Poľnohospodárske družstvo Očová - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 8 302 495 7 763 540 8 874 157 8 148 809 7 784 349 7 937 478 7 015 965 8 180 076 7 689 989
2 Neobežný majetok z by1 83g u h1p 5mg q n1w yyn 7 uau vdh 3 o3p mmf 2 kfj akj i vw0 of2 l 0dw 8n2 v ixl 654
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet u7b j p0f 0 ujv 2 vu2 c1q 8m dt2 0 s4g
5 Softvér 640 3 489 2 598 1 707 816 11 864 8 835
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 493 735 5 150 349 6 220 002 5 567 233 5 003 012 5 025 286 4 740 522 4 679 297 5 122 552
12 Pozemky yr kdq cg j89 ae liu 16 dxk sm yjf qdw ydi 7r7 tlv pf9 sc1 dcl jae
13 Stavby d uiz 6km 3 zcd mq4 9 p79 zcx r m74 61u 5 55g sop b bxd jp4 x 7wa jy3 z ybo j8b d yig 5r5
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 q7e 5sk r 5ba fe1 j f5x 78x x dpj 1ey s 6na 064 yfz 94m oxr a07 4tc 62k 3 x4j iwo
16 Základné stádo a ťažné zvieratá lyu 8og 0bl 7cj 053 2id s4f glu bsc xyj gy0 3kz jk6 kif jhy s7m 7dd dvn
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 162 400
21 Dlhodobý finančný majetok súčet gv 0jz 8a 1jz nd pj1 yr j6a qr rw5 lq oh9 mi mzz 0p mo6 yd 3y6
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách xq j2w 78 mu2
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách qmt xgi pyf pcz cgj 7yx o5w 5i1 ppy
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely ws k06 ts if5 2z fzi 3b 8xz wf w3m s3 3q5 hr 2qn o8 q5q nz if4
33 Obežný majetok b p12 0d2 z 2ra f9j 9 xbg 5a5 q 37i t4z d bhp cwk g dz5 uhu 2 hxg wbs a zg7 0iq n zy3 z04
34 Zásoby súčet a i62 n9m i tq6 joi j mc3 s1r c y90 fo4 q 4bm mqr i c5t 4vu o cn4 8hk l 9ff ui8 b erk 8cm
35 Materiál scz mva 8kx 5o7 pxe zg9 fh1 gv1 3nj i1y f2b 2w3 67 8s0 9h ret 9e 5ik
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby ybu j19 d25 ni9 s0p v3g sjj 397 81l e6a qex yz1 pcx aas wh0 7f1 p72 uww
37 Výrobky o xcz 13k y8f 9pr c s56 n5j p ehg r51 i 7wd l3l f 8we 3ho 1nd rkn
38 Zvieratá sig tp8 chf q8j yt5 j52 57i 4ly dfj nva 3b5 wtx en2 le5 f2f l25 87j 140
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xhd onn sbu 3cy ff0 6j9 akx uh9 mh zx9 zi1 vgl 9f mu3 g gvd lng po1 cnh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q0x lxp 7ua 0bv mwd 3z3 6cn tkf l8 wz4 yg0 kpk 6v yev 24o p65 lfj 6q4
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám w1m q09 577 np7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1np wi9 swr hb8 5dg 7wm f2n vwo 4s edf ba0 2oy z6 3lp 2s3 s3f 7jp o71
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 7 054 7 054 7 054 7 054 7 054 7 054 9 958
63 Daňové pohľadávky a dotácie sh ryq gm atr s 4ob spp px3 36 zgo
65 Iné pohľadávky t pw9 o0 n70 w nm5 g 754 p s32 1 1wr 4 tb2 0 d26
71 Finančné účty k jd1 e kqo hrf ag 98d x4 1rl c 1k7 l izj 1p hmd jb hwp
72 Peniaze 9 jwr 3 ljd b 7 k00 b zqh 84 wf 7 r u72
73 Účty v bankách q 3g9 5 vfa 1md ap wez o3 x04 o 55o c k9e 1y a0q 9b ktz
74 Časové rozlíšenie súčet h bzo 7 zh4 at 0q1
75 Náklady budúcich období dlhodobé 6 9hr v 5ln
76 Náklady budúcich období krátkodobé 7y t10
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e d19 h7r k otq 9ay f l5h s5s q 58r x4j n 9dw fqt w xbv llr f 0id 5yu p h0o nze k m71 wip
80 Vlastné imanie e 1uj tm4 q fod pou o k06 jiw s 3wp wph 7 kee 6l7 v 9xf sx5 a zuk jcr 9 e29 phb 2 ps3 mye
81 Základné imanie súčet a rii doq z fz5 9fc 9 iv0 8uw b uti 24v j ut1 q45 f kc8 h87 r jz1 8ez q cep 5m1 g u9h to2
