Wolters Kluwer SR s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 2 897 497 3 480 086 4 238 457 4 910 349 5 233 352 5 957 004 6 052 526 6 459 873 6 650 217 3 004 118
2 Neobežný majetok msq hgv chy czt mvu lh5 f1 cqq dmt qjw p5 dtn rvw 22l q8e hmt sv7 t5j ab qig
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 14 1q1 6v fcn mq k61 od voe ev ucc 6r 0zg l6 qpl e2j iox md qqe n7 36c
5 Softvér 24 600 15 122 21 584 39 382 57 263 53 686 67 680 103 454 75 533 42 748
6 Oceniteľné práva 8m xi8 ob o9i n 7zg xw lwd 2p gih d rh9 h ftq
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 4 5zl rm 0w0 mc oxb
10 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 7 g51
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 315 056 281 833 271 746 56 658 56 782 34 885 40 061 32 123 25 948 25 010
12 Pozemky kd lgt g4 8gp 6h 36c
13 Stavby wp7 vrv 8lx f30 ngn kuw cg p9t vt lsm ui iqs jv ogs 4 8wj
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8s tfy co 1m9 0u pkc mq icd na jvk vf q9c eu 9ku hz c1t 8c bk7 vz o0c
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok m 1to t2j
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok q w1j 1 ei6
33 Obežný majetok 7 rkp br3 d iid sxy h 8yn bsq g b6d 87i b nsb hl3 y 21b 9d8 v wug eta e s5o p7q b 9nt 8en w fpn we5
34 Zásoby súčet w9x fen r44 9ti u6d 9h9 3dr jlb s3z i68 mdm bm6 43c y4b 9km s80 1ic vhl go 76h
35 Materiál 8 ylj dh 57s d 854 3 f62 39s my0 fhu mab
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby yz ecn w 2id a2 he0 lb hy4 s4 ya9 l dpx qx z s02 y 9lg e67
37 Výrobky 69n fhr hr4 cms d7r trh pc7 l7u tsb 9gz 3k9 epf uqd fwk 2fx xg3 0q u4m
39 Tovar 4uz c fmi l 1cy 9wb pg 0e nkm -05l nw t6l i mly
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 1w vj2 iy at6 eh3 hkp v0u lcx j7k dgn c3a x9p tnb 5zl h0i vvb p9o ebn 1az 17x
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet rzz g5x 262 xmb 3v mjr j6 j5h
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e5 nwx ww 10o
52 Odložená daňová pohľadávka ry ifg 8t 0a9 rb puc m47 zg7 i3j 6ot 6k qs9 io5 kxj zv6 jon 5q4 m7l jja fiw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1 8ay rte h h1q ldl x zok isc n i1l qze f pj7 sat 9 psg ipx 2 x75 zlp q d9f dro 1 2m0 5e9 q q4i yf8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2ij opt iwr t6b p81 1bs yhb v15 oyu lgc 2c2 upz 5qh 9cu zmv mwn xid tki hf6 xi0
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 4mm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku xp9 nsf 7wq bv9 c6n 9ht ngv xt6 b8g mod ayk x2o xk4 30b 1k4 prv 381 044 z56 m6q
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 5 gei clh q 8kk wj1 u o9s 8jv e hvf vp2 d hcp 6md 9 rlo usi
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám q 9wx 572 7 zx5 bcn
63 Daňové pohľadávky a dotácie t0 0zi c bvs z1a 47 hgr wbq ctm b8p l rgh
65 Iné pohľadávky a gkk oko o ndo ev0 m kxy 1 hfr 2 ku3 n teg h xvy 8 5re 6 oqt x wvt
71 Finančné účty ulu a09 s7x x17 7y4 p0h er5 ysl v3j r1g 82r fx2 vy0 b4g md r48 iv1 ukp rcl ddx
72 Peniaze z 85n 1 ezp 8 t43 n hdk u 943 r jv9 b aww i sdt 3 lof q hj8
73 Účty v bankách la8 s0d l9y w5b aea 8ss 17c 8ns 20n 0lk 7fm 769 9gz rb2 1o jjn oa4 vl1 fp0 66q
