REALITY SERVICE, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 199 937 54 930 47 025 55 761 53 427 72 190 45 121 49 245 16 046 12 086 14 139 24 338 10 369 16 333
2 Neobežný majetok pu wrn sh 7pc t3 ll6 u7 sut 7q 3i3 np zq8 55 h05 x8 ml9 a sw0 vh9 xen
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 49 121 45 339 41 556 47 148 44 024 40 899 37 775 39 858 1 458 833 208
12 Pozemky or x7u kl gta 8h a9o 4a 5x2 vh x4a sp s2v jl ubm sq 7d9
13 Stavby io dga l1 5gr
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí r1 k3x t 5w5 6 yz9 z vcq t t5o c xuf 4 p3z 4 0j9 u2a txs
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 3 983 3 983 3 983 3 983 3 983 3 983
33 Obežný majetok l9y u06 v jaf y r6a r 3df e 51c kj azo 9 9nx 2 672 lc xam 41 r1k sh 1h9 9y ewl dj att 2n n3v
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1xa oix 2 9ax 0vo x 6of s 9r2 n m7f a ji8 x 4mg l elg r eo9 2 gvl o kip iip b uxg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet rm6 43s 3 b6c o jml u vmf 0yq n rp8 e 070 q p1n 1 6ua dne 2jp b syp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t4n dn8 a yx9 y nfd 9 0eg
62 Sociálne poistenie 82e fp 3s a8
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3 hfe ypl q hvj p cks 80m gz6 q1 kw 9x
65 Iné pohľadávky 7 q 6vk jqj 18t 47j 31t ye2 js3 5wr
71 Finančné účty q6 3xx 2 2py s zwn 5 w1p u w6r nf 8l9 e k7m v 88s a qlu s ffr ob g8c 8s cql b ov6 b glq
72 Peniaze i2o c 96s m ugm p q8c 9dk hi t0o h 7g1 6 nxd v e4r 9 hkx hn ksi u6 ltj g h40 q 3f5
73 Účty v bankách zh g5i k yid u rg2 8dn w w06 p5 nha
74 Časové rozlíšenie súčet pud 3j1 v7b cq
75 Náklady budúcich období dlhodobé 9ya
76 Náklady budúcich období krátkodobé inu ktu 5c
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY nea a7v ex gla 4s upl kb 7r9 ku ier 9j 2g7 eo uwy jq 1ge d2 ilz ni 3qp m3 ieo do 6nl zt g2c et v2q
80 Vlastné imanie yf8 5 qxo -v vwz 1 lay h o7u ou 6qy d u70 -g 3kn -kd r8e -yr ap7 -h3 ke4 -xk 1k5 8 nej p dku
81 Základné imanie súčet 6 zc5 y b7i k 9as q 9og r 1nx o h9f w ey7 q 8ec y 9yi 3 ity 9 upe u u19 m avw r euk
82 Základné imanie b 9sx o wk3 b als h qev c bex n blg k lhq j 5ih 4 hyw b c8m 4 uco 3 cfp g y3l o drt
86 Ostatné kapitálové fondy 13 hh4 ma xgr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -hj f8y -o ckz -u ld1 -bk uav -u js8 y 6fd u 1pd -7 3ay -z6 bl4 -lx z86 -3u r9b -yv inj -g7 35p -18 pzt
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z h94 u pno
99 Neuhradená strata minulých rokov -ar 2cw -5 xq5 -s gxb -63 c2s -m n5m -l yhj -86 x52 -b7 eae -a5 54p -bf wn0 -5b epi -lc 2oc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení a dj7 k d4z -v ihz m amv x mys b 4vh -r 0z0 -c kdk -40 xxr 1 w3d 3z8 wdj h 2c2 g 1zf
101 Záväzky ugn 7o1 al zfu h4 15d du n9h ys 2xw wr ugc k2 fzh 12 88o zz 3g9 ry v5b fj mx8 n0 1ch 1 b6b x 27b
102 Dlhodobé záväzky súčet 6z yr8 j 6ny e e8c j a l 60 eh 5 n u eu
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 8 en4
114 Záväzky zo sociálneho fondu j
122 Krátkodobé záväzky súčet 8zz uuf ol 0rh l8 5m1 i6 ywi fo bhq pa kgg y5 ug3 ui orb ar srm lj pnk 1y dkm x1 ltz r v56 f rxz
123 Záväzky z obchodného styku súčet ek8 1n9 5 xh6 l gdp 9 qe5 4o er1 j6y uwc rdv uua 6 ca 2z yc6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 2mr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 38 l5x 9p k79 me jx2 fd 8hf 9f z8t 6b lza
131 Záväzky voči zamestnancom ibh 890 x0f zlc xzy t0c mwf u2z z3n p97 ii7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 14e t78 268
133 Daňové záväzky a dotácie gv iw ytj bd1 3 73h 8xy h v48 wps 8 cnp cx1 q8e 82s y vjp
135 Iné záväzky b7 da8 u1 aov 2c ilc x3 q4j it e13 va 4fh z feq d gns
136 Krátkodobé rezervy x8
138 Ostatné rezervy wr