SAMS - BAT, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 226 163 237 888 317 784 311 024 344 427 409 286 486 923
2 Neobežný majetok k pp4 tj 5zv l8 lct p8 tvl sv i92 3 516 bx goo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 932 15 140 20 697 17 974 11 707 7 045 25 462
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x h90 qw 19y jd l8z r2 906 sm 2s5 0 k0t 1m 4qr
16 Základné stádo a ťažné zvieratá r 7h1 p sf3 mfo b0w
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 2 2 2 2
33 Obežný majetok h68 wka 4cz mod igh goq faj rdf x4d gnv t03 y8i b4u s1d
34 Zásoby súčet mi prx yg fd9 m2 x77 9y 1pp 5b xjj 9g a8z 0l meq
39 Tovar kx h96 xr 9je rv hxl 25 zdo cj ln0 c0 08n pd l5j
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1ut kjn uwx mca pff ntz mgo n1e le1 8hx mi9 big axh 0h1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet tvh ues sct htw 46u x8i 517 5am cob w3j 04h mt7 u42 504
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku c0l nlq zlz vf3 nhp lds udu fs7 qbn onp ylk due v7r q9d
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu -2 076 -3 276 -3 398 -3 398
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2 v0p v pls 1bs ot1 u kid 1 ood u xdu
65 Iné pohľadávky -px7 -rmq
71 Finančné účty je vo0 p 6pk 22 hgp pw dz5 gf zqv gj aqq wk p42
72 Peniaze q ksn khi f k1q zh 3re 7h f6v fl tkd 8p ax3
73 Účty v bankách uh y93 n h8h eg fzw ky okg s ja9 n 5jv pf dhr
74 Časové rozlíšenie súčet zmw 1 99l e f5p t 19w o o4l o gyk r se3
76 Náklady budúcich období krátkodobé dfp dk7 4gv a43 ts1 hsn 74n
78 Príjmy budúcich období krátkodobé f 5pc d vba 1 77o y qjj o ey5 q arx
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 724 ilf mhz ye9 3tg moj 57p zsg ad5 h6b t7i 9rd hyu 2u0
80 Vlastné imanie lb yvo ts sce y1 slo d8 lra 3u ox8 eh vl0 7o oi8
81 Základné imanie súčet y d11 x vzx w rab h ywu 6 su6 g rb2 n ajm
82 Základné imanie y 5g3 g o85 c bop r bw9 m lwf 9 h8t f uoo
87 Zákonné rezervné fondy otj gph j0q xvk ylh 2ir apu
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond xd2 dp6 buz onz 1oy is0 btu
90 Ostatné fondy zo zisku ja wla 03 vrn eb 3xd 02 3mj 0y 3l1 gz 820 i8 bue
92 Ostatné fondy mg cj4 zl 53m 69 0s8 68 afh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -3 88l v hva m jsc u 69w 6 bab o3 1nb 1g 5vp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8eg 9 9dj a zlb d h1h 3 fsv xr 4ab pu f7o
99 Neuhradená strata minulých rokov -6 vwc -j74 -00o -jlu -f a09 -5 evs
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení i ga0 -tlt u3k d xd5 6 gw9 z euv -6y qqf
101 Záväzky 29u tub jxw x83 sr6 v67 2br yen id4 rym tuy no9 t1p hxl
102 Dlhodobé záväzky súčet 7dv 9 601 z noe 2 ic4 1 qjs 9 4xm y 523
114 Záväzky zo sociálneho fondu m35 f h9q 6 irf i 2gr f s2a 0 mvi l rz9
122 Krátkodobé záväzky súčet l1c hz7 ts4 hsp f2p b0s yg3 4qx os2 oqt rjy j9u lh2 3jo
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8t 7g5 wf cy0 tj4 puv f5 okn 9e3 pd5 qle 9bv x4r ad9
126 Ostatné záväzky z obchodného styku fh wgw obk 2eb sad 27x l27 f92
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ky ze1 xh i3x k5 j7i te idm 72 z54 4i qbw t5 qku
131 Záväzky voči zamestnancom r2 t1v 6zc xdt 949 for bk6 u0y 3rk gkv pnz c01 ws9 n04
132 Záväzky zo sociálneho poistenia uqg rto sz9 tmb e 5vx 1 71f u ppb
133 Daňové záväzky a dotácie cf6 hya dm9 v mno 2 l2y q8y 4o
136 Krátkodobé rezervy ev1 8 73q m 10i j 24k -n bfd -3 u7v
137 Zákonné rezervy 4tu o jss a 14g j opl -k m1n -h 4xr
139 Bežné bankové úvery f dhj qn pqv hv lov
140 Krátkodobé finančné výpomoci u 3y0
141 Časové rozlíšenie súčet -s 05g e fij 6 tgn 5 tv9 w r4n x rr1
145 Výnosy budúcich období krátkodobé -z qz9 6 cfq u 84w x uov 7 qzk k 5wt