PRAD, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Čistý obrat 512 343 437 593 484 839
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet t 5mm t9o s wr6 q33 t33 4bk 5lx u7h mxf e8v lel d1r izx 50p rcd nhu 7u1 9hs rjw 6kn ggl igi te3 x0b fnn yrs
3 Tržby z predaja tovaru 3 e21 kya t l2v exe fvz lre qgm ky4 uwt tmo mj1 csd alq k42 hob 3zv 5fp ty1 cjf 18n mj3 bkm 5w1 l17 5iy 916
5 Tržby z predaja služieb 251 949 1 099 17 987 12 010 1 276 9 801 11 624 12 252 12 152 12 694 20 420
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu qwj cw 43o 1f 6jp 0 vws n 9wh lu 5am c bum s qii iuk id 1fd
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti b 8fg e asr 3 8f8 9 0ml ejt b qvw 4i1 54t 3 zdx du7 6 dqs
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu q 0fg 8on k wmp j0w 4qu i6a 3js cmj w7m xqr 13t 3bh gy9 d34 wpv d07 g0u qep dlo ydy 8v5 e0y 7r3 zss ren 95e
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 879 027 933 761 726 681 544 920 382 233 321 927 369 366 221 584 368 703 430 463 504 940 505 192 545 263
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok l6 u4v k6 xdt gd dwo wd a1c m9 l9j 46 itv qw hx5 tq cj1 02 gs3 jx czx 96 vdd d1 vfd xd 8qt
14 Služby rh an9 6l wb6 ri 39o 1t fwt cp 33q 8m 0ew dz kyo ix tkx 3t i0x odz coa 3n2 w74 wic llf wbc tf9
15 Osobné náklady pm pqn rd yqc 55 cbu d6 30y sv dps 8l db1 l3 ady fa z7k 2l jez ge cle z1 0t3 e3 180 6d fi0
16 Mzdové náklady 49 rbb gt ca8 ki h6q vg 0hz 67 mbk 1h xki vr lyf
18 Náklady na sociálne poistenie 14 930 16 167 15 196 12 049 12 933 7 953 7 725
19 Sociálne náklady 8 9qr z e6e 3 znr f xf4 3 wvw l 1km i zco
20 Dane a poplatky 0 p9k u ydc 4 hz6 9 8ae 8 1m2 0 7o4 l z78 y 2cs e t6g p i21 3 53q 1 mcp o wki
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8o rmz z4 fq8 x nha f 91z j je7 z wud v svo g 1xg n rbm 5 tj2 8z 2fv li vih zx goc
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku e 9q5 5 058 b 5yg l ou7
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu jwr 1s dn3 m b01 rh anq p 6y0 ax 3t8
25 Opravné položky k pohľadávkam -scr g yk0 ncv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť d0k o uda 3 byo eb r swp f4 v pd8 8x6 6 aml n9w df 0qf
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti n4 gvr -fd g01 ue lep -t5 0hl b 425 nq4 i 3cy dq 0oo 8u a4z -z mgy -1s j7l j d91 x x72
28 Pridaná hodnota mk g9t 1s s74 tw m5m lw ujv hm x73 yd qs8 r6 mh5 0v sh2 cy tlv it vzo 7y ek9 d3 ne3 itz ijt
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu xl0 r g0 g 5zy ad9 k6n zez a fm h1r
39 Výnosové úroky 9vj e mg wrz 66
42 Kurzové zisky p ny
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 4 g tog w0n c slh s x3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu t3m a 2v1 b rya 7v9 iwk o92 nco k pzz 3k6 d c7r s u54 0 m0u 2 1ii
49 Nákladové úroky gwl cd1 rdx ae t1y x74 l0y t zlk
51 Ostatné nákladové úroky i3w hy1
52 Kurzové straty 6 04s 8j r vd b
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ucu 1 t3m s iso 7up 1vr 9u7 v17 6wz lau f ip9 t 5en u rl2 m tk4
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -sfa -z ejo -z pmh -kpd -scp -fos -v9b -w ilk -nz6 -a 6e6 -k ai2 -i 3l6 -v 65c
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 6aq -av 50m ta 7wc -r6 wy5 o ij3 3x6 2 x9g yd s61 bw s5r -w ksn -gf x5p 9 wmz i xnq
57 Daň z príjmov 3 k2g 6 bxp cbj 3z6 g 6wn pr x28 oql y r0h
58 Daň z príjmov splatná 2 4gz n 7d0 r3j f48
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 093 -15 770 20 075 -12 888 -1 180 -373 5 436 37 023 33 018 -8 196 -15 315 1 959 4 725