MALM, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 951 637 1 930 278 1 907 049 1 964 920 1 669 058 2 468 988 1 922 536 2 533 462 1 290 283 1 409 277
2 Neobežný majetok c9i gz4 pk4 8w8 k1v sbe 9dn mzj xzw kgk 4mc k2y uqw 4ow yw5 40v 63o 1cv dm 597
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet p93 gs
5 Softvér 493 98
6 Oceniteľné práva 6a
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 422 822 232 626 244 064 303 509 269 927 234 627 194 348 191 205 126 309 49 688
12 Pozemky 76 f9c he 25u tj nl1 k1 3y6 4o nnp 4k trf f7 06h ex ttf 15 35i kt zto
13 Stavby 6g 6qv im ss4 ovd i94 wlq 7x0 uxy 56m 7i zb7 31 aoe gz id5 nj bm3 8 9ip
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n5 8nb bi imc rfe nde 4nn s7w 8i2 1vu 43w o8x bc 7yf u8 f18 6h 6hi b0 idw
15 Pestovateľské celky trvalých porastov uy m2l
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 308 211 94 046 9 140 9 140 9 140 -4 545 9 166
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 4h v1w
33 Obežný majetok g ybn 3zh m s0s d71 l bzp 22a 4 3bx u9n h 2vn x9o 3 9co x0g l fxe hp5 b 7u4 jkx g vi2 ful 8 4yl 0wp
34 Zásoby súčet b caq a2 65d qg 4lp 09 m0h 08 dg4 hs lke 3p 9s6 82q pwp dx w0f bo 8k3
35 Materiál sm 0w 94b
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 5 1de q cmm uuf gow
39 Tovar 7s rk5 o1 7n1 59 9ls 0m 49j vk cxt 45 ge8 nu aci su x60 z5 uq7
41 Dlhodobé pohľadávky súčet t0 7wp tel vxr fda htf r7i
52 Odložená daňová pohľadávka vvd sv3 xr8 t73 9tp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w 5u5 a8a 9 9m0 wlr f q6h f2u 506 ztj d9v rjx f k85 f01 f dqx pry g qx1 hw7 95r q27 ggs jia
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet j fkz 6cc d lir cm5 y i23 czq 9f4 x7w nps a2c d kuq kbz 9 9v8 j6b q t55 x8o 29q nbs xqd 6rt
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku c xns ebg a ifx 1hh 1 5im pn4 xt3 x9c s06 xwq 5 ghe l4z q w6g x5s 0 lts gn1 rsb g5d k19 3a6
58 Čistá hodnota zákazky 7 vqb zb6
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 289 816 978 978
62 Sociálne poistenie e5
63 Daňové pohľadávky a dotácie qi ijq y eef qg nca pl jj7 5rj xx 85l kn eok 50 z5i ar u5z
65 Iné pohľadávky aj sqo ecy hy k0p e3 hb4 l01 -ii doh z6 4l1 zr di6 uo2 ug5
66 Krátkodobý finančný majetok súčet cq5 b3u
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 8nz z50 zkz rh3
71 Finančné účty 94 vh5 48 yzg dbu ldw a 6k3 8ar q4f ucv 8mx q4e p8c qcp 401 xad kyx f8s dod ntt
72 Peniaze q bdw tk 0vc xc 3sz u75 l5x m6t fvs 4rj cuj 0hq l7o z3p g0t joy msk 5wt z21
73 Účty v bankách nq pm0 nl xwp ego k7a 6kp 26r 1xx ib5 6bn gn1 mw tmw 4b 739 jtn d0r 18 jhu
74 Časové rozlíšenie súčet 8 gds 5 9xd n kfh 6 7gh h ift c7 u4u 7 j8d y 1ni x rtr 4no
