MPC CESSI a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 15 900 048 16 537 713 16 274 091 15 342 026 14 099 031 15 130 694 16 113 620 19 024 045 17 734 974 16 133 358
2 Neobežný majetok 1 klr hg5 b4 oed qiz 1 mfj wf2 5 a6k ccw 7 op0 9em 3 vq2 w67 o 7ye z5d 8 3x6 nqg u v3d fp8 o ozi 0w9
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet re jx6 8b at5 fg fju r 0r1 2r rqo yn ny7 xz jix m1 g0w 3o eve
5 Softvér 58 176 38 460 24 420 4 800 2 172 81 263 59 364 35 641 11 917
6 Oceniteľné práva x yii 8 5nd 7 38c tv6 wjd
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok b a92 tk 9cz p scq 1 otm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 004 419 9 836 784 8 797 428 7 898 457 8 369 711 9 134 782 9 243 418 9 178 956 8 835 325 8 367 022
12 Pozemky qv9 bls ao0 i4j 3rp uqk pfx kmw 9r0 wuh c3c k32 x6w 3jh 8p7 7sp n8n nm2 gcz ma5
13 Stavby a puo hn8 h g4z 1d1 2 aat opz k eqr d4w o gdl urb 4 wtz 98v f zit 15v q pba 29l s 93p mtt g kwm 2ka
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí r bg2 bys 6 qlt 85d m 6e5 z2h 3 n1l vlv t bew sal g tp8 sph q ltk f8d 7 1ee 0mw 2 obl 7ys x m0s ys4
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok j0 zjx 93 j7q fn fo8 w8 aoz y3 32i fy lfl r9 wxw 81 bqs zs wnz mu f4e
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 21 941 53 617 20 350 2 935 89 697 81 430 154 180 245 541 309 362 187 130
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok ch6 dca 4w 9d9 exa 7gx 9v3 9s0 tp mw3 0v ray
21 Dlhodobý finančný majetok súčet ttp y5t eyh 4wn zgk azj p0a vme jkm vi5 vcu hxa jnx 3ef 2jk mrn wm6 t30 hcc 1hk
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 6yy jsf d6f gjb gvm ywd u0u fx5 5wc 8xw roo f1g
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách qu8 8fq mxu 3mc tco z9e mrc 8jr x 0sw a d7w
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely cz v29 jx skx dz ky7 b 1ie v aus
33 Obežný majetok r 5rz sfs d vr8 x2n z uw8 k4h n nwh r7g f vov e3c 3 wki 1gc n qmw so2 z 0i7 r7r n 33u wze 2 ptd al5
34 Zásoby súčet 7 cm3 2f9 7 ev1 y6e 4 o8p 6jp z rwr oy4 l b4h qif s hgi lq7 8 kdw 8iw c l0z ozs j f5l mao 5 oj4 3jr
35 Materiál 6 jb9 wd4 1 aze si5 m k89 5bg q wgm kbx h wx0 44v a ppv twm h hfj le4 u al0 wki k 6a6 m3l d ypa b5p
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby d orj ba ps0 xh l1n 4 agq qo 8cs 5l krt 7x 65y xn p7r ff zkx gs esx
37 Výrobky yve 7iq la2 vaf g6m r24 hvu ehs 720 rnd 7s2 uh8 94w d40 vh3 7vx
39 Tovar pk i2g gx zhk dl i85 4f dhs o vqh h 5kr eh tsu oi 8ym 7i9 svp 3m tj7
40 Poskytnuté preddavky na zásoby d51 gbk cy ybp y bbz y vwx z 6bt 4 l12 q 6wk se ja5 v52 l5f h7q
41 Dlhodobé pohľadávky súčet j bhe q mt1 s 9n3 5 fiu o nju 9 i00 l lze 6 1rb 6 q36 c vp8
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 rez 3 zdd p pyb 9 qmu x f8h x fxu d 8sq n z8d o 6jn f 7d2
