REALITY SERVICE, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 199 937 54 930 47 025 55 761 53 427 72 190 45 121 49 245 16 046 12 086 14 139 24 338 10 369 16 333 15 703
2 Neobežný majetok w9 zck yq or0 el bk0 ua 1lv gv 3om tn 9ol 6q 46r tk fgx 5 63v 3i0 00e
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 49 121 45 339 41 556 47 148 44 024 40 899 37 775 39 858 1 458 833 208
12 Pozemky vr x16 92 p89 gd f2j uw 36g w4 r5a wl kba nf sj3 0f wp0
13 Stavby 0w vz7 8t jfn
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí pt 1dw q tcr b g1c i 6qz 1 iva t pkl a zh1 2 alz ojm 7ta
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 3 983 3 983 3 983 3 983 3 983 3 983
33 Obežný majetok 91p 8kl 4 zyp m uy2 j tkb q 7wp ra lt9 k var 8 4z0 65 bkw qa r87 5f 3f4 mg 3vf zj vrr ez hoo ya c8i
53 Krátkodobé pohľadávky súčet dpc lna k oz7 0v7 5 74q s 9a3 r 1mn t hv1 j pil 0 i9u 0 0qo o en2 5 cvo goo v xga i vuu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gj1 pyv 0 rwo x b67 j 4ff 5xa l 8lj t 199 c 014 5 pwl ty1 0xr t tqi p luw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku abo jku f t89 3 07b t z3d
62 Sociálne poistenie ct5 av by hj
63 Daňové pohľadávky a dotácie s p4n 0zc 6 oc9 q ori mb2 xuk m5 tl a3
65 Iné pohľadávky q n i6x 7gx aki 469 ydu hcd bt5 y4r 1p5
71 Finančné účty bn lf7 b gm2 s ahv o 1ya j 7r1 xf 81a c pln g 0oc m b37 7 6nd s8 iqp ig kuo u is5 a e0m e 4q4
72 Peniaze 3pa 5 jjq 4 cdh 8 sht xby 8t rmi r n09 n 9vv f 3no m o05 bw f14 8q 6t6 o nte g 3vw 7 suk
73 Účty v bankách 30 bow l nft y gbs b28 g 4r4 c3 m41
74 Časové rozlíšenie súčet qam 59e g0l sd
75 Náklady budúcich období dlhodobé 3t4
76 Náklady budúcich období krátkodobé val d83 dp
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o02 vwf 5n pqm 5l rbo uh chm fp 5pz o1 dgy 9c dqw iw 8zr vn oop hc ock 8c 3v5 98 u4z dy 66m zf mv9 xm 69c
80 Vlastné imanie avs e kmk -f tsp f lj0 u x2l g4 gre o zvr -q 6u8 -db o23 -qk wwv -hc fo4 -h0 hbx j rlr d ch1 l p6y
81 Základné imanie súčet m ezz 6 jj4 5 6ul 2 jlp g vss 7 3fw o qf7 c xmt a g5o 0 ra1 r 8r2 q gkx 5 um1 7 p21 7 lzp
82 Základné imanie k 8en 0 p08 o 9cd 7 iop 7 fss l lty a a3f c c5b 5 vic i y29 8 bnb u spf k gs9 t cuf a q3c
86 Ostatné kapitálové fondy u5 izt ch 191 2m g34
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -hb d02 -b c06 -b ser -4p yoy -6 l8k b 2ag j 6su -o 6sm -2b smg -6u 1ru -9v 277 -p3 6eb -0h dgt -5t amu -g9 3lo
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z fe8 l c0h
99 Neuhradená strata minulých rokov -sz 7h2 -v 6wc -j 9nm -cn opf -a yob -k 4q6 -a3 o0s -q9 koz -b1 bgp -o3 aty -3g l6k -48 uec -fa edz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0 jgw 9 704 -0 mz6 q s68 7 xm7 b xgt -f qjd -t 2e9 -wp vc8 q 6y0 ji7 s71 4 wxo l ww2 m91
101 Záväzky 37q 7aw hw cfi ro 11v bv fxo ff 26h fd bwv ge qdy 88 js0 vt vzo 9e 9ry m4 e65 0p ky2 n 3ss 0 ex8 y bg4
102 Dlhodobé záväzky súčet kq c6m j nui i 5zn w v 6 66 g9 p e i fp uq
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet s vrl
114 Záväzky zo sociálneho fondu b
122 Krátkodobé záväzky súčet j4e x39 8l f0l of zui ip pca s5 6z6 1l yet kv 99f 76 zq9 36 ghc mb ykb 7q ti7 ln e3r 9 dsb e a64 9 35j
123 Záväzky z obchodného styku súčet jmm dyy q yuy 8 ol6 n m72 09 mwo wr9 q33 906 bq8 4 ch 2k hrf k3o
126 Ostatné záväzky z obchodného styku w7d
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 58 zg1 q2 kcf po pc4 03 wbj wi s7x kt eqy
131 Záväzky voči zamestnancom k2g 3td ph5 3pf 1w0 moq 9r0 2wu ow1 gyg rtq ilx
132 Záväzky zo sociálneho poistenia vgg aws 8v7
133 Daňové záväzky a dotácie l5 8k 1nd 2vh 8 v0q 02h 9 tjj b2h n mnm dv0 4kh cpa 7 351 wqy
135 Iné záväzky ak k1l ow 6ft 34 tyr vg sq9 7a flq gl d6k v vp5 t 6vw g b05
136 Krátkodobé rezervy 0w
138 Ostatné rezervy 9t