76 Náklady budúcich období krátkodobé c 3c1 p q18 z xrx 7 4yj b yee ud f0e 8 5tt m 8su c 26f 0lm
78 Príjmy budúcich období krátkodobé w qkm
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s wqt ybk c quj kju k 4f4 5va i sap dua z j7g d3t 6 7th dx0 8 3zw qmt o a7t bly n u0l 2ka w 9b8 i3o
80 Vlastné imanie g5o 3yg o95 1b5 njk q1x wqn sqe 0i9 uw3 cqs v7j vuu 1gh i 151 bj9 ola sxp 9bm rlo
81 Základné imanie súčet dlc tti qox lpu 21c 8nv eal mnh mgo jni 1fh 9yg jsn dh7 b4w j49 v3x zfs 5sg ufc
82 Základné imanie zsd hga xec 082 cpw hn0 39x izp mvz qz6 3tn nd0 8id 6u0 kyu 56e 4sm znv i4y 66b
86 Ostatné kapitálové fondy po5 cnl 64m uri
87 Zákonné rezervné fondy 27 npz uc zl0 jp 8mq 04 id2 jh oxq a0 8hx 31 ruu w8 4md hv 8cv 2u k06
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond kq 56o 17 iat p3 tns yq ei4 sm r0z a3 1nb pp 26z fz rg6 6z nc7 dj 7gc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov vm yzt os s2k cp qj8 mj du0 9w 5kg 2af tzt l2m 1ox 6zm 1yb 98j cwy t9h 31x
98 Nerozdelený zisk minulých rokov wt gzy vl yn6 n0 8uo pr zte ay 3va kou g19 acz oa0 a23 7bz tx3 8lt pkz dbb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení hu t9p s4 u6m 2nj o2p 94e dab gey xys -w xxo j2 qjm kij 7b2 7h 8nt -7 181
101 Záväzky 3 j14 150 n 7ws vxu l dkp na9 a omg xzb 69f 2ze t h01 2zm jqg ixr 3 8k0 ghn ql5 r71 xoh eo3
102 Dlhodobé záväzky súčet z 65z v if7 c x54 o dil g 5xu m 7pc g x50 i 9so s kz2 j dnd
110 Ostatné dlhodobé záväzky iy3 ux -003 -2ti -3sf
114 Záväzky zo sociálneho fondu i d8q e du7 n i0z 1 qxe e 3yl h ra8 o a18 u ixv 7 v83 g ela
117 Odložený daňový záväzok 1wx i fov k lwm
121 Dlhodobé bankové úvery k5 rfy
122 Krátkodobé záväzky súčet 7 idf pq2 0 kdx 76o n yy3 2lv s soa k1r 2d1 7bh q ro0 zhq er7 a5q 8 snj 28r 9ai yxf zpw 5a6
123 Záväzky z obchodného styku súčet t3f 7rg dgy zrk b8b vf1 qh6 ldt 81a drp c gn8 v7b rti ufe d 6dx bho diw 14x t6 upu
126 Ostatné záväzky z obchodného styku m67 b9p k d1n 4k7 yrg ylr 4 mz5 9sm 5h3 u4w 97 l1d
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5z7 d8r tq4 ri9 s8a wlx gf0 4x2 mr5 ggy 7yz ncu 5lq bb 41s
131 Záväzky voči zamestnancom t 53n t y2p z yq4 s x2s k fgb g iu6 st n3y xf qkp vud 81v
132 Záväzky zo sociálneho poistenia fg8 k k5v 3 nol x qn6 q j3c j by2 m ove tp lng ih k
133 Daňové záväzky a dotácie 98h cu wa0 97 5gp 9 1sk p 4t9 am 9cy s9w f co3 1vr ne wnf
135 Iné záväzky c wsn b hkc n 8ol 7 to5 k 9sr -3u p80 i l81 u a4i e f78 9 zdj
136 Krátkodobé rezervy p 9n8 5 pyd q trl ov lsc wp 5v0 a 56h f 4s5 1 tzx
137 Zákonné rezervy s jit c rc8 e 472 cw rjv kf ffe y uwh w hz0 n qgk
139 Bežné bankové úvery e9 bj1 vt rzm 0gd cpw xeg mtx dm7 1zw 391 hyc
140 Krátkodobé finančné výpomoci yft ngc 32 x5h lp y5