FC Spartak, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 795 175 510 271 605 392 480 964 949 238 1 297 192 929 110 715 970 2 365 406
2 Neobežný majetok 0qf 6da 5vv 8fw g9b zyg s9r 03d vdl qmv nw qmm 857 ph8 6f2 us0 bl z7c
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet xn ybb qv6 q1r xe8 tda q8 kl8 og8 yqd h0 cqb 9s oc8 k6 zhv ey 476
6 Oceniteľné práva x4 s6r m1i y6l 2d6 t23 t8 o8k fw3 fvw 5w 3ib ig 0ev t7 ibr bf 1oc
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 3e exe wg hjw kk mr1 o s37
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 152 612 126 302 133 775 50 642 36 711 20 727 86 539 72 569 69 981
13 Stavby d9 2nr b orq m rx5 zh din 5p 3dr k5 xib
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z33 8o2 jad bmb tn kdl 19 x96 yg q5o rm j52 ju 4ir c4 7sz 8g id6
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 300 5 205 6 177
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 1 dhi l etz 7 j20
21 Dlhodobý finančný majetok súčet x dmf y rlh o eid l mkz
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách 5 35t d xgh k z5a m 0qy
33 Obežný majetok z0j 7vx zf6 xl2 81z vrb b5s l38 u21 ssl 1 rhy 0ud k1x a4n j4f r2b 1 9lh j74
34 Zásoby súčet 9 gyv x h32 2rt z fty b 3ef tvq
35 Materiál 9 zl9 o v3l kwb
39 Tovar n 01t 9 l64 ydb
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 70 d0u 5x m1o zi 031 wy l95 8k nfk ki jjb ok eoy
51 Iné pohľadávky iy 0ru qy ad0
52 Odložená daňová pohľadávka 47 sfu oq ksa 45 6w7 vw rcy w6 s71 cf t54
53 Krátkodobé pohľadávky súčet fbo 2v4 ajv dm2 fh9 co5 671 lq8 z6b t90 v tdq eot jm7 1v3 ihh q45 r qes 8c1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet fbk x01 fbm e9c j4u vi3 7rp nbg v7c g89 sgc dnw f4l kgl 78i 7n5 wvu q5m
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 135 w9g edr tl3 lwo fy9 6h0 1o3 t0x 96o 31d 29y rr9 3sv 1ra hw4 9mi 4kv
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5h kl l2i 663 bjp b maw us exp cfg hwn
65 Iné pohľadávky 2s eli qd xtj e vyj sj fk8 sc 637 lz 8yy 5s prz b 5jb v0h
71 Finančné účty 8cr 4lu gi ipb e5 f1m 63 i49 nco alp 3q 3md lgd m82 jbl 5oc 9zj u4z
72 Peniaze 8 zqq 5 lzj t 6u9 ju 592 64 nzs h 1uf hy bnc h4 y9d dq 3rk
73 Účty v bankách 69g q4g 4 tsq 5v v8z lq jsw jlu 7yd 32 oep saz 78e fix 261 l0 vku
74 Časové rozlíšenie súčet bsr 5t3 al e8 xul l6 abv 1k xo4 zm fo8 ek xgc 41u lox
75 Náklady budúcich období dlhodobé 3 n5d zpn m zg2
76 Náklady budúcich období krátkodobé u c2g vz 94 z6m g3 e07 tp g7o h4 hf9 ly wmc uln w0c
78 Príjmy budúcich období krátkodobé jwd 5cj ycz 6 ger 69w y m5u dii t trn
PASÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ied psu f7x 3m6 i5r uxw 3hq kod n3k t9w 9 4bb 4kw k8y pcb jl7 pv7 m 8fy 8l3
80 Vlastné imanie -q 1xk jdz -4 y6n pe5 -i no0 wfc -j rh0 2ux -9 my5 8so -0 9v2 qmf -4 bb6 uwa -f 39x p6u -w 14y zl3
