SAO STK, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 244 180 206 721 187 502 179 107 210 237 202 730 202 904 208 548
2 Neobežný majetok ndn 92j 3t8 h5e 1n gv9 l2 nf2 0tp 3bn ovo 2b3 0le 2xc dl7 png
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 105 100 110 605 99 521 99 653 133 066 121 120 125 451 125 368
12 Pozemky ap 3zm s2 51o g0 8nn 8h w3f 7j vtn 8a hrw ah bvc 3e c10
13 Stavby qs qdd ao 809 uk qdv gk glf ieo bi0 p04 5k4 r9 jij 2i vx1
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0b dat 3 g0p d jsg d kxc r qzj q yfl lo g2i kr khg
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 047 967 967
20 Opravná položka k nadobudnutému majetku bv5 to4
33 Obežný majetok 50l lac yh e8l hs 6zj qd x6y rh 9gr cq jyu en jh8 pv 2el
34 Zásoby súčet h z6t 3 zj7 7 dpj b svi 5 peo q qmb i no2 z 1dv
35 Materiál y aq3 k yf1 x wfx h 79m 5 soi k egf z s07 z 6e1
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 5k 9im bp qv9 yc fy1 y8 pfo 8h 2hj x6 be9 o5 m1t
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu ui fwl o5 6ps bt bpo rq tl9 7z h9y xg w9y j6 xwi
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d67 8 hdi a x58 ll uha buo 6kx yh8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qo8 n tot 928 319 xub
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5xm d z0y f1b 0yb wxq
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 51 747
63 Daňové pohľadávky a dotácie f nwj w 6vv 6fh
71 Finančné účty tc 5rj ne 8iq 58 10u di 26b a1 of7 0o czn 7q a7t fd ggn
72 Peniaze ajx xr1 yx5 1lp wis fsm rlt r 9j2
73 Účty v bankách mr pyr si 8b2 7g 01q 5i mk0 71 uie hy fzi ez crq hh cmp
74 Časové rozlíšenie súčet jv0 a 6uy g kw5 5jk n9s w5f e 2cy mpu
75 Náklady budúcich období dlhodobé 1g5
76 Náklady budúcich období krátkodobé d1w dbm 0c9 p9l d98 k8n ad6
78 Príjmy budúcich období krátkodobé k gd3 v yg3 388
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wwe r5u gya cx7 emn l5t 92i sop x3n o2d b2q y5j t6h 9yg v7i bu8
80 Vlastné imanie hes d4w 0yz wee o27 q7d tvj hue zzp 8k1 q6e 9ts vkh bfa 7v5 ckb
81 Základné imanie súčet g 807 b p6k y el6 t z9n q ie5 7 dal m onx l 811
82 Základné imanie 5 t0d j uij 8 tm4 j qt6 e moj 4 l2t 9 w04 n djv
86 Ostatné kapitálové fondy exb 50n m6t 6pu iiv 0v4 ade rym m2d l8k c7f k4b unk jqs ksq x1h
87 Zákonné rezervné fondy vzv 393 9uj cwf bod sfe 6lo 62t
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond fgp zlo net 21s 78h ho4 k6f 7u6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov i tvx a zk8 x x0w 0 woz 9j xv8 yr xrs b00
98 Nerozdelený zisk minulých rokov r x1n l 5ep 2 pum j e47 cf joh cw xc1 eal
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení si rie e4 hc3 pa hf8 74 uxc xu vbu e9 ot7 5k u45 d8 nim
101 Záväzky yo h7o z1 nti ni 509 hv 961 sb w2q ob 7r4 gz 88t re cop
102 Dlhodobé záväzky súčet 7mf m3t 3ar d6e bo5 2b1 a hit 1na
110 Ostatné dlhodobé záväzky qid opm
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3ng msb mdg 601 gsx 47p ql8 wvz
121 Dlhodobé bankové úvery 68 8xo vt za2 2u 12t y tgr 0g epm u4 7bu xq g4b
122 Krátkodobé záväzky súčet ft 4i5 ph qi7 y 9fr z3 ius i 7ja 6 cx5 u6 mhy 82 jof
123 Záväzky z obchodného styku súčet rb5 p 8nv 1vt eka u 3bj 3py v fne b2l
126 Ostatné záväzky z obchodného styku b y6g e2n 7gw g gew mo0 5 aiy 69h
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3lo x 8eb
131 Záväzky voči zamestnancom q x0z 6 uqc 7 i8q j 8wu k 8s6 w 45g s 6qk k fgd
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1 jav y 04u f ri2 c plf 0 ana b 27d j 1f4 3 2wg
133 Daňové záväzky a dotácie 2j ab1 3 j52 9 1p8 6 0wa i xla c vpl v npr 4j svz
135 Iné záväzky pz 0t
136 Krátkodobé rezervy 0 suu v c72 u gnp x ue2 s txy w 0xj x oa3 4 nfi
137 Zákonné rezervy 7 2gh m hu8 m 2zn k szj c h3t 9 spm d 5tp 4 9us
139 Bežné bankové úvery v w15 a rmg
141 Časové rozlíšenie súčet d pf 1m im gl
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 62 sy
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 3 6q 0u