For Home s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 235 10 473
33 Obežný majetok 4 amh da vzb
71 Finančné účty 2 94y l3 zm1
72 Peniaze 0 sx1 oi v7e
PASÍVA 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 18t 1c 2x8
80 Vlastné imanie 5 10n f j7b
81 Základné imanie súčet u 0ju h es7
82 Základné imanie p vgg v cno
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -vv0
99 Neuhradená strata minulých rokov -yr0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -iu0 6 6sm
101 Záväzky wpb 4 lr5
122 Krátkodobé záväzky súčet tty 4 z2p
133 Daňové záväzky a dotácie s q1h
135 Iné záväzky bhz 1s5