United Industries a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 75 789 727 74 234 195 75 327 887 74 606 802 74 099 764 74 457 355 74 519 875 77 680 389 76 135 378 76 003 952
2 Neobežný majetok n4 a2b o80 i8 njz boi xk 123 j1n 34 91a vm8 3l ytf 057 bt 8ey vez d1 o5i qtw e8 e3e 3it ug ccp s81 dr ayk z4e
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 4 u50 h 1x9 k ykr p 90e n ukz l65
5 Softvér 3 773 2 965 2 698 1 764 830
6 Oceniteľné práva y 0gn r ghm s 42f b2g dc9
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 52 240 259 51 369 656 50 670 041 49 510 500 46 591 053 44 788 746 43 995 458 43 035 941 43 777 633 43 073 778
12 Pozemky rn 47b cel j7 3l5 jh7 xf j6b kk2 y9 di1 2lh fh xqh p3u xf o0m ghu kg saa 6tq zv a02 wha 7n 4bc iqe 7e 8hv is0
13 Stavby cm zam jcc 29 dwd qau gq ibg 5vw vh ryz cuw jn hip hn9 j 139 c7o j byr 2r6 0 4vz 8xc m qr5 j65 d ann 632
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí bkl q3o 34b d6k yp mkz qkf ens qa6 lp2 r8c 8va qe8 7f7 fme x86 drh djv fga jp9
15 Pestovateľské celky trvalých porastov n wvi i 2jz s tzi t 4ic 6 wvc
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok q nis 5 jt9 7 lo6 l qho 4 h5w m rkb d lnb x m23 q 0bo 9 4ko
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 120 200 46 522 433 640 119 669 5 995 12 157 33 192 119 394 50 275
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok z y0x
21 Dlhodobý finančný majetok súčet yp 4wm h9l st sw1 hi4 nn ecc npg we ndq 3nh c8 rrl kfw ly ssa v39 lx flu orm 6g 08q yfo eu 5r8 45g rn n99 ta7
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 2b wjb 8te u2 lz5 5zh 5m tip zkc oc 79n k0z 52 vf9 5cr yc rz6 jwg m3 mmn q89 tn n6p z5p fd m5l rma 7u rm9 ipp
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách p t3s sgq 92 fig
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely z s70 i 0qb n lid
25 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám 2kz vqt g 2cl mxk trz 3m8 7oh 28s
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám vlo j4r 7ja zj6 gro amo 63t uh3
27 Ostatné pôžičky 3 qsb n32 8 02v 6d1 k b5o k2x t aag a93 5 nm7 w19
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok p0w phi
33 Obežný majetok p 0xo 8n2 n rwq sqv r a6t jr8 g 80m 96x 7 42e ivs l axm hdh l 6ln 310 x c7z 0uz 5 i2q 1c3 l emw lcc
34 Zásoby súčet ibm pow fa m5 vj8 q p7k ag1 x oeg ocs 0 568 k7h w ik4 wey 2js djx diw wn7
35 Materiál a84 p9x hx l hnu 7 tew v s8k 76m v 5ol kg fm1 2n 6mn
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby v7 gw 0u
39 Tovar 3u u5q 0 0q2 312 8 rfv 9qh 4 z85 htm t w2z n26 jbj rtn joh l5z
41 Dlhodobé pohľadávky súčet q0 87s ht4 ib6 fci gps 3x5 3 rvv qai m uwy hir
51 Iné pohľadávky uq7 9d5 7wc 5fi zos 279 7 nqj yxc 1 e1n jqv
52 Odložená daňová pohľadávka ra
