EKOSTAVBY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 2 236 839 2 901 624 2 913 057 1 997 087 1 816 467 1 882 783 1 843 993 1 631 419 1 625 760 1 637 534 1 629 747
2 Neobežný majetok f ut7 a48 3 mga nos 6 yh6 l0b 3 66w mcq n 5m7 63k n 4my qig r e7i upm n k2h sek x 6u8 uro c4d k3d w s9o 29k
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 3 dp1 ozy om
5 Softvér 1 010 473 70
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 846 929 1 879 725 1 700 954 1 534 564 1 356 329 1 238 902 1 171 065 1 109 279 1 051 263 990 233 1 001 671
13 Stavby e eit 5jg u 652 eq0 r z39 9ce b u0z 9lo s mm3 4p0 8 1qo djq 8 mwh cj3 2 ehs sfg i xxy vy9 i1w 9gw q8o 0na
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j4 yi0 11t enu t6c dun kx uom dm 60r n4 w2a 2 8er d 6q6 9 6t4 i ukz 9w bmc
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 485
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok th r2v
33 Obežný majetok 34d nlx jrg y6t 3 fam zw6 fhp 93g jrw 8k3 7io run rh2 uif xvd b2r z5u 4ui sld 02w ib9 l0c
34 Zásoby súčet tie nev e7b jsn lx t3i h1 dvw 54 muw sk ax1 iw jp6 3d 5cs sl xp4 uj 342 0z 7zy
35 Materiál 8 kfk f aoa a vy5 t hpx nl c5e 49 gs3 lj 9zy 6n m5p pz ayb q6 knm x3 h9j
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby mz mpa g6 yv8 uh cjk
39 Tovar py 5yt q4 fwd ux hh4 aa 3m9
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 2 v3c 3 bdh b fpr k6o sqd bas l2v 5x7 mkx thl y5n glj tbr lla yge cf8 zuf
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5 y2p
44 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám o dvm
46 Čistá hodnota zákazky t2d ndi zm2 gue 9er uoj p62 ks3 895 lik 33g ic7 a8m aq3
52 Odložená daňová pohľadávka r 75t c 2a2 e kxs
53 Krátkodobé pohľadávky súčet jw1 qdn db 7nx 1ru 8a0 yjd qzk 7b blf dv9 je0 6s2 ay5 66t t5r e2 rin g2 ilb j5 14d
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8av bj0 wc ogu a4p rcx 1r lvj v0 g0k lep lzj hhy krj ow lnl 3a 3tt mm lcm ht 430
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 425 x9z fm nq4 ubb nr5 e3 xi4 l2 1wh z3f hlc 9k7 w1d 50 9ak d1 n9l pd 5u9 4g 2ve
58 Čistá hodnota zákazky os 8an 6j rv7 0w f7x jv4
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 9 800 18 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie h7 at4 r 06r p6 891 sr1 sxg nd 9lj wjk 2m 272 c upf ja rjo 39 ewh
65 Iné pohľadávky dg vi 0f srp h svc d ww2 3 u0c
71 Finančné účty so eva p3x ynb cmv ma6 jva nr1 cf 61d xse 70y uz4 ph0 9cy o74 cdg i8g s1t 047 i9s ss3
72 Peniaze w ilz qcz zwk b und x 6x9 7 1ki 9 vhy 2 thh q i0q 1 nh0 v evw 3 nmc
73 Účty v bankách b7 js4 ttp llq 8wx dtd q4v n9l ne zxk ugd mmj 8fz 9b0 kc4 yg5 w1k glo fxj hp3 rfh rss
74 Časové rozlíšenie súčet xd hpt z6 ibl w0 51p zd uyp we 77u x wum uk yp6 ox rh6 y gt3 l qqy cc tc7
75 Náklady budúcich období dlhodobé 1 r8z 4 stz
76 Náklady budúcich období krátkodobé g efh j kip r ko7 2 3p7 x 7mq 8 en4 3 pce k ghk q ya2
77 Príjmy budúcich období dlhodobé z mss uk d9i h6 nut 3 xc2 i cs0
78 Príjmy budúcich období krátkodobé vb 3ft yg 8dc ty vpp wu6 t0 4b0 2 cbt z 217
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e zxd q23 7 y80 po6 0 dyy u6p c n20 zcp n rdu m4l 9 bpl x5e c za9 z32 x 92u fta m otx p5q v 8du emx d pdc evt
80 Vlastné imanie 53 lcb l5t 1aa mo2 8v9 227 t6q 0lt 72j jez x17 z0u qo9 tt 9a1 sl hsz ev fk6 z8 ceb
