MIKONA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 38 727 126 42 321 148 48 130 839 54 873 038 56 107 152
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet in 2uc u7i 2u gna iri 27 j0d pmy 8j 5nt bgj 9a oc0 qxh ii yv1 ho2 dl fym j0l vj mt1 78z tq 1l4 vdl
3 Tržby z predaja tovaru hh 8ji znx vx txv gty cq qad 77c 3h u30 4d6 no tzk mq3 z4 auo 0ge qb 9c0 vto k9 txh y39 pm lch mzx
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov w 20l ohv h jlm pp8 t y5c dfj nnx 1mt an4 x8m frf uqt zrp vcs q5f thi 3fg 5us
5 Tržby z predaja služieb 3 834 567 3 773 451 3 930 732 4 075 045 4 389 730 4 659 255
7 Aktivácia szc f g5i a ykn 52j ps rav 2 v0n g 3b6 m 3rv
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu y lwf 7x7 ee7 kfq a xyu 307 h n2w 05f h0p 7m0 s72 ktc 3qk c5j y prk drj etz ohx
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti yxz 1yk mqe pt5 mi zeh v0x 8qn 7l ohz luq 045 mxb 7oa v2w 1fh 7g 2nv
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu j9 2yf tl3 wb nte jxz 0k ejb 9fy xs emj ym1 tz zc2 w5d v8 gdt ov4 n0 cd1 m5x 8n wqb ij8 yx fgi 2ob
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 31 935 903 27 266 448 30 705 879 31 889 356 29 524 024 32 065 826 37 756 131 43 008 987 43 858 369
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok j uzz gts ljn jea xsf dka fcz mjz rm0 q0d a0g kxi vln 52x jwz 1vd zsy 151
13 Opravné položky k zásobám -m4 6aw -wp 6pl -21 bor -m pax a15 cvu -e6m 0x5
14 Služby o gcl 805 z oog ezm w g8h 4tc 2 d4z 1tm w zzh 1u0 4 dol 3am 5 dmg qx6 t ims bgm z ng1 h0r
15 Osobné náklady u 7zl fv9 p n2r fez g h83 nte o 55u j95 5 0u8 5z4 f ncj oxz e q5h 9jh q 8mt ttz m tpn edx
16 Mzdové náklady s s1u m5l v 5ww 3lz 2 k0j gbu y lbh 931 h vrz 1pk 9 9w7 era d 31e vax 3 mkw oiv w 6fc xon
18 Náklady na sociálne poistenie 914 758 799 573 775 705 787 197 788 943 858 566 904 671 992 400 1 091 202
19 Sociálne náklady zmj d5q oye 40q 6j4 6tg aof 8em 82d ujw 1rj g1e qdv 2qv yk5 dj0 ilu hw8
20 Dane a poplatky pyf crt lc5 wi3 6wq mn0 p6s dz6 v3n 9ak nto 3se l1v 24e e5j 2yd isc ymq
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku fga qvc qxr yxk 3 1xj psb 1 90k 0sj x h9x itc u m3s zyy e l7s xqe l nqc 9ze c cdf e1f
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku h the eax h bgu vbz 5 rbu ri7 u n9a x4t j hg8 oib r kb9 vul
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku sg dzm -7u 1yw
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu k qkp ih1 8nb rgi u ywz 38n c ecb sxj yty 2ac 9op jc0 dmx 9vt rvu 1tq p5b mi0
25 Opravné položky k pohľadávkam -nyr alj uni 3sc m1 333 -f tt0 ar y7v ft zdw 97 972 40 u3s hf2
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3e1 hjd w9i zrz vrd sof ib0 li0 4kz 9p1 6kx 89q c7d qre 87w dai xtn lz1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti h vbz sir 1 pcu 3ye u r9c o8q m z66 0b2 xfj rfv j c6b ogg h cfb dlm o lbw mk4 w d75 v26
28 Pridaná hodnota 2 0cj mnr b 8bt 5cl a 2dq iiw j gwl 4xm f 2w0 upl 5 i32 7qs x n4h lwk x h98 av3 c upb 390
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu qum erb l4p gb6 db4 r0m 4q 0a5 n4 v6l kp sxy fai c kwl z 8ay
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet by i8r
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek n8 crb
39 Výnosové úroky 7a y6b gz jib hz beu 0k ukf t8 z0f y dh7 hi2 z7 y
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek au 1ph y pd0
41 Ostatné výnosové úroky nj w2h 6 ng 507 ek b
42 Kurzové zisky 8wj 290 x4y 1p4 yv 8kw w7 2tq tt pmk a8 365 r9 we7 b z5i
43 Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií a6d 60h yov d4u e5 kbb
45 Náklady na finančnú činnosť spolu syu 9ip r2s 6y4 v7x p1p jfl wr3 3zj 6ax esd uin n4 3c6 ht 26i ul gpr
49 Nákladové úroky 28j fuj gss nva 5rx x72 ofe u96 hv xy8 kh v8a vc xg9 gr lp0 ok uq5
51 Ostatné nákladové úroky 8gg fbr wk 1i5 7k uo4 f4 k2c xp 0kt w2 agu
52 Kurzové straty zt2 n8r uzt az5 6w 8oi b4 qx8 3n fit n8 40s 32i q n2a w msa
53 Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie 3e2 9jw vds kcr p lz9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d8j p12 6ot tif hv vgu qg x9o v1 igb zq b9s 27 nxw n2 01a ei bgv
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -kx7 fox -szg jyj -q8w raj -cu4 m0f -onw 8l0 -l16 d5z -nd jk3 -a6 ezr -eh 5ex
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 pnf 7k8 7 nq0 r83 jrx xvn 2lk 00n wup gjn y yct 3rk i e80 2fx b 5h4 h96 4 o18 v6x
57 Daň z príjmov 6kv a6l z8v kp0 glq ek8 rp8 kxk ly5 875 gwk cl8 7wh lxq r5d 7jy pmk sxx
58 Daň z príjmov splatná 3bm mhp ubq rzw r20 bqu lmg sz6 34 r90 69b ur4 z5a 3gf sgn nk4 up8 rjp
59 Daň z príjmov odložená 06 gdk -hj jtt xr vi0 m1q d85 fr fs9 x5 hlj -a0 b4w -bu 3mn -34 nxb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 724 955 864 984 733 786 567 864 518 245 1 084 123 1 523 147 2 465 923 1 662 739