SAO STK, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 244 180 206 721 187 502 179 107 210 237 202 730 202 904
2 Neobežný majetok 982 387 78e 7ns sr z4u wk yi9 qxq cq4 ojy aqt 1y6 kly
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 105 100 110 605 99 521 99 653 133 066 121 120 125 451
12 Pozemky vf 6yr t3 m45 0z 9zv o6 uwu a0 pmw ke w5m xb h3t
13 Stavby aq rof 76 tnj 7p s1q rt 4nk 3y9 mro yzi jio fo xvw
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y6 bd7 h 6hr g 3p2 v 3bd 9 oji i kwo 3m eol
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 047 967 967
20 Opravná položka k nadobudnutému majetku 1l8 yyy
33 Obežný majetok 9tu tfg m1 5cy vl 2n6 48 ua9 ss b4o r2 mvn ca 5pq
34 Zásoby súčet i fht o k54 6 r9l p vss m lmz 9 663 n aa4
35 Materiál 8 tjd l i80 9 zt5 k o9u x efq x w84 k wup
41 Dlhodobé pohľadávky súčet r1 zk7 dd cyo ng xva qy 2bg s8 khu 3x hwk
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 6m 8hh hg 5k2 sx z5n kz c0q um kgi 0u dce
53 Krátkodobé pohľadávky súčet c8v 2 mju s 7sv y2 2rj l6v n36 i65
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7os x fc4 l6x n9y 1j8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j6d s tlz skf vrc l6z
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 51 747
63 Daňové pohľadávky a dotácie a uc9 4 px5 skx
71 Finančné účty 9z 6lw x4 mwp 1p 4wz un hke la uyz nr asu wq g8l
72 Peniaze aun t2g d5u xah sy8 uo9 itd
73 Účty v bankách m2 51h at p9x 8d dde so gdi 89 e5c tq 1bu e5 4yd
74 Časové rozlíšenie súčet k58 4 tyz q hi6 cjf 5hv x9z s 0xj
75 Náklady budúcich období dlhodobé v23
76 Náklady budúcich období krátkodobé rzb gg5 xgt c8u y2s avs
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 9 2w9 u b01 ly5
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9e0 w7d y81 sy1 5cs 4ju rwn 53f edj dzp ozv itw dc9 yj0
80 Vlastné imanie puo njf 15p xjo nou xd6 tst rkp icd tpf up6 3ox crc hrl
81 Základné imanie súčet v aij g r6l w 595 x 9rj t 7d0 j 66i 5 pma
82 Základné imanie j 12t k jm0 z 44v y npe w fmq b 772 8 1cc
86 Ostatné kapitálové fondy y8c vcw ksw kaa 7jd 0i8 rn2 zin q74 p6v 9tz kph b7r tuc
87 Zákonné rezervné fondy 1wu w0l 99y ftp zce 2p3 a04
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond cpg 4dv sqd 44n rz7 0ao pg3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov z myn f s64 8 1ku f 9xt zh yye 9t 4hv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4 24u 3 3y9 t h7w u 404 ow szh rx kby
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení sq u72 rh yla wp y4x 4e g8w l3 c6k kl e2t 7j kkq
101 Záväzky oz ywx at ul5 7o 9qb d2 ila fo mu1 7j 3dv ww dwz
102 Dlhodobé záväzky súčet r8d rrg y1v ykg o7y t09 m tyh
110 Ostatné dlhodobé záväzky i8o
114 Záväzky zo sociálneho fondu ntv t8q 8eu mmz ct8 2ag 260
121 Dlhodobé bankové úvery 4f ug5 wg 9d4 y3 2gn 7 wfl ya bp7 bc dbp tl zsh
122 Krátkodobé záväzky súčet w6 4e8 pr 3we v yof ln zbm 9 by3 5 9z8 c4 ms3
123 Záväzky z obchodného styku súčet k96 m 4zq e5g n22 9 7tb tfs r 23f
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v cwf o6a ujf y 7ba yn9 v zbg
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu mqc
131 Záväzky voči zamestnancom 9 ujv 0 hqi b uer t gum g 4hu 1 soh k 7ws
132 Záväzky zo sociálneho poistenia e j8g 2 qbn p tlh u 1vd 5 hzi 5 8tj v cfw
133 Daňové záväzky a dotácie 88 dhg j 59d 2 7vy x bmu b jmu 2 q9n x 4e5
135 Iné záväzky 9j
136 Krátkodobé rezervy n 8yx q k62 v 7wa l 7u9 r ao0 9 o6t c x0k
137 Zákonné rezervy 0 i3o i taf e pih q l0j k 1xd 1 f2q 2 ivi
139 Bežné bankové úvery p fef
141 Časové rozlíšenie súčet p aq uq lp 73
142 Výdavky budúcich období dlhodobé eh aa
143 Výdavky budúcich období kratkodobé g yu j9