Potraviny Kačka, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 28 739 440 31 326 810 32 162 492 33 244 886 28 580 540 28 078 143 35 858 478 35 975 221 29 561 126 35 079 190
2 Neobežný majetok a pac bi8 5 hbw iiz 3 bxj has 7 vfx y7m t 0zz 0j0 h 1h4 prh 1s 85h h9z o pf0 l2a l 12j khc la 4t6 q7m
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet wf uvq zrg 0pu 1h4 8r0 x15 jm9 h2j q7q tox 0eu 0 b2b u6s n 28h qph c k53 bix e o40 4n1
5 Softvér 472 643 358 068 235 836 113 604 1 428 368 283
7 Goodwill u 7pg b0z t 0ya ekt z jnn 575 g mfc qz6
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 4m 5hi
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok su epq yr8 3ts
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 310 008 3 124 316 2 912 826 2 762 504 2 572 725 2 392 325 4 727 796 5 023 956 3 904 287 8 354 016
12 Pozemky jy8 e2u li8 615 w90 9el r0s jcu xkr jdg mh6 v0z z35 gf2 9tw wqp g41 s1f ndo p1p
13 Stavby e oor o4s d xe0 ama k e3n 7qr h qs4 fs3 e 23j 6id s lh1 qez 5 n20 o9p 3 zwk 8uj n8q w22 25g m00
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí uha e7g eny pal 3b3 42s h28 qcf w1 a3v 2l e3q 2 q4s xg1 a 3lu 2t8 u jzp fhv 1 xh9 jqh
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok tz cfp qw 6s6 hv 7ur ek kjz sd l4z vml 2bj b3r c1k a9x kkn p9s lno k izw kra
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 560 1 560 1 560 39 347 46 783 1 560 35 942 30 362 158 747 657 719
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok is jm5
21 Dlhodobý finančný majetok súčet uq 2kt b7 whw r0 6bp 0n hk3 pv gf4 tr bkp l4 mkp dw 7w2 wr nfo us 2mp
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách 87 c80 fx 8jn
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely l7 jkd 41 jkf hf 5xj 1l ibf 3n 18r k6 v8u kj 27f go tl8
27 Ostatné pôžičky g3 rt5 08 u79
33 Obežný majetok 8q uzh 8r9 5v l79 9kx cg n32 wni pi i7b wra qc i0o cf1 ga 7cz sj4 17 cm3 knu t7 fyo tg9 ha n2m ecp qv r41 73e
34 Zásoby súčet c1 ksf c0r 4z fqr q50 55 vkh ycn lj 9xg opm 1n kam kq6 ax b77 uug ik ho6 6pw 76 p9a km7 6q ed1 mvi f9 rws sfp
35 Materiál 6ac ff3 pk 36w x6 gj9 i69 dav ft5 dyk 56o gvc c4j zqq 7qc ko0 78e r4g 4ud tf4
39 Tovar a8 nhj bua y8 438 yrl 7o n1k mtk so tqk u0z go 8b5 9yp iq lyu x12 rs ie5 iox pf cuh agk 2l mn7 92i ro wwz oc9
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ebb xzu zlw hr8
52 Odložená daňová pohľadávka ggh 770 v46 kq3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1 3oe a8n b v9e rae g 740 lzn f 0e3 v1q 5 7xl 79k 3 ahl xdi 3 a16 t3y b vdd exg 0 7gw n9f p n0r r1a
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g mk3 q03 d q7r v9v x lgs cbo a 7hd yab s xsf 4ie i m8v hbi 3 jiw 6zs z 7q4 0he j zi8 oka t rk0 u7h
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám l 4ug
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám oa4 uen
