PRAD, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1783/R
Dátum vzniku
28.05.1991
Konanie menom spoločnosti
Konatelia Ing. Peter Adamčík a Emília Adamčíková konajú v mene spoločnosti spoločne.
Predmety činnosti
 • Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 17.10.2014)
 • cestná nákladná doprava (od 8.1.1996)
 • maloobchod so zmiešaným tovarom (od 2.6.1994)
 • veľkoobchod /okrem jedov, zbytkového mat., odpadu a šrotu/ (od 2.6.1994)
 • sprostredkovanie obchodu /okrem jedov a žieravín/ (od 2.6.1994)
 • podnikateľské poradenstvo (od 2.6.1994)
 • zobraziť ukončené
 • predaj vlastných výrobkov a výrobkov získaných obchodnou činnosťou a poskytovanie služieb s tým súvisiacich (od 28.5.1991 do 1.6.1994)
 • zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie v zmysle platných právnych predpisov (od 28.5.1991 do 1.6.1994)
 • propagačná a reklamná činnosť (od 28.5.1991 do 1.6.1994)
 • poradenská a sprostredkovateľská činnosť pre iné právnické a fyzické osoby (od 28.5.1991 do 1.6.1994)
 • ďalšie podnikateľské aktivity (od 28.5.1991 do 1.6.1994)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č.3 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 217/98, Nz 201/98 zo dňa 19.5.1998.
 • Valné zhromaždenie, kanané dňa 7.12.1995, schválilo Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 298
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.12.1993 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 298
 • Spoločnosť s r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.5.1991 podľa § l06n zák. č. 103/90 Zb. Riaditeľ spoločnosti: Ing.Ivan Rapant, bytom Košeca 482 Zástupca riaditeľa : Pavol Adamčík, bytom Považská Bystrica, Nábrežná ul.1125/45 Stary spis: S.r.o. 298
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.jpg
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Správa o overení súkladu VS s ÚZ/2008
 • Správa nezávislého audítora
 • Výročná správa za rok 2007
 • Správa nez. audítora
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Zápisnica z MVZ
 • Podpisový vzor - Pavol Adamčík
 • Výročná správa za rok 2006
 • Správa nezáv. audítora + účtovná závierka za rok 2006
 • Podpisový vzor - Emilia Adamčíková
 • Podpisový vzor - Ing. Peter Adamčík
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Výročná správa za rok 2004
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • Súvaha k 31.12.2002
 • Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania zo dňa 30.6.2004
 • Rozhodnutie jediného spoločnika zo dňa 30.6.2004
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Účtovná závierka k 31.12.2001
Dátum aktualizácie
17.05.2024