ALICA PLUS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 16 726 14 335 15 909 15 416
2 Neobežný majetok x sl3 p q35 b a7c x q8j
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet n 4mr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 611 2 825 1 933
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí f 6aa w wqw 2 eu9
33 Obežný majetok ts u8e wx 51u mm nre ne edo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e r8m e tjo 2 7ix t oym
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m 0vj i dzx y vqt 6 8jy
62 Sociálne poistenie d0s sw6
63 Daňové pohľadávky a dotácie ziw yjq
65 Iné pohľadávky f05 pbr x5v 2e
71 Finančné účty r w9a 1 6k7 pj xdd 30 pd3
72 Peniaze n ax2 p 2kp rw 2fq 9t e3e
PASÍVA 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o4 fpl gu 2ba 9a q4t rs ogw
80 Vlastné imanie t 9s9 1 e2s n2 fjy yg nhd
81 Základné imanie súčet a byg k m9o u wzz w frb
82 Základné imanie i fv8 0 sx8 x 7ku 9 ucw
87 Zákonné rezervné fondy esk nns j7t
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov y fnf 4 0ps k ta4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6 khm 7 79f c ijd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení i 3k2 kh d dka 9ey
101 Záväzky r 2ab f 8cq x o8z u 2r0
102 Dlhodobé záväzky súčet r t
122 Krátkodobé záväzky súčet x 644 m 17i 8 ini p 4u9
123 Záväzky z obchodného styku súčet s42 ezk r5z k98
131 Záväzky voči zamestnancom kuo ur 79 3he
133 Daňové záväzky a dotácie spu 9nz tpf jly
135 Iné záväzky v zec 8 n7l p i55 x 2fn
136 Krátkodobé rezervy 0ux 4ig bde u13