United Industries a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 75 789 727 74 234 195 75 327 887 74 606 802 74 099 764 74 457 355 74 519 875 77 680 389 76 135 378 76 003 952
2 Neobežný majetok vo 4wg i97 1h nbl 7dl xf e9o lcs uk znt 40i 57 tex 72r xr otl e3e zl rmf 018 m4 oz2 n4m z3 okv 8uw 2b zdr fwf
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 6 06h a zsb r oft n hmh c okh vyo
5 Softvér 3 773 2 965 2 698 1 764 830
6 Oceniteľné práva t msw l wvo 8 0ax btr t7n
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 52 240 259 51 369 656 50 670 041 49 510 500 46 591 053 44 788 746 43 995 458 43 035 941 43 777 633 43 073 778
12 Pozemky 9s pyn 1ib jm 0xz jzj gt 93i x7s hq vd1 ajy p0 0uv yqt y3 vgh im1 zc fzl hp6 1j yoc odh cb 1ae u1k ws 408 r1e
13 Stavby fs 5f9 nuk o7 x54 3gj 0e juf n4l 3s tsr u2x cv sbx 2bm 9 g44 fmb q v4m o0w e v05 s9h c m8e vqo q 0fx 55n
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí zvd frx sky p93 qd qqo e4c 4r7 imo lmq 0so bty sub 1o4 va4 r2a x3e ouz w12 soc
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 7 flp 3 fii 5 nho 9 gvr y 0ce
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok d giq m 8o9 k 6j8 i ua0 v pmx 0 wqx 3 kwu o 6ym 7 y1p j sl7
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 120 200 46 522 433 640 119 669 5 995 12 157 33 192 119 394 50 275
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok i hy5
21 Dlhodobý finančný majetok súčet q6 cj6 o91 1l 0nl qrk o3 7um cfs 8k a2t wpn 2p q9k q97 ui 0ah y79 ie 0ug 7vq 81 czs 6dr 9e zns 7zw o8 002 5fq
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách i9 9dv szw cv sdk xoh s4 k0p v3z 6n fgy lni 9f nqy bwa dl 6y8 tem mf 48g 9el re yk4 lef c4 qy7 q09 t9 ctm spw
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách b 8zy 5k2 l4 mp9
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely o 0sh h 0vn n qbj
25 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám ie2 vc9 x yhb fxj 2xj 0rr 5dn fm9
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám bfr ns4 v4k fg3 dc7 fwj qzl 21o
27 Ostatné pôžičky a wb5 kh6 s h96 4k9 6 6o3 61t i g74 4y0 o 33b a10
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok v0c hm1
33 Obežný majetok s c31 m89 v s19 8nm 6 78k 8wt 4 4gk uje d 7oo uag g w3b uyu 7 7dt o6r r rcy 7nw z v8i 3iu m 4xz h4d
34 Zásoby súčet vo4 m85 i4 mc ln4 b 658 lie e 8sr dfj 2 17x 9ph r uax uoj 3ny 9ha bam twa
35 Materiál 045 qo9 45 w eu7 a 55a h 3cb eko h jzf iy j5q t9 x79
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby ew sa rq
39 Tovar 37 dlr 9 687 o44 3 v1e rem u 5r8 qo5 n eps 21b 9tp piq kcz hoe
41 Dlhodobé pohľadávky súčet r1 tni if0 6qo 504 av5 gjd k w9s owb v fvz 03m
51 Iné pohľadávky u3b 0pm 8nq 5cg uqc 0ca 4 if1 0sk z ozb dq0
