V O L U M E N , spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1770/R
Dátum vzniku
05.04.1991
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
Základné imanie
338 577,97 €
Predmety činnosti
 • výroba transportného betónu (od 19.1.1993)
 • prenájom stavebných strojov a zariadení (od 19.1.1993)
 • sprostredkovanie obchodu (od 19.1.1993)
 • veľkoobchod so strojmi a náhradnými dielmi (od 19.1.1993)
 • maloobchod mimo riadnej predajne okrem konces. živností (od 19.1.1993)
 • údržba a oprava motorových vozidiel a mechanizmov (od 19.1.1993)
 • predaj dvojstopových motorových vozidiel (od 19.1.1993)
 • cestná nákladná doprava (od 19.1.1993)
 • zobraziť ukončené
 • maloobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciám (od 5.4.1991 do 18.1.1993)
 • služby občanom a organizáciám, spočívajúce v obchodných, sprostredkovateľských a iných službách podľa platných predpisov (od 5.4.1991 do 18.1.1993)
 • vykonávanie prepravy materiálu v tuzemsku i zahraničí (od 5.4.1991 do 18.1.1993)
 • zahranično-obchodná činnosť v oblasti predaja a nákupu (od 5.4.1991 do 18.1.1993)
 • nákup, predaj a doprava palív spotrebiteľom (od 5.4.1991 do 18.1.1993)
 • nákup, opravy a predaj použitých vozidiel (od 5.4.1991 do 18.1.1993)
 • prevádzkovanie taxislužby (od 5.4.1991 do 18.1.1993)
 • strojárska výroba a montážne práce (od 5.4.1991 do 18.1.1993)
 • opravárenská činnosť (od 5.4.1991 do 18.1.1993)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Jozef Žiaček
  Ľ. Štúra 110/10
  Dubnica nad Váhom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 05.04.1991
  Názov funkcie: riaditeľ
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve, schválený valným zhromaždením dňa lO.7.l998.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 13.12.1992 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva. Stary spis: S.r.o. 212
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28. 03. 1991.
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva
 • Dodatok č. 2
 • Zápisnica z VZ
 • Zápisnica z Vz
 • Uznesenie z VZ
 • Dodatok č. 3
 • Dodatok č. 3/
 • Vyhlásenie spoločníka
 • Uznesenie z MVZ
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 4
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 5.jpg
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.jpg
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2 - časť 1.jpg
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.jpg
 • Výročná správa 2010
 • Výročná správa 2009
 • Správa audítora
 • Výročná správa za r. 2007
 • Výročná správa 2008
 • Výročná správa za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Výročná správa za r. 2005
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.jpg
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.jpg
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.jpg
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2 - časť 3.jpg
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2 - časť 2.jpg
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2 - časť 1.jpg
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa 2011
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Výročná správa za rok 2004
 • Výročná správa za r. 2003
 • Výročná správa za r. 2002
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Výročná správa 2001
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Vyhlásenie konateľa
 • Vyhlásenie
Dátum aktualizácie
26.01.2023