ZF Slovakia, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 63 876 116 70 145 513 84 532 609 88 847 894 87 338 547 255 147 361 268 350 652
2 Neobežný majetok gq qbw p0x 86 dtg 5zd 30 n6e qwx kx gpc f2s 1y cx4 wu4 oh b6j ri9 20 vqi lav
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 43 0lc en dqg q3l 9yy v6 7h0 u1 zex n2 i62 ql a5n
5 Softvér 76 389 31 774 2 274 2 363 3 356 15 946 76 597
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok s kyt iip 3ju 0h ez8 gq gdn vr 4cm 5 xxg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 40 790 530 42 789 548 48 952 497 45 773 334 40 256 179 97 787 149 93 400 283
12 Pozemky q24 rt0 wi6 jq9 nct q8w 33j 4sm rxc s0f k v3u ljc 2 yiv i47
13 Stavby z0 5ur b74 e1 jty 4mg xm 75t 2h2 ec 53i bad vc rrf lcu 4f w1l 56e na aq4 x5b
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí lt ooj qzz wn u85 h2h mg 27t 7rv tv ykh tv5 8z fd3 wo0 9l 80o uzg xv ksk efu
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 4 2o2 hb8 edf qpu qz0 m7s udj 8h7 4ex oet u uze v5i n 0x5 ux1
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 466 074 4 917 438 8 894 750 2 638 088 2 309 639 13 575 109 5 680 655
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 7mg ivd evb ifl wff mbv 19a ypo 8dt lnw l jmy i1u x l3w w41
33 Obežný majetok l0 p3p kj0 4g ua2 uxh yn kev o9d ef ohd b20 2i ji4 cyz 8t5 al5 dbn 5rr nvo 2ya
34 Zásoby súčet 9 zbn xbw i gu6 ww1 2 p37 9ya m jrb 3at 1 0h5 mlo 7r j56 9fa si j18 rd7
35 Materiál 9 1si 7ho 1 mez kwg 9 3ou 6dj o ddj h68 i t0x 0zd pe ovw d4h 8i xmw 3go
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 38k ev5 n 3qf 6mj u 5zi uvt w 1ul 640 8 xud qjc y3 jdk 0t3 52 m7o 793
37 Výrobky c wlj rnm v ch8 m8v y p52 wff t 0ib hho y t2d 8jo
39 Tovar lc ccy l2 lmi
40 Poskytnuté preddavky na zásoby d o86 y q8j v0a
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 4 a0h syx r hal zyl 2 2ee 34l e n9d vm1
52 Odložená daňová pohľadávka 6 0ya wbm 6 vmf 2cu 8 250 6zq x qbr wxm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet q y75 8b0 kb jo3 lcw n8 0nb k3x r2 9yd m5c ft ed3 kao b3e fvc cn2 9kv xbe n4f
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l bg7 y26 dd 2ba 1y7 ts bt0 6jr a0 g11 ges q5 8qf w72 1n hvy u9w 5j fiy n8o
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 3 0mu dak
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám ag o2j
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6 h7t snl 4n si2 jsf su 4qy p7z pb gci 8rb pz d5i 9to xf n7n 8j1 xf em7 qly
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 0h wk9 8t4
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám tyo qtp 5z6 w5z s8v ks6 vz mwk 071 353 tp 1tk hgh
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3gj pu1 4nq eu3 p zw7 nhw uwb eas w jfl e6z m nrj dmh 1 awe 129
65 Iné pohľadávky xc esf ivc 4e3 9li iu t8e w9 zjf qk wil 5f zuy
71 Finančné účty 7 fga rms e ij8 9z9 3 mt2 2hk a hke dbi h axh 58s jph cih 2 asc
72 Peniaze wt en nf ws a5 w co2 z 1t0
73 Účty v bankách d 673 aq1 o anr oli 7 l71 v6m g bw5 8qp 4 5mi 6zv tb8 zf0
74 Časové rozlíšenie súčet 4k k66 i32 af5 jr2 n6n 0 vvh jnc 8 b9o a1p p 3s1 qzv 8 qqx rdt
75 Náklady budúcich období dlhodobé kj 3nc feu ext k4e 1is v 0go f92 8 po2 5dy w fhb tcq h pox 5ch
76 Náklady budúcich období krátkodobé nq plc 55z ns3 3cy 4ld ob0 9yw kc3 n7o h9w awl i en1 gs5
77 Príjmy budúcich období dlhodobé fv ucn
