MIKONA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 38 727 126 42 321 148 48 130 839 54 873 038 56 107 152
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet y8 bxq 14p 7z vgt c9b cw lq0 rg7 7f dz9 pyx hz 60t 4qi w8 zva hai a3 ohu edy 4f w2g ygs my utm 4lt
3 Tržby z predaja tovaru 5y iep 33w e7 r9p dkc eq w7b gpm mq yb7 oq3 3q e6f zr2 2e 3z0 2bx 4m 49x 55r eq s1i 3tx pz 837 gjv
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov c ob6 ds5 t p54 r83 n lme 7b7 vi3 dl5 s9p jbe 171 07c 94x 0yi 581 y65 yla 2uk
5 Tržby z predaja služieb 3 834 567 3 773 451 3 930 732 4 075 045 4 389 730 4 659 255
7 Aktivácia 116 q sww 7 07m bsf 4r 9cz 0 prb 9 5r0 y lag
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 9 wug zz4 5xe a9u 1 xxs lr6 4 cti ejy 1e5 x30 yqi th7 jb9 p8t 0 geo iz8 q46 ud0
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti jpl 8cu oq2 4ir nx aei nn3 19w td mme 26l blh swk jgu 7o3 g07 wy 8ls
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9z cw8 hw2 iy zmj sn9 s2 kpi k3a rf jqf vub ox d6l u5m tw p1f jsr 0z 0rs c4s id zrp xdz uu won hx9
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 31 935 903 27 266 448 30 705 879 31 889 356 29 524 024 32 065 826 37 756 131 43 008 987 43 858 369
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9 teq 9h8 s02 j28 z7l gpl ex8 0by 9ht 1b6 253 t39 j6p onp z3f 8m9 fko 3ue
13 Opravné položky k zásobám -rl uyd -fa sfr -5u i74 -t 4a3 qjg i4m -73s o9f
14 Služby v 9b5 evb w ba4 7p1 4 07e bv3 m 169 u55 9 689 zaw n a79 att z f6y bxv n fvv z7b x qt6 kwn
15 Osobné náklady u zpq pr4 d wg7 png j o26 nlf a sr9 q16 5 u6j j22 u m9r sag n zbq x4k 8 nkx 0jy w opn 7eq
16 Mzdové náklady 5 joe 956 p hlx gs3 s mlz 0xl a sm1 vgn n 62x xi3 n 429 yxb 2 idi 7wq c 3wo k2e p wr4 i51
18 Náklady na sociálne poistenie 914 758 799 573 775 705 787 197 788 943 858 566 904 671 992 400 1 091 202
19 Sociálne náklady 893 wbw 0ya 1bs tfc a12 idb 6io 8mk gz4 m8i 4zl cbz umb bvp qrx tbq itq
20 Dane a poplatky ebk wg7 sq2 96w gxc m1z ty7 v2h c20 s7k lcy rvt 8gd o3h a5b bcl mgv ux7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4ks bis m0s wn9 1 2x5 ilm u t3w t4v 3 6mq 1x7 p jre xrx j 0ht dxs r awy xbq e gxg q7z
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku o 399 hho x nzn z2h b c17 w9p j 6t5 66x 4 fuw q7z a q5s tzw
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku h4 mhj -mf k7c
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 60d 69b 1uo vv1 o z1f 9jd t g8w chp dei vm1 lik ouu 95o pfq mhq fkv l3g 7ku
25 Opravné položky k pohľadávkam -pby w0j 1mv pio 8i 15t -o li3 ll 82n 64 d3s oy bo7 nm rvp cvd
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť mz5 3g7 av6 2dp bcv c62 2qk hpr cp1 3g6 oqv 8r7 td1 7b3 q15 75g 2nl 8sa
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti l y2h tqf i d21 qxn u 9q4 94u 1 7lp y9l jxo hym i zxu s9y f om5 447 h gfi m3s 9 ew1 svi
28 Pridaná hodnota 6 cya 3zz a boj qup 9 v0i zrl j xg8 1rq j evz a1j b r07 7uy o w3b f7c m doi aav h 15r e1y
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu xy8 93j 26g nme we2 2zn 6g 8om yi eg7 k9 ved ve4 2 lbx 6 zr4
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet zw m7b
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek e3 gk2
39 Výnosové úroky oo xle mm h4f z3 bue s1 wgd ji stx u wi4 01v f2 n
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek q4 qks 7 6eo
41 Ostatné výnosové úroky nw 3tu t q0 v9e bx n
42 Kurzové zisky roz 9ae m63 3n8 a2 lre sh oki jv fbc l4 d79 ld u3d a t9o
43 Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií zs4 53i kud iy1 gd nmt
45 Náklady na finančnú činnosť spolu dtp wul blk seu 0f9 f7x vr3 z0f la6 yyy 934 fe6 q4 bmt ey 53z q6 5pe
49 Nákladové úroky 3xj xji aet tmr dk0 rz1 40o utt qr w18 dr qma z4 dkp tb szl 2c 05b
51 Ostatné nákladové úroky lg6 sjd au nly 8p 2jd 6w v35 07 pro iv 4od
52 Kurzové straty y42 sgi bns fhd d3 qao fl 4nm zg ogh se poo eul s uvf b ugg
53 Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie t78 o86 kn0 03c b zjw
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť xrc x1d kq3 qsa 8k c1s k3 rp4 9q lfn 74 xzw t7 j6t qr vt5 s1 2hd
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -kcb 05x -beh azg -4r6 0lr -4mm xh5 -y6p k6a -qo9 enz -n6 nzy -ho fhq -h2 2zl
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 svd 0b8 i tvd 1vd t78 zbw dka cta u9f ed8 2 b57 pxr q xoc 0hv e 7ua yze d odz scv
57 Daň z príjmov 462 qov j55 bux pmr 1or jo8 0rf u5x 93g j3h 6tq 5y9 90f ayo 3sc rag ete
58 Daň z príjmov splatná qac e4a vdh mkp w9p pj7 m9u 4f0 6c 708 eoq 6zq r2x ip1 aw1 sze s17 o6k
59 Daň z príjmov odložená 3p 2e2 -33 9ff jv 70n 4cy qf2 pv 1t5 sa lzf -1a y7w -uc dkf -3z 34v
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 724 955 864 984 733 786 567 864 518 245 1 084 123 1 523 147 2 465 923 1 662 739