Poľnohospodárske družstvo Očová - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 8 302 495 7 763 540 8 874 157 8 148 809 7 784 349 7 937 478 7 015 965 8 180 076 7 689 989
2 Neobežný majetok 5 wo1 92c c 4w1 f1r 0 eiq 3ft n aqr hga j r0w i16 f d1b dz2 k 5ts hkq 0 1pw w71 n ppr xu6
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet pfy 8 3d3 n 9lx 6 hl7 1e3 8e pv1 z e1m
5 Softvér 640 3 489 2 598 1 707 816 11 864 8 835
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 493 735 5 150 349 6 220 002 5 567 233 5 003 012 5 025 286 4 740 522 4 679 297 5 122 552
12 Pozemky 53 hyh z6 ade 0t hkd zx vy9 qi kqd sos r3o 1bs ph1 18q fff mn9 sia
13 Stavby p xtc u2j f vll pda 7 asu 9ul e hw8 opx c 8nv t7n s 4ik oow u ss9 nem k r1z bqe q eap yq9
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q 47i gz4 g g6x tc3 s t2v mj5 h 5a7 3v4 t x4b wbh lg8 fub 5y0 9ko 4fi ozo m jpc xd0
16 Základné stádo a ťažné zvieratá z2e 025 778 87g slu bs4 lom rcp jeo vr5 237 yma bta 9oz lpp ugy 2pd akg
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 162 400
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 78 bt7 rh wxb u4 8nh xu n8b g5 fot 3g 2lx nq 39c m7 x21 4v l79
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách gj k42 kc 9th
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách 9s7 70j n02 4ms i7b u3l dqk 104 w7v
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 8s zie 8o jnb nt uk1 j3 3yd 6p 6hf pr 5js gs tbq zq 83b t3 crt
33 Obežný majetok m 9u8 acv d 9gm bph l 0zn v1v q 1jd vld v 0xa 2eb f pmq 2hr g zfh era g gjg r8t 1 2uv 8dt
34 Zásoby súčet 3 j0e nr3 4 79o vb3 c ehb ohh i g06 2z2 k vfq ahj v wye 017 1 9g1 urt 2 bm6 2f1 p wxr elh
35 Materiál ea6 8zx p1e y0v gnk 8dv 0wk lrz 9lm hlj qop ghj oi eo6 9c ofl np wi4
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 6ir 230 xqi zdo 0uz 31p 1ds l17 h50 k9u irr a0s fkd yfe me6 c6s 5wa mwb
37 Výrobky i 6cf 3sa jaa 5d9 g m8v 1xi 8 osp 0v1 9 plu 526 1 c3i v1v sy8 y57
38 Zvieratá dpy 8dw 2qd 56t gj0 fbk vjo xxc ut6 6r1 wi6 8ft 6wt 1uc pgc vgj en7 k84
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ymi 3qa puo cp7 u5q 077 tjt 8nd c0 cir yza n77 2r bj9 c 1cc 4lh m3s h2i
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet bno v17 3at hvy y2b dnt b4a 0ry 7m y9i 5ds cvr oq 9hm qzt uh3 hnw swh
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 605 3ix jnh yiz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2wq a2k vcu c2a zz4 qee 2rt g38 ys oue tge cww tm 1sw d3s jj9 udc pdv
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 7 054 7 054 7 054 7 054 7 054 7 054 9 958
63 Daňové pohľadávky a dotácie uw 4h5 7d y5q u 3hz 0mp 47w qb 20v
65 Iné pohľadávky k 6wk w2 2ia 4 ca3 2 rep q g8w z c0m o co7 c i67
71 Finančné účty 4 nla w qhm 6o9 ev 3i2 h3 ywh i s3e 1 t4m mv ozv vw 8qr
72 Peniaze o qqv j hyz c h glm t 1js ny kd 8 b kc8
73 Účty v bankách k yqf b 9pb fx5 9c 9j7 io 3pz q mtx c u74 t2 1ee zd 9y0
74 Časové rozlíšenie súčet l 362 o s8g c1 pj6
75 Náklady budúcich období dlhodobé p xyg 0 vej
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6c 0to
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0 t5t gnn 9 556 x72 y h27 8by i igp x80 c pza wpb 7 jio ao9 m sqh mp1 7 9sb 7re v d6w wk6
80 Vlastné imanie r n5r uoo q 5hs 3j3 1 djz ekh g 8xe 8xt u bpg 8vz 0 67e ezw k npy 4bi u 6h4 tk2 f bh9 ibw
81 Základné imanie súčet r plk us7 z 8xb ax1 r ujk bjr l rj9 264 x lv4 4az j nsa bvu p 2iq pzi z 7qv 8d1 t 02q 3mi
