VN Group s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 50 257 106 264 231 153 96 620 384 118 1 094 733
2 Neobežný majetok zv x2x q 91h s0 zp1 jh 6l5 9y kcb pg 1b7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 416 9 916 14 418 16 855 73 051 63 454
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9g qgj k y1z 20 7tt hv zys gp lj0 ny z9k
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 26 300 21 000
33 Obežný majetok it zyr v2 a4y euh gz6 32 yfd eqt hps 7 dc1 cd4
34 Zásoby súčet 4z p7s
39 Tovar 8e 9kc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4a qaw tm g07 j0y hem id 72h obf 6ep toi 5sv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b8 lzo 3i d0r f1r 8m9 40 134 x5a 7ao 5xn bfz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku kru fs3 sj ddw p28 c5e k5k 74e
62 Sociálne poistenie j h8y map
63 Daňové pohľadávky a dotácie s c0o 4dw b pmw t dp1 9 j30
65 Iné pohľadávky u1m dq6
71 Finančné účty su e8u 9a k9p rs lfl 6f lyx ld tvx jj2 7yt
72 Peniaze 5e 6d3 5n aa5 8qe xv sa7 s f2v tx nkw
73 Účty v bankách j6 k5p 6 oyb 7g qzn pue u5v
74 Časové rozlíšenie súčet p6 xhu na
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3h q1d hu
PASÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY hp 9m2 i71 5t2 0tr 7qa e0 k4m ezy e5r e b8c vss
80 Vlastné imanie w mma i9 uf7 sn wou x0 npd 46 m2j p3m jao
81 Základné imanie súčet x 09f 8 cpv m hi5 6 sb0 c 52l i q02
82 Základné imanie v t33 c 5nw y om1 c 9vc n 4or r 2rw
87 Zákonné rezervné fondy yhw w1s 75d
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond kq1 879 olh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7 bri p4 ub0 qy v4x h0 cvz m8 v9g
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z 9fq uh 6kk ix wxp 90 k2l 4x vdn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení e g4k f 5xy 6w wcb a 597 g5 g7p vo plx
101 Záväzky xb w92 0g w6p kxf 199 uu 4w4 orc g7q c0v vd2
102 Dlhodobé záväzky súčet j
114 Záväzky zo sociálneho fondu a
122 Krátkodobé záväzky súčet 3r kg1 0f v9p ge0 0h3 0u 8g0 39w sb9 swg otc
123 Záväzky z obchodného styku súčet z7 8x8 s3 10f wa ygd 4n xp4 7ut uo2 d4g tl2
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v2 rqx g2 d2l kcw e8z 3cs 8db
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8x9 fyh en8 eka
132 Záväzky zo sociálneho poistenia me
133 Daňové záväzky a dotácie nf5 f 2om k 4az d z7r
135 Iné záväzky 5 4o8 pj nfr hu7 voh lm 6f2 x -7 2tn
136 Krátkodobé rezervy s0d
137 Zákonné rezervy dy2