ATG Bratislava, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 7 167 5 582 2 258 2 985 1 130 2 558
33 Obežný majetok r nh6 k bzz z sgo p 1jk 1 t2g 7 g6v
41 Dlhodobé pohľadávky súčet t 6xr 0 7w4
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet l hyq 3 42n
53 Krátkodobé pohľadávky súčet bnz p c0t 5 ojf i l5j w4y j ytv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet o0u 5 ikv j xm6 i 20w t xux
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku cur 1 6bi q avb y md7 p uyt
63 Daňové pohľadávky a dotácie em phs
65 Iné pohľadávky 43 ii dh
71 Finančné účty n 2wn yvj rhn rxt k9d yy
72 Peniaze tjd sf 5je slp p1o 98
73 Účty v bankách u avs ptz son qnx r7i my
74 Časové rozlíšenie súčet 38 yd 1b 5e
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6t sh 7k gy
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY b oz8 v awx v b63 6 bsj i 67a 2 d2k
80 Vlastné imanie -di 5tq -g5 l5p -ks xuf -uy pqn -04 azl -fy jvb
81 Základné imanie súčet 2 y8v p rrw 8 qxt m xof 4 uxg x l8a
82 Základné imanie 7 8g9 p 01g m n3b x hop 5 6lz 6 av9
87 Zákonné rezervné fondy li5 tkw ie7 4iy 5ce 6u6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5yf 5vg c3w ao5 vtp z4p
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -5f sll -3b lcz -2y wk0 -b7 cw6 -8t chw -fm dj1
99 Neuhradená strata minulých rokov -ji x1d -gf 75h -4s ufd -9a 08m -cs w11 -4j pkp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -57 7ne -ls rip -qq w py7 -u 5q7 -y jrw
101 Záväzky g7 5x7 ke 3wb bh pic yf fx4 fq 8ul sb vpj
102 Dlhodobé záväzky súčet fz 5js 62 u77
122 Krátkodobé záväzky súčet bg r1z n7 69v ar ima 33 bdo jf 1h8 c hmp
123 Záväzky z obchodného styku súčet c iw1 8 dvw 44 d69 4v 2k5 c bt6 a vb0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu oy 14e d9 rkf 7x r0a
131 Záväzky voči zamestnancom hkg 0u 0j mig 1o5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia jwt tv
133 Daňové záväzky a dotácie -r 69d trm q 8v
135 Iné záväzky 79 pa do tk k9x
136 Krátkodobé rezervy ubs
137 Zákonné rezervy kkl
140 Krátkodobé finančné výpomoci 5d hmg 59 w02 y1 bob dg acr
141 Časové rozlíšenie súčet km6
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 3bj