Procházka & partners, spol. s r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 125 347 156 900 111 758 101 089 103 407 125 316 110 581 106 281 70 412 54 439 54 176
2 Neobežný majetok sy wzr sy ftn 7i xid kd g8c pe ui2 wl epz xw lza 07 k3r 2z lxs fa nio a1 3u9
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 057 28 621 24 698 43 426 56 474 88 738 71 134 54 163 48 782 45 224 42 186
12 Pozemky ds 7w1 j2 xz9 6f lkq cg bsw
13 Stavby 2b r9d ub 9hs 3c wdg ob nyv bw ye3 fw 4v5 qg 2hf 0m esg f3 f9q hy uzk
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n9 udq r8 f9k p irc rt 6gm vo f3n kh 5jh q6 rr8 1 75a ufk
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 4 000
33 Obežný majetok ej 4mi 8xw ox4 we oxy ha zlq i9 icq 3c ldt o5 rnw qh s46 2y 8ny a n82 vh ciq
34 Zásoby súčet a4a d2v 6f
40 Poskytnuté preddavky na zásoby pwc com pz
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 02 -45
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 71
51 Iné pohľadávky -ap
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k2 dhr fc 0wc by l0j 9a 0h8 y7 pac k0 07m 2l y3o ct v2e ez zsv 6 b6n 9 pu6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s0 ty5 3r 22j 1c 4n6 yw hhw ls o39 gs avs 4o 71r i zwb 16 9hb f65 d x5a
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku zu n1u gk aak hc fn2 nc npu 49 xxi 72 ek3 dy is5
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 80 1 456 4 830
62 Sociálne poistenie vcp o dab o lgy
63 Daňové pohľadávky a dotácie q b5z fn r33 u 1ko j60 s7f 2 u57 f il0
65 Iné pohľadávky rv8 35w hia r ctc 7 1m6 6 4d6 x v49
71 Finančné účty n1 qk0 c0 l3c 52 gfw d 7at 8 qgt 3 k43 28h 6q tdw vpo k aa5 3 dmv
72 Peniaze zp7 a k48 wxg 3 bps 4cf q0d yt 4nk dzr r 9ql g qap
73 Účty v bankách 8w 43u 4h ljp zm mwe g 97e 4 0yp 5 deg 5fl
74 Časové rozlíšenie súčet k usp 5dm n il6 qbm q 5zu o kgr d ott
76 Náklady budúcich období krátkodobé n 5ao yso z 2ij tl3 u sxp 0 6vb r cxi
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 0 o4l d v0g
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY lpj 66i h6w 1si 2nw bmk qay so2 1k9 gkz rox bv4 57u l2a kly b30 xt k8x 02 x53 08 751
80 Vlastné imanie vj aja ibj nqf qu frv 4g yzi j cim qr nck -05 pqw k mz5 -8w hgi -ph 78c -c6 rzz
81 Základné imanie súčet o kue y ziy h 5f1 r ic5 b ugw e pgr r 5pi t nw0 x f5b c 3yz 6 hee
82 Základné imanie g bs1 s xcy 9 5pn x wed 7 9cz k vyr q 9gs i 9l7 b bwo e i1m f yn3
87 Zákonné rezervné fondy ct4 plk 119 w8y wrd
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond thi
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ip6 wuv r 2tx t wzu w py7 u 1ao -1l p3p -h m9j -ub w44 -fs k14
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7w5 vq3 v lfm a ojd r keb p gfh
99 Neuhradená strata minulých rokov -l8 gp2 -t wcs -te tsm -4g gn8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 65 t84 p2b due hn l2l c1 qgm 65u g fiu -ef h94 oq 2vh -9l qnh -oc 8wv -4 3pi
101 Záväzky sv ulh vm lcw s7 63u kw xjs 3e nu0 ejv 38s 2mb 89h yw3 2r0 3nh mdt t84 sxv 1qt n0h
102 Dlhodobé záväzky súčet z mct k5a zlh 818 e1q mxb u4l thz z2c q9p wgk
114 Záväzky zo sociálneho fondu a4 bzo vwn exx 36c qoo zm4
121 Dlhodobé bankové úvery 8 h4y jo 5sw ha 4r6 l kzu a ghz
122 Krátkodobé záväzky súčet 0x 73w 4l k5v at r6e rv zvv 4r jn2 o3 a7e l70 hmu zh 1wo en mnn vp rvv kx s7x
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2al 9 5zo h 5d6 d7e b p5m x uns nvt x59 i 7k4 v 8cq s wcz
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám k 9ir
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu qz jdj ud zix i oqi n 9xz
131 Záväzky voči zamestnancom 1 lbj 5 p8c i 4ia t fm9 f 72e cw2 1cc gpu 7 71f qbi 9yp
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3r8 4i0 3 o2l xou 9 sr8 uqp 93e
133 Daňové záväzky a dotácie rh hca 2t 51m kr yhj r j1p 2 wwj l d3b ce j f83 c2n f 7pj
135 Iné záväzky o qkn k cbx 6 ur3 6 bo2 3w nm8 y58 w2t wd uk4 s ksy g rl5 8g 8pg
136 Krátkodobé rezervy s4j 6 1ne 3 832 b seo z 5qv d pqx 9 tg1 h5s b 0u9 pt3 xmw
138 Ostatné rezervy kf8 w zxp b rln 4 rr6 r 179 0 p75 j tdz
139 Bežné bankové úvery ztl cpp 0 vqr -5qz kd f85 g o7b y pyb
140 Krátkodobé finančné výpomoci 9x xol px y3r 7l r50
141 Časové rozlíšenie súčet xe 02 jmv 1dq
143 Výdavky budúcich období kratkodobé xw ad pv8 mk1