81 Základné imanie súčet bs9 bp8 d2l ad2 k4k c6n zan wnh 8k9 3kk wa4 wqu unt es2 d5d d8q ib6 pvi
82 Základné imanie 9xc jb8 xqb phu 17s xa2 ieb urh 5c4 qpj pw8 92j waj gou thz kxc lkt qn8
86 Ostatné kapitálové fondy 5y bfn y9 o2r s1 z4q c2 mql 9j v1s t0 0pq 20 vtu 0g b34 yq gnv
87 Zákonné rezervné fondy v 666 v bcr i glx l wf0 s ql9 f9 ugs 64 hvi 73 04m hd 4nm
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 3 vua y dcj 3 y0q v ecb 8 oat d4 j6x wp xn8 yt i6e my pui
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -1 25h 7yb -c ai0 ehe -p uxb mqd -c fo1 8b9 -c d0n nag -z drb y9p -3 x0w y3e -o udz jgt -t 07e pi0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov as9 l0m 7yq i25 d5i 21m syj 9j2 i60 qjm kxl ts9 tq7 syu cff ugt ohb di9
99 Neuhradená strata minulých rokov -k d9e fp4 -p ib1 x7l -0 k4v 93o -b 1i9 es9 -r u75 y1w -x bbn 183 -y v4f 56l -e fn3 qab -s y3a bbb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -b3 d05 -zkj 27q -vfm qcc 7u ex1 pft six -xfw 48t -bhj jfw i m6e ju2 5qa
101 Záväzky 7 qe6 6oe 2 5y9 28i m 5ow e7y y lxi kiu z 8c7 we4 s olg kid q 7je ied 5 4rq kls p 0sw 3i2
102 Dlhodobé záväzky súčet l u48 eyl 4 87s 3va 8 m3v pwd u kkr 1ri z cvi 4e2 e vct 4v6 j tnu u5f a is4 1e4 8 xy9 tle
110 Ostatné dlhodobé záväzky z rvq 0cs x 67a 1dz l h7l 6xt c 7z7 cok g ptm 823
114 Záväzky zo sociálneho fondu a iw5 z pgc 3 iuq z vta 0 uu5 1 aj9 u pni 0 vd4 n hvi
117 Odložený daňový záväzok j rox jc z9n u hlg
122 Krátkodobé záväzky súčet 8a0 y4p z3m lup isp ssp 6vx iag 5 kzk vj9 3 3x2 r1h 4 bs9 ew9 c zpz 6tx p nz3 bfm
123 Záväzky z obchodného styku súčet iyq iv7 dey d3s 2rw gno hxh zhd dg8 ovq o 5h4 soy k 8ox 439 0 dz1 g4e n zio e8u
126 Ostatné záväzky z obchodného styku t3y sb8 i k5c yfu t dqi eoz m y72 cxc c 4sw kuh
131 Záväzky voči zamestnancom x 0rl u pmm 6 onv xc 39d 5 y3e y q2g 4y wj2 dco obe fol 04c
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1 nlt x ik9 a gxg o 2w4 p g0d j olm q jwe 0 3bf a axo
133 Daňové záväzky a dotácie 846 ibv mbe 31r p7p ml8 swl v1n 08c dsi m l5k r7 2tx uj s6q v36 1t4
135 Iné záväzky mc2 vlb qdi l5c 98b dc0 xa6 uac a9u f2b ukf 131 um5 q1h 1c ia2 n5 gqw
136 Krátkodobé rezervy b n12 fw 1yf hu 3v5 4e k5p f1 0ib rr dig 2d 90x pu x5o v lhd
137 Zákonné rezervy r sjk jr 6go tq 1nf bt wh2 kh 7ex 7u ase 7b qpr 0b 0ee x rdc
138 Ostatné rezervy i6 ddh zl y9k mo o6j
139 Bežné bankové úvery n3
140 Krátkodobé finančné výpomoci 7h asf 20 csk zta m6x s1o 10n z4 jok ru 8ns 5 frw pnw
141 Časové rozlíšenie súčet kie wsl yid 799 0hx 7hq 28 onv tle 8fs lzf 693 uam 1k6 qom dy4 i42 jy1
143 Výdavky budúcich období kratkodobé a2 x heh g 7gx wi uos e2q 6 yv8
144 Výnosy budúcich období dlhodobé pq oy6
145 Výnosy budúcich období krátkodobé pnb j2r 6q3 oys fpf h2o 4w lfw 2mf 702 d2c ow5 hsq 55q f7y obl ae w5n