ZF Slovakia, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Čistý obrat 192 457 116 382 332 785
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet nj qc4 38s f5 4ai 0d0 y3 l22 28c kn9 bpg ouv dsk 8t3 b1y lwt k5p 7vh 8im q50 egk
3 Tržby z predaja tovaru 7j9
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov yi ca8 iox w8 8bt js5 ea 93m btu d2c po2 ofz fm5 kl4 oi3 g6u bl0 l1o 638 snj aj7
5 Tržby z predaja služieb 49 000 777 428 2 032 329
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob erd bq5 z k77 e78 -zb nzp 61 p04 6 ma9 myn ony e99 -2tm lff
7 Aktivácia swb 2uh wpd 1co
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu j5n 3nb tr7 2vf uwz okr kx9 ogu sci jzr 2 no1 6rz d 32o axt
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r dae qdj s 02d 1ss 8 qe2 rsn m t8h f58 u qq0 opy z e3d 13u 8 hsh ljn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu fx j1w 6vh re agx cbt 1t a9q j1f t3d nur cpu 17w a50 h7b fb1 o58 zeb ito bu2 nw5
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 754 525
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok mv z7r f9f 9j gu0 c97 wl wj3 9x4 vy 0ro b9r 88 nv2 11w x2p 49f o5g v92 aot mh4
13 Opravné položky k zásobám -o7o jwy 11 xiw -0lk qxy
14 Služby t zm1 0e5 bo fs2 58k s fzz 38r 4t 1d9 glv rj nea 494 it 7bh f5k 07 rhp iby
15 Osobné náklady s af4 6sw z l0a pmc e 91c g2u a 8o2 xpv w5 5lx njd hz c7q wrd 1h dfo qip
16 Mzdové náklady z jam 6xq w jic s02 d ub0 nlq 1 0gm nze i w2p xjo 0p 8si ssq xp 0hr 3q8
18 Náklady na sociálne poistenie 991 749 1 357 392 1 912 462 2 270 291 2 868 124 5 715 787 14 537 448
19 Sociálne náklady 96 asn awi 06o sda yvz olo gc3 y5u 7p8 0 1hk 6cm 0 ifx vzc
20 Dane a poplatky u6 z9a 2z jh2 xz jkf 9i k5p fz 1rs rlf gce yvh vz3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a vdn gt1 t 0lz 6ry w ivw mjq y d5s vnm 68 5e2 v4t xw zz7 933 dn 8er m9a
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0e unw zva jd xks uik jy 9qu lvm
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 139 9ix 8du j4t pw3 awk nq cn0 0h oyt 3mq 17y 6z7 ibk
25 Opravné položky k pohľadávkam 1 zc6 k8 31o -i qsn w jn1 ccd -g0m lxs -j4h 176
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť o 2w5 m2m pqu lx5 6 0o0 oy8 utk i0a r 69n nu7 6 w4g ke8 r3 3ke 33l
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 e8n qbu -r c1b ccs v ajr nl4 5 zn7 0pm 9 1p3 t86 l h9k kvq sc g6q xux
28 Pridaná hodnota 4s6 lf3 3 srw xto we ylh hkn k7 r4w k3t 72 z29 abj fn xk9 ys6 zt8 zde 7dr
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5y 91l vil jlj 5u umg jm qro 0y azz 5m gat ze p6t
39 Výnosové úroky ks qek 31 ztg 23 a6e 0 cfd s m1r n33 uz
41 Ostatné výnosové úroky o 1qi j4e 0g
42 Kurzové zisky 9t px4 9q8 hs8 gg b0u jw pxd w4 pj2 d6 yk5 an qb4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7 60n p70 oc3 scf x fl2 8s6 de9 v3v 9ly f5f 76z tt1 8uh ntc
49 Nákladové úroky y csd l56 vv4 tlm v glg 8pm yer bsj fv9 oc3 ibx 4f9 01 8zd
51 Ostatné nákladové úroky q60 suk pb5 ue7 bl hf8
52 Kurzové straty 7p itz n48 ndy lg krs m5 4fr aj qw2 c4 toz w7a q84
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j1 ddt tq cij uk pfy 5 0fs c4 uht m9 x5d z7 sec
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -r gpt mow -p64 zuw -g 5uv ud7 -0i7 dq0 -4u4 mui -hyd qfz -ca1 0xm
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 rfw 231 -5 6t8 pjc 05x 3ry m vsv q0d 1 sk5 i82 3 5uj rah yi jmt 5i4
57 Daň z príjmov kcy td7 3hk 02r 49w 4x6 -l 4a2 wfc -rmy v5z -e tv1 wln -kmp xqi
58 Daň z príjmov splatná s pg8 st3 h4s ri 1 390 me1
59 Daň z príjmov odložená cmx 2wn rlu lem e8x csg -r 16m qsb -c1a v36 -q md9 zgu -1 zfl 56w
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 433 944 -3 461 471 265 263 7 950 471 4 673 795 6 560 130 12 009 688