For Home s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 235 10 473
33 Obežný majetok c fmu mz l1e
71 Finančné účty f 5vj 84 rq1
72 Peniaze 7 mm8 m4 rxl
PASÍVA 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 dak 71 kji
80 Vlastné imanie z ftj b 6o4
81 Základné imanie súčet l 7mr 3 5qt
82 Základné imanie y brm b 4o3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -0qs
99 Neuhradená strata minulých rokov -aep
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -96x i 3pm
101 Záväzky 4tn j auv
122 Krátkodobé záväzky súčet 6fh v zep
133 Daňové záväzky a dotácie l 5kz
135 Iné záväzky npd 86s