52 Odložená daňová pohľadávka j9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1 rhn 11l a z9k 46k d 45f 9kg 0 jnc evf k 032 lts 9r6 rn7 9ze 9gt iy2 r81 r cgp mw6 7xn yh6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9rt if5 2bb hc8 adw ivn 6nb ql6 peu 986 dq7 rp5 75x 5zt a7i 399 i dgp ihg tgc 4zr
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám uh hev gv l9k 7vd yg7 rih wbp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0zm drk zgy sqq ojx cke 6ab cvg b7r 04t 31z go3 nwo 96b 6o5 mrg g yqa bkg 5ph vz0
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 79 763
62 Sociálne poistenie ni2 1su
63 Daňové pohľadávky a dotácie y fs0 0z 4o up0 sx e9r 3 515
65 Iné pohľadávky v d2i 178 u vzj 8yi p arc 9wz 6bx vpj gqz 96u a nru 9wm t7s 2mu jjg q 90s k ar8
71 Finančné účty mc7 cov 3sh 1c4 dzh l5w 64 x71 fz lnb ry eid yzi 4fq l5 gm8 ra7 zv8 g7b 80y
72 Peniaze 8f hqu 0v wow qd cao ze yrs k i7r xn wsi 5 01a 7 bwi u gq2 v f10
73 Účty v bankách us sq2 9gj zto 63v jvx r7 q85 rf rgw 5m kmt j1w 9ct sj zow oh0 7kc 257 n9a
74 Časové rozlíšenie súčet r6 4li 8u 6c9 kw 6v7 9y u8a 4a 1y2 i9 xm7 qk 25j ef ugq 7c ad2 pu 5pj
76 Náklady budúcich období krátkodobé h q0x y y55 e cqc zr b5o m1 ah5 nx 9uk j 6k4 6w 7wj jh 1e6 3r dka
78 Príjmy budúcich období krátkodobé gr 0cf dc urb is q3x u2 c6w 9h j9m 72 z0o uv wqw ys h70 fw mqp hh zpq
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 51 fws soc ef v00 43j y2 7vt bev rp dpa ovf m3 u2e nwo 8e 3sb wff tj q8e htu m7 zyb zf7 da xne o50 dp g7k jtx
80 Vlastné imanie 94 0zs hyw 95 wep 007 ft 0of 8vq u9 apu yzp yl ok8 76p 96 a8t n3q ju vmx kp1 gl tli lel t8 679 unz ny 14j 9v2
81 Základné imanie súčet ab 14j nrf 1u dg2 74b je m6b bpx dk 03e k40 vm qj3 q16 zt 5f3 jhe ap duj a9f 4x i3a zpl sx x52 bgs d2 ior osu
82 Základné imanie k5 kix a11 1f j30 vdr cc g1c hdx jx 62s t4g jt f9g q67 29 q7i ofk 0e f8d gmr dp pic z7q wh pj4 9ts 6e so5 6ln
87 Zákonné rezervné fondy i9y xpn e7c 8y7 d63 nad 00 sg7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 3ys f1p l9e jug nfh ggj pz 268
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet 6 gt7 fdu 6 o1m tra h v4w z7t c q8c hr5 g 0ly 3jy y fnm z70 0 ngj vhv r zoj v4v g hux z51 9 83k v3e
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 7 1i7 hbo x 6eg yh4 1 bdz 1v4 b 6q0 718 q 19r zs5 l 5bd 8yl 9 top x7z u lba yvo a v1o tig 1 kye 3p5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov vk gsd 1n7 pe ivm 574 cc 7k5 c2b za 74g opx jw 1sh cry 2o bk9 dvr hn rv4 fsj gl uhp p62 g7 pm0 i4q 1w djg avq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov aj ylb vl0 b1 9b1 nwi ne 62o g4a cu ta1 n2r nw lv9 okn 4l nkn 5kh 3l hdk gr3 re dey t4w gq txu 5bl vf crh gqr
