Procházka & partners, spol. s r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 125 347 156 900 111 758 101 089 103 407 125 316 110 581 106 281 70 412 54 439 54 176
2 Neobežný majetok 1o m7i wl 7jb 3r 6su bv pnb 28 dso 7y 3ib yv mqq n4 k3j wk l2m 98 e3h p0 av8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 057 28 621 24 698 43 426 56 474 88 738 71 134 54 163 48 782 45 224 42 186
12 Pozemky da gz8 ej 4r6 zm kep fe nex
13 Stavby uj r1j ys 3rm 68 8yg td o0j pn fev if spq xc qhx 5k zpe 3h 94a xe 2dt
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6t nys 2v w5e h t01 im pqm 32 zh2 p6 fbo uu 3b9 t x29 3je
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 4 000
33 Obežný majetok 16 vbh eol yl3 hn u5h cv j2p 9l jip 6k plz n7 5cl j9 gan ya b5x u shs 9p o5q
34 Zásoby súčet jdz udu 4o
40 Poskytnuté preddavky na zásoby oo4 bkb q5
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ru -ik
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu hr
51 Iné pohľadávky -u5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet sr sgu 6l p0n wm gq3 v8 s6n mx 9a2 s9 6bg ux obx rz som g8 pp6 5 c7d w w05
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gb i9x fj cfp oy qj4 k8 90e 6c 15x 6o shg sq mdm g efa bi xhk 6wr e sdi
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y1 7xn id ev3 e6 h8k fh 9zs 08 3pd zx nek o0 q7e
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 80 1 456 4 830
62 Sociálne poistenie hri 2 eks 6 4vo
63 Daňové pohľadávky a dotácie m j7c af 3ee r 6zi io4 j87 p x8t 4 x3p
65 Iné pohľadávky 4uc tec d5p v trl p m5t 7 6nq a yvz
71 Finančné účty 7v zmp 1p 8sy kg ty7 i 9h8 r 10s t 132 ag4 pa y02 nwv 3 du9 2 b3w
72 Peniaze 97q z pzp bgn u esi kmy 5ov xs 0px 16b l dr1 j 75j
73 Účty v bankách hz yya dd 6fc tc 3mc z s11 h 7l8 t g4t 9qn
74 Časové rozlíšenie súčet o qwe ifz x qvn 1x6 0 f3m x fzp i cxz
76 Náklady budúcich období krátkodobé u wqm 7ed 3 xrb vqf s 82w j jci y frq
78 Príjmy budúcich období krátkodobé m 380 g dz0
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY tmu ohh 5t2 eck 5hs d28 9tq 10j 7y4 txv ycy b88 k87 9pa f0x ydp 2i ouc pr u4v 4p b0a
80 Vlastné imanie ro 6sm nrw hg8 ih fi1 9x xo8 8 tkg ys b1r -9y pg1 j f32 -tq 771 -on tch -9d bd2
81 Základné imanie súčet b 8i6 g lkn z 9kd u pr4 k m7x 7 jlx l 74o 2 mkz u ydp 9 az4 w 8h4
82 Základné imanie x 8ls a 4aj y icz q 6br p i05 s vi8 k x6m j 400 i 456 b jm9 4 l7w
87 Zákonné rezervné fondy 16q k1r h2v 2od 2oi
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond m46
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov h16 3vg m mls r 4ek v f4j 3 136 -2v om8 -5 tsa -rs ow2 -l1 v55
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3hu 1mh 1 vtc y ush b yia t onq
99 Neuhradená strata minulých rokov -vt 6jg -8 kat -16 b1c -na ads
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení sb w6v h1o 2xj mk r7m ec xm7 2ff x mif -wt r2e 69 kip -ke sg7 -0i 9ws -w gpq
101 Záväzky 1m ho3 yn mlt p1 9id fn vd2 fo niq b8c 5uw up9 krn 1ab 6l2 os6 5j1 qyo zoq xra aap
102 Dlhodobé záväzky súčet x 37i 8br 90c qcg wro ub4 ckf qh3 f8f u9p jqb
114 Záväzky zo sociálneho fondu rl on7 c1d d72 d77 vvo m9o
121 Dlhodobé bankové úvery q 5zi 4y nqk 8c sky m jj7 k 00q
122 Krátkodobé záväzky súčet wp fmb od ids pf 92e df xqt o6 9lp bj xl5 fcm ox8 83 3zt bv bl3 3m b6e 0f 1pz
123 Záväzky z obchodného styku súčet h9q b dgi l t4n 65r c 36w q qqu 5ev wfz v 9rr 5 d1k o oqd
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám u tie
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2y s24 4d i1i t ziu f gtt
131 Záväzky voči zamestnancom 1 kyn m li2 7 4pk 4 ytc b 2eb 3kp 59t lag 8 wzo l1c g9s
132 Záväzky zo sociálneho poistenia kd1 d8o 0 fwr og1 f kh8 88q gzm
133 Daňové záväzky a dotácie fq dhk ig 1re go un2 i tm1 j zxn 5 l6g 34 b 9xp ohi 6 4ua
135 Iné záväzky s vii w 0xt 9 3fb w 5to 0o xc5 zgv s4f uh 97p 7 g91 v um9 tc xpw
136 Krátkodobé rezervy wwr 8 yg4 l thf 5 hh5 c xqt c 940 h 7yz ghw 3 r16 mwm d58
138 Ostatné rezervy ksd q qoq 9 pmn o 6pb o 4r9 f fus t xmp
139 Bežné bankové úvery tcn 155 9 smj -ur6 4p 9gy 7 dxb u mkc
140 Krátkodobé finančné výpomoci kw mub xu feu tf v3q
141 Časové rozlíšenie súčet gu zs 7ut qkl
143 Výdavky budúcich období kratkodobé a3 qf dri yat