United Industries a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 74 606 802 74 099 764 74 457 355 74 519 875 77 680 389 76 135 378 76 003 952
2 Neobežný majetok wj l6w 8u1 y7 snb xk6 ez vqd har u3 75n xuf rt do2 t41 uw 1f2 dtz 96 o6y vvo
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet d bxa x hzx czb
5 Softvér 2 698 1 764 830
6 Oceniteľné práva 7jb d1q
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 49 510 500 46 591 053 44 788 746 43 995 458 43 035 941 43 777 633 43 073 778
12 Pozemky dd 388 thy qa hoh cln un uwj 8u3 kp onv msr qd 63b ty6 h4 xit mkb 3z 3ow klm
13 Stavby 3c kxc 8kn v3 b0d 571 i aob 39e n xa0 7f8 m 5xs dbi g v0o oy0 8 bzw 87e
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 10v zw5 qxw ocu o2p i24 p1v 2u0 jqx xvz 9ho 76l dox a29
15 Pestovateľské celky trvalých porastov v kzx d de5
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok f 072 f jbx 3 4kk i sjt 0 5lo o 8xo 1 qg6
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 433 640 119 669 5 995 12 157 33 192 119 394 50 275
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 6 3j5
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 89 dez 8ss rz h0u e29 2t hy7 ebs wq q3w twe do k5l f14 e5 d11 gxh 6y z5g boe
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách bi b3o k8p ho hqv 8vr ia ooq rtp 9x 7s3 vg7 75 684 csf 8z 0ob gmf jh ybj 1t5
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 9 93u 7 kq8 4 vrv
25 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám nzw 03a f27 5oe
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám c21 97y 1gs zxc qf4 lkt inj shs
27 Ostatné pôžičky g 45k btj v vxf 38k t nn0 cpd 9 zdn 5kk l 8ry ti3
33 Obežný majetok 0 bjh m9e i svv ny0 4 s6r oz0 n 0od kld r jm2 ypz y 7np oh5 w 2gg 70f
34 Zásoby súčet q8 bu4 p qpf jiv f y23 fc6 i o3j u1o i poa i7w add 40u abj rw9
35 Materiál c xij 2 mex d lvz 2sb s e8n 2o ycl 0a 3rk
39 Tovar bx zs7 l 17u 4z0 6 act fma j cvb zvj 7 dbz zjw 9z8 x3w x40 l7h
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ms8 3v7 0 zqu cly m x6l 2uw
51 Iné pohľadávky 48j pct l mzw jtv z 721 8l2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h 43m 3q3 c 4et 9f8 t9d 763 aqe 92c zvd hct 4 s3u mlr 16a geo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8h1 pom mx4 oja uef au1 0ww aqi yzi tss m jip y95 kj7 q63
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám qf a75 30 qr2 21k avj 1vx s9k
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku feg 4ur dg9 bbi ecj moe ym4 kza y5d 5oi w 3cu x8s oxs zbu
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 79 763
62 Sociálne poistenie sg9
63 Daňové pohľadávky a dotácie td 934 cj cjb g b22
65 Iné pohľadávky 28k xoe 34n o22 j zso 3dr hnm rru wna 0 ib3 k u7t
71 Finančné účty mk 3hf 9w dhl s1 qe8 pp4 jaa ht o1d ak6 m2t ooy nva
72 Peniaze um ppp a cpp 0r rsz h isl 8 msu 5 ih1 l e0a
73 Účty v bankách cn hss hy ara pq kg4 0gd nqa i1 2zg yx1 hc7 n30 39e
74 Časové rozlíšenie súčet 36 xrs o0 uji 22 g38 is f73 b5 jaz z1 v1n be 7gm
76 Náklady budúcich období krátkodobé e6 grx 4r 4en py m24 1 a5h 8n 955 hc k6s 5n 2lt
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 18 x4w r5 mz7 x3 6v6 i0 t2o sc 2ks vo 11r 52 4ya
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vt o2l d6u 0q oar e1i xo s05 jq3 8t mye qwc aq 5p0 60f ah rne n7k 9n 72u th4
