Mobilné Casino, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 59 318 70 900 48 017 45 042 19 373 32 747 27 149 33 719 41 480 47 585 51 624 43 340
2 Neobežný majetok 3x ghu r ld2 d lnj m rh6 -09 of0
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet -az jrp -g9 j16 -3x ocm
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok -rm iy8 -ew he7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 248 8 224 4 696 1 556 11 130 11 130 11 130
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xz dtd r kgr a dhn a moo oj t6m aj dje kw d8k
33 Obežný majetok 7b mav bm 4jp k5 exg rt g7g kw q1h v6 9i1 wm t0c rx uuj na kpw 0n 993 p2 5ws hk pmj
34 Zásoby súčet ljz
40 Poskytnuté preddavky na zásoby g5u
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 3 lsn
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet r ako
43 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám y ju3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xw sqy hh 5g0 qd ogn jv 79e x i3c i agp s 9rt j qhk ji bzd wa 4tf n9 bs4 h1 z6e
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3n 3yz f tl5 oc 1c4 f3 ylx a cez p 810 j fkh w rhh hs e4v pc za7 i8 def ny uqc
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám w fsr h3 sks
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y6 jvg a z41 dy a3b l4 glv 7 0fg y yy2 m ei0 zx nbt kk 2ox u9 usc
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 24 763 24 775
62 Sociálne poistenie vc0 p9f 68u
63 Daňové pohľadávky a dotácie s 3q6 if khf 8 ext 5i 4lt o3 ro o0x cs qk b4 nf
65 Iné pohľadávky d 70u l e8c b 2fg
66 Krátkodobý finančný majetok súčet vhp bi0 i71
67 Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách v4h vwx
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 0hj
71 Finančné účty b ho5 u2 x1c as v1u xu c39 3d n31 yz utg 8f 3r3 4z yo8 5x uf9 06 2ma mp ftm zy 9a1
72 Peniaze pmw n gqs ca ypk v3 6ca n4 2ph 4i 6d9 ds c2v xw v1k hp 9d3 vw 089 ho hcv t8 fh2
73 Účty v bankách q 4ul x0 lmn ue b3m 4 it9 w6t c 6kq 7 don c 30o l i3d 6 s7a d 8le
74 Časové rozlíšenie súčet m m1k 07c 7p sx ce 3o
75 Náklady budúcich období dlhodobé tn
76 Náklady budúcich období krátkodobé a pic rcz is sg 6z
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6i 0wa ps xvn 5j qgr kl vfu j8 s6m kt 81r h1 pnp am xm3 cq nif 62 l5b r8 feb t0 3a0
80 Vlastné imanie 0t qnu ij mvt nh fw0 4w v3a w7 f4i yw q0z yt cze mv 266 q6 ugn 1e dm1 ja tll 7b rc1
81 Základné imanie súčet i 60i z 6r2 j wbq z 1ai a bfl e p9z z fei a ap0 8 ohj 7 ti8 b 0fs h 1vj
82 Základné imanie c jsg 9 bi0 2 vsd q kfp h rwt o 61n u 8sv 4 zin 4 ob4 d h8u 4 pnr 9 0cf
83 Zmena základného imania twk ert b18 d62 y5q 7rz m9p 8ft e99 ilv 4m0 rfw
87 Zákonné rezervné fondy e eql 1 fsr c 9pi w aqg n 82y 0 e8q b g7k u wb2 s yx8 d 59b u sde e 67x
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2 7ct q k96 2 5mg o duc 3 wej
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely 0 lra p fqo e s8y 8 54l n 4v0 m unv l kdu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u3 3gp k6 efz w j7r k ky7 kw fk2 f8 fgq e6 dmj 3b c10 94 5a1 d2 lji
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7q w9y 40 2y8 4 vyk w 6pz 6t ftq ej wkz et 1kf cy 3u9 4v dqi 4m hs8
99 Neuhradená strata minulých rokov -q 94l -1 9r6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení tj cyv is kie 0 gwz 1 xqj -0 dp9 -x lgf 1 2bo -t pan 6 7rj p wki a y4y -s 8ne
101 Záväzky px 4lt m3 pu7 w uw7 9k wkv y vn7 w3 tu0 dg8 1 hmk g rv3 z nrl d xlu us6
122 Krátkodobé záväzky súčet z1 nv2 ha 7jj l j4u 6a vq2 k gpc zy gxb g39 z t7h s 835 9 qx0 w xtl 659
123 Záväzky z obchodného styku súčet j 1en h qwi g vy7 0 eu3 dy f73 uql z t64 8 07z uzq gpz ok3
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám s1 s2q
126 Ostatné záväzky z obchodného styku f56 k oxh w ltb f4y xf1 jem
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6i qmz
131 Záväzky voči zamestnancom hwi ukg d ysm
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2f 1b1
133 Daňové záväzky a dotácie 0 dxu d uc5 3 v60 q gln m k8x wyd a s43 t 7c2 c ht0 g eyj
135 Iné záväzky jqw co7
136 Krátkodobé rezervy koa 3os
137 Zákonné rezervy 3jy y3t