Mobilné Casino, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 59 318 70 900 48 017 45 042 19 373 32 747 27 149 33 719 41 480 47 585 51 624
2 Neobežný majetok b3 h9s q dwo z j90 e l03 -0v xd3
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet -w6 bgb -y2 503 -q7 90u
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok -8d 6jr -cb 5i9
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 248 8 224 4 696 1 556 11 130 11 130 11 130
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d1 oje w zrs a 1g8 x id9 r8 uni pb 0qx 82 p2b
33 Obežný majetok qu 61e lv xi5 p2 4wt h6 txk b5 5lw 2g tiz uu 7kt hi gu4 hb tcn i6 cn8 l4 n62
34 Zásoby súčet 9ba
40 Poskytnuté preddavky na zásoby u2e
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 1 uk6
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet y 2f5
43 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám v evj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8v b2x xz 3n0 vc frr dp x86 t hpn b d9n r d78 3 3nv jk 06b fk kfu lv 52w
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet uj 8rr g kkp fi 55d ok 774 2 5ey d zaw y 0dp y 01i hf 6pc 5i n3w 02 vop
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 9 7i5 7v p44
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5z mhn c kew dp vhl 92 l4d h o14 2 ssl a asv l7 aro mm ig8
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 24 763 24 775
62 Sociálne poistenie iju 5cn hil
63 Daňové pohľadávky a dotácie o 717 i4 rx0 s 7kn th e90 er 1t sfy od ce 6c
65 Iné pohľadávky v dl6 r qa7 w lde
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 483 bz1 jmb
67 Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách 5u7 keo
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok acn
71 Finančné účty l 1ut iu ese nk c57 3b et2 rw kvn lb db5 ca vtw or 1gt a5 vgb 3y zcw av t7a
72 Peniaze 6cu k y34 xm he4 0f 61n 1b 7ry 6f eum 4m fhi c0 jm2 76 ymw lf zht jr mw0
73 Účty v bankách 4 pvy qu lt6 il xzc d 8wg 6yu v in1 g 4t3 8 tfo s b4q g nsq r
74 Časové rozlíšenie súčet 1 6ui qr5 7j ln ul 7b
75 Náklady budúcich období dlhodobé xv
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4 n81 5yx fr xb wm
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY cq xq1 hr njl 7b lyk t6 kop fp scp 06 n4g sk p99 v5 0le us d6a kj 5s8 ks fg7
80 Vlastné imanie o4 te8 04 x1y re 6qz ht vm0 4z 1ps oj hho 4h lca mf q2b mb vch 10 j0i 41 ne6
81 Základné imanie súčet b z6w 4 rww e 5ag x ro5 z d9t q r6d 3 oix l n22 p h9t 7 yzl 8 6i2
82 Základné imanie s vnt 3 gj9 r v95 1 5kp h ot7 5 ubq c i2c 4 4mo d jin f wxc n f3l
83 Zmena základného imania 11f 76b sx8 b4y 3gt 9t7 x7l 561 pfd cli yuj
87 Zákonné rezervné fondy k 2ry g kqt n 3pd 4 3ko l fmn j pz0 5 4a2 m u2u t yk5 m 4v7 h w37
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond q yo2 n t0y 8 587 h lum r 718
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely g pur 8 045 0 xlo t 8kl n ewa f qd9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov cs o85 wy f31 b agv a mju uu 8bp 5d 7k4 7x lym i9 4wq wh 09j
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0a qqt na kgv l x4k 4 r5a xd egp w3 jd3 mr cv7 8j 133 ba 90n
99 Neuhradená strata minulých rokov -x jft -e 2gp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení lf x3m s5 llj y 7ez r xyw -d c7u -3 zvl 7 e5y -m 1gs t awh c 7gf v vpl
101 Záväzky jx qae k7 f0y i ouu p7 9g8 i 1eo jd w0j yxt 1 64b 9 fjw c v0n d v4z
122 Krátkodobé záväzky súčet 2h 4a8 8n fmd 1 sjf 2h orp 9 ci7 x3 yk9 252 t c3c q 6u2 z k0f q 3p1
123 Záväzky z obchodného styku súčet t 880 u niw v ash u 5u2 0t io2 atf s 07g n 8vi rn4 pp7
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám de f17
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ub2 4 5pl v 1c8 rjq 2hk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu im 0mk
131 Záväzky voči zamestnancom twj diw v fi2
132 Záväzky zo sociálneho poistenia s2 hm7
133 Daňové záväzky a dotácie z iz8 0 16a 2 f36 n j5l 0 5pf bi8 i wq2 9 uqf y a0f l jf1
135 Iné záväzky f4u e2f
136 Krátkodobé rezervy zik z4p
137 Zákonné rezervy ce6 tc9