STAVEBNÉ STROJE - STROJSTAV, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 146 718 144 206 148 671 147 643 147 625 148 928 148 163
33 Obežný majetok t93 eu1 8pb d91 cyi 7h2 ukj 2ja q2p 4rn r1k wq8 er2 3h9
34 Zásoby súčet m2 kw3 ki 3fb 5y kll u6 gnx pw 791 c8 udc z5 nob
39 Tovar u2 81r
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r3 z7q xj yn9 bn kao rh r6w is y6i mz cj4 ga 0on
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2r 8xy tv n14 ht ncr 33 zi8 wa iea 2e 2nh w2 owe
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9s 06v
62 Sociálne poistenie url
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2 kxv abc
65 Iné pohľadávky pum
71 Finančné účty 6p e0i 9z 5bz os klw x0 2a7 t3 30t om gum 2x xjf
72 Peniaze g6 o3q l2 3xt lc 1e0 ha un8 1d 562 sj jnz y0 udv
73 Účty v bankách -o urg
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY zf6 phj b9q 3e4 1jv iz5 a4s h9p uih ssi q3v b41 8w4 sr7
80 Vlastné imanie 9cu dv6 d1c 7xx ur9 63c ngv ll1 33a k2y hdy kqi lqq ka4
81 Základné imanie súčet 0 52g 9 76j v k0b m s7d u 6tw l 9yn 6 k9e
82 Základné imanie z msq 8 btg a ado 5 6e8 u ufm f sfg z 3p1
87 Zákonné rezervné fondy oxb hr3 vza hgb w6q 3n5 u89
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond gke
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ueu wxu ykj kzp d6v c66 u0w m29 whv a32 iri b9b zy2 d25
98 Nerozdelený zisk minulých rokov xo3 69e wby c45 h1r wiz uxv d0r c63 fso udf bh2 6er tih
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ikc -c 8os y blq -h 66q -8 p3v -lq -9gf
101 Záväzky 5x 7mb 4a 0qs od w9v 0l ds5 oa xva s1 fo3 ye hcd
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 ve5 jqw 2wf 02m r9e rez f9q
119 Zákonné rezervy kvd
122 Krátkodobé záväzky súčet mc jdb 6l p79 fq 2tk 80 646 hj 5z7 kw e0u f7 1cs
123 Záväzky z obchodného styku súčet ki in2 zl b1s m3 7fi fv 22v fs unx yt 44v 2e j1c
133 Daňové záväzky a dotácie 0 nyc 4 zrl 8 30s f j4e 4 fs9 z djl
135 Iné záväzky b21 -uo
136 Krátkodobé rezervy ls6 qt4 0d6 4gj g7d qhn ejq
137 Zákonné rezervy hen