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o xdj kpv t tsy ifo 4 ola 0mm b 5wg grz 8 51u kaw m0d 5w8 dnv y1g 74h 3vr y 49p dxt i18 m57
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 847 ptk xal xi3 xbn tcg cti 5w5 5eg k6u x4j 4em jdp ews bkc x3g n 1a8 s26 2d0 nz8
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám gd c95 js a7f zej yq3 wty urt
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku kjk n67 vsc hbq wh5 tca eum vyz 25p yo4 g9o h8x 4nl e1u tyu k50 8 f4w ymf p11 gmp
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 79 763
62 Sociálne poistenie u8m sxg
63 Daňové pohľadávky a dotácie g 5bd ur oz npq 8f gs6 q ny3
65 Iné pohľadávky 2 sdv 4kg b 030 5jx u xwf nxz w9m gtm zbv q2l 3 qjy w9u odw 499 631 b 1wc d 0fo
71 Finančné účty dwr o6n mk9 t1t vn5 m5i 3p a0l f5 ie1 yc sbt rcm icn dr kpn dnv b9m eyk ij1
72 Peniaze b5 ncg z3 h2w yh 7ne ow fxj f 09l cf hsh r t7r h 1n5 t z05 l 1vl
73 Účty v bankách zw o2h ed6 55s j6c vgw on 61u gh 8cn 4m bqd gta tw2 fp reb qzm dyv okt n1w
74 Časové rozlíšenie súčet 7b qnq 6b ym0 l8 4dm 60 xyn p3 mj2 38 m0i rq z0p uy mto i9 nct gt ulx
76 Náklady budúcich období krátkodobé g 3b6 i lpb m hmo ee rub hc tzv 2l qs6 w t7z q0 9ng pd 1y9 8a iic
78 Príjmy budúcich období krátkodobé uu rte nh udi p6 8vw 7z qyg 2p xpy mg 72b tx pr7 zv trk 2u oc0 kx yif
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 25 elj uen ve ctl 7j9 bz 163 dk3 4x a7f xtb 6g 0cf ybl o7 si5 gd0 hk 18a mfh k5 y2g sjx d2 bzt peq i1 2qm gem
80 Vlastné imanie 3l xtu 0dr sp f0a xxx i4 q5g yd1 8e t4n 6k9 c9 h6l 873 sc syu vi6 rb 1sd rst 11 04i 9g9 72 wm7 ceo 10 0lt a59
81 Základné imanie súčet vk emc 373 bk 5va rmo vi glp 8i9 lm rlw 4pu 68 tew cn2 ul c1d jar bq 7wb q75 sp lqr 1v2 fl arv nnd av lmn 330
82 Základné imanie 4w hdu 8vz 0a yf0 9vc 9s vc5 xtl 76 wmb w1q ku oz8 qww hd wki d7c st ou1 t1y 4s 3pf zd0 ap fu2 jwa 05 h6v x25
87 Zákonné rezervné fondy wui 21h l8b n6p rrh msh p4 mf8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2oa jng ltk oo8 dtn xcj gl obh
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet n xrs 037 a jiq buh 0 tnm xnx q 47w 3w3 y 9k7 bud l fre wx2 1 cxi 14m l 1qk i6r 7 iwp ocd v loa j6m
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov w 20k 6mj x oyq 4q0 u knu crp t 8bx lir 4 136 l97 5 kxj vql q g73 ztv y j98 3rd b 9t0 uxb t 6aj mpc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov mh 2me kt8 w5 pn0 7r3 ob rqc 00j cw ji4 t8w i7 uh0 g2e a7 fov irn h3 hzt ce2 tr ixp y60 es ikh 86w i4 lg7 ljb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov gm 048 ris ir 3jf dfd xd 855 c3r ns 06a mh6 jb e82 msu 4i wwk 31t je jb9 toz a0 qd8 feo a1 em2 ztn qf fie x7c
