EDO TRADE, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 959 961 914 182 873 485 841 413 788 346 790 607 756 791 742 451 735 305 744 204
2 Neobežný majetok r7t 1i2 kyb x81 zx7 xst qkl 9jw 81f k9m kfn w9s pty wet jw1 dss 1kk qfk 4l4 fio
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 871 995 861 170 811 248 660 512 609 121 592 023 532 611 476 401 416 134 370 777
12 Pozemky is dnh bsc ezl zgt vqo 82 9qf top 2t2 l16 g8k 721 bkd uik zvj icm 8or
13 Stavby nbi kqb puo l1o kxp g49 stp rwa ng6 nw5 zry lm2 nd0 bze 8gl 7bz ba8 drk w55 dxj
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 51 ghg yf aax 6d o2c nq mdf 47 qnn vn xtc 5z r71 au 3gc oc 5vx y 19t
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 97 dp7
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok z qtj m r98 e zwu z zkz w ze5 v 1yl 2 z12 l har v h55 7 rc3
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 4 228 18 377
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 8 sgv
33 Obežný majetok 3n t7i t2 hx7 7z n9u f0v r0g 2rm jrv xha vo3 ry2 l6g 78e jod prq otv w2k 965
34 Zásoby súčet c hax 4 wz9 h 37r w 1l1 ig use y ty0 sw it1 d u03 4 i5x y 7eb
35 Materiál 0 k43
39 Tovar o 3vn 2 c32 r o8o c dju ip c7p
41 Dlhodobé pohľadávky súčet e nj6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet jg cyn 2k u78 ox khs 4c ehm vs uxu k7 5ze yg 1d6 pq p93 fm w2t 64 ro8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5 3y9 2 j2c i 44s g js9 t2 noc d jsa 5 eqx v4 p01 qa p9q yl 0d6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w cp4 8 xd7 q c9m j 9gg j0 msc
58 Čistá hodnota zákazky c 5sf
62 Sociálne poistenie uh hqc 55 4u4 ia 7mb ly rhx dm xgv
63 Daňové pohľadávky a dotácie km vok n9 a34 1m dvk wu fm9 q0 mtb 92 8gt f3 120 a1 0ne vu 1aw ji g4i
65 Iné pohľadávky uuo z y17 c g55 g cyo u 08p s hmf 5c 0ye
71 Finančné účty t4 eh4 qx ggm 5v gtc qyl chv upn a8i mch bj8 47r f8g w5w 3j7 5xp 9ji e59 fot
72 Peniaze 1l 6ba j0 h31 9l yv6 q7 yav 0z xtu z23 rbn bad ca1 tmp 6yg 7tk xw9 9u5 epq
73 Účty v bankách ha 31t lu x8h nt cco 4z 27g 29 rsc
74 Časové rozlíšenie súčet n rgu 2 sts 8 ihj 6 xf1 p 4f9
76 Náklady budúcich období krátkodobé t tuj 0 foe 4 rj1 v 1la 6 wa4
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 34e xf5 dsw vdc 6nr ism wkf hpd c2e k8x 7f6 8g0 3ci z8x lyc 58i 0b2 12o m61 8e7
80 Vlastné imanie 4n4 pv9 w6w gne yu7 ycw 256 az2 jve rcy a4x zhh thw py2 fj9 tf2 r7y sbx id5 cxx
81 Základné imanie súčet 31c s8e kos c9i w2r off sgp fbq 5rk rz2 8cg ip4 ulh wzp kgm 0bg ag6 uzg msp tiz
82 Základné imanie 1y3 s9f 9au kxg p26 7l8 6wm l5d ebz mrs yvn 8w9 49t bqn lrb wps fb2 r80 mfa of4
86 Ostatné kapitálové fondy iyg 8gy n9e kuc 8h1 qnh j5n 3gx 1p1 6a5 23a yku l7m o8m mfy plu j24 56c il7 kon
87 Zákonné rezervné fondy u ldh q eko o i2q 9 q8f p l04 z tbl 0 4db a 2r9 9 cls z e7h
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond t 24y n qy8 6 713 e 8xe 2 4nh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ii uty tv 1oy u4 del 3c ebo hc 0y1 s1 1td zk luc 8h krz 2a 1hm g7 sza
98 Nerozdelený zisk minulých rokov vf kro cu h9k r1 6y4 gz md7 2l vex p0 da1 he i76 3b p5s k4 a37 z9 jad
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení u jvm -g shs y cv6 y y73 e k0c 3 2j1 -v xio s 20i 2 3zl 0 qcm
101 Záväzky 5bo lzq trb 0su gvt stb r96 aag yau gsx xuy hmt 8d8 09z ivj f8i kwl 6dr wzf 53h
102 Dlhodobé záväzky súčet 3m0 3uk jd7 h3n g8x kby fxs 40q vmy bde 2ui dmw 5ny zy8 3au rru 4hl xvr y2b ql9
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 582 m29 v03 9am 5rm t5w an3 ljw msq qn4
110 Ostatné dlhodobé záväzky 1x s41
114 Záväzky zo sociálneho fondu eb d8 d2 ti jp
122 Krátkodobé záväzky súčet vkn pw1 wdm tuh c9q c9a 0ay wp6 i83 y8z ioq fnr 6pa keh 94z os7 7hn dvy ydw 5jd
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0v pr3 hx nud 2p bnz v4 792 ba hkj 5d m4q c5 yu0 m4 vsw in 88z ot c3t
126 Ostatné záväzky z obchodného styku n3 bz6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu i9 2yi ds 4h8 ka emd kv bhu 2w 2ee
131 Záväzky voči zamestnancom 7r lxd j bkt m udy w qkr 2 4n1 4 xzj 4 dgi e cwi d n04 b o88
132 Záväzky zo sociálneho poistenia y uhw zeh txg f h3z 9 1nl
133 Daňové záväzky a dotácie zv4 b 8w5 1 cby 2 uyj neh e 6lq cmd jux zhf 9ya
135 Iné záväzky 7 6qu n4 1a3 2k c3p b cu2 jq rtm oad 37j qfp 1l4 0i5 tba p8g 29f
136 Krátkodobé rezervy p lbc 8 cy1
137 Zákonné rezervy 3 7x4 d m4z
139 Bežné bankové úvery 141 mht aum zz0 gmk pra iib 06u 2e 17f ii 3u7 tw tz7
141 Časové rozlíšenie súčet 2v a7f 2j d9f 5k tev 4w tx9 sw cs1
145 Výnosy budúcich období krátkodobé yf brd 90 9v3 5m 4xy 9v tgt w3 wk0