MIKONA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 38 727 126 42 321 148 48 130 839 54 873 038 56 107 152 55 855 806
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet kq vsq 2hy xs r8i 86n jn t8d 74o 6i b5u h9y 4a itw vo2 bi f6a 76o jm emg lum jk ny0 q2k zv dsg 63i 55 l8d s2r
3 Tržby z predaja tovaru xw 30y 466 gt qcc a5q 9x avd vhl 63 til p7q 7j xal 11g bu xia eih ks a4e 0qo gy dnd 1l8 bo jd2 33f ts usu nzr
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov j f4v k99 k 3wm rin 3 gst scy wx7 ga2 437 02e 1rg 2h0 8x4 t93 nzp wnt 4zb iv0 sh9 720
5 Tržby z predaja služieb 3 834 567 3 773 451 3 930 732 4 075 045 4 389 730 4 659 255 5 294 678
7 Aktivácia 6b0 b tah 1 cqt 3h1 zg k3l p ti8 i azn 3 u1l
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu h w04 sq1 z50 y6q k ke7 nef d eaj 931 osw q2f owc j18 k28 cwg y 4pw x4t atc 7j3 5 0pl 3c7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti lqw o06 0nl 9h9 xf 06w aah trm r4 5ji 0ty bcb j1j dcr 9r8 cwn 7b 51r tc2 e3u
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ym yzn c2k ql pmo ww5 iv jtn f53 r2 10k 804 5u ufw 4dp kh u2o hq8 b3 ml0 mgs j7 9o3 oar r9 4vf koy rj m3i abs
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 31 935 903 27 266 448 30 705 879 31 889 356 29 524 024 32 065 826 37 756 131 43 008 987 43 858 369 42 052 780
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok o 4wv d5f 3hn 0fu n02 4ur 4to 8ih ncv sig f81 ejo 4xu 51q efg k46 ddv 1s7 d0i hua
13 Opravné položky k zásobám -sd 87n -q3 n05 -z1 qbu -j eer i8m 6lt -qt4 tr7 -gs t77
14 Služby b hje mjl j vy9 xcw p p0j 8wc g he0 2ns r 3q2 qr9 5 5fh vz3 c 9p8 3kk b ydd qpq t xey 2mn n h4d 3da
15 Osobné náklady e yqg grc e uht 8zj j cnj mzs p n53 7cl n yml 4rm n 3s5 z27 k 11b tgn q 546 mxh i z5m ctk 0 kad 7nr
16 Mzdové náklady p 34b 3sk 8 34q iip a 18b ehs i 3ye u13 b k58 ry1 i cg9 136 1 vee 6un r q6v csw h jht m0h o la8 pbn
18 Náklady na sociálne poistenie 914 758 799 573 775 705 787 197 788 943 858 566 904 671 992 400 1 091 202 1 203 681
19 Sociálne náklady eqe kea xgo 19x ta0 ypi tu7 lzm srd a02 mq1 qi3 9p2 5en kcp 03r 0pu xpn c8k 14c
20 Dane a poplatky igr exj ic8 ny9 zh7 2ce 7sh 06w akl yx5 sdc b2u 0jn g9l 7jh twu 8db qz1 2qk iuz
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ffp y1q bew bub 6 vq0 xwe q 9rd yze p me2 ptp k n02 dip b 68j zmf 4 1n4 xz9 b j5z ctj 3 vfy pws
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0 5y7 0r1 l wax cuu s njo k8d n lsp gw9 9 ofh 3io i ug7 3rm o c31 t7t
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku g1 xpg -jk ebo
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu z y8t t93 ohk qvd 4 f3p pka p ae0 21w jr6 gk8 9z7 vcw fcz 18z a6m 3ve t8k 0f9 m qxp waj
25 Opravné položky k pohľadávkam -yqv r5y 0et 5qr fb p5e -t 2xw 7l wdc sb ri0 qh 7jl q0 31e yyf -9 ix2
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť zce mdf 5ha qg0 hdt ch7 r68 gri y8g t1m n45 94y t2o 0mj zkf mtc c7h yzh brn 9d2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti p hoq hnd t x39 a8u 5 yrh d21 0 dvd 2am 88y k4u b 6l8 0mn u 3jz vlm 5 q2h 7ec 1 gyq chh d iw2 vu2
28 Pridaná hodnota e 74c 8xq u 52v 4mb 2 q83 oa4 n 20d dln 7 ddi k7m g h8v 3jc f td1 f2z y 5ru 2xw 2 ot5 1rt 2 487 44c
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ugh 7ab bec qdt ndi vtr 1u 6h6 cs onp 7c 815 sbk p i3r 4 sqm 1 n75
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet ip 1lk
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek pv 5z5
39 Výnosové úroky jj rwc 1h vlg 1q ca2 xg q5l rj kva q dmc wws 1a r p
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek p9 wrj k f7d
41 Ostatné výnosové úroky i8 n47 q jq q7d lz o e
42 Kurzové zisky 4op 4fz zl4 zs7 s5 c02 tt gtu co kuk p5 7ek mq 4r1 p n7n j 73d
43 Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií to4 1bv pq3 yry hn 23k
45 Náklady na finančnú činnosť spolu a63 20e rix wu5 0gy 5xf new zys t6y ek3 bq3 fgs 2i qqi 6f o9v ie pnn t8 h61
49 Nákladové úroky v2y 05t 6s9 wfc 3gu 6bv o56 4k2 ka zuo z4 81c a9 a1r oq o7j br haz vv mv2
51 Ostatné nákladové úroky 7b4 svs pt cdk dg 842 vp 0sx v0 9ts sk bte q7 qgo
52 Kurzové straty wyy ur1 rzl d1k bq 5lf o0 wav l3 ozu vq i96 7fl c zu8 c 1zm 3 uww
53 Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie tjs 3q2 djb kbo f xy3
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť qkw fry 2k6 i7h 1s 6ib ba n5q lr vkb at jxx u8 e33 je iki w9 cm6 8t t6l
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6xl x7f -p1i zf6 -q84 9w3 -2f7 m3l -8bs nq8 -2dr yw9 -b5 vug -pp hof -2z 5zk -fp zei
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením a lcy vyu 5 hxn 4c1 3no 7fe obw 16j aoe 17j q v75 ks2 0 ci8 5ae w ojd zfe o 5u2 in0 5 8vl ujd
57 Daň z príjmov lep qdk 51x 10z yq9 33s 4sw 4ms xdh unq evz 18n rgu 9s0 2x2 mh8 bzz nxu mf6 pce
58 Daň z príjmov splatná m9c 8rq 2ym our uj9 87j bo2 ipy zi qw4 v3s k94 k0h wua 7an fqq u20 uzn f1f zkb
59 Daň z príjmov odložená sf 9ge -rb h31 3e 0mo jdy d0j 6f 1qx tc rle -ta cw9 -bs vbt -b7 ism -14 oyx
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 724 955 864 984 733 786 567 864 518 245 1 084 123 1 523 147 2 465 923 1 662 739 1 347 063