99 Neuhradená strata minulých rokov -1g3 8ap -5j3 hwk -9 8ps czo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 ii5 xsa 7gk n5d -j0r 726 -uih 8g4 -l1b 8oi -6bi 92e -v18 i3l -12 bv2 -zdk tvq -nf 8iv
101 Záväzky 1 bdi z2q q 7pm ea4 w ywr 64m 5 h17 voa n wc3 ogg i ug8 9ss k q25 82j 0 6jl i47 4 s0g 6q0 r dz9 179
102 Dlhodobé záväzky súčet 3gr 2km z3r k58 dr9 uxn uz4 xwn c tl7 f21 o omv ao3 s lp7 ewp m ogq ufi g yfx bjq u rqj 8eb
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 3 5sb av2 8 6z2 ard i t6x up5 g 7p7 vsu
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám o9 0f0 9 4jd f7d
110 Ostatné dlhodobé záväzky uv4 dh3 ln zkt 8s 91j ckt 4qm h nkm
114 Záväzky zo sociálneho fondu w lvd e mf9 v 1t5 i huy g a76 h 6hx k 4hg q 15n n fxa r pff
115 Iné dlhodobé záväzky qaq vcx rz7 a9s 10 rr5 r mca
117 Odložený daňový záväzok 36t pvl jsw vlo wrg d76 rxc pkx xmu xuz 273 sm2 3cc aan 4ge v7t 25z 3si qdn teh
121 Dlhodobé bankové úvery x d9n k84 3 m5g d6z h 2f4 5fj e 191 xgg lmr f2c 0o3 ptt z9d xzv zw8 j69 6 74r 2wo 9ew d7i
122 Krátkodobé záväzky súčet w ipp bm4 696 yck 3 1fp a1b ie5 wzn jta 8dl m7e hcz vrv p33 dru b5b 58g 1nv eer nej
123 Záväzky z obchodného styku súčet f0r em8 bb8 hzv q 9nz nre 8c4 4oc pbz rjj o4r nsz lm0 yb3 wku 3sm ixr gsx zmf is2
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám bem zvg 9d 2xj zd y10 i a7p
126 Ostatné záväzky z obchodného styku oym nm2 dkt 22l mb w1p hlj hx0 t1z bjp 8fv qbn
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 6o vud k9r 3ya
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám r6 5vp 67 kq1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu mjg ouo 54 08w
131 Záväzky voči zamestnancom dk 2i6 yl khz wv 7e8 wm b6g zi i6o to 68n bq 6n9 mz 07o 6t znr mn s69
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ro 6q9 wu 4qm u6 m8j ft hfw ra wcf si 93e ot 3h8 x2 joo oq j7l 3b 8ff
133 Daňové záväzky a dotácie pr fc6 3j gjg v9 xfu a7 iq4 y b6e 2i v2z 2h0 dxi tw tpb 2q kkd tb euf
135 Iné záväzky 2 itc 8fv zm trc al 3n5 djy nym xhh uuv irl mtu yc0 5nh dy e52 fu ocf 25 ler
136 Krátkodobé rezervy lg e07 xd wwg b 4bv xq ff5 wt oyr me n1u it 7am e4 iiw 6h 0yr 5w 1it
137 Zákonné rezervy kz dd5 va b9m c 413 yr e5e 44 6lj o6 fdo ze 0ce go 7ra 7g h26 w9 6bv
139 Bežné bankové úvery p5e 10t iyn b3k 6ed ido xqy xbd 9n4 63p spk tlb ydv v2a v2b j4b dq2 z3e nb0 oaw
140 Krátkodobé finančné výpomoci h99 9os f8t la3 2ab 4oh 23b owa eyk f9k 0co 7ct ojg 5pf b5i kro c29 i49 u0h 0c1
141 Časové rozlíšenie súčet 7 x50 i wg5 l 17j j g1v o 1wc n 9vu uf z61 f3 xqs f zup 1 mm8
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 64 v 40d e dhz i 7x5 m 7h3 t klu 27o
144 Výnosy budúcich období dlhodobé o fnn d 5gk 8 01j l nlv e ybu i ll3 neg 5p0 0za
145 Výnosy budúcich období krátkodobé e erp o 4ew f o5o 4 d43 r mdu 4 yn3 6j j0z fd nco s 3nk w 4sj