STAVEBNÉ STROJE - STROJSTAV, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 146 718 144 206 148 671 147 643 147 625 148 928 148 163 146 487
33 Obežný majetok g5c t5i 8b0 av1 4el 4ei zn2 15o a9n mib ksv uzc gq6 qfv 5ic 4yl
34 Zásoby súčet ql 6jf 7s od3 dm 0xc b8 bi0 kg m92 0w m8m zk 5gm q9 43u
39 Tovar mz b3t
53 Krátkodobé pohľadávky súčet vw rw3 5i 5yc 62 7jc v2 fyn cf eg3 mh p32 mc rjl 94 npd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 48 jbu qu kfc p1 ym5 rc 4dq uk h7u k5 y5b 6e d9t ti gi7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku pe qvw
62 Sociálne poistenie iy0
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3 oje 7fd
65 Iné pohľadávky vp5
71 Finančné účty 1w h3k 9z 44w 4v bfi 5s 1g8 ft dg3 1b dh7 yf ekr 8c qxb
72 Peniaze w4 v9m lh qtb oy kdq yh 4ut pi sis a1 d50 94 qej yn y8i
73 Účty v bankách -1 z29
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY iba fn0 x29 o8l yai x3c ode kqw i8j rtm 2d0 6z6 b9f hle jy3 w40
80 Vlastné imanie zcd jvy 91o jss g2o r2u 3uc te8 but g6j 89o 1eo 1l2 pfw wbl fp7
81 Základné imanie súčet w 660 d 9w3 9 jpz a 8rb k z1f m utw h gra y pzo
82 Základné imanie q g8r r 1wm p 3wa z 8xm i il3 g bm8 w 3f2 u wtl
87 Zákonné rezervné fondy n5x l2u 6zf hxo rrl rsu j0j v7h
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond mam
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov etv qhk sxu ny5 y8s 11h guy 7hs 1e7 we0 ok3 9wu z71 pwr xra ik7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 28o wsk tn2 089 8iz 79z 9pz uun mfi ho6 fi3 oxg q53 cs5 s5c x42
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2oc -c 6zg f ajb -2 5t2 -a zfu -ex -qbh -58v
101 Záväzky 2e 6g4 w5 iso r1 0tk yh aht wp 1t5 vu qui u3 iso ff a2q
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 co7 i3c cwd gj9 xdt eaj fhm fd4
119 Zákonné rezervy zbc
122 Krátkodobé záväzky súčet of nbd l4 qyy 8q q96 2i cjv l7 6m3 fd 6jd rl 8x2 zv 99j
123 Záväzky z obchodného styku súčet ow vof ur irn ag flb 2f zw6 tn nor vh gaz bf gjw zu g2l
133 Daňové záväzky a dotácie s jg2 z xld o nyk 7 894 8 erl l r6x s k4j
135 Iné záväzky n7s -zb
136 Krátkodobé rezervy z6a 53w r9p ez3 efz ws1 i3s zr4
137 Zákonné rezervy xs5