For Home s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 235 10 473
33 Obežný majetok h z9g lx kla
71 Finančné účty k gfr 6v b0a
72 Peniaze 5 7ch 99 4fy
PASÍVA 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n av5 ah du9
80 Vlastné imanie 9 jxu h f1k
81 Základné imanie súčet z 10r 5 7k3
82 Základné imanie d ria w uoo
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -4wh
99 Neuhradená strata minulých rokov -nuo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -dnr u wx2
101 Záväzky 2kd f ayw
122 Krátkodobé záväzky súčet qpa x 01g
133 Daňové záväzky a dotácie t 5xz
135 Iné záväzky prz 2wv