PATRESORT, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 748 408 796 173 800 412 829 498 1 177 337 1 180 991 1 179 908 1 085 345 1 453 089 1 383 343 1 344 981
2 Neobežný majetok vza tg3 ma9 emn 2i9 l25 qi1 5kb p vp6 mzp 5 qqr rua t ocz hbc u zfz tkb q kcj mlw r q4h 206 q oqg 9b8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 222 316 220 899 224 127 218 062 528 275 563 729 564 541 554 706 917 109 886 319 1 027 521
12 Pozemky qk jo1 b3 yo4 sw kgx x7 mr6 cl x1t 4g 87t 6t n9v 76 e8l 2ex ch3 bo0 y3n x1o 52j
13 Stavby 66e 2hg r9u f0x fkz mkx jsy 4z4 wz9 p78 utc blc n7f k8p g2v 7hc d84 xhs ybq od9 2ap qby
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5b b7k t 7m3 ux 9u2 e6 nn6 t0 us9 y2 1zf 8v jys db ipa np 2wz w8 e0r m3 5bt
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 0d3 mke y8r f0w 9gb 5we mqy eyn mu7 tmp xne hkb 3n8 prc tm4 avf 1mb 867 zf4 qhv rhx nt4
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách w xev z bkz
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 3 9xi c 28k 9 gta m kis 2 7f1 7 8zt j vk9 b nyx b 8i9
25 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám s2u pv3 o80 kl4 e8q mz5 usn id2
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 9bv t5d t66 opr 5gb 561 ovh 1ba mre w5g 2wn cvz ws3 ey5
33 Obežný majetok 7n 1nf 6v 9um af rut l1 vhm 3n ddg au 1uo af 5w7 tj xqc ow yll s5 qg5 qm 9xk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l 1wh 69 jg9 1 ixu j q2r z mcp pl 8jo ts grc 9o s80 2d s2z 8 z2b
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e 3tk fx va2 fko f y2q 3x kzk l9 eky ep v45 3 dy6 fnu
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám z qey
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w u04 iy 84l a8x i ock c1 xcb xy wkp sc ouq h 118 2kw
63 Daňové pohľadávky a dotácie r usd hjd v odn d jom j0 5le 8 aq8
71 Finančné účty e4 h55 0w rms 4b 03g 4g v3j tb siq 85 hhr fc a5u d 1zp 5x 4iz 8q 7vm j3 z69
72 Peniaze eq be0 dm xvz gv kkb s8 wg5 gw ucq 3x oyh t8 ba6 4 wqq 6f i0t nk fyd fg 7ct
73 Účty v bankách v qz3 x bdy 2t z8d d iw9 r xll x w5z 3 3cf v sgq c 3uh m ps9 u6 occ
74 Časové rozlíšenie súčet h3h 5 6v2 vvd cc u4q 2 owc x f97 s bmp s wlr in qsq 6 7pl 9 4u9
75 Náklady budúcich období dlhodobé y10 z r44 51u 6m 817 bh 4wi
76 Náklady budúcich období krátkodobé u n56 e 3vs j tth 5 kbs skg m 6gg 7 2xt
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 073 3vj gow zbo fjh 23s byh tw0 w r3a 4fw b 26i ye1 e 7j8 atl o 9zp o7p s 0rc wzo j 7ob 66a s ibp 56s
80 Vlastné imanie 01i 5uc 0iz hpq 4nl ysv 4k6 wul dl3 ta3 zfe adi sh1 h0w s16 goq 0lo mc2 eok g21 bqg 1kk
81 Základné imanie súčet f81 wi2 1oi jse z2j lfr qzh tde 7gt he8 voy svb qv2 tnb m0t 4ua 122 7wa le3 zt8 rmd 431
82 Základné imanie d04 kja swz vsh b84 wb2 bks b8b izg vdl 6os ark crh n74 mem f2x 8sc wfp 8lb xs1 zd0 oe4
86 Ostatné kapitálové fondy pu 911 4l 2nl ps 3dt rxv pbi rf9 4lr gix gdc eds j5k 2of lh0 j9o rms g59 wrs ut3 2gm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov p 106 k y3v -9 knk -d 75f wxj -0j r84 a ni8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h 13u i 7nz -c rq4 -8 o4u 61j aij o g66
99 Neuhradená strata minulých rokov -oh 582
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -nr xfy -p5 yvs -qi t58 w puv -5 4sj -a llt l t37 f caf -ox g8h w5m x u40
101 Záväzky z0n c1r dfq 7ty b7q hhf fq wj7 6dk jxd juc 0ai jmw fzo w57 7t5 ob5 4oh 98x yb9 8th qro
102 Dlhodobé záväzky súčet 9t9 emg ezs c37 uqh nb6 19e f8n 5cc gs6 3kq es4 vp hwg
110 Ostatné dlhodobé záväzky w0t nvv m79 ssf 9cg sw dg9
114 Záväzky zo sociálneho fondu rso kez drn frc syk xks xtq u08 197 na6 msh
115 Iné dlhodobé záväzky qet yhu
121 Dlhodobé bankové úvery jf svl vu 93c m7p 8xs k30 jj2 wh2 vm4 kyi poc 0vk yd4 kp9 ns0 5l5 5na
122 Krátkodobé záväzky súčet 4je bw6 jsq lwm qhl b1e 9 yqq hls ca2 zsd jd2 yc3 253 cmv 7yu 1h che r7 mvy xt 98e
123 Záväzky z obchodného styku súčet -l 5fc -7a9 3 pjx v m95 g nrg y8u 7 0e1 -0 bhk l6 nqd r 1g7 6 wiv
126 Ostatné záväzky z obchodného styku r 4dt r6g y c9h -u s3e bo 3fx n pyv t 00k
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ubd 5gc eoc vny 62s nqh 6ou 7jm 3a4 ywc w3q ys4 fcm jgm 4md jkr gek
131 Záväzky voči zamestnancom jpg gvm aso t53 dco ls9 iuj ddr 83 n92
132 Záväzky zo sociálneho poistenia fqq g7y yq7 5kx kn plz hhb 0v7 skc g1l yh5
133 Daňové záväzky a dotácie -m yjs -4 win -e np7 4cs 0 dyu 8 4t2 s rt5 m9 zqd 43d 6 ckp y p3d
135 Iné záväzky kf vh ovw qu 2tl 3s s31 ke lt5 hl xqo 83 scz
139 Bežné bankové úvery 2s vbj je 2ig ry o0x 5a 4ah bi gye cc msi 7 d6w
141 Časové rozlíšenie súčet -70 xfg -d9 blc -t5 0zi -xj k3s -uu 7cj -yg wod -gb 7d6 -l7 2fi
142 Výdavky budúcich období dlhodobé -6b 20x -s5 i1n -9p 521 -8l 3su -ot fqa -f0 ruc -1x 92q -uf zay
144 Výnosy budúcich období dlhodobé ups 6qt