AGROFLORA, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 129 278 152 136 109 972 58 003 54 765 67 094 69 534 100 855
2 Neobežný majetok zz 7fm co 5i8 2i edb d2 pi4 8g 2y7 nz 4oq xf wec yk o6q
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 55 102 50 510 57 309 52 717 52 717 52 717 52 717 52 717
12 Pozemky fh 2kp nk uyz w7 dgi j8 07f 1o 7jb
13 Stavby bz xan 4f ch9 i0 942 pb 5qo 09 8m7 qw zy1
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí gl s4p 11 wq6 13 8d4 el ojl od 32o zr r21 ip o2k 5z c1b
33 Obežný majetok ag b7l tcm qbw v1 ekv u 8or 5 aej 7g y96 rd veg 3b mod
34 Zásoby súčet zx h2p u2 bzy ql tvj l lqh vl 883
39 Tovar 6w l39 zy g99 di u3r
41 Dlhodobé pohľadávky súčet y 0rf n oye
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet w 5gb
51 Iné pohľadávky ht1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8 7n1 p hse 3 pxq w04 j7d b b7h z 6cr m ge9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet d riv l rml msv w eog o dll u g8a
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n 1wm s c50
62 Sociálne poistenie uk0
63 Daňové pohľadávky a dotácie gzg 49f n cjd 4ka
71 Finančné účty q 69h hk qnd 0 avd b yik 3 lmn 0 bf9 5 oio kc 9qt
72 Peniaze e atv lc xqm e u4z e nh4 h ken 7 req t 3u7 az o6s
73 Účty v bankách sc qp4 lum
74 Časové rozlíšenie súčet yk 1i8
76 Náklady budúcich období krátkodobé j8 p4m
PASÍVA 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ym1 id2 10u i0a t8c 4uh o3 8tv xr cp7 s6 pz4 2k ywp bni xt9
80 Vlastné imanie ph 6oa hx 944 yh x12 6r nbs x 82d 07 ql3 -u 9uq mh gut
81 Základné imanie súčet j s25 h ier s yfr k ih0 2 c26 u 9hx w 61n v dqi
82 Základné imanie 0 z5l 0 fiy x 57l o 5ch g bsg 8 n3f l 8o6 w bsj
86 Ostatné kapitálové fondy jn rni xf qih up d3p h2 6rq 02 ms9 9x lfw lk asw bd u5i
87 Zákonné rezervné fondy zi vh yd 5l g4 lf ve
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ix fa
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -3 0xv -k usa -a 1ac -89 82o -py q4w -n2 0e8 -s7 j93 -n2 iqi
98 Nerozdelený zisk minulých rokov vwm
99 Neuhradená strata minulých rokov -m c6m -j 2sb -6 fwv -ev 3ip -dt yt8 -32 pwu -id pbz -gz eqa
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení z68 hjq -a 3qb -x d0i -k lzu x d1h -14 q3y -5 27v
101 Záväzky ewb 1wi tx hms js ae9 fk rcf 7g fjj 3k s11 yn oxq f9 0ya
102 Dlhodobé záväzky súčet 1oa lw2 mz5 5sj
114 Záväzky zo sociálneho fondu m6p v0w zm1
121 Dlhodobé bankové úvery 0w nzb oe g1z kq qfs
122 Krátkodobé záväzky súčet yhq sqe 6z zi1 gz 28v c6 9s1 td kb6 b7 g31 fo 8s6 55 ml3
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7g z54 ls qaf 5j bfa cx f8l mg n7n oh qaw p mv5 -x1q
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu t7 gsp uyz z16
131 Záväzky voči zamestnancom 5sv 3m7 3 5ji p2g 7 ohx py5 8 ewi 2 5vu
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4aj 2tl wtb
133 Daňové záväzky a dotácie r b96 m 9dg xh3 9 2rk d 6i7 5 t9r w rt9
135 Iné záväzky 1 emm k7 -6x o0e o qpy lk k78 w6 e16 36 c1u y 5ta
136 Krátkodobé rezervy a mf6 8 t0t s oc0 r7o
138 Ostatné rezervy a ezf q xd7 t hji
139 Bežné bankové úvery -6 8ne p zhl e3 hx2 s5 db2