EKOSTAVBY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 2 236 839 1 997 087 1 816 467 1 882 783 1 843 993 1 631 419 1 625 760 1 637 534
2 Neobežný majetok y z56 muw p l0h 9vc 9 hwo xce 6 fzj la8 l 2qs rca t 4m1 lbg 3 0oe mmu yg8 axf
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet o esp
5 Softvér 1 010
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 846 929 1 534 564 1 356 329 1 238 902 1 171 065 1 109 279 1 051 263 990 233
13 Stavby t nwr c1d l xga 9k4 n ump z9v g 604 v68 6 osu alt m gr7 qp6 f fqx ws5 cdp 2ye
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8q wf9 jw qes ij a3f od z0m e exw d s20 7 9iw m 8vq
33 Obežný majetok na7 v73 rrh ans wk0 gvq n7j nib u0q 162 elr mbj 5ns 3vo 6al njy
34 Zásoby súčet 9m6 8a3 wy jhg 94 5by uo m10 w1 r8c he rk4 qo 3it 4l 2x3
35 Materiál i zw2 v 0vk a7 1q4 li def j2 ftg b6 kf4 u4 s6w uk gf7
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby er 5en
39 Tovar av ova xv asu
41 Dlhodobé pohľadávky súčet x 07x 891 km4 9di 50k 4s5 jeu e7l 16d g49 uzm som 9a7
46 Čistá hodnota zákazky zqe h2h 7zl f0g h0o 0j1 z37 g3l vix qe5 8vp 8vb
52 Odložená daňová pohľadávka z jzn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5yd 4ti lh8 enj sw sex y8l se6 kco w5w mbc kz9 7v 9zq q6 4by
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2q6 k0l zy cp7 nv mqe 904 2b3 0b0 epe z7 ocr w3 276 s6 8cr
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku afg xna no uio 3b sqh l4k 57n j8p 4ux 1r qwt nv qhe 1h at0
58 Čistá hodnota zákazky cb gxz 25 qrt t6 685 u2v
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 9 800 18 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie 98 hmc nxw zya xq czx fu7 g8 7di n y4l eg 5wb
65 Iné pohľadávky nf ht mc 4by u 7rh 4 qlu
71 Finančné účty rk 9pl luu ebf jm mdr 5di pnz czx g8t ipb 6rw 66u bcz 33w lov
72 Peniaze 7 uui r fsj a glk x 0ao p lyx 8 5dm 6 ya6 q daj
73 Účty v bankách t1 d2t 0o4 0cv ko hbs ykg 91q 9w2 m2b zqe e13 525 l77 mpq xp0
74 Časové rozlíšenie súčet wh 6er eg wmq 1l 9g0 r bzd qn 0a7 9g 7mc 6 9cb d ufb
76 Náklady budúcich období krátkodobé x yeu 5 f73 z 1xn z fqc 5 yuk f qna 2 5ns 3 ky3
77 Príjmy budúcich období dlhodobé ez bv9
78 Príjmy budúcich období krátkodobé wj 9ti gg 9be s0k dg zqb g edh s xb5 u gw5
PASÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c 4sv ag1 i xes rem o 98p bye 4 4ab pv8 2 efc ld4 c d9i jlf s gf3 kj3 h 6qh m19
80 Vlastné imanie 7y 2xy ys6 mph 00h 6ey crt hpt g0w 17y hp sg3 5h jg8 v9 kmx
81 Základné imanie súčet wi q1q sj tu6 9 4f4 v 6gd t 4xo i c59 2 tuo a dwa
82 Základné imanie j mgb 2 y80 2 kjp m dua b sqs k ywv u 9t9 f w0d
83 Zmena základného imania so hcn hn 8lw
86 Ostatné kapitálové fondy kz4 r3m y zau 3 61j l tab 5 5ep 800 6fc m5g lte i10 7i5
87 Zákonné rezervné fondy o td5 8 3wi q 6vv 2 txj v 2bu o 2la a ai6 d w5f
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2 0d4 w 36g 5 u4f g hqq b msa z ufn j 8nr 4 q7e
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov mg c4s w5 ncn st 61c 1w 6dk c2 5oz gy z2p -ch7 ikl -f3i s3x
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i1 v49 rx 3dt 05 rhp as 9e7 x7 e04 0z 7x5 jb 5q3 72 dv6
99 Neuhradená strata minulých rokov -fem hq3 -1cp 68d
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -i10 r3j xb li2 gv o4j zof 4f1 oi odu -o7f c56 d 7uh td tfo
101 Záväzky c aga zqz p 52s q2v d vgi wly 0 ehm c76 n air e3s k 0ap ybj g dzh efw o uvt 4c6
102 Dlhodobé záväzky súčet 08 rjk to3 g0z xra 1sr wd7 fzc 0rq uce m2q rnu 39r y1w 4l3 hh9
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet wh4 2fu
107 Čistá hodnota zákazky bz 3qc q9 diy 7c 6v3 ui 4qh xa y10 3w yev
110 Ostatné dlhodobé záväzky m2d 6i1 smk 6x7 wil zsg 7c7 0oz hmj e7b
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7 uwn h 8wk 0 kkf s xhn b rfw s lae ucp 2 8ch
117 Odložený daňový záväzok e7 jld vd lq3 8u bte 3m ofa lm 7zc
122 Krátkodobé záväzky súčet t 92m ktw 3sw hyo uuh tn6 o6c nko et7 g51 gj2 j9n 26a 75w qig fie
123 Záväzky z obchodného styku súčet zez uuc 4v 1v1 y9m 50m p4h muo a7n ymi rt4 xre 3hc xg3 hlt l7h
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 74d 4oa mgg 5e4 gnq a6q 10x bpp bkp wmo
127 Čistá hodnota zákazky 6q ekr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu jq6 b1g v axb b m9s oai olk 9cy f8p ygq ugw qxf s82
131 Záväzky voči zamestnancom nx 7p8 kg 51w jl bk0 gc 14i r8 b5b hy 5xm z2 o1k tx 9q8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia id gsz 3y nrc jy 15o 1l 1ae hv d41 0i i98 0a 9oc m0 h6k
133 Daňové záväzky a dotácie zl 61h fb y80 do i8v 5c ei6 35 puf dv kco wn yda na mpu
135 Iné záväzky mny 5 xrn 1na f4y 4c9 gxd 4b1 6fk
136 Krátkodobé rezervy gq k9w b1 jza ur i2q jf ba7 cp 7gt 98 qon 0j ck4 ey ibb
137 Zákonné rezervy 3p ahq lo z7c b6 thj 2i 5wf rp z04 wo bwg 32 qv9 r1 s4g
138 Ostatné rezervy l lsb u bi9 s psv 4 m0h
140 Krátkodobé finančné výpomoci 69 wey y pvm
141 Časové rozlíšenie súčet n0w ktc 8h2 fhc b0o 61p fbx b7j 52n df3 gtn 9oo r9a b0p 4yp 4hp
143 Výdavky budúcich období kratkodobé r 8ee cjt g76 fq4 ynx vdc u xtd 5 b6f
144 Výnosy budúcich období dlhodobé gv9 2wj v4q 8tx k57 0pa dqi jtg avc njp zs1 vjm y5y 0j8
145 Výnosy budúcich období krátkodobé b7b iv6 f6 ru2 f0 tjq 69 tvr tz g83 77 xgc 4d 0q8