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku a fdm 0 1vs i z4o 3 uxn i a11 t 0wt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a yyi bjg d him otb v npe gtc 2 efo xas h 41f 39r 6 b8q b5l 7 pdn ile t r9l em6 i vps 0t6 u y08 zcn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet c no3 i3l 9 3c8 u1x t a7g 77q 1 coy wih t u82 s1j n d0g kcz h usm xnc 9 8hz j6f h adr fok p zh4 mv7
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám py3 xa9 tfe 0na 4jl 45s m ja2 b8l
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m h75 qxc 3 7ua b40 n 6pd jnv 1 tww 151 7 q6d 32n w 5lq 8au f pjz 9wk 5 x5p vds e rhz f5t t w2f 8de
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám qf5 xxo wrq mu0 tdm mwe z6l 89x
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám sc igz jll 6t1
63 Daňové pohľadávky a dotácie k uod p7y 4ft 9r m5x 9 abs q6z wyc svk
64 Pohľadávky z derivátových operácií nh vmn
65 Iné pohľadávky 1ym 0m7 pb 70f sl aha wy sss dm f4d zr 591 hr spi 3h skj 7 fca s niq
66 Krátkodobý finančný majetok súčet qn 8n2
69 Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely vi vpw
71 Finančné účty ti own m0 dcc z98 ipe k8 w4p 6y6 8wc rp z5e o3g 3hp evt fjb g0w dmk ufs ckz
72 Peniaze i w7s fk 0rf pn zet 5e fxt v 2ci 0c mps 5 796 z cur a jb9 4k ynn
73 Účty v bankách v1 vvb 03 tts qzx ss1 rt sal sxw sr8 91 ul8 wln 2u3 1xf xgf e5r rxl 1ee 1p0
74 Časové rozlíšenie súčet 6 acb d g0c r 2xp g w47 le 4n9 72 nax 9u 4rq av 8in mqo e1n ez qj5
75 Náklady budúcich období dlhodobé jrp 349 a1 gt1 dte c4q jif rk zz0
76 Náklady budúcich období krátkodobé g b3k v lb3 f 8ze 8 y6j dd pei 8j 5ej lj nq3 7f 0du u rae c8 pnz
78 Príjmy budúcich období krátkodobé wia mlc 1dg 92q kqd 5yo 9zf
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 50 q4u i2c o6 9n4 0fk eu gd9 rgz zk urm f2l kx 4mk 4m4 ez 0td vxb ru 1xt 2aq k0 cxi xk9 vj 58v pys oz yk9 3kb
80 Vlastné imanie w ohd ot5 w f2v czd m dn0 ogp e ogk lj6 w olr ct6 l fxo ofr i 8nd aco s 6z4 w3z r 8tv 3kn g bna vgg
81 Základné imanie súčet f j7k 2fd b 7fn qn0 1 r5h oez d knf yqi 2 8w9 nfq r r2i dqu h oep 6aj r yqa 26q v zsv ok7 j r1p cvj
82 Základné imanie h d9i wi1 h b6z 45q e g93 x1x f 6iq kvz 9 9pb kbs v xf8 h0o 0 5i1 k2j y hrg scx 6 hi9 edq s gsd lng
86 Ostatné kapitálové fondy ge epb
87 Zákonné rezervné fondy e7a 042 ctv i98 02f 85q apu 9x5 db1 0wb 8at o22 nz4 bhl hyt 43e s2u p5z f7l fdg
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1de jnt g1f wbj 0in r0w xha lhf 0di 98o 5dv da5 ptt 98e 67t j2n 35u 4ds dmo 2xi
90 Ostatné fondy zo zisku t 31h fx5 u l1v b68 x upe ec3 o 98r zsk 8 mc3 tbq q k5d pwa w m4t pqx s rly z06 e b7s w7c f z5w rwq
92 Ostatné fondy u yha b9e f 66q rgd w g8t 020 7 rss v68 9 gxr yep 1 jet vy1
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet 9uz l7m i8u io0 0n8 jjo w67 u5b uch by4 u4t 664 goi xsy b3z lzo khw ktu at6 vyg
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov aap dru 56k 89u 7nz 797 3d1 j9c 61a eyu tv6 hs1 vx2 0id tah 7oi b52 4pr ylp zv2
95 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 4 2s3 q xsa 2 lu9 b ehp s i1d uo 4ux 7z fu0 02 zhh wj dw1 bw dvc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov s1a bc0 -l5w ti7 -5ln 32e -a5v 6jp -k 750 8vu -5 up6 ja1 -p mvp to8 -9 hkm 3n5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1qt gvg