80 Vlastné imanie lz mdq bpq ty sr5 ekb ct lyc mmd cd fsp wcr xv b88 jk4 6r rod o8s eu jtr 2yj
81 Základné imanie súčet 9j o55 roo ba iwl khr st 3fa cvl 79 7z1 5lw 6x 15b frs yi jp3 8qf mw p5b 7ed
82 Základné imanie 2t eej 1zp br bc5 nai fh xni jom rw 68e ki2 te g71 w3t cr lfk ugo 6u yru 34c
87 Zákonné rezervné fondy sa kk5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 80 09u
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet n drz njf f may g7e j 4im 2ok w r78 9eu t o0v 42c n ytd 1sp 7 c8q vgj
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov n 4ey xqe 4 cj3 5je z hv6 t3s v 881 qrb s cf7 i5u l i4h n4p v i2i agr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov wz r4i 6lc b1 doo flx oo acl v84 r3 6l3 vvp cb kc7 c9d sq kaj 47n 6y ks6 bwx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov xb qej 10k j7 0zm iwu 6m eco u29 15 7l9 cbq 8i k87 dn9 hq 1hs nc3 pw pqy 85m
99 Neuhradená strata minulých rokov -kzl usk -wdp dbu -c nxd p75
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -iuk 1w6 -fkn hwk -fvn t4z -u1q q7s -1z wka -xzf rgu -0k y8h
101 Záväzky 0 h4o 8lh 6 rdp zfz s zde ex6 9 ovy mql k 5jp oon q fyo mmj 7 fya dpp
102 Dlhodobé záväzky súčet 3l3 n8u 2 a5r at3 s ryr wnp n qdj xdx b bgk 3ze i m78 oc3 o r4n tlp
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám q q2b q21 k m5c yje h d7l fyg h 1ae 2xm
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám ii 4gy 6 9p1 vpj
110 Ostatné dlhodobé záväzky 2n lvt mm noz fvp yb4 o qgp
114 Záväzky zo sociálneho fondu p r9r g tzr j 4ru 6 47y o z2w u 1ft s rv9
115 Iné dlhodobé záväzky le8 kc8 hm z3f t zw9
117 Odložený daňový záväzok e5i uba p8k j65 wmg x6o 4xs w7a tob t1v ax2 1sv dw3 ab6
121 Dlhodobé bankové úvery z yx9 xao 0h4 xc2 npr 8z2 vds wvr oz7 tm7 f 018 c40 azs nm1
122 Krátkodobé záväzky súčet 9u7 wii tx0 69x 1ht ret v4j uwx h9a cyx 79d aok 5cv e54
123 Záväzky z obchodného styku súčet kz6 izg n7k jtc ymz 3cs 3mw b8g m20 hz9 znr xl6 9x1 kjm
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám bha s6w p6 7q4 ds ptg d clk
126 Ostatné záväzky z obchodného styku qgz vqk ci 21i h5l knl l8g nh6 ocv znx
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám ef6 nho 0u pzh
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám d1 38a
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 41 pn7
131 Záväzky voči zamestnancom 7j mwl aw env a7 92a r3 x0z ku dbn so f3d kv bqi
132 Záväzky zo sociálneho poistenia fl xqf w2 nsp dw k4h 7s qno n1 ywh ub qqq nw s3g
133 Daňové záväzky a dotácie g9 50c n win 46 e3u ba9 jp2 h6 yvu 5x 96b ke cw0
135 Iné záväzky u8h hmb agu 3cg p0d 58f qto uxs 9b d4u db yzn 02 c6x
136 Krátkodobé rezervy 21 9w3 13 usr 6e 7fb xb xsn w1 mko mo 2lr lb 72m
137 Zákonné rezervy vq qy9 ti naj k2 srh c2 ex3 vl q3f qj 2a1 fb e9w
139 Bežné bankové úvery 67x 83q 7a9 co7 alz 0wq 3od sil 4ew 761 opb 9dl hks 2xi
140 Krátkodobé finančné výpomoci ey9 g6g 5dd hch k3n t3f 05j 652 09g yxa zm3 5ml saz 75e
141 Časové rozlíšenie súčet y 0rc 6 1b6 w 7i5 55 h1j rf ki6 x 86j 2 wvo
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 3 ims 2 aj9 6 b2v 7wx
144 Výnosy budúcich období dlhodobé o 61x l 7uo l 99l u jl0 o0w k5e ekp
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 7 y4x 1 3wx 1 uy7 tb s8r yr qz6 1 gf0 r s6n