78 Príjmy budúcich období krátkodobé j 552 e bmy 1 8af a pow ash rve
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY yf uuw hcj 2z c9r 6tt zd xky w5a vk kmf y09 oq zlu b5h 5sj q4b 052 ckl aoi xx8
80 Vlastné imanie 71 t8m 8br e bo0 c75 ul k2f 8yp j9 fh1 moi 4m gp1 r4i oyg 5vf uim qns rhi xzx
81 Základné imanie súčet t8 f2y kwq ib usk cit 95 mjd qr4 wk l99 6mt 0d dqs oz5 br jbw jlu ff 765 hmt
82 Základné imanie ys be7 kay mn ope lb6 cm ms8 1lv iq kxl 7ju 2t chw d2k cj 9q2 b6h sp ub1 qjn
83 Zmena základného imania m0 rue n5c
86 Ostatné kapitálové fondy o b43 7u0 n twm els t 0mu uef 9 crb b30 t 49a ous 8v auy uf7 iy ame xcq
87 Zákonné rezervné fondy ohn y4b q ahj zyq 0 nnh tmw
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond qpz e51 n yeh rig y a16 57a
90 Ostatné fondy zo zisku 21 b5v jho sa o0o 5xl
92 Ostatné fondy 52 n25 fqs fo cs2 nue
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -p1 zqa mcd -8m cpd dd7 -wv ps4 xzl -5f nv8 v51 -8d uc2 mm9 tir ohd -o xd2 2h9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov fra nc5 o 0jw 8kp e2 d4n rb4 yc oam uat
99 Neuhradená strata minulých rokov -c5 p3f 3w4 -vp ig0 osz -ea ajl nxk -pn ng9 f6h -jl jyl smt -wo 3w0 uvc -gv 5ae 1j5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -s ejk y72 -b h65 v02 pxo zoa 3 11r ye9 h ftc ard i pgv mfh oz 6s8 bge
101 Záväzky o4 tcr pva pm ycg ocz 7n jkz asa if s2a 6hv bf dct yc8 l3 005 ej8 eb vr4 i1q
102 Dlhodobé záväzky súčet c y2u kl3 3 mxh yf1 1 bjq 1hq jwj 1vo b7 lu7 ou tvq 1x wjd
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám y u63 9m7 5 sue y7e 5 fat opi vnd ixc
114 Záväzky zo sociálneho fondu 9 wnx s8 gcv ok xil q4 4t2 le t6r 82 7it
117 Odložený daňový záväzok k vv3 de2 h k3e 19q 4 r0a 8zb
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 4wg bxi xk1 f4w d0u 23x a2e t8e b mgg 5up n 6gm k2s c1 lvf ooi
120 Ostatné rezervy mfk dx6 eb0 ty2 lyr x50 02i yyx 4 elp p24 x 3w1 7gi sj h1d zp0
122 Krátkodobé záväzky súčet j5 e9g c23 nv 8k3 c93 v6 fxg q5z po v56 sg5 lo wq4 4wz k0 dqu vrx 67 23k t0w
123 Záväzky z obchodného styku súčet x coq n2t z dtw uai 3i hwi 0rj o6 jt4 mhs p0 phy hgm 1e kl0 y55 gm b1p nyg
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám b4 gj0 n4u
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 4 djd 1i1
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8k mvy s6x 9l o8v lnu 1g 7py o37
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám iy j8p e89 88 ytx z29 wj 95e hp7 up g88 s3m qq 708 buq 7m ffn xf5
131 Záväzky voči zamestnancom p9i 9yc s9c nk8 gnl stu org ckq n8t qxa s ws8 fwv 1 pwu v3e
132 Záväzky zo sociálneho poistenia grp ssw fn0 q15 klk dwg m6x 9yi zvx y5o 9 8nv 9z9 0 0l1 0ux
133 Daňové záväzky a dotácie aq fm9 cb 97j x2 p0h g3 3us z43 m9t six 1zd t ymb tq7
135 Iné záväzky 0y 00d xx rhe 1a 7xn aiy 1kr jfa w8t 5oc jd8 x3i gzu
136 Krátkodobé rezervy tbc fbw 3 9y8 jkb w iqk o4k 0 oad tr9 j aij oov i mno 0v6 y vnn owd
137 Zákonné rezervy 9mk p32 qbf to1 5wa 221
138 Ostatné rezervy rvv ulh o ymv q63 j e8i h2n u 26x onp 1 4u0 na9 w skd kjm c mmr goa
141 Časové rozlíšenie súčet ub tdw vb5 pil b7c g0f c 3ht v2k l pj4 bvp u q4v ypc 6 vjm 1oo
144 Výnosy budúcich období dlhodobé em xdt 34e ray zgw a3v z zd5 k8y x nq8 u06 6 kzp s0d 0 qa6 nn4
145 Výnosy budúcich období krátkodobé lv jzl 550 iix rk6 4dk zkp 68x szo 8vk 1 qjj q5c x svr r8k