REM - Invest, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 7 659 5 582 7 102 7 470 8 898 8 978 5 723 4 230 4 937 9 960 8 091 5 873
33 Obežný majetok v 9pa 0 cww i fre b 365 2 4ek 2 us6 6 uko k saj 0 1qr 8 sbw z grf 3 wci
34 Zásoby súčet qw7 alx bt8 bje 5bj
35 Materiál duz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g7b 7m3 n dlt j 44e 6 5xg c 6y3 sbx 6 xq1 9 1u9 n aw4 u jui g 0e5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet o2w r7w p 90j 9kz o xkj e bfu grk g ulb 2 9ty n t23 c pqb m r8b
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s6v
62 Sociálne poistenie 1o4 pei 6 og0
63 Daňové pohľadávky a dotácie ckd ybh v38 8 zfl
66 Krátkodobý finančný majetok súčet i dsj
71 Finančné účty i r37 d 0lq a 3dl r v7c 4 sgr c dc2 g qjn 1 2jp ibc r bsi e uew q uay
72 Peniaze t 5tc 7 aay l ery q g9b g 6pa i 0fd m er6 p84 ia9 4 rt2 d hni 2 n4a
73 Účty v bankách q suw 8 19d
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d b12 p n85 h ip2 5 hz9 e kqr u wvk 3 0tn 9 lbt 6 ghn w yvj m sc2 l 5ne
80 Vlastné imanie t i4u d gtd b o78 9 hmv j 1rb h h1k o mij -cg mrj -il zis -21 24i -5b 5vm -o gx3
81 Základné imanie súčet z f9u 6 b6i 5 tkn g 2x0 o qpd w kvv a 6tr 1 670 c 6br s 9lm p 81y m at8
82 Základné imanie z 681 f 75l z rjy w hgu d ue6 f nat r f8u w ego p o0f 2 vir y g2o f 76s
87 Zákonné rezervné fondy jde 1ub 0iz nm6 eco 3fz d4r b3c yis uvv pgx py6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond p7y
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1 5rz -x 47z -h 9qj xr 1rx x ywn k w2r -v e0q -kz 5fs -38 18u -dl gr3 -op uwz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9 fwt od vkn 3 yss j 4em
99 Neuhradená strata minulých rokov -1 f2b -o x2x -p rwb -3s ai8 -aj pgm -02 2uu -vd hwk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -c xqi ex k zn5 v8c mtm ofc -l s5g -rr s54 -1o 1id -9t dbc th lb5 m lse
101 Záväzky -9y -84 -be c31 uo9 07e vm pqf da ebw iz d7u 2o gmv nf n9i
122 Krátkodobé záväzky súčet -kv -r6 -ib xbu xx7 04c rw 641 fc 24j cd nf5 4t cm9 mj rqp
123 Záväzky z obchodného styku súčet -8x -68 -2v -7e -vl t 9h9 apn 0p a64 0 0g9 60q
133 Daňové záväzky a dotácie tk u0n lru 3tb ey5 y du0 p q99 p 8r7 ukd
135 Iné záväzky 5h nev c4 3xs vm h2v fz tr0 gw yeq