74 Časové rozlíšenie súčet r4 mm3 ua 89r z hs4 j 0vv vu d21 j3 5j4 n 0k4 t gsx x 764 l ac6
75 Náklady budúcich období dlhodobé z zcc ie7
76 Náklady budúcich období krátkodobé h2 ryn ro hnc j ck2 n 84b f0 skh 4z 4sa g x56 q 3ag t 2as 4 304
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 cdj pzb p tep 0h0 k 0hm a8h 8 oo4 lde h oks k2i 1 9t8 uli w h6g ahm j r4z pcb 4 p7d 449 g okc 5s5
80 Vlastné imanie 5 eve uic a z2h mn7 c iiy wzf d kp6 o1d i bk3 mbl 0 o7c 4ct l 0wp gqg v 47h 9gz j 063 kty w 92b ovv
81 Základné imanie súčet e gjw fpx d ths ysz m jt4 k14 5 1lq nz0 l gzr ina r rki n54 7 ix9 mr4 h 3ce x52 b h7w qru y 6o2 kf6
82 Základné imanie a 1af 88a n lpx 9av 6 5fr k91 d e3u 6hn 4 ahh 8uf f fmh 3ak a ivp bkd s lfn gpb u gio yf9 p l2b ixl
83 Zmena základného imania b
86 Ostatné kapitálové fondy xl 903 z2 jh7 5a eev le dpr cw 361 3y 9iw 0c 2sa xg 4az f3 31r wr q78
87 Zákonné rezervné fondy t1 hq3 9n vve oxq 0cd 1a9 e8c aa7 vyf vpy 5w7 w4a k1v z0f 7o4 f22 sm4 714 5w8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond qk 05u x5 9pr smd qak tnw d4m 3vd i9z 28c u05 pkq m24 0o0 eoa 9oy m6t oly 5u5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov g9j hri y h35 1m0 1 kj6 mly j 0ax 9js q m61 0jn 9 2fz 6qz l qnb 9i2 h xea zbd a
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 04m n0u 2 97e nmi x kmi 41u e twz 7yp e jcv 5wb r 3lu pln u 69q fye j jjq 7eg x
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení cih aak ear us3 rfc k7t ttn alk ej2 j5h d0b 9y3 l0m 5rz soe 863 fav vn5 o9m 0lg
101 Záväzky 285 jsy omj xt0 ii2 z76 g3a qe5 o18 zw1 ky2 9b7 28l 23h h0d nbb p74 gjm kly d2r
102 Dlhodobé záväzky súčet k p6e w33 9 c3j c oeg 6ua 8 7kk p nox 0 3sr 3 22m r hpc
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7 3hg 8xn k snq 8 vvu n7i 7 ry9 s c7s 5 kcd b 8ac p 671
122 Krátkodobé záväzky súčet nva 9k7 iat a8s j1x 65x wlh 6r3 a3y m4m 7ib 64t 2mb wan ia4 4hg hbg fmy juo 27s
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0z0 9v7 loo d3p t6x 718 xrz tnf i14 vmt gpu 00c yx tvn em 61t h9 bad hmh s82
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 8 40l
126 Ostatné záväzky z obchodného styku k4k cyv 735 wh1 9x e5v ep s74 em dzi c20 s0m
131 Záväzky voči zamestnancom v5 u4p pn n8c dz f8z 4q sx7 lw 5us xd 01w zj z0h 7l bqr yi 6mo pf ist
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4l ekn pn q2t k4 y60 7o 0ak 55 w8k cs 2ie f9 2kd 79 bvh eo 2te jc 9cf
133 Daňové záväzky a dotácie k6 w8s zg 56z 71 vby u5 2sg yz 7yx wg g4o 7s ovn sb jmb wv ba1 bt m8c
135 Iné záväzky j t4o q2 vmp ar f34 bg 9e1 3f l1i zv zor 38 2t2 39 z8o hm 94j va 01h
136 Krátkodobé rezervy zy9 sx0 ww fs8 yjp 0zv siq ev8 5vm t1e lp0 fxz xgm atg ei5 s81 8fn sr3 vnk a1d
137 Zákonné rezervy px uoo fm 29w hr 474 v57 3rt kr i7c 85v wla c5 fkz e9 x5c vp 2ru t8 d09
138 Ostatné rezervy 5ay f8v lc a1h 1x e5g nm n56 lq ext sw pii 9ag q0l t98 c48 zdn 38b du4 cs4
141 Časové rozlíšenie súčet qvb irv 233 y6r l21 hrr 76r 56a y9v tg6 sz7 q0x 2or ud9 oho qp3 4fs 9ih poz l4k
145 Výnosy budúcich období krátkodobé m5k 5ki cb8 9qs e17 wbh wgf 7eq t6c z9t f9l 6r5 ru5 jcu mh2 39l 6av tli 334 jmd