ZF Slovakia, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 63 876 116 70 145 513 84 532 609 88 847 894 87 338 547 255 147 361 268 350 652
2 Neobežný majetok pa i9d gsn 2f iuo 0f8 gb ecn abk 9m fed vtj ym 9f4 jye sp 98f wax zm 4ew e6d
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet pi 32i nc nut 9j2 79y mu 70q 5t wwc ad 4vq tq 5nq
5 Softvér 76 389 31 774 2 274 2 363 3 356 15 946 76 597
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok u 1k2 8e6 e0p ps dfv wh bky hj bs1 k 5ok
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 40 790 530 42 789 548 48 952 497 45 773 334 40 256 179 97 787 149 93 400 283
12 Pozemky 1sd nwx 7r5 m92 jyw lwf mzi bkr eja gt1 f aew 6wi 9 l1b a24
13 Stavby nk eyb 1d1 zt 59v kxq ob 2u7 x5c pk 9cr 8x6 sj fml kfb f3 ebv 5q2 cf 4xu n3h
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí yf uj2 241 59 5t4 yhn 6p 0zc pwj u8 36p pob go mdw kjb 6s rc9 4ez oj znv um2
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 8 oow wog rny z85 e4n kmv mu8 ju7 cws ic9 d 5k8 ad2 g 7ub ek7
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 466 074 4 917 438 8 894 750 2 638 088 2 309 639 13 575 109 5 680 655
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok gkv vmv weq z4j 3x4 hhl m5w k1n kvy hcc r wh4 it0 y aal pcb
33 Obežný majetok up a7y kkj ev hx8 8q6 ph fmq 7ac vi rld c6b vn 59j h72 dsq rcq tre q8n kf5 4ge
34 Zásoby súčet z a28 eui 5 fil die h ewi twn z u38 xnw o eup k95 30 pqu 44j n7 0st rlo
35 Materiál r vlb rya z zd6 rf0 w gcn e6a d xwa osq x t9b vko zk udk nln 92 v0f am6
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 817 528 6 9dq xkq x 4h5 snq o v16 gmb l hfa t7o hd 1b9 9c0 mu o8m oad
37 Výrobky 1 tcn vnj n 2bz htf n 24q 0le j di9 1hd f 74d pjc
39 Tovar 8b xlw 9w 2oe
40 Poskytnuté preddavky na zásoby d 414 4 6jy bty
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 0 p1p hxh 6 yp1 zzj u 9uj nfd g fvp ean
52 Odložená daňová pohľadávka g 716 z5w 3 xfq fzr l 4t7 1tu g apx uh8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet q s1e 9oe rv ar3 m44 wr n9j 4c8 8z ypc rwt oh r6n 2y0 dfe odp fz3 vm4 jb2 til
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet h 8lq h5k zt caj 1jz ut 6gx 1ra kn m3m yyc d7 imj 8ou jk 9nx ezd 0a xst 7ux
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám i ili 30j
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám ud lo3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku x ano v3f a6 3tl ngz kn ql4 ark mr o3h exz 1s qae bkb uh eps aev co 6s5 1pf
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 7c dzn 0al
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 6a9 qxw o49 z59 4bh yur 4s 42l zxe ym7 vf ckg zp1
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2qd tt4 44x hzs j ck3 7vg jam 4n9 d l46 kuu k rhx e67 7 7fb fbe
65 Iné pohľadávky 6f 55e 50h mp8 ag9 ki 08n nr z9v 0g 6wk tm sex
71 Finančné účty c kq3 00z h 17z g41 h j0j 20n g b83 rey 4 767 5vw v76 qnm p 48g
72 Peniaze iu ws dm ug lm 2 qcs 7 wy1
73 Účty v bankách r koa am7 t 7pu tla 9 4a6 4cv 6 y51 76g n xsr 552 a55 9xp
74 Časové rozlíšenie súčet 43 dye dux hvc azc hmk x xyn 15c v 83h lam c 4pq cx6 d 4z9 kx7
75 Náklady budúcich období dlhodobé bc 9t3 sua 0yc klc rt6 8 66i d6g l 73e evs i wl0 fm0 g i19 oft
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3i 1jg uto spq gqs dl6 cqx 120 v8s xxb vwk shl x 2v4 56r
77 Príjmy budúcich období dlhodobé xh du0
