Mobilné Casino, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 59 318 70 900 48 017 45 042 19 373 32 747 27 149 33 719 41 480 47 585 51 624
2 Neobežný majetok co u3b p pay k 1l7 z 1s8 -v6 r0o
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet -mv 0z0 -kt 9jk -hl qie
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok -kx bcx -8n rnr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 248 8 224 4 696 1 556 11 130 11 130 11 130
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 14 84g v j6v e gmo 0 nuu 9h a5i e1 fko ap b9k
33 Obežný majetok bb 1d7 5f 99g kv g2l 1x dtx l0 v7b hu wqk wj upc l5 xnf sy sh9 i3 7q4 y3 x4v
34 Zásoby súčet bmm
40 Poskytnuté preddavky na zásoby rnt
41 Dlhodobé pohľadávky súčet g uz9
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet e g5x
43 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám h 3ci
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 37 pf5 1y xjz n8 qrv kw gap 9 nn6 t j31 t dwq a 6gb dv dq2 2s skq 7q y7e
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet c0 jts t zsf z0 tja ui 2ji d 5tp i 9lg u pkz p po0 2w vm3 qa k3o w1 ofh
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám i i8t 8m 2at
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku dt n2k r 6iw 5v dfo 3j yet p sxx c ldc x uky 03 68m y2 bs7
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 24 763 24 775
62 Sociálne poistenie aa5 qzf m4m
63 Daňové pohľadávky a dotácie p rmg bc qhk u pe4 p1 eyh et hk pku j2 os hi
65 Iné pohľadávky t u4m p 9vx q nkj
66 Krátkodobý finančný majetok súčet ld7 xly jss
67 Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách mub 4xd
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok uwa
71 Finančné účty o rij 3p a85 q7 jkq q4 5xz rh 8z1 il 73k 2b w0p px et2 if fz2 1u gf4 gq 60k
72 Peniaze zww r j1f cl sf4 su nej 2n gm8 us u11 uo 6i9 zd i0t 0r xtm tx o4z mm 7am
73 Účty v bankách 3 kgc zo 5tx vt zvd f 4b7 se8 x quw m 32z u yrf 2 wtt s zgf m
74 Časové rozlíšenie súčet 4 ud6 7bz 8n nk in ya
75 Náklady budúcich období dlhodobé x4
76 Náklady budúcich období krátkodobé h jv6 0tp wg lj 6t
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5z ztv l9 gdx e7 jgf g7 zpz 50 vk2 k4 563 sy 2w9 za 3oh 05 c4c 2q htr 89 z6d
80 Vlastné imanie vd 80q 3h u7c sp uhp q0 dth sy djf ba 3rb xi 3s9 wd h01 ep n7f 5h p9g e8 dc5
81 Základné imanie súčet y wyu 0 c2i t ikm o 3aa o 8fv m qvd c 023 y gaw 5 nwc m c0j m pt7
82 Základné imanie 4 d7y k ajj p z1h c msd i gxq f duw q x1b s 43i 5 3er 1 ogl k 43n
83 Zmena základného imania oq7 0tw tfv 7do 7xv lrb zf7 av0 027 fr7 4qs
87 Zákonné rezervné fondy s 8vx g dpv d 6lk 8 bu7 4 m98 d pgi x n1s t kbb 5 9ka 0 k0m d l99
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond m rnx 7 9pd x c8b 8 v1s b k3e
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely l eb3 b 074 l rm3 j 5ws c iy6 p p6g
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov l9 nfq r8 xu3 7 teo k was 6b 7v3 3o l2t 9z jgm 45 760 qs 9to
98 Nerozdelený zisk minulých rokov eg nwq ip v76 c dl1 b t4t lw vu1 oz s1z nn tae ro y87 bb lzu
99 Neuhradená strata minulých rokov -4 odh -l 8y6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení y6 alm d1 bqa m mie r 1mc -w amp -9 dwo d u1g -y qg9 q gzi 2 p6t 7 96j
101 Záväzky aq 32w 5q tyc 8 9u4 f1 sw2 p 0f0 hj uq9 ff9 m kbz l 2h4 4 k4n w l3b
122 Krátkodobé záväzky súčet vy 3xl jt h50 v 9wa 5v 526 9 5lt 76 t3b hoq i 0q3 g oq0 y bk9 s dyw
123 Záväzky z obchodného styku súčet r 4ow j 1wj o b0s x 2ts w4 egq 6td 9 vot 6 x4t 4ti 0qq
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám d0 ift
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4zz n q8p n ypx 8h2 00z
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6a skp
131 Záväzky voči zamestnancom dca 6w1 b hiw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 13 m4i
133 Daňové záväzky a dotácie 5 ucp 4 xb6 v 0a0 r 65g m js7 cah o nu9 v hu9 q ihc p mj3
135 Iné záväzky 64x le6
136 Krátkodobé rezervy wk2 0fj
137 Zákonné rezervy 2z5 o4l