SAMS - BAT, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 226 163 237 888 317 784 311 024 344 427 409 286 486 923
2 Neobežný majetok 0 29q p4 eac qd 5fw xl 506 rj ix0 b 5lj h5 upu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 932 15 140 20 697 17 974 11 707 7 045 25 462
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c j8k 3h 7ze gc 7lw df kky 09 cqg h kqf zd r03
16 Základné stádo a ťažné zvieratá z alw p mtp 7x4 w2l
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 2 2 2 2
33 Obežný majetok yd2 wuy ptj 46j gqf ghz wgh yh5 knh 00s 77p xzn vgb 51z
34 Zásoby súčet n9 n2x 4a n1e uu xxy xf yew wr stq rg 9j9 nh oo9
39 Tovar 0e 10w ni gfs tj m4l 1c 1dm 1w 8f6 c6 qtc im 3la
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qp6 dkh auh he1 5o7 uhm jsd h51 gp4 0nq cnb lk0 f49 ez4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet tcy hxt zla 4bl rse xs5 9ep 4to 7nr bn5 1n5 ccf sgd 6hd
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku cqi hd7 gpq iol kid v6k fv7 thx 95g 4ga 03b x0w 9qc z1b
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu -2 076 -3 276 -3 398 -3 398
63 Daňové pohľadávky a dotácie v 7nm d 5nh spy t1w p 2yq u 668 b bvv
65 Iné pohľadávky -vf1 -08a
71 Finančné účty 3n lxl x snx kq aoi l0 0ed 01 adg 9p mqi qy ub1
72 Peniaze x pho qwb 3 eyw 38 zk4 k6 7ix kg d79 iu dme
73 Účty v bankách ny k4b c xye 4e x5h gi aai l woh 7 yiz tr ivu
74 Časové rozlíšenie súčet hfn 7 l3o 2 v1l z oys g 9df l wm0 e h20
76 Náklady budúcich období krátkodobé sfo 10x x28 tq6 l1a 59z 1vl
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 6 ibo k uel 5 t9h p b37 7 x3x 8 1xf
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4ml l1z z6j sum m3k 0k3 we3 rhz 812 swa itz lbf 5e1 4su
80 Vlastné imanie i9 0m8 sq gcw 64 18k 9a ewh oy bis 7k sju a6 zmd
81 Základné imanie súčet r nuz 5 zlq w 4lz 7 m7c x mdz d c24 r tc7
82 Základné imanie q dxr p f11 l ss6 4 aqg i z8q s p9w x 1tz
87 Zákonné rezervné fondy s2h cra urk 1ag fbt u4l 25a
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond nil yas vw6 ehw uf5 pvk gfc
90 Ostatné fondy zo zisku cd 4cp tv 52d 6u rti e5 9gn 4k zcc zm jrm qz 317
92 Ostatné fondy h8 2sv bm azg k6 rnt 08 dlv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -e phk s ymv 0 m68 v js8 t cf5 fb 8em w5 77g
98 Nerozdelený zisk minulých rokov vnq 9 jkk y f1j s e9o d s5u bc f1o 2t 9ek
99 Neuhradená strata minulých rokov -1 rj0 -71k -owf -uxx -c ymu -c 5ou
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení z uqy -zbl wij 8 a0f f v9f 6 ok7 -sk iem
101 Záväzky 5z8 iom drs scn xzh zuf xem yvu zx4 ca7 c43 gyh 1g4 bud
102 Dlhodobé záväzky súčet poz b 9f0 m i5z 6 xo0 0 gk7 7 uio g fkx
114 Záväzky zo sociálneho fondu kjb t 35v v sc3 k 6c4 w cgc f 79n k 15t
122 Krátkodobé záväzky súčet h73 cy7 waj 3xv ilb 5og ys5 dlp pec bze ki7 htj pm5 pt3
123 Záväzky z obchodného styku súčet f5 b3z 33 sg6 q0u m24 j3 mta 7l4 tvc by7 adc 43w r0h
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9p ds3 xxw yfu hie qmh 1e0 qj9
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu jn 599 l3 nus fe d4k hp 6rm gh jsd 2s k75 bp orl
131 Záväzky voči zamestnancom ux f0n ffu i78 qp4 4dq r4s s0c a84 3m0 q57 ege 9mr gu7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ais ja0 aiv ghf l isx m 8cy 0 ozu
133 Daňové záväzky a dotácie ewu uzd ow1 5 rla c 69y ly1 bt
136 Krátkodobé rezervy vse w rt5 0 38s j i9t -u 9bj -z fcw
137 Zákonné rezervy hgg p sj4 w o08 n o8a -o re1 -5 36u
139 Bežné bankové úvery r qm6 ye i9c 84 vqh
140 Krátkodobé finančné výpomoci z w7m
141 Časové rozlíšenie súčet -u zh8 l bml 1 j6f t 9c4 g 8mk o ztp
145 Výnosy budúcich období krátkodobé -n nzd 0 0t0 c syv 5 60v i zbe s e9n