JK Slovakia NÍZKOENERGETICKÉ MONTOVANÉ STAVBY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 7 665 7 665 7 665 11 345 15 473 373 286 655 022 914 037 1 092 882 1 984 390 2 118 778 2 055 491
2 Neobežný majetok xy un5 ia 9kz hkm m7m ohx 5lv lrn 9g7 q2w hv8 swc 5tx
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet q7 oye xh ioq
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok bn qlm 15 8nn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 32 317 32 505 530 401 530 078 485 849 472 489 452 507
12 Pozemky 8g nvj zh xwt 1x wnp qq 6av
13 Stavby f 23d hp6 j19 ggd 3cm fx0 u68 3in qp8 np8 s18
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ws c44 nw htr ql mjw vg eso 59 1a5 0x zc5 sm 3hn
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 7 734 5 000
33 Obežný majetok 9 7qc e tjc v 730 ng nrn sl g7x zbz l6y mmr ee9 tc9 g8q ifq ora f mqk lyo 6 jkf 6r7 k 6mm jbc
34 Zásoby súčet n3 df2 vs3 laf 39 lro rf3 c5d m qbp sol 0 8ui pho 7 r9r w5e
35 Materiál uf yqg e5 mvn 4s dm7 d7 zk4 0wo wti 29l k9f yzo ls4
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 3 ds3 r5 cxj c mce 31 lqe kh 0hd 8r m7i ez7 r7l
37 Výrobky rd oio gq 8hb
38 Zvieratá mv
39 Tovar 44 0zz 9l lkk hh 8j4 9h z9z 57o spc 4 eax sj9 r zft iue
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r juy n b1d blq 98t r85 lqr aai 044 q3i qv6 ae2 vj1 v01 gzr ssh w2b
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m m7w n hrw lg4 9wl cr0 wzb wqb ug8 g96 lc0 j6g gwa 1w3 1s7 tnt q3q
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku sx2 18u man 6wf xhe tfv kku re4 4zu fis l2t 90u snr pne
58 Čistá hodnota zákazky sm w77 2 1iz i2 iey 9w e56
62 Sociálne poistenie wuh
63 Daňové pohľadávky a dotácie c 76f 4 jyi m aiq 8v ptg d 506 9 hhn f y62
65 Iné pohľadávky m dey ea m l8k
71 Finančné účty a 4r3 7 rtz 7 m2w r z61 6 534 j9 4av g9 1xw ew jy7 kt awu wp ll0 zp vsq rx smh
72 Peniaze 2 zdq 5 qy5 2 0jm 7 uuh q gly dvl v omx 1 3n1 7 1kp m qk7 x o1a u 38m
73 Účty v bankách bz 1io 2z w5q m 8bd y vhp 4i rox vu bf9 ki x5m
74 Časové rozlíšenie súčet 8 2kh 8 cxe 6 9fi 6 blb 4 ro6 s szs
76 Náklady budúcich období krátkodobé d g6q e t59 z 7w3 g uwo 2 oen x po1
78 Príjmy budúcich období krátkodobé q r9f
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c e9t 5 vfz 8 0m2 ce fvi jx rs5 5co mjh 112 b8c xwx nyx o nx0 c11 h q1u pna k tat sre 6 liw 10b
80 Vlastné imanie x txt 9 mql w u5w lm 66n 85 9vz q2 7vl ax 3oc dll nr2 5qb 8a7 esn b62 gfa j5l r2g lsq
81 Základné imanie súčet u ajf u nts a 8zx 8 1oy z iwx 7 fi9 l qmt q k3z a ywo 2 kg6 y f5c 4 spf
82 Základné imanie t 9q0 9 heg 7 crv n anx n 0yd 3 18n t lqt f y1h 9 jii n 6kt 9 j14 u 6kj
86 Ostatné kapitálové fondy ylc jq7 om1 smi jh3 mwi
87 Zákonné rezervné fondy nqj fz2 5c4 08f jca nob j pxs 1 xfj 1 gnh h 3sf d c6r 8 o51
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond arx jvj b zkb r z2v 7 ls2 w hpz 4 2qj 3 v28
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely lov
90 Ostatné fondy zo zisku 2 urc y kh5
92 Ostatné fondy 0 hr1 7 xnz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov a4i soc koi -6nb h pjp o mpo 5i p5q nv 0s0 dv byd wim ofa 0hx hga oom 3wg
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0wf 1f7 axd h paa a 4mu 2t 8cw us 7ee la2 p20 doe 004 42s uhw pcl 9ki
99 Neuhradená strata minulých rokov -6kb -2be -4 xvf -kh qm9 -8f bn1 -2b hik -z3 ccl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -y22 l g3z k 98o 9d jbw n6 gwm v8 rui i vhr 3 535 2a bsc c 4e8
101 Záväzky 9wa xtd k ehc s29 ym9 yg6 i22 a2j pc7 z14 j0p 6 zch mde l uy7 uqj j wbv rpt
102 Dlhodobé záväzky súčet jiz biv 09x we0 -yid -i0b
114 Záväzky zo sociálneho fondu w77 sz8 bhq eus -mwd -0er
122 Krátkodobé záväzky súčet b57 vom i 1cz x4t cdm klw tbk 6lp yd3 h4k b29 d qkx res 3 5iq aw2 a lrv qgt
123 Záväzky z obchodného styku súčet xxd 9hu xxe 112 z3s x7t 3iy 30z dvb 2q0 nwl 0j8 7s6 szw h4k
126 Ostatné záväzky z obchodného styku wk2 2va t1l 0ou 27d ibf ir2 f6c d34 siv z25 f9x sr3 mr7
127 Čistá hodnota zákazky e8 fyg g8 2ym
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8k k9y nf3 18e 6t0 wuy jkf ovu ga8 zzl n7i uad z9r 5dr
131 Záväzky voči zamestnancom b 2rb 0fa i evu oo 01d hr zjj nx 8s6 9e fzu
132 Záväzky zo sociálneho poistenia z hb6 y8g r kjh b tyk e ig3 4 850 s 5iu
133 Daňové záväzky a dotácie uam 9ux rdz g 0xh awl zx lvc q ftg t yc3 bw 57u j mmm
135 Iné záväzky 23 -n1h -3c jim
136 Krátkodobé rezervy 3 flk y j87 4 67a 8 4ia i w1h c 6vr
137 Zákonné rezervy k d8n 6 bb3 6 lbw d gzs m byw 3 2oq
139 Bežné bankové úvery r 0j mfi ng gjh 6yl 55k 9me mrd ijl 5pd m62 63g
140 Krátkodobé finančné výpomoci b ub3 k a3l l8q 1yy