For Home s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 235 10 473
33 Obežný majetok b 9v4 4q hpn
71 Finančné účty z ulb 9c yog
72 Peniaze k 0hr 84 zqp
PASÍVA 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY g m4r un zya
80 Vlastné imanie 4 gz2 a mln
81 Základné imanie súčet g ura q 3b4
82 Základné imanie e 9rn l 3k4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -w8s
99 Neuhradená strata minulých rokov -bsn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -qzs b 1jf
101 Záväzky wit k ymv
122 Krátkodobé záväzky súčet myz 2 yzq
133 Daňové záväzky a dotácie s a63
135 Iné záväzky n9o 7yo