ALICA PLUS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 16 726 14 335 15 909 15 416 21 551
2 Neobežný majetok l 2sl 4 akl j d45 7 otp u 7a7
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet y dzg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 611 2 825 1 933 1 040
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p 4eo c smv x ajc g drc
33 Obežný majetok vs 9x7 ee u3v yf jp4 0e xgv 4b ulu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d d55 y 04g j kz8 0 xkx zc2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7 org u 1dw j vav k 6tc 0se
62 Sociálne poistenie kf1 9nk
63 Daňové pohľadávky a dotácie 96q 3qf
65 Iné pohľadávky n99 53l 2rs ia yv
71 Finančné účty w 9iy l 77v rr ghg g8 vxo r7 arn
72 Peniaze r a2d 7 bgg ha joe 9q mxv c6 2do
PASÍVA 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 33 z8s sc 6n8 mb k9h l8 pm2 3d uph
80 Vlastné imanie 4 wu8 m 5w2 we xgf 8e kox 4b iw6
81 Základné imanie súčet f 01l o mtk l ndv v 1mk f 4gt
82 Základné imanie t 4li k ld8 f oxb z gsc 3 o1w
87 Zákonné rezervné fondy yog 7vl ivn thx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov q 3xq 5 kqu 3 cpi g c6b
98 Nerozdelený zisk minulých rokov o ua3 m 6hx 7 79x t wrx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 qnp kz b pnq 95t 4 enz
101 Záväzky w ipt v v43 z t0x i zbn k rci
102 Dlhodobé záväzky súčet 5 o
122 Krátkodobé záväzky súčet t 0n8 o aws 1 0z2 9 m37 z xj9
123 Záväzky z obchodného styku súčet pp8 31b 7p0 4ai dys
131 Záväzky voči zamestnancom o0v x0 ub k7e 94
133 Daňové záväzky a dotácie 6qz 8ns 5ks pnv l o1i
135 Iné záväzky 5 3h0 t 5fz 1 m5z q ne4 i vaz
136 Krátkodobé rezervy 1xw g6h 8pw lnv