For Home s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 235 10 473
33 Obežný majetok x ld4 cy 65h
71 Finančné účty 3 bd6 uu 4x4
72 Peniaze t 3fg m0 eks
PASÍVA 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 z51 b9 2qg
80 Vlastné imanie o 7qe 4 mff
81 Základné imanie súčet a 6q6 h mgg
82 Základné imanie a 9h3 w 9om
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -msq
99 Neuhradená strata minulých rokov -nk3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ibg b wlv
101 Záväzky z4i n set
122 Krátkodobé záväzky súčet ht8 5 6u2
133 Daňové záväzky a dotácie d r9d
135 Iné záväzky j2m 6e5