I&D Group s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
50753/V
Dátum vzniku
04.02.2021
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne, a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
50 000,00 €
Predmety činnosti
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických (od 1.11.2022)
 • výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 2 pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu (od 26.1.2022)
 • sťahovacie služby (od 18.5.2021)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 18.5.2021)
 • počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 18.5.2021)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 18.5.2021)
 • poskytovanie sociálnych služieb (od 18.5.2021)
 • prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 18.5.2021)
 • organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 18.5.2021)
 • čistiace a upratovacie služby (od 18.5.2021)
 • fotografické služby (od 18.5.2021)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 18.5.2021)
 • údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla (od 18.5.2021)
 • inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 18.5.2021)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 4.2.2021)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 4.2.2021)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 4.2.2021)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 4.2.2021)
 • reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (od 4.2.2021)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (od 4.2.2021)
 • kuriérske služby (od 4.2.2021)
 • administratívne služby (od 4.2.2021)
 • vedenie účtovníctva (od 4.2.2021)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 4.2.2021)
 • skladovanie a pomocné činnosti v doprave (od 4.2.2021)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 4.2.2021)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 4.2.2021)
 • služby požičovní (od 4.2.2021)
 • zobraziť ukončené
 • poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 18.5.2021 do 20.5.2022)
 • sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 18.5.2021 do 20.5.2022)
 • poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu (od 18.5.2021 do 20.5.2022)
 • finančný lízing (od 4.2.2021 do 20.5.2022)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Konrád Fehérek
  Šafárikova 55
  04801 Rožňava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 08.06.2022
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
 • zápisnica .zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
 • zakladateľská listina .zep
 • Podpisový vzor 1.asice
 • Podpisový vzor 2.asice
 • Vyhlásenie konateľa o podpisovom vzore - Feherék.asice
 • Podpisový vzor konateľa.asice
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2021 - 12/2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2021 - 12/2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Vyhlásenie konateľa.asice
 • Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad.asice
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
 • Potvrdenie o ukončení podnikania.asice
 • Rozhodnutie OÚ Košice.asice
 • Osvedčenie.asice
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum aktualizácie
19.11.2022