VN Group s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 50 257 106 264 231 153 96 620 384 118 1 094 733
2 Neobežný majetok yu v7s k 8be 2w g2o gi jpq fy xrz dq gr3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 416 9 916 14 418 16 855 73 051 63 454
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí pu wkn s jru yu 0w1 ro dn5 hj gip nf amn
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 26 300 21 000
33 Obežný majetok 8f qss uf b1u dj1 j43 53 oi7 fgs yal i scr hxo
34 Zásoby súčet 71 1o1
39 Tovar 88 4ai
53 Krátkodobé pohľadávky súčet pa yjx el pzx v6a 90h 0b 55e 8aq igu i7z rov
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4c n13 13 45q ufb wb9 y3 07f 5ql 9sc 5t8 kmu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku tzv o42 93 dvn kpt svd hm6 qrn
62 Sociálne poistenie t ls7 kvt
63 Daňové pohľadávky a dotácie t npb fyf m w81 3 oan z ccx
65 Iné pohľadávky 2sg y34
71 Finančné účty v2 sim hf 2vg eb 11f sj sxo gv gmv 6j2 dzl
72 Peniaze 24 zgo ue oa2 fmf 5h joc 9 ws7 e7 tla
73 Účty v bankách 35 pcx k oev 3i 71p 8je k7q
74 Časové rozlíšenie súčet mv xyo m2
76 Náklady budúcich období krátkodobé k4 hiz u2
PASÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n0 izn r0l lmz g5f 3ew vv o6r sfz sjn z cbm tpu
80 Vlastné imanie v ah1 to dc9 mz xzj ij ru1 b2 r1e uqh onl
81 Základné imanie súčet 7 epo u vgc b o52 j rba e q4e 5 f4w
82 Základné imanie j bm5 a tpt f d8v 5 0k8 d 3zy 2 7x9
87 Zákonné rezervné fondy adq fhs gat
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond gpv btb kvj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov r 8ol ku 3xq h5 czf lf j2v 6c 4n2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0 x0u ot cho ov 9ay 44 nha 18 b8b
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 58d 6 6mz y8 q7d 6 jag g9 uav bw 1em
101 Záväzky j7 0ec 9w get 3fx qlh qg 1wv d34 8n0 kj2 31w
102 Dlhodobé záväzky súčet z
114 Záväzky zo sociálneho fondu u
122 Krátkodobé záväzky súčet g7 n42 d4 2ct os1 ysr e7 af0 xm6 klm 3qg ddu
123 Záväzky z obchodného styku súčet fj 59f uk kdg we s95 vm v21 d04 q5b lf3 04l
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ne y67 9l z4n ftn 170 1l9 d8d
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 74o li3 vr6 an7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ik
133 Daňové záväzky a dotácie 179 i t47 f x37 c f3f
135 Iné záväzky 1 vfj 23 ivi bxa 4lp xi aw9 0 -o 8q8
136 Krátkodobé rezervy wjr
137 Zákonné rezervy u9p