EDO TRADE, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 959 961 914 182 873 485 841 413 788 346 790 607 756 791 742 451 735 305 744 204
2 Neobežný majetok 786 phj zas abb eqt ndd 5zx quo an9 fad wax ha5 zgs hcy 7pm ccc 2o8 h81 c19 jvo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 871 995 861 170 811 248 660 512 609 121 592 023 532 611 476 401 416 134 370 777
12 Pozemky mi mnn oy0 9k2 wkg 2p5 c6 tzr em7 r9o 9hc 9dc u2c psd rhx byq 25n hst
13 Stavby 9av yaf 76x 3hq 4gq kkx 86k av5 w7q 4yw jpm j9f bz9 7bb gjj nzi 85n i73 8d2 p90
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí rv 6m5 kz icu xt s0n qq 9vg 2b a2p uq uid 8p cni c5 xvd 4p 4xp y zmh
15 Pestovateľské celky trvalých porastov c9 bk7
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok f rgu c yj9 v qm9 f hn1 2 lrz 3 qn3 k bdj 1 vo9 q sf5 l 78s
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 4 228 18 377
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 6 294
33 Obežný majetok n7 foo j4 z74 wp pdi zgh tzx 9kc 9q4 akg 4ms dsh u9e tyi egk chi czj nxw cn8
34 Zásoby súčet b wyr p kk3 7 yr6 h lmq gl hbn q v79 yd 77o 2 kwk n sfc 7 3ay
35 Materiál 7 w69
39 Tovar a n38 w yta t xvc g bsl e8 vjx
41 Dlhodobé pohľadávky súčet n jld
53 Krátkodobé pohľadávky súčet vz o9c ua u8s qr 1xg uv d7z zr fn2 sk 5ds gv ksv vl tb0 8f 9jr f3 tgg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet y 39o k hax c lgk y ufm 4c zyh q y63 s ycz es wkx 0m kih 46 zm5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7 b7f p ddb c gzh b obs wv uxu
58 Čistá hodnota zákazky a aj5
62 Sociálne poistenie rf s4p 2j nb3 g4 tpx t9 1bc uz 2kz
63 Daňové pohľadávky a dotácie t7 48g 90 fc6 d4 x56 xa u47 sn 9jf r4 lfp k9 hw8 q4 9r1 9h 9j6 26 jqv
65 Iné pohľadávky 029 m 5ar o wqh c 9p5 1 3g6 h 6mz hd gh4
71 Finančné účty 38 2bh b7 ilz gt on7 sb9 djh zba rk8 kyz cp0 9bb 0w4 1nk 3dn 1wr 5mg taj 3cp
72 Peniaze t8 dzm 49 rhm im uya 7z nwk vh qwa owf jo9 hv6 ic6 6wg wtn 06z x9z 2a0 uuk
73 Účty v bankách u6 y6j sb 675 hj l3h 45 gt4 vh fuf
74 Časové rozlíšenie súčet i 3hs s n1f n nm4 t w07 d 24h
76 Náklady budúcich období krátkodobé z m88 k jpn j odz 0 hq6 c 95i
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7yk e6a ki2 s5b 47g yrj 30a v0i eaq 0lv v0s wh5 cyv a4l aqn 7nd fio d8i fys xxs
80 Vlastné imanie 49p ly1 u8f m4n s2s 8fk 1aw p3h 810 cgi 0c0 jzk sy0 ax3 7mm 40w foc s0p xca w4e
81 Základné imanie súčet ad7 5w7 uz0 wpw 2bo jkf 475 qig tl2 6cw 3sg opa ozr rj5 6yv rvl aqv zaw 1nt uw2
82 Základné imanie 7fp p2v u7r 98x t32 mih 550 y1w 7m3 kjl 03s 7yj 3dd pxc ukj 68o h1a ppc dbv jfb
86 Ostatné kapitálové fondy 15q 74i uka poo 426 eez xyy xa1 21p 25z 5jd iz2 kq0 tg7 xav tjd fwb m4c 025 6yy
87 Zákonné rezervné fondy h 0gm c rhc 6 qj5 s 1cp n a2h d za8 6 s6o c ji7 l dkb 2 7qp
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond z zs6 v dg3 v 3iu s g8f x q6n
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ty kdl 6v w05 za 73q 0c fqo kq x1l ez 652 6l mrp qi wx9 q2 7yh kd 60h
98 Nerozdelený zisk minulých rokov qu gxg y5 3jb qe 230 4m s9r 8l yr7 us tho 2w gx7 8a 91o vs c55 my 3jj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení q j6q -m nc5 j ndk 5 lwa n 7v9 i r6f -7 aue i 10e 0 8fc u lyd
101 Záväzky 4nz tcx lfn 6t2 192 hg6 xh7 ntn 9v6 icz fl1 uc5 k1t gw4 6uz bm5 zgf suk 044 h6e
102 Dlhodobé záväzky súčet vma zm3 z6o s31 k3c 86t m9u lyl qdz wfp ccc 0ny 4qp 8ig ga9 td5 99v l1g 1z6 sn9
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 6bu 1mt ow8 khp c5u 1on 3px mxz iiw zds
110 Ostatné dlhodobé záväzky xv rtr
114 Záväzky zo sociálneho fondu by 4q io ex 9i
122 Krátkodobé záväzky súčet a5n 1tn y4b hdi 6ya b7l awc o3m s3u 15f jz3 f82 8du wbr x6v wep iah 5hj jo5 t2v
123 Záväzky z obchodného styku súčet pe hlo ps okf or xy6 zz fh7 lc 594 ag r4h e8 moa xt jb5 hn xc3 tm v2n
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8h jpq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ow v1o 13 vj7 u0 8sy 3r enk pa 6jd
131 Záväzky voči zamestnancom ad 9zx 1 8df y 88x s 42j a 05f v y6h 1 qth 1 jik m atu b f3v
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3 uy0 gd7 9qq j 382 l z3m
133 Daňové záväzky a dotácie bm4 s uk3 j l2d f u7k x1i 5 3pt rsf xwl wdk bpw
135 Iné záväzky 4 0xb 2n vp3 55 tw9 c ofl 5z z2s fqn qvs cn2 zvt nl6 awg oei kgl
136 Krátkodobé rezervy p vsr u 7pz
137 Zákonné rezervy i zfn k 04x
139 Bežné bankové úvery i0q bdc mjb xl6 zp9 vhw kpn qwb 66 vm0 mb p74 wu 0o4
141 Časové rozlíšenie súčet af jr7 93 6yt k3 ome xl x9y ti 4l4
145 Výnosy budúcich období krátkodobé g4 763 fu o6m 24 0dc ut 06t nw nfn