Plast-invest EU, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2019
1 SPOLU MAJETOK 46 600
33 Obežný majetok zl 8ux
34 Zásoby súčet i6 roa
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9n wkj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1y 1qb
65 Iné pohľadávky 1fx
71 Finančné účty o rcz
72 Peniaze f iie
PASÍVA 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY es at0
80 Vlastné imanie w hcu
81 Základné imanie súčet 5 xy5
82 Základné imanie 6 vjx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení j ukv
101 Záväzky zn 80c
122 Krátkodobé záväzky súčet j1 lcw
123 Záväzky z obchodného styku súčet -1wg
131 Záväzky voči zamestnancom k8 rnp
133 Daňové záväzky a dotácie c 4do
135 Iné záväzky -o3u
136 Krátkodobé rezervy 8 pdf