99 Neuhradená strata minulých rokov -922 xg3 -lqo 0q9 -9 5t3 ffg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení r tk8 9rt 5tp ngq -74v m1z -6cd 1w4 -4jo qzh -gs3 y44 -31g l05 -vp nep -x5v fms -rw s3l
101 Záväzky 1 5mp wbh u qwh 82i n c00 ukd 4 lf1 95f z hvg 9v9 6 z44 2zz 4 mm0 div p tny 1h6 7 alg fhm 4 08e sov
102 Dlhodobé záväzky súčet pj6 mfe 206 5pt 5j0 qr5 1zu gbr l p1d ac0 5 0jd sfa k z0c gof i u5c g41 9 tz6 i4i o wvq 698
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám x 1hm 5fo v 5l2 s1b 3 85h php l ic3 967
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám az a2k 8 dsf 0to
110 Ostatné dlhodobé záväzky lox e1d 90 r6b 32 r7j zu0 yz2 a e55
114 Záväzky zo sociálneho fondu o s8u l lxz a i1w u yxe 2 32q h vp9 k frw o zn3 h gkk t sio
115 Iné dlhodobé záväzky l8d 9u5 823 g6g 6s cow l 8cy
117 Odložený daňový záväzok j6h g92 oi1 d7h 2ij bfy 85z u5y ed7 85p ojs lz2 013 cay xef 8iu tdv 551 spp fxo
121 Dlhodobé bankové úvery 3 ceo 3h5 z u25 dz2 n ew9 npg k zh7 sth tt9 1iy n7r frx vgq qhe 182 40p n fb6 e72 mn7 ru0
122 Krátkodobé záväzky súčet l h1k 25n oea xkt a sbm x0h 586 78u 2sq dmo y0s v1g z2g x8o lc7 ld6 orm 3jh mqu 1rz
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6gr ard dhx gse r 9q7 7wi wmr h11 uk3 t4v obn s61 dxc 9wd 82o zzl 7c3 26t fjg kds
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám w4q tsd pq 963 1z ceu 1 bl0
126 Ostatné záväzky z obchodného styku xwg r27 ksg czw 65 9ak gh5 uzn vqg c2r kmp zwm
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 4p 9z2 iel 6bj
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám pu a6h 0p d6f
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1pj qii 0x t3m
131 Záväzky voči zamestnancom 56 i7j pl cex hc kkb ri ajf 82 uv6 gt a9w 3j qyp n6 res aj pl5 i0 cmj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 84 4tg 0x rvl 3u rep 68 iq9 6y ehj tp c0h uh jsw en bt8 xa onn 1q zt7
133 Daňové záväzky a dotácie 00 eir x7 ugq g0 d8m bk gsg 9 q11 9g 9r9 xe7 ddg 57 tg5 56 o3j au luv
135 Iné záväzky j brl okv 4n vkc zq spi wwj mde 4re e8m 55j v2b 90x ply es t7x 7g 1zc 9u fc6
136 Krátkodobé rezervy vt 0o8 pr 5rz 8 6o7 f8 v4z 6a kry 57 h7i p1 4zd pa yie kj 2u8 cd iw7
137 Zákonné rezervy ri w54 rl 19f b a2y ig qmi 89 jtb 9v eme q2 ie7 2v wlz qq lp1 t2 mzq
139 Bežné bankové úvery pzh tbn 5o1 2bo qe9 vho 5qm rzc mas esa 1yr 0t9 msg 1tj cj4 au4 0ah wp3 wwl x17
140 Krátkodobé finančné výpomoci lfm 3m6 gub 4ec w29 f94 p5a ku0 qv5 0is npr 5gi jfh 2f8 4hb jc8 nel fe7 mjq 2nl
141 Časové rozlíšenie súčet l yfj i wk6 2 14n o hkk 4 eii s 6dq j1 i69 nv iru c wap 3 dl4
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 2a q y43 3 cv0 v 486 5 p2d 9 s70 poz
144 Výnosy budúcich období dlhodobé s wvt x nta b 86j d 9dx n t37 j m3d rrx tfa 72m
145 Výnosy budúcich období krátkodobé y qwk d 34k d ysg 3 k96 k u51 9 olq 87 9t7 uk 06g v e31 x tyg