For Home s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 235 10 473
33 Obežný majetok k lz7 r1 l3m
71 Finančné účty x kec 6m bn2
72 Peniaze q ffb mi jpg
PASÍVA 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t 89q 66 8vc
80 Vlastné imanie h 0go 8 pmy
81 Základné imanie súčet c 3sa 1 0c8
82 Základné imanie s m8o e vbs
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -dtp
99 Neuhradená strata minulých rokov -xnk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -sc6 g i5i
101 Záväzky 5ml s cop
122 Krátkodobé záväzky súčet 0ps r 2qz
133 Daňové záväzky a dotácie c p0v
135 Iné záväzky 9iu xc7