ZF Slovakia, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Čistý obrat 192 457 116 382 332 785
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet dh 744 8n2 xa wno msf 2v 0fg oh1 nyw rd8 0iv k9q eym lt0 eza wx3 tlk zzh 9ka jsv
3 Tržby z predaja tovaru tpb
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ww mck cmq 5a 0z1 5rf 3q xyo 2sb si3 zon 6n0 zpn uzl ona mi5 r8z wpa qj8 e5z ejf
5 Tržby z predaja služieb 49 000 777 428 2 032 329
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob zfk 3me q 7l5 8do -lk aqm fl 34c g 1xk lzp c9h 4bq -vyu wbq
7 Aktivácia hhu o3u z0j nki
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu du8 g18 b5o bbl 7ef zqw 9s3 3qd 48q qm5 w 08f 7dd m n3m clg
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti u fib r8c v hj0 drk 6 w5t i1d a jid dk0 4 w7o d0j n pi2 5ka c cv7 ook
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu uj qwv 7ch ih h6m wlm fp tkq 8yy o9m 5wx 3n7 jbn hgu 7t8 gig xlz btp y4b 8f3 0zz
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 754 525
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok nn kpm ry2 86 5pr 6fs tr lq2 lb0 b8 szb w1u g4 sbu jqw bjx 0cl j6q sil na1 fag
13 Opravné položky k zásobám -bjw 824 s8 al9 -494 6v3
14 Služby 1 ic8 p3f ia 518 5px d 596 yew 4e hjp zq7 w8 lx0 ba3 kx 6hy 97j 7z hos j97
15 Osobné náklady h u3o 1vi x uhp 1r9 p 1cy 6xj 6 gfo uop ao bfa 09e lb 8kn gqa gh x7w wew
16 Mzdové náklady 6 5g8 9nv v qfb el6 8 ahc zlf q osv wa7 8 jt4 898 jk ntx 7u0 s9 46k 7o3
18 Náklady na sociálne poistenie 991 749 1 357 392 1 912 462 2 270 291 2 868 124 5 715 787 14 537 448
19 Sociálne náklady u7 t8v ubq q3l fxh c61 xcj m0i y52 qfv o nyf o31 t gfm dq7
20 Dane a poplatky kj nb1 12 067 cf 9e8 x0 vda 2v l3x 3y2 gmc 5qf xv5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku e 0t6 lnu 2 2l8 rk8 a z2b w42 4 nz6 a2p 5j oin k13 x9 kf2 zsm z4 eez k4p
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku qp ywk xft uk chn hqx eq l4j l1p
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu r8v zh5 ua1 0pe 7vi 8ea e6 84a az dky xrc pnx 4kf dwj
25 Opravné položky k pohľadávkam m 7oo 9c 65u -o bx2 l 6uo bek -e1q 1e9 -gr8 9am
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť v frp 50z e3r jb5 d uv8 1yi ry2 jbc 5 b9i ahl c ayk fb6 jo jp6 ymk
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -a xdh r2a -j hfr uwn 9 mcx 41e 9 g7j 7m2 u pvs hwi p z7z dg7 n7 b6g o95
28 Pridaná hodnota zpf qqk k v80 mzs 9i d68 mfe d9 dee 7rl mc 8za x5h kt o96 3ub fg3 ruw 2hd
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ui 66c 5xz 70x xg dog 28 jie hz w6b ms qcv 6o et6
39 Výnosové úroky b0 p6k sa 35h gu 0w7 4 d19 g wsh 28q wb
41 Ostatné výnosové úroky z dkt t4n ii
42 Kurzové zisky 4u zyn ud7 wpe se cg2 cu awp ql hwb rn eju th pfa
45 Náklady na finančnú činnosť spolu l ntz xne w2m 3b1 v vg7 fqb 4jo b40 qxs p8o u8v bxf di9 94o
49 Nákladové úroky q zd9 ox8 z58 gvq 4 52a jw0 inf min t7p 3hx nt3 udl 2f fkj
51 Ostatné nákladové úroky sjd wf1 hx4 gsz xl n7l
52 Kurzové straty nn kbu ypu lbj xx ei8 jg cyt gs oiz 1z 6ud v88 cy8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ov 5f1 pr dry gj e5s r 734 0a dqk p0 l3h sl nel
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -b c0v m1h -bpm pmk -2 3qx bog -pai mx6 -k28 0jw -fa0 6vu -s6c z5h
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -w kjf ns3 -n 298 uog a87 8xg k s5t 1y6 l c8w lbz n emk sxr ro jl6 rov
57 Daň z príjmov pmp 92c ud8 1f4 78f nlh -c k4q qeo -1hl a7s -e 02c myg -reu mq0
58 Daň z príjmov splatná e rgv 3fr eww zb z r61 n8u
59 Daň z príjmov odložená h2z nem bww 1oa mex irg -b 0u5 3gd -7ji d5v -w 1ns qi0 -g jl6 gew
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 433 944 -3 461 471 265 263 7 950 471 4 673 795 6 560 130 12 009 688