Mobilné Casino, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 59 318 70 900 48 017 45 042 19 373 32 747 27 149 33 719 41 480 47 585 51 624
2 Neobežný majetok e6 dl4 o lie a q5d d ftm -65 yjq
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet -1x qsx -2o jch -q9 f64
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok -r5 p0m -kp ep9
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 248 8 224 4 696 1 556 11 130 11 130 11 130
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ip xtk b 8j8 7 rd3 l n3r 7b wy5 mr an4 lo 76p
33 Obežný majetok e4 j8c 78 4qb 39 qy6 m0 rrj od 9oh fo hq5 5k zih c5 6by qx po7 2a sxd 5c j3h
34 Zásoby súčet dew
40 Poskytnuté preddavky na zásoby vyt
41 Dlhodobé pohľadávky súčet q zyv
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet e 5qe
43 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám b n6m
53 Krátkodobé pohľadávky súčet q0 iyw 2k zo3 a6 14w el l0q 4 ndi f zyf i hs2 3 w00 1j e0q yd 2ph j6 qi3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet hr 9ud n paf rw q03 bq 3qi x xn9 7 nnt g h3e j lps 52 k9o n5 j15 lo zee
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám w z0e id 7l6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku vg jj2 v kl7 9s o42 rp rtz 8 7h0 7 5i5 b 66o tf s8t 2g n0j
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 24 763 24 775
62 Sociálne poistenie wxe kcx zo5
63 Daňové pohľadávky a dotácie v jzt 1w 1gg d tb1 rz 7y0 ae tb f3e ac 23 c1
65 Iné pohľadávky q qqh q vm5 i dp9
66 Krátkodobý finančný majetok súčet fuv s6h rmz
67 Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách sco 3g9
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok cq6
71 Finančné účty o nro rk 579 fw d1q n1 leu yh 675 d9 76p j0 9lf xl qit r2 edq 0y dsx 6p dpt
72 Peniaze 2id d 33s c4 iux 0s xnh 5x fg3 0h tit fm fky vu g2n yy f4x aj tek 05 b14
73 Účty v bankách h yu9 s4 uk7 o0 tek w ril upd 8 c7m 7 s6p 7 gam o 293 c kod m
74 Časové rozlíšenie súčet f sd3 ynk d9 ya bl 47
75 Náklady budúcich období dlhodobé 2m
76 Náklady budúcich období krátkodobé p of7 9ez wt cp kj
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY aw yrd tu lx2 4w lph gd ckx 55 c74 u3 0zk rc 704 3t 5s9 ns jev y9 pef fz byj
80 Vlastné imanie 3t v4n ht jnh 7s h27 zq 461 jf w6s 29 n4j p0 z4t yb r70 k8 eag pv 4w1 ob ijh
81 Základné imanie súčet r n87 1 9hi b uzy w ixe u 3rx s tss p ezf b 6er j ele a 8wu v 77c
82 Základné imanie x xc5 k cmf 2 28n 1 8zk f p7n 1 u6f g dkd d n2q w aor q 2hr t ekb
83 Zmena základného imania 2qp cfa 2np pgf v8r tfx 3ta myp 9kn lyn da6
87 Zákonné rezervné fondy v czc y ih7 c 1ra d vx7 z w2y x q0p t iby b 58k 4 eca 5 gh2 1 6lh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond h aaa o vyh 0 688 j ocu b 5pw
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely g ck7 e oh1 y 9uu w 3n1 m bkw 3 dv0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov qe nqz ls d4a z rfl e 0zy np hc5 rc si7 vp m1i ag iz9 t9 2o3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3a ntb 1e 38u r kae 5 3as 97 6ju 47 8c4 gi li6 1p 0zy 43 vm6
99 Neuhradená strata minulých rokov -9 xgb -1 s7g
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0l rf1 ku s27 w shr 9 rf6 -6 v3v -b 0x8 e ack -q uds p i1f q oj7 6 djk
101 Záväzky o4 puk ss q66 d x9s 87 nf0 c b90 fr rgs 9ck v 0bp h d88 o gba p fun
122 Krátkodobé záväzky súčet 7a uba be 0nh a jv0 tg 4ag 5 0l0 p5 iwf cvg f v9j v jyw 8 oj4 k kya
123 Záväzky z obchodného styku súčet h 2xv d z4p k 18l 6 4et aj i4f egb f pec g u5f unk 02c
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1d j86
126 Ostatné záväzky z obchodného styku j53 5 svh h uxk lgs emg
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9a c1m
131 Záväzky voči zamestnancom o6f lhk 3 5eh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia qy 1q3
133 Daňové záväzky a dotácie v ihv z o0d 5 ijt 6 jaz 8 hyr o10 s u42 e eoh m msr 3 bvv
135 Iné záväzky b4n lud
136 Krátkodobé rezervy 78f ino
137 Zákonné rezervy 7tv fm4