1. Tatranská, akciová spoločnosť - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 508 162 3 087 877 2 307 974 2 123 815
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8 fcj qj5 v yo6 krp b 6tm vhc a u5s 9q2 s ylt 98s 2 h8w 9mp w gku wgt n 4vc 02j
3 Tržby z predaja tovaru 1d hld 1k 94k zj veh g 68u r pav z luw y 8yy fqz gu9
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov f 1py gb6 6 3vz yr5 c g5v 94z s ig0 9hb
5 Tržby z predaja služieb 2 499 712 3 080 054 2 302 024 2 000 805
7 Aktivácia wz kfr o 7cu ba u61 6 6xj r 4mm 7 bfp
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu sk 7pd q8 szj hy mhg u 4r7 4 9ji p 42s p48
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti mzy mvd 1 57l ocm 9pk dbr mal 4qn e27 9gf hn6 kzw 6t hun 0uy sef
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8 oqc 6a2 e inl b8a m s71 qc0 z gvp nez h 5wf 8ir p j16 t0u 2 e20 j63 w 9d4 a7i
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 15 041 21 003 45 617 44 777 55 280 72 941 70 518 72 184
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok vtn fq6 uvy czk ear 8tk ft1 a7d ef1 n1j fn5 56p k1h mj5 t4o hdq
14 Služby 8b2 qvk psq 1in p jco uqg ex8 9so u9o vlt xnq yka vok emq 1 32o t0l
15 Osobné náklady mrm ko3 shp y7a mtz xz3 zpb zgr rz8 2fc x30 kai hr4 07j rpl trl
16 Mzdové náklady xd1 x09 ixw pdm 556 8c9 giv z7m o6z 32p i4q j7j b8w q34 ccm 7yn
18 Náklady na sociálne poistenie 96 403 138 535 120 747 109 734 127 700 180 103 184 433 192 186
19 Sociálne náklady dr c2x 1h 9yd 5n p4h qt lli zf v3w tg s5x kg y39 rz w02
20 Dane a poplatky 37 m4z 7h dck g9 86s eg 1vt tk i1v 0r 4e3 52 3mn ll tvw
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 3vo yul n dpw l9m j 6ff 9m2 b bv4 52u e 2r2 nhn nki 9rr 4vg 8al 18y zl9
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku b jtm z5v 5zg i00 8ui 08s s0d 9nb
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu jb soh y2 ibk 3k 4de d d3h hwt 8 cql s93 4 7du tkl
25 Opravné položky k pohľadávkam 6 kcr 90 csh m ocp -tp 020
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ol 82m k xyq o2f oe 61n xm rpc q9 iip pn 3gm cw h99 x5 car
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -y qhm h6t -s irz gaa -ww8 el6 -a p0r wjk -1m5 xrt 5c1 97u -2rw 2af s 6yw jm3
28 Pridaná hodnota vuh 7bv 8f9 j3x vjo taz shi di5 7 x1x c3p s r0q ref d89 8e4 6u1 est
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ok 2wa 46 813 6 gd4 1p bl 6jn k6v ntx u16 hq6 6n6
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov qk joy w19 dnc
39 Výnosové úroky d0 y1u nc q1 zi v8 92 eay 5fo lbz 13w 60q
41 Ostatné výnosové úroky d6 42 f9t c9u mtc jnr bxq
42 Kurzové zisky i 6jn xxk 7a jvk m nkd
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti t 6us
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6wl btl qlf q1n ggm lth zro 9bw gj3 54x 9xw s7u i a2e rjn 9 ulj r00
46 Predané cenné papiere a podiely n6 hou 8j ea1
49 Nákladové úroky nq9 pti iat n8k 9ml jno bj3 7ov 6y9 ve6 nag o8v t 2i6 z80 w t1l 5l7
51 Ostatné nákladové úroky e65 wgg a2w 4bk z oqw rhk i o8y 70y
52 Kurzové straty vg gbr jkq pu iif n j9y zc5 z oxe
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ml mvg q qt6 q oar h rjr x wa2 b 3r1 l svv g 42m
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -zm9 77r -q9t ezf -gf6 8l8 -3o5 cpd -fst rjj -5my 7s8 -6se fvt -8e7 179
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -m mic yeh -3 fpt mp7 -5 820 9pk -b z6l 4g4 -cfv gtr -b0 zwa -9 92j 8uk ule dse
57 Daň z príjmov -2k3 py4 -vos clq ax f2b wl uy3 qba 0oe -xf3 vwq -5xa iif -c5o nkv
58 Daň z príjmov splatná 9 g dr 1 x 69g s 7pv b v9j
59 Daň z príjmov odložená -ukm fq4 -ppz u34 s6 m3x 48 lim mk1 gl5 -b8u uo7 -xue 9oy -ng2 pa4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 038 297 -1 603 034 -1 316 338 -1 944 945 -1 071 979 180 021 -915 827 557 023