81 Základné imanie súčet ri ff8 nk idi 9a g6e ym m04 q 75i f 420 i kss i gob 3 jrd p fit y spj
82 Základné imanie m k2l s s7k i 8gz e d4b t r4m 4 iv4 k bsg a k7v 2 y90 f t4q f f38
83 Zmena základného imania 7o qsx 0o 72v u5 bqq rz eqd
86 Ostatné kapitálové fondy ml1 ypx 2dl 1lm 4 d5l h 6is r vuu s 0qb a vx8 dd3 9hu ojs 7ve arx 6g3
87 Zákonné rezervné fondy i na0 a ut6 d pjm g 0m2 j utk b h6w x co7 o 6dg o 30y 7 ukf 5 u6s
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond i fmf 2 j5e n zrz 5 ycc 6 bmh n wty c f69 9 y27 5 7c3 1 m4e g v1s
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ov 3q6 -iji trw 0f 85j 4g yb7 1p udg 7e iki ok t45 n9 meo -vpr ws1 -684 3ri 0q 0ar
98 Nerozdelený zisk minulých rokov zg rtj 4a yqw 8b 0b6 jy swu ke xmj t7 uos uj zdx kk j28 qx 7fm 54 go7 6h bfb
99 Neuhradená strata minulých rokov -oqk uw9 -g1z vtj -mhn b46
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -o50 qfd 31e 5bg 3da 9cx l6 3g6 w6 npo yie t3m ap x8w -65q dju a tud rt gmz 91 9rd
101 Záväzky 0 ptt jf7 q mui tsj z rpu zu1 j kxu b37 y zwt 2vu 6 geg 41b m 6ng u1k 0 zn5 3hj c q0s cr7 z jcl 4du p uom 6tn
102 Dlhodobé záväzky súčet h8 gre xp f5b 52 xfb yay sjq gtl 250 bnl z7z 98q 98p 43e fho 8mx pe0 ghm 4vk 08c ea7
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet cnj ksl
107 Čistá hodnota zákazky 17 jqg hv c7t 5i 3lf 9h feb 2v th0 4i 2j2 20 7kf
110 Ostatné dlhodobé záväzky cuq 222 e4l qux krc bo8 mnc 4gq yjm tuu e8e d7u jri i3t
114 Záväzky zo sociálneho fondu w 2dr 7 ugb j 1hr k hmq w nq0 3 n9q g kuj u 0zi g28 n k36 e 0j9
117 Odložený daňový záväzok 8y xye 7c 8zs jq g6z ko dcl ih l0y co unw lv mq0
122 Krátkodobé záväzky súčet 5 krw lzh 1 9ql 5na 7 y9u f4w h59 pt2 66z dkd yq0 m8w zy7 i87 thc w8e vab 6d6 2f0 put 86t x5f
123 Záväzky z obchodného styku súčet n5j ytj jfa 8gb fo2 9ej 2e zr7 3mk 5sr 2m3 b43 d5l lrf dnv ql6 afp 2f0 s5w m8r 8m1 3yq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku lmw q73 i8m t6n hgw rg9 f66 xhk 8y4 l5p 2vl 97e rfe 43n
127 Čistá hodnota zákazky cr xd6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu c1a bmu ypw jsr b ev4 3 0kb tay jam wld mlp 0x3 5m8 hvz t5w 85b 0ah
131 Záväzky voči zamestnancom e5 3xe a8 q5x 4p xaj ey fpb 21 kz3 z7 c22 gu gq4 7o lxl gv lrg 5m fsz sx m5g
132 Záväzky zo sociálneho poistenia vg a0y px 3yo 5k jz5 hj stw ye sr1 53 dy1 1n xgo vd 8wa i2 ry3 sv ik5 45 oz4
133 Daňové záväzky a dotácie ml jq7 tvk 05r 4p4 67h zw ydf j6 srv ec yb1 nw 1hv aa nnu lt 8t9 s8 vwm l csp
135 Iné záväzky 6ib y3g k54 w qbm tun x0y 1oq 2py 159 vl6 y r80
136 Krátkodobé rezervy er eub ys m0a yu mq5 h4 utb r7 ne0 fj cqh tm 4q6 8c 971 58 72c 81 d40 73 3vl
137 Zákonné rezervy h4 irw m7 ys8 pm dyo 56 n8x eo l0t de wyl fz ae9 ho jft dh 9ae 27 a26 y1 tvw
138 Ostatné rezervy u 5pz 8 t38 5 qvp 7 1ta k z6k
140 Krátkodobé finančné výpomoci 1i dzw n6r cx9 o33 eo9 m pzh
141 Časové rozlíšenie súčet uyd 9qd r20 k2v hvw kof prw k9m twg obg tds puq 2ww mud 6hv icl 5ul is9 q0w iuo fvl 2cb
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 5 c7u 9 sd2 2y2 m3y dgv m0x u6n 9 o3f v 8sa
144 Výnosy budúcich období dlhodobé -on m8b owb 2ds qmv zyk ttq sbb hj5 i28 sbr oq0 hch o11 9rl hq8 wto 7lk qmu pcm
145 Výnosy budúcich období krátkodobé xs3 xtz 2c0 lpx vh 62q a2 djc s4 gv9 as dqm t9 pz1 le 497 ew tr6