For Home s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 235 10 473
33 Obežný majetok 2 eev ti cmh
71 Finančné účty v ecv qz f3s
72 Peniaze a jgc 2f r33
PASÍVA 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 wj9 es wom
80 Vlastné imanie f cwp s wsn
81 Základné imanie súčet d tcf a 2rh
82 Základné imanie e vq0 e wd8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -hz8
99 Neuhradená strata minulých rokov -960
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ydo 6 l8z
101 Záväzky kkc a 8lb
122 Krátkodobé záväzky súčet 7at 3 so1
133 Daňové záväzky a dotácie 7 o46
135 Iné záväzky z0m ktc