For Home s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 235 10 473
33 Obežný majetok p zcl 57 51y
71 Finančné účty l w8t 2m g7q
72 Peniaze 7 9cb 8i 5yv
PASÍVA 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c wkq rx wyh
80 Vlastné imanie h 09t c 34k
81 Základné imanie súčet n int l thg
82 Základné imanie 9 mbn s a57
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -obd
99 Neuhradená strata minulých rokov -701
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -tet o 13o
101 Záväzky 4uc 1 hus
122 Krátkodobé záväzky súčet 23w y 9k5
133 Daňové záväzky a dotácie w dpj
135 Iné záväzky ctk 5ky