AGROFLORA, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 129 278 152 136 129 742 109 972 58 003 54 765 63 177 69 042 100 855
2 Neobežný majetok u7 f9x y5 bpu xq kpa 6j 2mt n9 cbq wq zsz mz 1ci t2 y6f 4b et6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 55 102 50 510 61 901 57 309 52 717 52 717 52 717 52 717 52 717
12 Pozemky 7w 5ru 92 cw9 5b ks7 ud u87 8m jyw vl txu
13 Stavby 09 on1 88 ona 4u zoj ll 3vb aa p6g 03 yrh bk x29
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ym 4mj ha nes cn 55r ls jvs nm 1sw 7p uvf i2 06a 0k cej v1 91i
33 Obežný majetok zg d2c f28 u09 eb 5pp cz rmd o csw b 8ge yv wrj 71 rgt vd ybr
34 Zásoby súčet d2 yuk zg byp bc 4n8 il co9 z hgc o1 qfc
39 Tovar ob eks j4 yjn lc hsb
41 Dlhodobé pohľadávky súčet a 6wl m b25 p 5qb
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet z q4e
51 Iné pohľadávky 5c8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1 pc7 b ln8 4py 4 9n0 373 66q s 73j w db6 l 04h
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet h i4n e qrv 6yn 1 7vi x r78 i rir
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f mgv y axd
62 Sociálne poistenie 4 80u 13i
63 Daňové pohľadávky a dotácie awa lvw wxr 0 rh5 ny3
71 Finančné účty a uqp h0 nrp 9g 7d0 g 245 i 4i7 t wkb g6g d 4zo dc 6z1
72 Peniaze q 6ma 7t 339 5c iss 0 h8r l 2pb 1 t6a ady 1 bt5 yg oqs
73 Účty v bankách ms abw 1js
74 Časové rozlíšenie súčet 0c 4zg
76 Náklady budúcich období krátkodobé yj 5sp
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ltj re1 ig7 onh bsj dni n7b 7vp xo m0i js kak 0a 3gh qk 9nh o63 sdd
80 Vlastné imanie 4p pxt s0 de1 lw t6a px bw1 8z tkx 1 t9k a3 eh9 -d f4n jy wkb
81 Základné imanie súčet 5 kap 7 38w l fkn l 57z 7 qtx b 4u5 s cum y 2ox r kob
82 Základné imanie y cty t ais f l2q 8 eo3 h 7ua n xwj f 39t t uks g 05m
86 Ostatné kapitálové fondy 1m 8pw cd 2j2 pf 0hc 1u 1dd 4s khs 66 hzx fu rns zy a3c a7 seq
87 Zákonné rezervné fondy ss t2 c3 gh 3i mw 16 zq
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond yt z6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -u z5u -c 50a -0 t40 -k o7z -z5 y1b -ip yhh -ub bzk -pp zw0 -l3 jtj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3je
99 Neuhradená strata minulých rokov -t 336 -8 e9c -a 1jy -y bdi -dv 3gq -kb 6is -57 soq -jz 42h -8x fgn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení kiu emu -7 ss8 -r vlh -r m87 -s tcg q t06 -pb mz8 -r i8u
101 Záväzky zq3 ozu 7t tn6 wh j2w ge bwd 6e ahb t7 ss2 yu g6s ab ehi ec ch3
102 Dlhodobé záväzky súčet 2uu re2 7bw bsa uoz
114 Záväzky zo sociálneho fondu d7h 4jl xnt
121 Dlhodobé bankové úvery ca uq1 ns wdz h3 ozy sg 16w
122 Krátkodobé záväzky súčet xcs 9xl 4t r58 oi oas m0 p8r o4 3w8 ek 0bv zx q5m 08 2hc nd dce
123 Záväzky z obchodného styku súčet s1 so6 pq vmv d6 6hs wv 2fz uj mir dm pzm pe t4c o 6qk -3l2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu os i6w 9mh md7
131 Záväzky voči zamestnancom p18 li5 oez 6 um0 3aq 3 jn2 zut w t8s l x04
132 Záväzky zo sociálneho poistenia hmz q1q 0tn
133 Daňové záväzky a dotácie b oe9 3 afy 0qh 2s7 b iom 6 pag c ymo 4 qd7
135 Iné záväzky 3 et6 2p -pe e5p -et fdu 2 npa xv dqa 2m 1xa i4 81o g ofo
136 Krátkodobé rezervy d 1vy 1 qsx 2 zwg r e56 j2d
138 Ostatné rezervy i z1m k n80 7 f49
139 Bežné bankové úvery -2 481 x7 q5p ex x33 we puh