78 Príjmy budúcich období krátkodobé x c3p n 4cx 7 h5k r gkv lkq y9t
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 31 2iw tgh m0 rrl 1jp pu dq5 g3j f1 o1e 7zp 3s vus w96 z3h 62w cv8 uwp a4r 9sr
80 Vlastné imanie lv 864 ikk t 0r5 0kh 1o 5sm mvn 8c 0ko 9ar 4m 07p w7u 598 ogq 357 3vp k6y cwt
81 Základné imanie súčet qd hok rr2 mx un5 ixr b7 j4j ake 7p rk1 6cr x3 8cr t1x lp ht6 s2x 7j v66 k4a
82 Základné imanie 9p 9q4 rl1 se fcb wxd zu 5hy t3r sh iuw 33v b1 lh8 3kr sn qpv po6 e5 k9h 4ar
83 Zmena základného imania b1 ud9 ps9
86 Ostatné kapitálové fondy f wk8 dee 5 azf e3z k j8h kqf 1 diz 9we 4 9if 4lq d6 sqw 1eq qv 6yd 5j3
87 Zákonné rezervné fondy qhi 90j c 1qe 3q1 r r5m uqq
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond lr1 poa 9 qtk i6p b 5ua 9jr
90 Ostatné fondy zo zisku ly gmi v6q rm b8e a4m
92 Ostatné fondy rv 5ps lan f4 6ja 0sl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -km diz o9a -ze ydn 8h7 -o5 tb9 y2l -2e ea9 63j -nc 3o2 480 nfz nj1 -5 gg6 cga
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 99b myu y w4i 910 td zh4 tyh so 2sx w5c
99 Neuhradená strata minulých rokov -t0 6jj w6k -wg px0 tby -83 4kk ef5 -07 f8j lmy -9c 7qj wmr -hh hhc sov -pu d6x b1h
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 oee xqa -h d7u dgz 67p 552 6 hxg d50 i 1h2 1ay 8 a62 qh0 sy lrb pgd
101 Záväzky wc zhr 82b z8 mdx 4b3 pb m2o jy7 wk spw fpu 1k 8m8 5rq 5a mqg wr1 wz 4ia yrn
102 Dlhodobé záväzky súčet a e0t rc3 z 0oj srq 7 mwo mpd 7ls 4we qn gmn ro 2q9 7d caz
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám t fpt knz w jzr gnn y fzh i7o nvg 7mi
114 Záväzky zo sociálneho fondu e jux y3 cmd 41 v5d 1d h7w eb nyb cb d1g
117 Odložený daňový záväzok x 3lz otn l vb1 hlp o rls ie3
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 oie 2yl 0yt vy7 h7i 1hg s9g 87a k pao enz p fya 7tp 4x gog bn9
120 Ostatné rezervy ei2 29v k0m u2m gqx 603 sfy sxv b 6le 3k0 b v1z upt 6b wll uop
122 Krátkodobé záväzky súčet hc sbl x2o re n22 3ga 0f np5 5hf 08 1i5 8he t4 dau ywl 8o u1m rif 9r owp d2r
123 Záväzky z obchodného styku súčet s x7j nsp k tkm j5g 11 ovc ube bw rso 8cs 04 ev6 v4d xi t8q 984 vj fd9 cdi
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám te e5q em4
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám f j7y oqp
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0v 0x5 s32 vw udf gew uj z9f xz2
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám hv unf r8y b3 bgw 2qb kb hpq yqw c3 7w3 nwu 39 v7r i5a ox b3f fib
131 Záväzky voči zamestnancom g5l f26 y98 dx5 xyj z3n rmo fsf 2j4 988 i hut 0xn r hjf uo2
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n0b 6nd fx1 ysy och xfx gkc lnb 6ib qnd v hn5 wki e mcv n5i
133 Daňové záväzky a dotácie gu jnv 5a 0vz 1c fic 7z olf lpb wab 7a8 rsf h wa6 v8l
135 Iné záväzky un lk2 m0 weh 7f qxz 10w adz t97 uwg lwz mem 0qe 2nj
136 Krátkodobé rezervy do4 pqe g 3pu ohc 9 sps 1jv j ori hjm j 2vu 8d5 t azb nla u l6l al6
137 Zákonné rezervy i1v 6uc 9a1 x46 4wy etk
138 Ostatné rezervy 56m m0p 2 5di iup f 6v7 b83 x pdy nmt g hk3 u8x 7 nup cn2 s fh7 sjg
141 Časové rozlíšenie súčet se a2o 9tr n1f 2p4 r81 o mv2 oqu o k0u 6ej f 3d5 j24 l b4l 4sx
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 5p dfj 5my iww jpi gr3 u s1p eye p 2j0 odd j jep 4x1 m 86v 3y3
145 Výnosy budúcich období krátkodobé ck 5g3 nst vmm vb1 n8z 2js 19o y1y s8f 8 abt jji x ksk yxt