V E L L A S , spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
90/L
Dátum vzniku
21.05.1991
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ vo všetkých veciach samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • maloobchod okrem potravín a zvlášť nebezp. jedov a žieravín (od 2.4.1993)
 • veľkoobchod okrem zbytkového materiálu, odpadu a šrotu (od 2.4.1993)
 • sprostredkovanie obchodu (od 2.4.1993)
 • poradenské služby ohľadne elektonick. zariadení na sprac. dát (od 2.4.1993)
 • poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zml. s autor (od 2.4.1993)
 • dodávky a poradenské služby ohľadne programov na sprac. dát (od 2.4.1993)
 • automatizované spracovanie dát (od 2.4.1993)
 • databanky (od 2.4.1993)
 • reklamné a propagačné činnosti (od 2.4.1993)
 • zobraziť ukončené
 • zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie v zmysle platných právnych predpisov (od 21.5.1991 do 1.4.1993)
 • obchodná činnosť všeobecná (od 21.5.1991 do 1.4.1993)
 • zabezpečovanie zastupovania zahraničných firiem (od 21.5.1991 do 1.4.1993)
 • zabezpečovanie služieb na zákazku (od 21.5.1991 do 1.4.1993)
 • vykonávanie reklamy a propagácie spotrebného tovaru na vnútornom a zahraničnom trhu (od 21.5.1991 do 1.4.1993)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.7.1998 bol schválený dodatok č. 4/ k spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.6.1997 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
 • Zapisuje sa Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve schválený dňa 16.10.1994.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.2.1992 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 341
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.4.1991 podľa § 106n zák.č. 103/90 Zb.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy VELLAS sro - 05_január 2023_podpisany.pdf
 • Zápisnica z VZ VELLAS sro - zmena sídla január 2023 - PDF_podpisany.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.doc
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka 2012 + Poznámky
 • Účtovná závierka 2011+Poznámky
 • Úplné znenie SZ z 28/3/12
 • Zápisnica z VZ z 28/1/12
 • účtovná závierka 2010 + poznámky
 • účtovna závierka 2009 + poznámky
 • účtovná závierka 2008
 • Úplné znenie SZ: 5.5.2005,
 • Zápisnica z VZ: 5.5.2005,
Dátum aktualizácie
28.11.2023
Domény