EDO TRADE, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 959 961 914 182 873 485 841 413 788 346 790 607 756 791 742 451 735 305 744 204
2 Neobežný majetok tef x4w uw0 fn8 ld8 4sl 94n ooo 0h9 nhp 3lr znt 55z 6yl qdy pmg kqf azv 6sl kaz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 871 995 861 170 811 248 660 512 609 121 592 023 532 611 476 401 416 134 370 777
12 Pozemky l5 329 fwr 8m2 ozo b1e rp 21z o8n tkf krl vh7 fs9 t8m jdh ek2 boq fk3
13 Stavby f0w h1c q2g 8ad 82d ncp amq 5dy 1j5 rxk kky xce vu7 bqb 4gx hqy 7ly cn8 4sm qko
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí fl 5l2 hk r60 c6 hql pg 8g5 8g mdn 3t irt 70 m3s 16 pq7 a5 74b p snu
15 Pestovateľské celky trvalých porastov t7 oqw
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok t ax4 h knt k 4wx t auj x ofl k 5w8 8 3xo 1 hmj m 82h p fza
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 4 228 18 377
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 8 z3o
33 Obežný majetok d3 w1l d9 obq dr n4k 3f4 e2v l2x s8c gjp ajd l9q p8a z8d o1e c9m 5j7 rv5 vo2
34 Zásoby súčet q as8 0 sjq 3 ooi z nzo dh ggl 8 v50 xd ucz y 7pm h 62c q rfk
35 Materiál s bag
39 Tovar o f7d x ig2 4 spv n zyq pc xds
41 Dlhodobé pohľadávky súčet w x8i
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kx 0sj i8 et6 tr 7gd ta e32 pa w9v mn bqj qz q4b tc kr5 mq m8n 52 gl8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet w eef s gw2 s e4b 0 c2b 0c aqj e 8if a rlz cq 1wx xk pws wt ryg
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6 zy2 1 j0w p p7y s 8qb q0 0nc
58 Čistá hodnota zákazky 5 iri
62 Sociálne poistenie bu l2o mq gcp e4 1h7 yk jql 4h i9m
63 Daňové pohľadávky a dotácie cs k6p f3 hz7 i3 hzs gg 8ay kd xh1 n7 weg yq efz b8 u9z 1t m05 da zf0
65 Iné pohľadávky 10z o 48b p rag k bbp 9 06n b 7te 79 efm
71 Finančné účty 7a vf1 se l7x pr uxa 3pn sqb ri2 pqk o83 lg3 t8h qb3 f47 qxp zrd a0s ydz 1q9
72 Peniaze ni np0 fy 42c 7s hoo 0o zah k3 gkl jcq cpr ght wig yah 2vh na3 b9w 2aa gt9
73 Účty v bankách sa k01 c6 pmu 7g 9cn n6 7pc zs 2o9
74 Časové rozlíšenie súčet j 3vv 1 jyj c z9a b 8u8 z uso
76 Náklady budúcich období krátkodobé h bfr i ydz 2 hef y s7i b 23v
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r8k tzs kwx ube if6 e5x 4bu zww jep 2fz 6ot gmb 2ms j54 eav 2f7 2dx fdb n7f 1pc
80 Vlastné imanie 351 wyr czz 9on 6te ht8 7ko gf4 1h3 uwg 1bm qcy zp8 rzm 7l6 18b 6xq fv2 heb kdo
81 Základné imanie súčet 2hw vvl kfn 0fk 4s4 2td 5u2 sn2 vwz x1b 4nr 7hh 4td 175 nbx ktz 9ug wvj 358 hnh
82 Základné imanie hxj gdu azp um6 z5l qhp i2f dkt d49 bed 8nr e80 w5q 4kv 2ui xm0 u0u 5er kfq 20y
86 Ostatné kapitálové fondy xf9 qtt 25j sn5 bog 2oc eaz 1nt k33 kpv hi3 l4k pda gax itu red lj3 4fl tao 4wl
87 Zákonné rezervné fondy e 7zy 0 cst k v7e i w28 a d5g n vgt q vn6 1 kaa j gx8 5 34j
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond j equ b us1 e 4im y p3e 1 gx2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov wg kn2 10 2va e7 m99 sy 4gk d6 3rp 90 vyc eu 1g7 hd ggw c4 4al 0m btr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8a dfo w2 v27 39 aaw jr fpk 2m ym0 57 k6k 3n 0pt mw vim 4f 5ru 6l tl9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení l b0l -n a3y m waq d 4o7 y pw0 4 09o -d 6et 5 j2q w uko i l11
101 Záväzky upu gah uig yvq sul tij lo2 opq 5f4 384 i6i wav kso e8i lih 5u9 az9 jug 75l 1h8
102 Dlhodobé záväzky súčet 84r x9a 35d nav 9pj jsp 4et os0 lg7 up7 qgj urb v9x ozt njq fcv j1v aw0 95b 26f
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám s49 tew 3uu t8t w75 c7j fm0 4o4 a69 f8m
110 Ostatné dlhodobé záväzky mg axr
114 Záväzky zo sociálneho fondu f9 62 z9 ts b7
122 Krátkodobé záväzky súčet oe7 55f lnh 2s8 v4n krs wt6 t4q 104 bye owk t1e mmh r2w 53u jml w7w f38 7k3 gsz
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1g cu0 hu 4tu 6a p47 45 fla p6 fn4 k0 6ts k6 k7j 5e zwp p0 ohm hk 4is
126 Ostatné záväzky z obchodného styku wm afe
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5x psh fh cvj is 2a4 oa u0g kh lgv
131 Záväzky voči zamestnancom kr oce 0 f86 0 9jp c ouy t o21 m ebh s b15 q xgx f ic7 1 r4h
132 Záväzky zo sociálneho poistenia r sfm 7tr 681 f c6h v 5u4
133 Daňové záväzky a dotácie 84s 2 tsl b rok f 62e jbc j 7jb xea axb bkj 6wq
135 Iné záväzky 3 0fo mo gzu cf rjw v brw o5 8v9 blu 9em shs vm6 igq ga4 1qa 8gd
136 Krátkodobé rezervy 0 5nn 7 q13
137 Zákonné rezervy 1 mcz 2 uov
139 Bežné bankové úvery 0j3 yqv w4l wwy few qvd o34 a8v jf f86 6f 5h1 lm 93d
141 Časové rozlíšenie súčet kl bsk ho e3w np ffw ad vst kj l8u
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 4z ssi sv 5s1 bh tar 0e qmf hi r4b