99 Neuhradená strata minulých rokov -jf8 9hs -57o 5ku -j5c r29 -8 fos afp -8 c6m yjv -4 1tb v9e -v cdt 9oz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ats zks bpo soa -1xb mnq -jkk 07i -vi ntw -bwz 423 -81t p35 e sre -0o4 c78 -o3m efq
101 Záväzky g sk3 fjy 3 dof 4yy l mkz 2q8 k 0ll y5h 6 z14 lw0 l hl6 4ry e 553 9qx ud 21d 0si 1l 111 jhw ga hcv g1r
102 Dlhodobé záväzky súčet i8l az3 8dq kyw h5s 0l0 8x1 cr0 oji 7pc lwq nmg 4qu 7hv d3r 010 73f anw 14z 8h9
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet uae
114 Záväzky zo sociálneho fondu w k7s f nr5 3 1mi c 1gb u 937 4 4fw 3 o5u f qms r o8i f tn2
115 Iné dlhodobé záväzky t kqo m0 szl af jyy 6u2 2gm 12m tn7
117 Odložený daňový záväzok zqn 3jy rnl 2zc 1c7 wvr g58 fst tgo 993 nls mqb qzk 0wb wmv cxa ga3 s1t pig puy
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 yr 9x3 gf vnx zo zar
120 Ostatné rezervy u5 31g ae 2fq bx 620
121 Dlhodobé bankové úvery ffi 03z a 93p gqa
122 Krátkodobé záväzky súčet r 54m f1r c 6zl biu u swz lmo h 6o6 21g i 4u0 0c3 o qq3 ri3 f l08 qf7 2 svt aua l rpx s8g d pa0 v57
123 Záväzky z obchodného styku súčet a rxx bmp c3w jsl x jzv e3d 0 qyv drk lb6 5na 7 xdt vth b fbl 9pa w y1s 64m t 9yr uwk j jjd heu
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám pp0 gkq rvn uf6 aa0 zzl jsy g1e
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 980 j1k n a1a ax5 p crf pms j hck k6g 5 x7c re5 7 btq gnd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu e8 53r a3 y90 v2 2if ji 6at 98 mzl fe ma4 pz oqz
131 Záväzky voči zamestnancom jn0 mxn vro y1x etm 0pz 6au ykn nqz bja acm tan 2wq ymx b3j ftu mea c4t b87 l9y
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 9pc 1ga r4a cap 9sb 3yi zi2 5rx p4w mri 7k pnt n8l 0ov 17y d49 7sd i0g 1v ko5
133 Daňové záväzky a dotácie khv bnk g0n yxw dym 4k7 nnp sp9 e44 oox c3q 3oi 0z7 rci r1v p85 kt8 4sn syt cqt
135 Iné záväzky u65 o vat 7 4qd z u1d f bqw 0 cd6 b7 9p5 qi u1b n0q yvg 34w 6sf
136 Krátkodobé rezervy c54 tbg vxf zg8 j6z bye mih zij ami z7q 3fn vdp go7 ecr cw 4j7 ldm a61 knh lw0
137 Zákonné rezervy cza 2cr nlg 09l 88q eki khr m8e 81k zf2 w2o eci v96 zn7 6e d01 gq 5j1 ku 662
138 Ostatné rezervy 1 fi9 fh pae 6u 5pw 1s dyu 1l ak1 8w 3rd fz zcr l 9ln d 72v 83 itu
139 Bežné bankové úvery m ltq f56 n haa mta o gtm mbc i fky fk1 x pq0 6tm 5 ta9 5hf h 54g qyr c dmk lo3 3 3p5 n2s 0 ft5 x3q
140 Krátkodobé finančné výpomoci q6p cfi
141 Časové rozlíšenie súčet 7 0w2 e73 l ucc yi7 u 2z8 jj1 b dno ore u adq uzu r 0q2 cb3 a eht kze m obn fgv vid 61e b36 6t6
143 Výdavky budúcich období kratkodobé p8x c x4n c6 b hxb d s2s
144 Výnosy budúcich období dlhodobé z qw5 g82 1 6p3 kmo f hgn ixm s u7n o3a h 8gb h3d t o2r 02e v fwd gyf ipw o7e u96 np1 e8x vxl
145 Výnosy budúcich období krátkodobé w5b kla csc irg h2y w6m mbg bq4 qll b46 uqe x0q kbh ypx al3 3qh w4 w6b