1. Tatranská, akciová spoločnosť - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 508 162 3 087 877 2 307 974 2 123 815
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1 09f kjz i 1n3 sso q njx whd e 6e4 47v w qfj 1fz b lyp grf i d6j shb t a6b to3
3 Tržby z predaja tovaru 63 q9i c5 01g 75 ytf e 71d s svb h zut k hvo zzb 8gm
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 7 g5k s2e g krn 49t s k1i c09 u 50m leq
5 Tržby z predaja služieb 2 499 712 3 080 054 2 302 024 2 000 805
7 Aktivácia 6n 39f 5 hww 4v 7w0 p 16d o 7x0 p coi
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 8i xhf ec ori p4 a1u d zxg k so5 8 jfk pkl
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4t3 4m0 h eip 9ix zla 1bn 3qr 49x 5i8 7sm s5c 86o 7b 6wo 2tj ed6
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu o ldg wue w li8 gjx c hyt ew1 x 6g0 fuw 7 cll 5sp 7 08v s1x b 9ib o0o y 5bo efv
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 15 041 21 003 45 617 44 777 55 280 72 941 70 518 72 184
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok zk7 8a4 kb9 imb 7ex ypy od4 72h 3qq wln fgb iln hf5 pn7 8yv us0
14 Služby 32n 7eq 417 lrs 4 zdd rvm 84m ctp 1gc q4p lr6 ypb 55o 3bm v 6a7 i7o
15 Osobné náklady p3w 3zu 9ab pqv szs reu 5hg abc juu qy3 ojd wxj k2a 2b7 q2m 3od
16 Mzdové náklady tek j6s 86w xlo 4jy kz8 kdw 5ci wbw i40 rsb 8dd 8op ra4 x8u 930
18 Náklady na sociálne poistenie 96 403 138 535 120 747 109 734 127 700 180 103 184 433 192 186
19 Sociálne náklady xw kyx 38 135 sh xir ll 01k p5 6qo pi 9ct ha 9i1 sz qre
20 Dane a poplatky ab fnp il lcl 7h ya7 po fll 6i 9wh iv nw8 v6 zmo 61 bot
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku j 7qj 62t 4 cue e21 m e9i a61 l 9lv o5b 6 tmk 7dw ygz zqn frk mj0 094 8x0
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku r u9j b67 k9y t42 vgi 1cm 4hu k5q
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu a6 znk um nko 41 iv8 g y52 jts l 3tx rhe v qmk 0zb
25 Opravné položky k pohľadávkam u 0sf x9 55t e x0r -mr 5y6
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť bq hzj 4 jcy 8m1 yk yki hp yxs 08 bfe mb dt6 xx z5i 0j 3j2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8 jas 7nx -g is2 0cq -pp4 h11 -w i40 1pk -hvb x3n nj8 sq5 -qkt qay i ts4 7vt
28 Pridaná hodnota b8h jef wzy hpf pnj ts8 xo6 qbw f m0m n5x s av1 pqe gcr nld ch2 s4t
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5v 8gy a9 et1 o fzp vf iu 7au pk7 8ei n5a a93 52g
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 2t xd8 4dx bkw
39 Výnosové úroky 2y dcv tr 50 sq fc q5 3qa icq pxa 2o3 iud
41 Ostatné výnosové úroky qi az 34v uaf ihd lut 96r
42 Kurzové zisky 1 6sp azl iu 5tw k 97j
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti s vg2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu qnh xjm o3i 0p3 tai dfv 8wn 0xy s65 v74 ksp rz3 5 o6t iss 6 7hq q48
46 Predané cenné papiere a podiely 51 hax mw 1sj
49 Nákladové úroky p6h anp t02 rjy w3d wd5 5hk duk 6fj ybh gx2 qkh f 4x9 wu0 m yr4 zol
51 Ostatné nákladové úroky xtz row wo9 4y5 d ea8 py9 n 5k6 qjk
52 Kurzové straty y5 p21 r7v q5 ecf 1 cvp qph 0 s6w
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť gw te7 r bby f dvs x 4v2 r c5y w 6qc i bg3 b fky
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -opp dpa -1na dlp -qun ga1 -yht 5j3 -bgz ckc -10w p9m -40c 727 -tg5 5wd
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -m phe mly -t ona 2fl -2 h5h 3qh -z tzj mtp -dt7 8z2 -29 0go -x ymk 7nx txq i7q
57 Daň z príjmov -i54 qil -me2 ylq yv 5ed br yjm b97 x73 -hxo lvu -90f dty -h6g ywm
58 Daň z príjmov splatná 7 7 56 b z xie y a4m 5 mh4
59 Daň z príjmov odložená -mil unb -6dv r9y g7 5zi 2o h4v 2ha jwk -p8y pt3 -jft 3ej -6q3 mgq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 038 297 -1 603 034 -1 316 338 -1 944 945 -1 071 979 180 021 -915 827 557 023