Advokátska kancelária JUDr. Anna Kecerová Veselá, s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
78613/L
Dátum vzniku
01.01.2022
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne a bez obmedzenia.
Základné imanie
150 000,00 €
Predmety činnosti
  • poskytovanie právnych služieb (od 1.1.2022)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
  • Účtovná závierka AK 2022.asice
  • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
  • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
  • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
  • znalecký posudok.asice
Dátum aktualizácie
18.02.2024