82 Základné imanie 7 8vz oqj l c2h isw 6 h6y sjr 9 egu r8l n d5t k60 c 1yg rpa u qr7 fjv u hji vx3 y j7y 86b
83 Zmena základného imania 4 xn1
86 Ostatné kapitálové fondy s 0cm osd r y6d bt5 i p03 jn6 p 2d7 4j2 y t9r 3kp k xj6 i29 9 dhb imc e lbu i5n j 1ds 9bk
87 Zákonné rezervné fondy htq rcj 6uc 7t3 4uh 6gu eur nas l6m ljl c70 gcb
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1ys 9pu ihq 0r1 t0m cip 7zv 21a wki aup 7jw lcj 7xc z37 zkt 21j 8jj 1lp
90 Ostatné fondy zo zisku eq 8u 72 vw gs it 1y 73 4o
92 Ostatné fondy a5 ip ft ea bo fo
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -qk o0k -e6 m57 -9i aso
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -j3 8kj -9k 942 -kx 7t5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -yrs zqj -b 3li 46k -2 8f0 ppu -p 18c vr4 -q 7mi s4e -o ah9 8f2 -p erq qfr -b 5dv 5k8 -6 w63 a0s
98 Nerozdelený zisk minulých rokov rp 86c
99 Neuhradená strata minulých rokov -hj4 9ef -c oq7 kaj -h b5x aw0 -5 05s jz7 -a r7d elx -c c57 r1w -2 0mp 48p -y 5wr c6i -e kow vnb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -rm2 l7u -iki 078 -2kj zjo -v51 ofs 79 6ox -ckg kjx -tkf jus f h1e wg lxb
101 Záväzky i 25w tsm 9 qji 2dz b ir8 5oi 1 y7j 159 a 4op 1rq t 7ba n59 e omw num y 5wg ss4 f zb8 gbk
102 Dlhodobé záväzky súčet pzf m06 h0t eje rxl kl4 6k3 x95 efw mvj 1em 9sk tjh rat chs rqw fed z9q
114 Záväzky zo sociálneho fondu tn 4yt 0o btl vg 0k4 h kam m7 h0e n4 5d6 gy qnv id xua ca sby
115 Iné dlhodobé záväzky 7q 3z0 dc f13 u 185 gdt 9vj jkp e89
117 Odložený daňový záväzok o0u sya hdw g5c m0i 61a bfr 1kj gb9 k0k v3u 0cy 5vu s4h epx iwk ktn 2pu
121 Dlhodobé bankové úvery 4 kc0 x38 ylx cl9 x2t yvj 2bk nxe j0c vg5 lnu atf io7 o09 6vo blo ryf 9cm
122 Krátkodobé záväzky súčet q8z 7hb 8yb c0k zuh 9ee z 0ui pcl 7 828 knu n 453 hqn g ynl 31v 6 rcu zvn x 03p dig
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4pq d51 8hf 6h6 l6l 0ij s dry ipi 10q skb b 2nr nqx b 847 zc8 0 wcx y71 ar6 n36
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám ome 6dc hyi etj
126 Ostatné záväzky z obchodného styku f iru v2m s7h 9pm h cnw wk2 j 3s8 cda yzv dbi hx6 d3e
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám d42 xdu xw3 wme
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu e vgb aix lhg v ffl m5j v3i nxx 1kh
131 Záväzky voči zamestnancom qvx 36 srf jm
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8h fug 38 fpk 09 oc7 ve amc qj 36v vf 6tf 57 jql pm 2o7 fw l9h
133 Daňové záväzky a dotácie -rll 7xs -eg 4cv ns 9z7 0s wjh 8 5tz y uv7 j5 hpn 1z rjg l hr9
135 Iné záväzky dy fqw z3 1c6 9n w9t 91 ep8 es 2kt 35 bf8 4ll jrt asu 5z5 r4a y8p
136 Krátkodobé rezervy j zuh 3 2ne v w0v 8 1xb g q1a y 7j6 t an1 zg vnz t4 dnj
137 Zákonné rezervy r imw 6 cgt j zo0 0 epy i 14q 0 vn4 9 8pf w3 3nw sa t0w
138 Ostatné rezervy y6q hef j nwb 2 bd1
139 Bežné bankové úvery 2q9 a29 hir 9mr i bme 0pe 8 r54 gmu j 28k jl0 v gv1 557 4 5k6 63l f hl7 iiy 7 uql 5hp
141 Časové rozlíšenie súčet sw3 hmz bf6 llc 5 51l zzo u jh8 imo ofa 9r1 s6e jwh w84 zcz slg n6o hmp u3o
142 Výdavky budúcich období dlhodobé e 7xn 8 331
143 Výdavky budúcich období kratkodobé w bal i h89 n obo ih zrw wa opf y9 tiw
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 0xx yj9 ksf u1r s y8j 0c1 p0s hy5 0xl k53 bob tix
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 4 dvs d26 yua j9g 7ys wg7 81 laq a7 98m