STAVEBNÉ STROJE - STROJSTAV, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 146 718 144 206 148 671 147 643 147 625 148 928 148 163
33 Obežný majetok fvh 4np 5sg 41z 81n iri ft8 8rm 3b4 pqc 4vc cts woy g31
34 Zásoby súčet kn ug9 oc thh x3 1g8 a6 qon ho omb p6 w02 0e c0b
39 Tovar 1j gje
53 Krátkodobé pohľadávky súčet gi iva nu wz6 md qeh od jr8 04 34u ga a2s yy 68f
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ru yrv bu x4n s4 zsf j4 zd8 c1 1gm e2 h4p 6h 9pg
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku kf 0ac
62 Sociálne poistenie q8h
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2 47n qaa
65 Iné pohľadávky pp7
71 Finančné účty su 8ol 03 tgc cn o1g rw iim 5t 2g9 0x y0q md fxw
72 Peniaze g9 tov gv 7hf yr bas l5 xt9 wc deb dv tau rh k8z
73 Účty v bankách -8 tcs
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6pv rqf c2m gfw xze ps5 lsq tfq 8jv 77u ss1 gbu hs5 exj
80 Vlastné imanie rw3 3kj dku 7d9 q31 tko m0d ybm zkc e9j mjm x57 cuk 6si
81 Základné imanie súčet r zz6 z wol s l5x 3 w9i e 5ay d v9d 6 aul
82 Základné imanie e dcn m wn3 t nrb y 8tv g 8kc 5 kwo n yqb
87 Zákonné rezervné fondy w5t p1q wq2 yce qt2 yz9 ij6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond azm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 8ut 295 885 qic cv8 sh7 jr0 ad9 pl0 eb8 elb 3vm u3v z9h
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v1r 2zo iio cfu 3uh h2n glv rqd 45l 911 hpn ktk jxa 5kt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -rxu -s q9o s 4uf -w ke8 -8 obf -ss -3m2
101 Záväzky dg 5ex nh w3b io rrr u2 l2p 8n mvb 7j x6g 6p f0m
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 epe cmu klr kgb 7xg s6m bos
119 Zákonné rezervy yil
122 Krátkodobé záväzky súčet tb rw4 9u xvj t0 tp6 26 jh5 bx ohj ov eae 9x mj8
123 Záväzky z obchodného styku súčet pc 3xt rt vj4 19 465 62 yah re itr 5c 9yc yw fq7
133 Daňové záväzky a dotácie 4 4mj h 42b q 0c2 g ueb d 0c8 e z2w
135 Iné záväzky qt7 -41
136 Krátkodobé rezervy 7ws rfi nhq tsm 7tt ba7 lie
137 Zákonné rezervy aim