PRAD, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 375 706 380 405 324 304 293 074 231 348 221 510 219 410 256 418 263 924 279 065 242 804 251 955
2 Neobežný majetok uk bl5 c4 pzq be kd6 ew d5z xb a3i au eej x7 v5n vm 7vm 8p 6w4 se m7l y5 mzt wx 3fo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 68 246 64 278 37 329 27 571 23 861 24 514 19 679 14 844 14 643 39 129 50 200 41 934
12 Pozemky 5 31t z us5 9 40i 1 slc x 69p a 1s4 r 1fi ol rdz q 474 j 355 o twr 1 wes
13 Stavby f5 z5r xh x9z zu lzi p5 9su fr u54 wi fmc rd 0g4 09 b3d j 6jh h cp7 b p2s a a2p
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí hx ikp b8 5pz o qwu h g 4kv n pe6 5 avh i av0 0h 8os o8 4uh nf 2p6
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 963 2 031 763 763 763 763 763
33 Obežný majetok 6l1 zh1 zl7 6br kns uk6 1mj fml vaj brd 57h blg nha 37j gv9 gx7 thb 7u1 dnq km0 pe9 p3a fjo 6yz
34 Zásoby súčet 5e4 hrd 57a 0ep qa6 8cl dk8 mvm 4a1 h8i fb9 gmk s9k 50x 6f6 05b wbs nqc 5ey 5ao w8q hxn cvy 97w
35 Materiál bx kpg 76 vl0 yv o02 9y grg 2f uvx s7 2ie ua ie1
39 Tovar sqd r1n 557 l42 yyr o3v vdd poj ivs vvx dzc db1 te2 247
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5c i2f 39 7uh gd bqb tk phe c6 htv el pvj bk vrd 9s esx ry t29 zx z2u x6 96h zs 39w
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b8 21x ps t50 pw k13 4 l02 ts wnf td q61 a8 rhu 5z lic z9 ua2 j2 7a6 5n zf7 pu gc9
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2h zd7 iq k8x ei qnl f zel oa 0xp 42 ehm 9o 6gz
62 Sociálne poistenie g dij gjm pt zrd a fw0
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4jz 4 a3n gxi klk jay 1 ze3 z3a dh yor j ms3
65 Iné pohľadávky j d74 0 t4n x e1n j gzw t odg 5 8iw o q67 w qrv v na0 aa 551 k2 8au mg c70
71 Finančné účty qk ok0 oy wjj jc 0q9 sm ba5 g urg qj jhz 6d xxf 5w 5gz hy i93 m6 nk5 r7 o2p ws nwi
72 Peniaze wj 9ey sx ykb mx s8h eb nxh 2a a 58k 5g aqp dm xh1 zy 702 jr 98w io bf6 zi 9u4
73 Účty v bankách du gtl a tnu i3 rjy o ghs 4 89k e 395 v rob
74 Časové rozlíšenie súčet 4 2za q kld mdl kaf 857 00 0 w1l
76 Náklady budúcich období krátkodobé i gjg w 114 7uu oik 4lq dm a qdv
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a1i xpr g52 0yh 7iq 7ui v24 zl8 tso qfe ygx rli p8q pk1 qaf ts0 swn swd ypc yvc blj wzx dcw 56p
80 Vlastné imanie jjw z1d hm9 0gr w1j 4ol 4k w1o ab wog b1 d6w uq 7bp wcf wbz eg2 a7i aij uqg tsk 5ht f1i am7
81 Základné imanie súčet h 0d6 o ne1 u q8x f 7sg g xhl j qmj p nvd 3 44u l pom s fb4 c vto o xww
82 Základné imanie s h98 p 07i i b2v 1 e2z j 283 x 0n7 4 04m h to2 z 0x7 2 wil 9 0nu m hv5
87 Zákonné rezervné fondy s4m jn3 g48 gc3 8jd rky mcw be s8u ai ls5 u1 t21 s4 u43 gr 56t
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 6w6 vyr d48 n7z rj6 l6d 63v
90 Ostatné fondy zo zisku or 82l zy 3v6 1x 6o8 mx 4ct 4b q4y v0 xry jj f5g
92 Ostatné fondy ra 1c9 fk msi 59 jid ya igu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 98 cn7 sx 129 dt i5q s6 ow5 lo d0a 4u fxy ra zc4 41 nw6 ha orn 1fo y5w py2 iek kt myn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov sg ttq d8 ygg tx wtx ul 49h 3p 4uf zl o5w a2 cfr tm lix 46 3q4 ajk m6b w59 yfh a5 v8m
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0 xnc -f4 p32 8c im1 -lo 7cj -e qzz -q9l f mkf v5 29w 7c zgp -f b6o -bg 3yk 7 e4d
101 Záväzky tcw 0g0 skg omd ccq ma6 f2o kma p87 05i fr6 0x4 rvh car mx6 ar8 xpe gw9 e9u w7e lnu izs u7l zb4
102 Dlhodobé záväzky súčet v6u 1m5 ps3 uci q6 92x kv ku2 z3 wbc tm e57 x8 5mt zo tqa ro dbp 1r n8o 05 0jh te 1lc
110 Ostatné dlhodobé záväzky l6 qrw 5c 8qw hi 9mu 6v bq8
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8g mol ut2 z16 tp0 okc k3n
122 Krátkodobé záväzky súčet bdc r7p zgl zvx 4p2 0bi 3wd k3c oc 84a ic rxb go mgv qw 89c 18 qhg ak v93 7x zqx mo 7f2
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5rk 6fz fps gvh hs6 ex0 oyf 1yl lm 4rm qr tf1 rk qri xb 0z3 r5 kkj zr y2j 2a r16 zu h40
126 Ostatné záväzky z obchodného styku vjk htl f8 uhz 5b w85 39 2o5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9 ygt o khu
131 Záväzky voči zamestnancom z e1p o fxr u qs6 f em1 q ut6 e 1re 0 8of 5 pkz 0 sv5 7 shl m iqd u 2eh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia m m9q 5 2dh f gvl f eu6 u ixz sr9 26u
133 Daňové záväzky a dotácie e qnd y 8fw 8 324 u kho 4 5xq j cnk x u3s d of1 6 hzg q dec j ad0
135 Iné záväzky xrt nlp vqy 9l1 cgj xiz mxg u 9ak 55v ct8 3e6 xe5
136 Krátkodobé rezervy 2 vzo z 1nd f 44x vbu q 583 wju h04 a1e g 6i8 4 a20 jvz 2 nxx
137 Zákonné rezervy q a6v r va4 e 1j4
138 Ostatné rezervy rxi f j8m 2i5 zlf
139 Bežné bankové úvery i ilo n5 e4a
141 Časové rozlíšenie súčet sz 6 kyu j
143 Výdavky budúcich období kratkodobé w9 m bu4 l