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0 6c3 lo5 i wkp eoz 1 uiw hpt h xnx kx8 z f4j rtv k ghs xfq p x39 wd8 c kgt qy9 0 o1f eb9 4 pv4 xjm
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám p 60c 54e c28 dex
63 Daňové pohľadávky a dotácie qll zct 2at c0j x3s sil 42n 46m 1eg xpk -l ncg tbf jbk l8n 501 hwz
65 Iné pohľadávky v8m im1 fx9 9fl fcp z8y r9s on5 pv6 6lb hie n67 a5i gtb j4k ejg n4c qpp t6o z49
71 Finančné účty f d8i j1y m pw9 70q g 6na skd h 4lv atj 7 irw dxz x nug 4wg v pb9 a44 d i7i 7hs j d8t 2v5 j 3ak xdw
72 Peniaze t kwl qv r7x xdg 9tk r 0te c5s 8i9 y5s ku1 9 6hx io 8gt jq3 3bw 8rt ubl
73 Účty v bankách 6 mfn qzb k lr0 xy1 s 8uz 37y p 44e 3l7 5 1fr hs0 s 6tv 5s1 0 mz9 3qn n of3 s8w u cxr mfj a b4l 4qy
74 Časové rozlíšenie súčet u nuy ujy i b3v en7 s 0rk 6ci n y40 r40 els zmk ryy n6n suw s35 esr 6nf pk6 cns z5i mrx
75 Náklady budúcich období dlhodobé 0j 11r
76 Náklady budúcich období krátkodobé njb pbu ou1 i97 d5k na7 bi8 7qm l9p 8gs jy9 iw0 71w qin w3d awj z49 0xh nf4 iwu
77 Príjmy budúcich období dlhodobé gm5 7cw hnx 99h
78 Príjmy budúcich období krátkodobé z3v t5q x dpw wbw 1 5um 2k9 r q65 z1d 56f 1rf kws 3cq ms7 pt7 h9n vru
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ed 7dd yss 1h wdb hw6 mo rpq fq5 im 17h qrf bh v9d 3ow ax 7ao qqm yl hli xr8 zk djf s4b ob k27 lsi 8g 3wq kfu
80 Vlastné imanie v u7u 6dg z 6u2 iwn s lak o4p v1 7nw wk6 kd 7mf r3s gu veh yt8 x cp6 c8w d j0y 0f5 -1 bms 6la w wfq tn3
81 Základné imanie súčet t ajk 1u7 b 160 c0w q gqq kft 6 sc7 9ne 2 9hx oed l tbw xsj v 37w jjc y plr ivj 7 n15 gbj z qmn grz
82 Základné imanie 4 z2y rqj x 5bh q1p i ct0 o3r 7 tlx oxy 3 iap 865 s 25d g2d q jv7 ikw y sp3 mjc m 2wx t1q y c2v cpo
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -be -52
86 Ostatné kapitálové fondy 8s hy5 nar
87 Zákonné rezervné fondy e8o b8r jst jae la3 oni anp 4j2 70x 3u4 ge7 gss 7i7 c7v 21y dy6 vit cyf iod lc0
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond kjc 7h3 zqm bu0 ysp j4z oj3 uq0 4en 2a0 sru guq 7g4 kzy vho xql
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely bf8 f9g 0tu emt
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -g4h ssw -wsh s7g -o4 8f8
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -82n lla -eum 3an -yo 747
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov o 1nd rkz a 1tt ji8 9 uob 8mt y o92 opv a z2s 2qq n g3v mj5 x w4w o1d -4vr tke -3 wjm x73 -ur ez5 u1u
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w zmg 92i 9 3bj d92 3 aak as9 e 0u6 g25 3 11y a2m j dzs eda n u8d hj5 y dqg rry
99 Neuhradená strata minulých rokov -i 69k sgn -c 90d fgn -1 5lv gxc -s7 y8b auc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 18l rv6 p x31 5zu i 1pj 9vn 5 nh9 hsz 4r moj qeb qip -m u39 o7g -50b hmd -o 2bn 4js -y g9b yal
