ATG Bratislava, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 7 167 5 582 2 258 2 985 1 130 2 558
33 Obežný majetok o fu8 6 ohr w nu7 q dfx x rp2 s m2q
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 8 k3n 2 fjn
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet h 0aj o ok6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet sdv 3 la2 2 a22 3 vmw 31p i 2dz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2uz t f34 k gyl q 7sq n kfq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku tyg p g46 9 jlq h 4yv y xou
63 Daňové pohľadávky a dotácie xh upx
65 Iné pohľadávky o3 i9 1v
71 Finančné účty 7 j8x afu c46 2pt mzn 12
72 Peniaze s08 k3 ppg sx4 3vo jz
73 Účty v bankách b pet 8fs gom 0k7 i45 yb
74 Časové rozlíšenie súčet 6r 29 84 d4
76 Náklady budúcich období krátkodobé fk jl mg e9
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 laj 0 iqf f cia k l0t a fzr q sck
80 Vlastné imanie -ih tyj -a4 0fn -de qxs -um 02e -pu bqk -r0 d8v
81 Základné imanie súčet e nni q 7i3 6 d90 u ndb 4 dd0 n 2vl
82 Základné imanie 7 qjc u 3el f ijn b 6fu 8 uzp q 77r
87 Zákonné rezervné fondy fv6 gyj pye 7te 92f obd
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ai1 d76 ii4 e1b t13 is4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -cd bkr -va fhg -g7 9jc -oe jo6 -r5 4dl -j5 ah4
99 Neuhradená strata minulých rokov -ld 0hb -2h l3b -2h pai -h2 ivd -um dkj -o5 fhy
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -15 n4z -k7 ty0 -zt i aqo -1 v51 -7 ary
101 Záväzky fq iqa ev jln sd to0 io 3gn ad 853 4p jco
102 Dlhodobé záväzky súčet 0e erh hl 89b
122 Krátkodobé záväzky súčet hy lx7 5q 9o9 wq uel ty 32o pf vi6 r chd
123 Záväzky z obchodného styku súčet w cw1 h l7y nq xyi sv uxw 7 qky e aih
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu yx gwm xf 3rv jz 4kt
131 Záväzky voči zamestnancom vel wa ee obr kmi
132 Záväzky zo sociálneho poistenia rwd r3
133 Daňové záväzky a dotácie -0 st0 xbz o xc
135 Iné záväzky hf i7 ze 3l v39
136 Krátkodobé rezervy e4z
137 Zákonné rezervy 8td
140 Krátkodobé finančné výpomoci c7 5fp tc dxm 3f 9ol sr iax
141 Časové rozlíšenie súčet c3e
143 Výdavky budúcich období kratkodobé wf6