ALICA PLUS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 16 726 14 335 15 909 15 416 21 551
2 Neobežný majetok e tzo 3 fwn s aav r w83 y qdo
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet s mnl
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 611 2 825 1 933 1 040
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d 23r i f7t m dhk 1 km9
33 Obežný majetok 67 t6w k3 v6n 2a dj3 3s n8h 7p 5mt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5 599 l dip l 58l g 54a 9qm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9 qo4 b ity 8 r3f x mnn rt7
62 Sociálne poistenie fvd o8x
63 Daňové pohľadávky a dotácie dw0 miy
65 Iné pohľadávky c0j fdt baf kt 1j
71 Finančné účty v ikc v 72e w3 469 xt 3we dq 9nz
72 Peniaze y 5yg p 22y cr 9mi c9 i06 m3 2pz
PASÍVA 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1d 92k 2c yom 9e nym rb e3x w2 l1b
80 Vlastné imanie 0 9e6 3 17y 83 fza b2 x7v 6h bzl
81 Základné imanie súčet a d3z o rdg 4 5ei v nae p bdk
82 Základné imanie h z2p 8 p75 o 8mt p 33o a ibe
87 Zákonné rezervné fondy 3gc ey1 nfx 0es
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u dkf 9 5nz 0 ke8 q ylo
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d 7zh 8 7s2 s avd b lop
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení r k2e kz n 6r5 sp7 v uz5
101 Záväzky o scp m iag p qb5 i nb3 m tqi
102 Dlhodobé záväzky súčet g b
122 Krátkodobé záväzky súčet d 5u8 c 276 2 7ee y b6k y nl4
123 Záväzky z obchodného styku súčet cmv b7h knt txz n1m
131 Záväzky voči zamestnancom 7yo 4a s3 4o2 g2
133 Daňové záväzky a dotácie ye2 dvk p7k m1z 9 ca5
135 Iné záväzky 0 spr 6 y0t l luy w fjp g 4x8
136 Krátkodobé rezervy mba pjk nyv 5sw