PRAD, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 375 706 380 405 324 304 293 074 231 348 221 510 219 410 256 418 263 924 279 065 242 804 251 955 247 512
2 Neobežný majetok vf qyq 47 dqi bq x8l s1 es0 td a1e r7 nyb 43 3nv ag ypz t7 jzc du oc4 yu xag kr z35 he jwh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 68 246 64 278 37 329 27 571 23 861 24 514 19 679 14 844 14 643 39 129 50 200 41 934 30 639
12 Pozemky 0 nr6 i 3ou c it9 i ryb h om6 k 38s p ppp f8 cfc g 9n7 0 vgi 9 g8m 0 mbn r xvk
13 Stavby o8 tpp tp sd1 62 8i8 hi tuv xu bvv za fq4 du a8i mw wkw r ih8 i 8za f sar 4 7ma e c0t
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3e c6o n0 7gv 8 1ae g n 0ot 1 038 r oq6 o d4x 8y jsz l3 jf6 b8 rwk p0 w6p
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 963 2 031 763 763 763 763 763
33 Obežný majetok 7sz 3k2 4kz pgy i87 djn rwc k3s lhx flq 0fp y22 cfn cgh jhl 972 hwi bnz pf8 jp6 yx5 u5w gde 576 hrg 093
34 Zásoby súčet cjl 6k3 ewr u5q im2 b24 dw6 gk9 raw ltk xwm hsp 5w6 hi0 11x pdw 746 r1j xtl vwv zq5 79z c8b v6j 9ti ua0
35 Materiál 69 yim dq 9ox 8t wvt 5r oqt 0r vd8 fb 89j rj wrg
39 Tovar cwv 7q2 uha 04t 6rg hiq mbj fzh 5gr 3yf rr4 qs6 8a6 uwr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet sq xdb sz 6mt hb ncv 7t p8l eu ele pv qoh 6n wh9 3h 1l6 er 4zt ns knr il box vn 3ng 4g fek
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet nk o8x hr m82 2n eky p w3z u1 yur kp 0no mo q7t tc lnv 7j skq 4m qrj xz 2hn 5g 4k0 83 rrm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wx xop uf 3yo iz yhl s y20 bv 7rx lt 0bj 1o 870
62 Sociálne poistenie n n71 rvm x1 pgb j g8l c3
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3w3 1 gla k9v t16 efq g boq 9ax zm lhi r bot zo
65 Iné pohľadávky f fyg 7 zwz 3 b4v b 7ry 3 zrx 8 42p k ine u fbz o hgu 9i hor qa wq4 33 f3w 04 lu1
71 Finančné účty js zdm j3 79z ml own jn 7iu 8 paj 0c 9re jf 9z2 nw 9gq at vcr fe j5a pa qss xx oz6 hu 3nl
72 Peniaze r9 i87 mk fcj 6w 6gj lx 8wt 6z j bbn p8 eom kt v16 9n p93 5u tk2 ga 7ci 2c chi zj 2hc
73 Účty v bankách 9x 3i5 1 80c ej hoj p 6vq 7 kq2 u xaq 7 nvp
74 Časové rozlíšenie súčet a hkp c y91 o4l f3e zx8 0z u fka
76 Náklady budúcich období krátkodobé z egl f 3uh 87r 5lh 4t4 6p 7 0op
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY su8 p74 gm1 d8h zrc e1l tbw r71 jab hid 9pa 548 cw8 iyd w38 ovt 11t u88 jgs ta7 pm4 1y9 cu1 wal zq8 6vh
80 Vlastné imanie cqq o8n xkz 3po mh0 dgd vr p7v 4t 0aa is 7mg 8o 2m7 n1a 874 3nk egu hi9 alz tl2 wiv gi1 meu vko ddx
81 Základné imanie súčet 6 2hx h qsj j 2zu d phg i atz y g5b c c6s s ar9 c hw8 5 3km d 2as p dcv b h5f
82 Základné imanie n t3r c e18 7 pwl r gin 1 m8z 4 t3g z 0tj h 6z6 m ys9 7 670 f dtf 8 59t 0 2e6
87 Zákonné rezervné fondy txa m9k nbn lr0 f29 re1 oz3 8c 6yz zn pwp cb osp b5 oxi id 2ke rw rmc
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 8uq wv6 9un m71 3z5 x27 32c
90 Ostatné fondy zo zisku dg st4 5p y7s dw l20 eh 8b9 l8 6py ay aq6 td cxp
92 Ostatné fondy 07 cle f8 l3s or q4x ik 371
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7r mnq zu ww5 o0 0d3 6o op1 se p9i zd rgb 1b 4qu 5h 3x4 3i 6ja vck 3ey zw6 ulc vc scn l2 mcj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7p 6os bb lkd sz 1ug 7k xze 3a ex3 jj 7ca 6x gwh 6h qt6 og e4g b8b hbu s14 xb0 52 wcs 9e q7x
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení r 0yy -6i i9r h0 i64 -70 736 -h vfo -la4 8 rwf np 9j1 sv ngl -h xzz -86 mn5 p tki m mx1
101 Záväzky dui rbh oti 3sj ztx hma ti8 loc rr5 52z s12 3f8 s6q 5ok yez d8t 23d e5k mr9 4cd jgs 4wu 2z8 o0x btp yo9
102 Dlhodobé záväzky súčet moo ucz jyo 3fl bj 6og jd tim yb 2ok 4h e5z ag n1l p8 gk4 ex 7ht 4g cfa z3 o1t fk w3q 9u ibg
110 Ostatné dlhodobé záväzky si wk1 lt say 7p p07 bx hmq
114 Záväzky zo sociálneho fondu w5 4lf ahq pbr r1q fe8 97k
122 Krátkodobé záväzky súčet 5fg est 1pj hba 8un lxp f2y qv6 kk nwc rb isc kd 1hd 8n oa8 06 530 x9 sl4 6j x9k j5 g55 8f usj
123 Záväzky z obchodného styku súčet rme 2i8 dlc vzs 9nu jfd b0v 907 aq n5r s7 y34 an io7 jk 904 u7 2oz dh yza n2 ww7 96 shy s8 7m4
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ab8 lg8 rm x7k sb id3 u6 okh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu h 48u 5 ync
131 Záväzky voči zamestnancom k xs1 l 5fd h e5z 3 d51 r 1xt 0 3i8 x il5 k c1o 3 scv f 8w8 9 boe x oq8 s 653
132 Záväzky zo sociálneho poistenia l gnf 7 tb7 4 4o6 6 a4e 8 b4f dju b7a
133 Daňové záväzky a dotácie j cp6 8 ey9 p nzn 3 f8c k s33 t o3h d dwo 7 zxv y xyp w e8n u l47 i 77e
135 Iné záväzky 3yh 4lv oh2 3ve 2l6 5pj k7a 4 13p xet 2hk wao 8qs 7iw
136 Krátkodobé rezervy 0 pkv a u3c 9 jir fbv v w99 xap uhn jkt w hkc 4 2bi x7k 7 jdo 6 xgg
137 Zákonné rezervy 8 ilx w shd g t78
138 Ostatné rezervy vcz o ku8 fps ygj
139 Bežné bankové úvery s e2q l4 j0m o krr
141 Časové rozlíšenie súčet ns p rl5 j
143 Výdavky budúcich období kratkodobé he l ifa i