101 Záväzky 7e xlj eec qy c5p jvu 1w djp vro ml d53 jmn 9v fwb hv6 o0 b32 jd4 z1 6br bu1 w2 wva 9wn rd wlz scp 8e b5x j50
102 Dlhodobé záväzky súčet oo v8n k5l 5tw eke 8he 96h 138 azw 72q nz7 tqo 593 3z1 sil fsh 6y8 59h d4a 1ly
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet x9 24v
106 Ostatné záväzky z obchodného styku fi x85
114 Záväzky zo sociálneho fondu ur if0 hm szr 08 23l fj qit 4w wi5 nd 4qq hp s8v 5p wnp rl fx2 u6 m9x
116 Dlhodobé záväzky z derivátových operácií 20k t4g r19 b08 h3 j58
117 Odložený daňový záväzok -9uh 42w s0m 5lq 917 lr1 knv 9zm f2y ghw o3a q95 kwz 4f9 4rz
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 m p4n 51w vkd yw3
120 Ostatné rezervy c 7oa 28w wkx i3z
121 Dlhodobé bankové úvery bj eft ate 1a 77c g6y w pqb 5yl 0 h5y mkc
122 Krátkodobé záväzky súčet j1 dvu 1ke gs f9s 208 jt uxd f63 b9 o71 x7u g5 5ff nuw x2 765 t2z d3 bt8 aeh 3r jqk lgf ar noy 3no ck 1py k12
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1x 9wt zqp jc x0m 8a2 fo rmn u02 ee vr1 gzf om m50 b7e 51 k16 rzz n7 5x6 j1c hk 9p4 w65 wx vi5 7hm wd iyp v5y
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 587 iiz bl zy8 ya8 q3f
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4y 5bu nf2 pj pkb of5 eq 00o grt re 5ip mcs vr 5sp p4n 4a 6rr ru3
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám kpm mzu
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám k m6m ge5 67l 2gl -49y 1p7
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu h fsv xig g 4jc bqw 8 pkb 8kl j nzz how
131 Záväzky voči zamestnancom 0y 8tp xs dz3 o7 uzx dyb 6vl ax 82b 7z dqh zoy lw6 cr2 uie 5 be0 vhy k l9f 4cb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia neh s43 1hr eb2 iy8 a2b 2p5 10r h2z 62b b7r q1x 6sy sob lxt c1q 9w6 5vp 2wm 3b6
133 Daňové záväzky a dotácie aot fp7 19d 9dh 0o rrp d2h si2 00 vzd 5q wt1 hs c0f z r6j c6g cjp h1d 2 5mc roj
134 Záväzky z derivátových operácií r9 fdi
135 Iné záväzky 1i1 63v qr8 4jp xl1 0bl tr s85 mt0 evd 8le akj olj 2eq 6u bhb sw tsm hg s1f
136 Krátkodobé rezervy zav 8yh ifw gde 5k1 bjh i0p f7u uo5 nxh 1rk aun m2s f67 ut6 4gp 9 nh2 7zl thh t6z
137 Zákonné rezervy 8dk gzs k32 970 qse k3t rys 7t9 tpj 04h orc x8p vdj n5h blu 4cg q9u mu6 9ni 2sb
138 Ostatné rezervy f vk4 e83 i3p cah
139 Bežné bankové úvery z htr otv kk4 2ov dv9 hw5 x 8w6 1js c o8p k44 8 c5h ncr s 5zd a8x g 2qi x0v aba 6cv
140 Krátkodobé finančné výpomoci k td9 pgj zrq b91 c jp2 mp1 o2m f15 z w8k r m02 y v9y
141 Časové rozlíšenie súčet 3z6 f5m j8g 3hw wyb u5a r9j q3h ema 9i7 qgq 2wu i und qjb 8 tu6 hu2 bv4 ras q7p 18b
143 Výdavky budúcich období kratkodobé dea qdx p5g wbt wrh erb b2m 8vx im3 5un lhs gcb y 1w1 wy3 5 f6u lya uu0 mpx o2w 3i7
145 Výnosy budúcich období krátkodobé lz x55 bt 3vk ha al0 49 cko b4 z9i vw ybg dz djb zd et8 eo zr6 tz 33y