For Home s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 235 10 473
33 Obežný majetok d 07a ap yd4
71 Finančné účty 4 7v5 ez rqf
72 Peniaze i mzu 3o 4cx
PASÍVA 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 0ql gn riw
80 Vlastné imanie 9 ffw s xx9
81 Základné imanie súčet 4 cg0 7 w71
82 Základné imanie 8 3n9 g 71m
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -6xl
99 Neuhradená strata minulých rokov -9ss
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -rhq w oby
101 Záväzky tri v t8g
122 Krátkodobé záväzky súčet mwx z 2u8
133 Daňové záväzky a dotácie u 5e4
135 Iné záväzky a5o fx3