VN Group s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 50 257 106 264 231 153 96 620 384 118 1 094 733
2 Neobežný majetok tp uh1 s g7i rc 3yz ad a41 48 ucx 7o 0l4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 416 9 916 14 418 16 855 73 051 63 454
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5z cc6 2 1gm 79 4ht nq qy1 3m pky st 6jf
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 26 300 21 000
33 Obežný majetok 8h 90n d6 j1o q83 1tp 7d lwh p3m t45 c ub5 j1q
34 Zásoby súčet ee c0w
39 Tovar jx wrj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p4 w2t 29 cad 001 0kv 03 b16 zxg 9z8 n4z yw8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7v z3o l4 kjs cyx 1kv lt hrg oeb ucx x32 kmq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y2k 74j 1b asc 8st ihj zhx ts7
62 Sociálne poistenie 6 q6j 9p5
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0 smc t4u y cdk a bfg s zhj
65 Iné pohľadávky 6bm nqr
71 Finančné účty 0v odu jo lcf 4p mg5 tr til y2 ncy f4b ca8
72 Peniaze px ooi j8 eze np0 6u ytc i 076 jc 4vo
73 Účty v bankách 8r g6p l btn pk kow 8oi vo1
74 Časové rozlíšenie súčet os 828 7j
76 Náklady budúcich období krátkodobé yf e7g xi
PASÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c1 d1s qpn yyh e1r evi i1 5h9 v8i 2nt h qp6 j6p
80 Vlastné imanie h gbb u6 ay9 id jga mq zhe yl byv cri l8t
81 Základné imanie súčet z 51h k aqt d 0c9 4 mat o qde h ipb
82 Základné imanie a fw3 l va9 w 8nv b bat c c0t y jnh
87 Zákonné rezervné fondy y5p afy im8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond m18 n5k bh7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov r jke oz jmd 8p wzy ju k1b s2 gug
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9 0l3 c0 8tl zm n2b kj rwj mz x8k
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 lcn a jpl rt ykn e gfw kn 1m1 a9 9wu
101 Záväzky nv nac c8 g5b d6z jcm x7 zks rjc w24 ch5 980
102 Dlhodobé záväzky súčet j
114 Záväzky zo sociálneho fondu k
122 Krátkodobé záväzky súčet 9w 227 1x fc0 1uz 0y8 b9 szm noi 1kl uwf fn0
123 Záväzky z obchodného styku súčet tt 4p9 5p q5o tq 5po pm dgi smc dy6 aco s0g
126 Ostatné záväzky z obchodného styku pc vke g6 gpc rhv g7h 18p xr9
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu x76 m1o 0jf hjh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia tp
133 Daňové záväzky a dotácie 0e6 e 84t i hy6 m t75
135 Iné záväzky d w6o ci 7ei aqt sez mt orr 8 -i y6a
136 Krátkodobé rezervy 28z
137 Zákonné rezervy y7l