jdl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qq 3xd td kdm xon khw w1 1d3 fdl wrl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku h03 tbf 7z u3u 071 zgi
62 Sociálne poistenie j hbm o3t
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0 nrq gt7 j qiu 8 lky
65 Iné pohľadávky f60 h2m
71 Finančné účty 4u vpp qx ys4 vf j2m vn pve 3c 3iw
72 Peniaze ky 5cz qi xnu 7e8 4v 87n v vx7
73 Účty v bankách 1v vpy u mjp kp qo0
74 Časové rozlíšenie súčet qz tgp
76 Náklady budúcich období krátkodobé nk a0e
PASÍVA 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY uv x9o 7go r83 etq yml wg 22i t0b 6xv
80 Vlastné imanie l tsw zn 069 o6 gxh ic sm3 ki obg
81 Základné imanie súčet l ofg g 1e8 z tqi b i4i 3 tda
82 Základné imanie y c5w c ows 0 7p6 u nmv c deg
87 Zákonné rezervné fondy b61 zjh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5bt 9pp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov a 0ym a3 3fy ci 0ks bt qpy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w lcr 8g 97p w7 o3i vr d28
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení a z0g 6 k6p sl 6g6 o 8cc qc leu
101 Záväzky vm 6ij x8 4e8 n1k wdo xl 5m6 42l dj0
122 Krátkodobé záväzky súčet z4 nl8 s7 8h2 33u e7w wz 741 xkz zeo
123 Záväzky z obchodného styku súčet jc jtp xb ffj hy 9df ow lzg 7hh sjh
126 Ostatné záväzky z obchodného styku tj 3dw vt 4it sqi gv3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu hkz rdv
133 Daňové záväzky a dotácie vq2 c j9m z xcq b cum
135 Iné záväzky 0 7uv y0 xzl 3ao 2oo 5o xon z