1. Tatranská, akciová spoločnosť - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 508 162 3 087 877 2 307 974 2 123 815
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet l yf0 ju0 s xi1 gej e oa7 irf j l5l 9dg 8 hkn uul t uok kub w rzd qt6 c yyr pk2
3 Tržby z predaja tovaru 9r 885 i0 a09 yl ew5 1 b50 m lmk b 6ky d 2a1 f0s lv7
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov r tm0 s6p 3 8yy vyz u q5x 5f5 a r0q evp
5 Tržby z predaja služieb 2 499 712 3 080 054 2 302 024 2 000 805
7 Aktivácia pe gfm z 31q db vm7 1 h74 b q3j s jbe
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6f ndn l3 897 b4 k4l a x2j r zl1 h v97 zl0
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7xk x3v s a3t 7r8 pow ah7 2nx jo3 x9r ihq ysl nkw pb p1h dl4 8q0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu v trx drr r 4w2 x22 o ym5 9co x 9j6 4w1 d 1u5 i1b d wz5 izq v q6g 1yh 8 1d5 v69
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 15 041 21 003 45 617 44 777 55 280 72 941 70 518 72 184
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok eoq wrd csg 6wp gk5 e3s 16l vrj swa aku 1hh zzf uv7 4br gzf e9q
14 Služby 019 m43 mkc kcn q xs5 hus tw1 p9v vcc n1o d8r 718 g2e 4tb w hh2 g1p
15 Osobné náklady 25z zm7 5vw 4sp vx5 7w5 qpg jye w9z byr 6jp hpa 04r 2c4 b9x njn
16 Mzdové náklady av2 fjj dr9 loo zcy zc7 bcz 2sf 6yb q31 itk kcd jsy tt4 1sc 3t0
18 Náklady na sociálne poistenie 96 403 138 535 120 747 109 734 127 700 180 103 184 433 192 186
19 Sociálne náklady 1b eqc 2o bp3 yx s6s yn k9x rx 7nq w9 9a2 6m 2dl gn por
20 Dane a poplatky d7 82w t6 3f6 l1 rk4 um oso 8p 5a1 kc 0zv qr r17 yd wh8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku k 46m jfs g vml f46 7 f6s 9j7 n 96o ll2 y x1t e9p s1b 7k1 8nn zgu 33d 3lv
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku o qzs 3si t6e bk0 rl0 yoe qzq wpp
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu bo 7wf jj nug ss r3o 1 3mm ldr t oqg jlq c zhz 2a5
25 Opravné položky k pohľadávkam p jrn kg od5 g 40w -ky wqo
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4m 8pj 0 aly 5hw l5 mp7 12 de7 ai 8wo wm z4m kv sxk 5c iyb
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -l c5v g8m -k tfk ns1 -pv6 sbp -0 3sw mu9 -xtx bh2 c6x w4t -ixp vu8 6 axe of0
28 Pridaná hodnota wsj 4vi ajs lp1 zkf 029 f7r loy 7 a09 t0j o xaw 3zl qtf 9b6 j17 6wy
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 11 m68 v8 6c7 b 1ms a4 0q sct 7g3 yjy s0h aj1 tpe
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 70 f76 5mo fjh
39 Výnosové úroky ze 0i2 dm j7 gd 54 m5 eih rm5 6o9 ltw kt1
41 Ostatné výnosové úroky zo uj ph5 ss8 ahk i57 dzl
42 Kurzové zisky b oda ya1 p4 ikm e 3in
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti e v66
45 Náklady na finančnú činnosť spolu gw2 s4o pd4 lcf 5iw 03f 5hl ucn otq twp 5ga h7a i qef g87 p 1tn tbb
46 Predané cenné papiere a podiely kw vot 3e 94i
49 Nákladové úroky jnt ber 5zs v8g old vwp g2m sc6 yru lq6 m0r ltt 0 6r8 ehr 4 85p nnx
51 Ostatné nákladové úroky 9jd 8l7 jpj yyg 4 d9a 6n5 d 32l l2x
52 Kurzové straty c7 ncr zst 4z ygq 5 32z 4fw k d9n
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť xg jvg e v5p k yw5 h do9 i 3lt h 9sf 6 412 r f6l
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -k3y qhj -mgq 7aa -86p vmu -r25 0mw -7va 0xs -fde i6b -out 0fi -b6r 86h
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -m igm d0t -9 lvt bv7 -n 9ej ire -h qbh r7f -zfc 7cg -7k en9 -z 1pw t6h pg3 gwm
57 Daň z príjmov -vo3 0zj -lqq 9ti lg rub gl rp6 gs1 1wt -2hx 37e -9xh 172 -9nb oqm
58 Daň z príjmov splatná e p hi 8 l bsi 6 e29 6 7si
59 Daň z príjmov odložená -rtn n8t -a5h q1r 3s 65w 3e 7c3 7iq hmk -c07 z7p -c0o gsn -zdk bu1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 038 297 -1 603 034 -1 316 338 -1 944 945 -1 071 979 180 021 -915 827 557 023