82 Základné imanie c 3gq md1 6 b0l e94 h 2dx lcx g 9yt g00 f fhe mpk 6 go0 4i9 d hd5 fvs k kic vhh 2 9sm 986
83 Zmena základného imania r 09q
86 Ostatné kapitálové fondy k ut0 c6p r tts 3p8 o 1su 684 6 l9k t3u g 9q3 ze7 1 jfl 5w8 w da6 vcg v pkp rt3 b isg 0ce
87 Zákonné rezervné fondy c53 yzu jc5 j5l 2qp yq4 321 z6c 0vj 12z vtw eiq
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond cj4 mr6 c90 mkf 0sv eqw d6x f60 ixd uxh 6d7 l00 t3u jjf 29t blz 472 4uy
90 Ostatné fondy zo zisku ht wo ov 44 7h an tj f5 3k
92 Ostatné fondy d2 w3 lt u0 tt nz
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -ah j82 -7x gon -8x unc
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -dj 41w -uj 25x -18 2j2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -unk 794 -b 53c oq8 -7 dp9 vyq -8 w8u hii -5 kkp gsv -q pbe u74 -e ode xei -8 l62 mey -e ykk 31y
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 53 1j3
99 Neuhradená strata minulých rokov -dk0 m0u -u zzn mt9 -u g8p eqz -v 62f n92 -y uu9 9ly -y jlp gcr -b g08 ugp -m 0jz o32 -c bgr f7k
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -w8j 23i -ctl 515 -2ne bmp -4bx tx9 4f iat -ap1 bth -b1q sw0 b 8rx un 7ie
101 Záväzky d yrv gim p s1a bku w a0o wxu y ded 4w8 x 5b7 14m l 4si 0c8 m wwp vco d w5l 22h 6 q1s yxv
102 Dlhodobé záväzky súčet 8g2 nt5 3gj wie dop kzy 79g 0bz i9d 9uf ag7 5lg xft lts icj 7kf psa srl
114 Záväzky zo sociálneho fondu dh zf8 7b 8mf yg 28f x hw3 ky z4n 4u m7q 7i d7w ta urv 7g lao
115 Iné dlhodobé záväzky dp x33 ho ud0 7 fr7 3c1 6lg myi z5f
117 Odložený daňový záväzok 6y3 vvp m0t aud mgd b3f ovw 45z ftw lcy xl6 iwd kgs ac1 jrm 66h wn9 ded
121 Dlhodobé bankové úvery 2 13v tz7 yjm 3uk q58 r27 m48 rqb v91 yyz h0m pyr g80 6il bjy aht a0h rgg
122 Krátkodobé záväzky súčet g1l p1e h9d v8q tc4 nvw q 2u0 cqa 5 b9r 2bo g 8nt can u lk0 80g h dmc vfo l 5bo 684
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7nj k8b 575 csg hny ryc y 3tc ktr zom gow j b27 pwt a riz xhp 9 mce fkt iw2 jon
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 8q3 zjc fg4 cj0
126 Ostatné záväzky z obchodného styku s 0hm fmp h54 kxl s rre sxx 8 gno hpo khu q0s syi h3f
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám pup zz2 9yn x48
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu l 346 5vc fkg h 1ss umm 4x6 0pv egr
131 Záväzky voči zamestnancom y1a al zf9 e4
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ku h17 7l 5wl sp 1id yc 03h 62 4of v4 a6b hd cxy m5 ooa ln ghs
133 Daňové záväzky a dotácie -3wz 52c -t7 4ox 3o bj2 el ri4 w ndx h f52 ew cqw eh zll k ozv
135 Iné záväzky 2l lz9 ar 18w oi scu fb enj 19 gbm bv 98i nuy xbw g4r ye1 9xi 1o5
136 Krátkodobé rezervy n n5g 6 fv6 c 8eg 4 34q n ilu f v00 m sfz tv o0w w8 mm3
137 Zákonné rezervy 8 5fs x 7ip d api y j9z y eyz y btg z odi gz c70 6y 1y6
138 Ostatné rezervy 86h nc3 4 76m 4 6di
139 Bežné bankové úvery 57c biw flp hlx v xma jnz 7 ob4 k4k v wig ai5 t t7g ol4 y 1gv y0r a 59a 4cn 2 hcs mkv
141 Časové rozlíšenie súčet yoq kxs rw5 3hz y pum whm q k7y 71f mup fc6 ksm 3ds cg1 tyq 5h4 kop c3j q6x
142 Výdavky budúcich období dlhodobé q aht b m1q
143 Výdavky budúcich období kratkodobé e 5sh i 7r9 5 t6q r0 3s3 s5 1io e5 kob
144 Výnosy budúcich období dlhodobé ng8 je1 b1z goz e rpm plw dfk 1i8 uyl by2 c4l uf1
145 Výnosy budúcich období krátkodobé q 3lv e38 fvn l2g 1vc xug 1v 198 ud phv