For Home s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 5 235 10 473 40 807
2 Neobežný majetok hl ikj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 34 000
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí uw k5c
33 Obežný majetok 5 4mc 9b x0q 5 swi
71 Finančné účty 0 dn2 o9 2g1 p zec
72 Peniaze q 8u3 o9 qhn l as7
PASÍVA 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f dv8 ji 2ou bu 3rw
80 Vlastné imanie m 6vd 7 ue6 us hgl
81 Základné imanie súčet p dt5 j 3iv 0 grl
82 Základné imanie g ft2 c 4fc s otl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -jsc k 2ij
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4 r9e
99 Neuhradená strata minulých rokov -2a6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -mkm j iez o m46
101 Záväzky zsl 8 q5i z4 b8n
102 Dlhodobé záväzky súčet 37 vt2
122 Krátkodobé záväzky súčet b2o c cs0 g omv
123 Záväzky z obchodného styku súčet am
131 Záväzky voči zamestnancom k 1gk
133 Daňové záväzky a dotácie 8 t7q l 1yh
135 Iné záväzky epg r36