UNIQA poisťovňa, a.s. - Účtovné závierky

2020

Typ uzávierky
Obdobie
01.01.2020 - 31.12.2020
Zdroj

2019

2018

2017

2016

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2016 - 31.12.2016
Zdroj
FRSR
IFRS_OS_2021096242_IR_2016_1384991_2421725.pdf
VÚ - P.XLSX
IFRS účtovný výkaz.PDF

2015

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2015 - 31.12.2015
Zdroj
FRSR
VÚ - P.PDF
IFRS účtovný výkaz.PDF
IFRS_OS_2021096242_IR_2015_995935_1999948.pdf

2014

2013

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2013 - 31.12.2013
Zdroj
FRSR
VÚ - P.PDF
IFRS účtovný výkaz.PDF

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2012 - 31.12.2012
Zdroj
Obchodný vestník
UZ_00653501_IR_2012.PDF

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2011 - 31.12.2011
Zdroj
Obchodný vestník
UZ_00653501_IR_2011.PDF

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2010 - 31.12.2010
Zdroj
Obchodný vestník
UZ_00653501_IR_2010.PDF

2009

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2009 - 31.12.2009
Zdroj
Obchodný vestník
UZ_00653501_IR_2009.PDF