AngiDent s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 000 72 651
2 Neobežný majetok bv 1rg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 40 800
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí fq k0l
33 Obežný majetok c iiy ig u62
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3 rjp
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k x4h
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7 6en
71 Finančné účty k mt3 qh 6ix
72 Peniaze v ref q erp
73 Účty v bankách 1f z1k
74 Časové rozlíšenie súčet z etg
76 Náklady budúcich období krátkodobé m caf
PASÍVA 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n u3p b1 eg4
80 Vlastné imanie s wnb 2 vfn
81 Základné imanie súčet u 8sk p er4
82 Základné imanie i c9v m kki
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s y9i
101 Záväzky ix dfi
102 Dlhodobé záväzky súčet 07 zca
110 Ostatné dlhodobé záväzky 8v y26
114 Záväzky zo sociálneho fondu vgu
122 Krátkodobé záväzky súčet 6d i1d
123 Záväzky z obchodného styku súčet xv
126 Ostatné záväzky z obchodného styku r5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu r3 3ib
131 Záväzky voči zamestnancom r 3qa
132 Záväzky zo sociálneho poistenia h 7h4
133 Daňové záväzky a dotácie s 06b