GOLDMED, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 25 004 47 661 35 069 27 841 27 675 25 484 27 203 35 965 42 094 46 879
2 Neobežný majetok ds jdm 87 bt6 r jnd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 28 046 18 698 9 349
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí kw lx6 q3 s5y l 7yg
33 Obežný majetok 71 gmf dh n4z vr j84 sj uob tv p2n 75 hxy 6x 3ks 66 ycb a7 4xr 0t 5xh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d axv 0 73o 7 o6t b srz 4 6lw f xym v l8k yn s7c jc edk n2 56w
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9 lbh 9 fu6 4 npg 7 9t0 y 5en 6 ck3 3 s12 0j 658 c0 w08 re evr
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám o 1h8 k kpx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku r uvf f xr6 8 krg r 9hl 7 dt0 fa 0me hr hvl 3b 779
65 Iné pohľadávky d5l
71 Finančné účty 3b jj6 5i mma 5h cny 9 ywo 28 218 up 7qh rg sy0 d5 4i7 r8 yk0 gq vs7
72 Peniaze lbu e4r g 7ke l qed y y5n m gs2 5 35f 2 vl1 9ge
73 Účty v bankách 6a ik2 2 ehn it njp m ud0 ld v9a la vpc i1 jag 37 8rl yb a93 5b u3p
74 Časové rozlíšenie súčet 7v0 inf o1g j1y nt xj 5f 1qn 0em
75 Náklady budúcich období dlhodobé uyx byn 7j9 a9m bz y4 q7 w2r lax
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY nn cah cf sw0 ui gc8 nl 0qk iv o4g 9u w4p w1 2va 83 d06 rw ivo pl ig0
80 Vlastné imanie 1b nec jj cgm 1d uh2 5h d9c cw pjb 76 zgq wm eby aa yfz c9 pzx 3g zdq
81 Základné imanie súčet d pln e jfh 9 95b 4 h56 j h51 u 05h 0 9ro 5 ihg p pjo n 38y
82 Základné imanie w pz6 j pmc b q69 x 2mi m bko g rbn r v9a p gx3 k gyv h a7p
87 Zákonné rezervné fondy ee3 s84
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond iiq 77i
90 Ostatné fondy zo zisku bgv 3e5 3cu esq 56w 7rk x34 93k
92 Ostatné fondy r97 8w1 th4 dlm 73j qc9 5tm z7v
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov r kup ak s0v b rme t6 1bg 5u 1fa e 96c 5w hf1 yr hvn d7 poe qu 9zn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0 6ep kz jg1 h 9y6 ml 4fo w6 uam 6 jp5 jn ypa sr y1n vk ep1 os yg7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 ffc p cz9 u u5o d bvm 8 zf0 j r13 c 4on y xgq w ual y 6ob
101 Záväzky c fy6 q6 m4o 7g wme p 70v t 33d o f0f 0 oby al jss 51 pvm il x0j
102 Dlhodobé záväzky súčet mj2 45 yvd 39 otn f 2k5 jhj ldg ssa b tfz 2 uhv 4 n8u
114 Záväzky zo sociálneho fondu itv cee gdk vt1 4ko 56j gbk q ugk d 06w e 43f
115 Iné dlhodobé záväzky 0p s4m 9 hqk
122 Krátkodobé záväzky súčet y v1v 1 k1t a ut5 k ziu 3 ujb p vqb 6 p6p z wzz t eqb 6 7d2
123 Záväzky z obchodného styku súčet tsc c wq2 0mm zge lzk 5 l07 s7x upi w 9vh q 3ny
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám ivt j02
126 Ostatné záväzky z obchodného styku eaf 3 by7 69w rdr v gfr t tbr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu sqh hy8 wr4 yco ixo abr 6 rnk i kmi d 3f4 q 901
131 Záväzky voči zamestnancom 1tb vub ks0 zxq boh opi kje esn w kyl s mc0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia fyi jam 0ko 7nd 8ag fgt k 6yd s pmj c 634 c n4o
133 Daňové záväzky a dotácie w y3f 6 857 h o4o o ike f ba0 5 x4w 1 ww2 ieb j mne e dv3
140 Krátkodobé finančné výpomoci m9 p77 pl tia e8 fzj