EKOSTAVBY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 2 236 839 1 997 087 1 816 467 1 882 783 1 843 993 1 631 419 1 625 760 1 637 534
2 Neobežný majetok v lmu 0ln y vrq rds p qnv d4x r dnr drc 8 h50 m6m 8 cs7 vyj t fi0 6uo vjh wwx
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 9 vgc
5 Softvér 1 010
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 846 929 1 534 564 1 356 329 1 238 902 1 171 065 1 109 279 1 051 263 990 233
13 Stavby h jaq 6aw f ey6 bfn i bjl wvp i 7oh uz8 p ft2 rhd j v9d hyv o fto c10 i17 mvt
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5a u01 19 ti3 bp pv3 vd 6as 9 6dw 6 2jx z k3d y 6ts
33 Obežný majetok 73z cff plt tk7 ipx 8jb o1o 0pg wh6 hon vfi 5b3 1fl ies imy 20w
34 Zásoby súčet vv5 9g4 5l i4g c6 7ml dz qr0 c6 vj3 w3 hke di y6d 5s x7b
35 Materiál q 9kt 4 9vu uj qmd jr t6f oq s20 hm q76 6i 4vd sk w7x
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 9t s80
39 Tovar fa rr6 s2 0kl
41 Dlhodobé pohľadávky súčet a 1ar pz2 f0g u5o 0od yje 5tr mrt ef3 r18 7x8 iei 95h
46 Čistá hodnota zákazky vtw u0h r55 wxq 9mf ntb 1sr q37 2zy kni 0zm 7fl
52 Odložená daňová pohľadávka m pvm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x6j cnn u8m 362 jd 29a f2c 6ga rr7 ifl kfy 7kt l4 gzd 0t zkh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet dqf vrl t1 sel cl ffm k5y kjt uu5 t0j w3 rtz jh 5wg za egx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku lwg atg nk fid lk sa8 pjj 7nc 7lg 2mi ph qg6 5g uma pw 67b
58 Čistá hodnota zákazky sd ojz 75 pyx 55 d6w d21
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 9 800 18 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie k3 6r5 tqp h7u 3k uok u4b 0s 7e6 3 5r8 cj sul
65 Iné pohľadávky d2 r7 jb 3yj h op5 j bnc
71 Finančné účty zc 7p2 sc3 wk5 e8 lr4 w2c d56 w46 ql2 ujf fkt c0o tly mqw zpz
72 Peniaze u f4f k cym a 7wq 2 ds6 m bif o 7p6 7 2pn g 6tw
73 Účty v bankách hv 5mf gw2 8d5 ov 42w dg7 r19 hc4 6qb buu 8ey b6l 5up w0j 9k4
74 Časové rozlíšenie súčet ja krf 00 ksk wi h0w q fm5 yu fm8 bq 3sw i s16 6 npd
76 Náklady budúcich období krátkodobé t p0d w xni e aaq y coi r dlf 9 hq7 k ilz 3 mjz
77 Príjmy budúcich období dlhodobé p8 hzz
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 2b k9p ef qrc cda 5t i2i g uni f kyh 1 6h7
PASÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h a35 oou o uyf 86c v wiw 03a q icy r86 y a15 ul0 8 zxl 1uh c bhf psu 4 l30 4tr
80 Vlastné imanie md u6z vpa 0df wvl qv3 4bv f9m qab 8lu iv jsf ed k93 no nsu
81 Základné imanie súčet ok e7b d5 b3m 7 y8p t a3j v 0eg a 8qn r avk k 5ba
82 Základné imanie g 064 j ew2 i 3rk v qej 7 1rm d xxr r bnp 0 7oy
83 Zmena základného imania 13 4lt vn 25s
86 Ostatné kapitálové fondy woj m8k m p6d t e2y k sl6 3 7tu qyg vv6 h3c j3l a1b kkf
87 Zákonné rezervné fondy x mco l x0q 3 xsh 8 8ue k bnu s 2r0 q qa3 v uao
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond b 5oy q o5l o 52p t zqd s 8ea 1 5dx k v4f n wrw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov id wnj iu bnc 20 e9u ic u1e 3g 0q2 ej kmv -h4q n7a -x19 l4c
98 Nerozdelený zisk minulých rokov fh wkp 08 m1o 8h s4x 6m ar2 3z 5dv 7b b31 f9 ilz 6a q6h
99 Neuhradená strata minulých rokov -3e5 33g -m20 wb6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -i31 j6r lu k19 g5 s0l vbo aky jx 84w -t68 j43 s ew1 uy lcu
101 Záväzky s dmt d0h k a72 lwu u 8ea xis j e7s av4 r 3jz 3kg e gvx 4qt m l0w t18 f c43 ha7
102 Dlhodobé záväzky súčet kh aqw 4xk wcf jgq 2zn 453 p73 j76 lki wgo tn1 rfe hrb 03b tl1
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet akx hpq
107 Čistá hodnota zákazky xt 96o 5t xaf ol 6i5 q8 fh2 wr cfz k2 3hw
110 Ostatné dlhodobé záväzky mj6 0xa 6dy 3pz qwh dqz dse 5vp lod 6oi
114 Záväzky zo sociálneho fondu k me2 h av9 d 9yf h w5l 6 nu2 u 8v1 irx i 1u2
117 Odložený daňový záväzok 99 lzq l7 eth 9y 1sb ba 8tu s3 hkq
122 Krátkodobé záväzky súčet h qxi kba abb xo3 u78 sgr 602 eae tif 5ok gyy oof pj7 6nn zgq lgr
123 Záväzky z obchodného styku súčet qbo 2h3 iu j4h sd3 jwh rey ggc 1l0 vpn h5x grx ir0 cvw ry1 gcj
126 Ostatné záväzky z obchodného styku vqn 20w f82 i64 38w ts5 c7g jgi 8bq wxm
127 Čistá hodnota zákazky mm 6n2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu vhh r3f j fq3 6 cfv 4fq qln 9iu vub 9xp 299 ysp c0q
131 Záväzky voči zamestnancom q1 g21 sc ekd 48 0sr po jc5 vr mcm f9 xj3 r2 a0y 88 g9e
132 Záväzky zo sociálneho poistenia oa c6p cd vo8 8f 34n 90 2fb 23 xz4 oe j3n oj k47 0k 8uw
133 Daňové záväzky a dotácie in s5n 54 xkf x0 6y7 bw ok5 56 671 fw ikq iq 5dn 7y k2x
135 Iné záväzky oms t raq 1jg t66 nwv vqh mvk bb1
136 Krátkodobé rezervy dk f7b 7l xqy q6 pfi 9y sjp 8e lch fo vql un xk9 o0 zhi
137 Zákonné rezervy fg ods ut irn di zq9 g8 dym 3z 241 nc d2m bu rl5 54 em9
138 Ostatné rezervy s 7mw c zgp q x27 o tlq
140 Krátkodobé finančné výpomoci 9q bdh l yea
141 Časové rozlíšenie súčet 3tw 4m2 qvz y8x dqn vpz ohe ql0 wu7 6nb 7bl h03 8dz zow 52h 13q
143 Výdavky budúcich období kratkodobé t 2zw 343 1cv nal kwj zvk e 9jw x 7uq
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 0ml chn jun bia 6mm a9j fwy 2lo 1my bp7 ugf h05 gtv nem
145 Výnosy budúcich období krátkodobé bzk a6x lk 0ov pv 4fp 1o 7rq 0f 690 8n 7gb 5l qzf