Atolia, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 12 364 13 072 14 292 16 097 11 499 11 358 10 664 12 120 12 997 20 380 28 807 39 078
2 Neobežný majetok x wa2 d t1m a 3i3 d cp5 8 bdx 1 hdp k vau n xkq q 67u o kio wl 85i yv 6r9
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet i y3a
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok z rq1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 279 8 887 9 784 9 806 9 235 8 950 8 666 8 381 8 096 7 811 20 217 29 691
12 Pozemky 1 atb c cak e tkg i cdg 6 l79 2 mgf o 1dl 9 2fw
13 Stavby n ks4 6 v4t 8 f6t l lkk s d91 u vko q 4xj o dbr v xd9 m qpq p sv3
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí hlh k a0w hn q03 6y m80
33 Obežný majetok h 9rw h j05 i tw2 e o7k 3 dza n nxu 5 50h 5 0t1 0 i7f 9b qli x m88 5 mj7
34 Zásoby súčet q 0hf 4 wqx 2 yb5 o zs6 9 6u1 t o6h qck txp cno em v6m hdl
39 Tovar i l25 m tf1 p c9h 6 ew0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f4 cr d 6r3 m hp bc y cc9 k q56 r 0gn o n7b o e49
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ij a 7lz 5 w14 8 iie 9 d9r 9 fnr d 109
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z7 2 ujx
62 Sociálne poistenie vx 5ld sb2 6a8 xse
63 Daňové pohľadávky a dotácie 1p ui 675 89d x07 blo
65 Iné pohľadávky 2 o e3 1gg 8x b tjw w t8c
71 Finančné účty 1g0 t 0w4 s ktl 8 x6b 0 xns k ebv v 3re ox6 c5o m hzm x b7v y w1f
72 Peniaze s62 woo qn0 cg 0 n94 g 1zv 3 6tf jby oz2 x r79 8 7a5 4 dbh
73 Účty v bankách wbm izr pq9 x 98q
74 Časové rozlíšenie súčet jj ne u2 7p
76 Náklady budúcich období krátkodobé nz 2s 41 uw
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ed x7m iv cki m6 zhn 1l eft 0l cdr jv 07g uv nu4 0m v4t hz 9va rs 6vt 8r x40 iz ae2
80 Vlastné imanie -8 sfz -yi rio -5d 3i6 -f9 ray -wf 8z7 -a8 sjq s 15o 4 eiy -hq dot i ngy 4 07o o hhz
81 Základné imanie súčet y tql n wwk v 43g q prz p io1 u n6z o iqu m ivn 8 i3h l 258 3 uzl y v1k
82 Základné imanie c dc8 v oxm j uc0 i 7ea w ke1 3 mlp y jgp n 6xd x ytj c s7g x lhi r g4z
86 Ostatné kapitálové fondy 2j xos ff ur4
87 Zákonné rezervné fondy 8y my4 1pe 5te
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -0 9ci -6p aib -3u 2ih -5o 97a -g6 dvl -gv 1e0 -70 xjn -cw p2x -v2 bed 3 9yc 3hq 7 rkr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s w0y aa1 v lhj
99 Neuhradená strata minulých rokov -p 4pa -9r 7tc -9c fn5 -mw ijd -i3 30q -pq 5ap -m9 znu -4w zun -rs 3ow
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -jc 0kw -1 l2v -d xui -y oe0 -i4 m31 -v 7z9 -i f26 pc7 4 kij -c szq d 69y -4 jbz
101 Záväzky yk jd0 yg zj5 23 ph6 1b 7za 6q nii 0u w6t r 0hm f z6n p0 3jn 7v hgj jh 09t qv yor
102 Dlhodobé záväzky súčet q4 oq zyd hr3 wrd on ee kh h45 c9n ci h78 7 diu
114 Záväzky zo sociálneho fondu by m4 k5b rqo
122 Krátkodobé záväzky súčet n4 5ne qf 0jo 33 dfr 7m jvu u4 plg l0 4rv g 0gw 0 67w 10 gvr oq w7p 8 1m4 kn kak
123 Záväzky z obchodného styku súčet c 55u 0 a3u kf ou bp4 j6d hi -7w fo8 2 fyz s9 gz
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ts aj4 71 105 nd 8tn uu my5
131 Záväzky voči zamestnancom dk 7rr qnx lec f6t 1sj wnh 83e 7gt y e4l x aga m hri
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 38 22 a2l 4co
133 Daňové záväzky a dotácie zf 8th 3mh y y11 z 35g 8 if7 k h3i x n1k n ozi 4kx tj0
135 Iné záväzky 22 odp nf 24f tss fn av2 r wnr g ref lm 5rv
136 Krátkodobé rezervy mev xux ocm e1b a3a
137 Zákonné rezervy meo tv8 bhf tgy