FARBYKA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012
1 SPOLU MAJETOK 423 412 370 492 362 651
2 Neobežný majetok hzh ma8 xjd aln 8ji n2l
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet orm g6j vkr jcz tlj g1f
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok ej8 dbr i82 ok8 4ex yj3
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok m2 avw f4 6ig b9 gdk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 25 871 20 800 42 946
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí f6 5ub fj 66h k 8zd
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 10 006 10 006 37 223
33 Obežný majetok f6 gep m lji 4 hgl
34 Zásoby súčet x 77n so 4fa
40 Poskytnuté preddavky na zásoby k ypx uj gnl
53 Krátkodobé pohľadávky súčet z4 93r 6i w8f zf 280
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet sn 95x az 6lb q sfs
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f4 my8 bb t65 o d7c
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 068 13 459
63 Daňové pohľadávky a dotácie d s1v wr jxt k tf0
71 Finančné účty eq ze8 -j5 y7j -z5 xc2
72 Peniaze h bs6 pl mi8 h wx3
73 Účty v bankách xv 25e -ny ino -zy 29z
74 Časové rozlíšenie súčet rxn cg0 e6 2cm
76 Náklady budúcich období krátkodobé cga mff 74u
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 40 kok
PASÍVA 2010 2011 2012
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY cy8 vm3 ips 2ok gqm 4ol
80 Vlastné imanie sf8 kkz pp2 95b 8xr x7y
81 Základné imanie súčet 7 fyc o a98 h mqw
82 Základné imanie s i22 f 5s2 1 jpj
86 Ostatné kapitálové fondy ydp jrh 804 mej 0p8 l97
87 Zákonné rezervné fondy yno 91n bi6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 00h ngy mzo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení vf 3b6 ez 0mo qt 3y3
101 Záväzky g1 pdz nm pwt vn hjf
102 Dlhodobé záväzky súčet ngk s6c sku
114 Záväzky zo sociálneho fondu lqb ycg 4rf
122 Krátkodobé záväzky súčet uy h4s bw d5x 4k e0j
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2 z4j o1 ak5 hh 64v
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu x2p
131 Záväzky voči zamestnancom rff
132 Záväzky zo sociálneho poistenia to8 t1 h
133 Daňové záväzky a dotácie 08 1rn xi qrp x2 1fi
135 Iné záväzky v0 pc4 m8 wcu em
136 Krátkodobé rezervy e qcj
138 Ostatné rezervy h 5tl
139 Bežné bankové úvery za 4qd
140 Krátkodobé finančné výpomoci 3 1d8