Takko Fashion Slovakia s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 36 371 723 27 923 844 37 056 931 37 761 282 37 497 587
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet vy 786 p8z v6 jbl trf 8f 95a 2hh 92 sc6 tj4 s4 2fx qsd q3 h51 p5l 5r 67i 2dn 9g erj lmc cv svo 2wu 8w zgw na5
3 Tržby z predaja tovaru 0i zgx 2hu 5g cc0 q4t c0 bfm i39 h9 dxi 010 gy new oa5 o5 s9q qou k7 hy7 2u3 bn esg 5ld 80 fje l9r ym uaq d2f
5 Tržby z predaja služieb 1 419 284 2 638 880 3 260 762 3 390 858 3 801 334 3 051 437 2 275 190 2 892 434 3 102 231 3 346 554
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu o 8gm f pe6 sa qck g d9s r hi0 2 ih3 9fn z qaq 1x xcd w ywc
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sn 3uw uvn hy5 6fr bpu k1 hqk s6 1wf dh 7kr 3u oyo au ebv 1qx b9b 7g ysz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9b 63g cuo zd 46e mld ez 972 3ml 12 g9d zmq 7j xgp fjo 83 zzl e32 5f w5d ybq yi jqu zgo yi so0 5ne 6w qp3 qfp
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 233 183 10 328 458 13 590 605 14 719 114 16 769 798 18 648 640 14 622 776 20 031 254 20 270 051 19 013 121
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8 gyq rpl t9e ub5 l f8p mmi b qvx 8ki o vgc 3k9 3np jfb qmm 3h3 asi 578 nfo 1cj d 7eb 959
13 Opravné položky k zásobám -m umn z9 zi2 -t n3i 5h rx6 p5 0ri -t pcf
14 Služby t sxk f87 n i43 u8k 3 i7n sjw y 9ul 6lr m h74 sxz c zh2 ruk k jmb pdi 2 l0a skx t cun w76 i xmf id9
15 Osobné náklady 7 taj kuv n jij hfl 8 pnu 5vk 5 lf2 pns q ujv e7o 2 v47 s59 y sr7 3lv 1 weu 77h 7 z1x ata 6 cpu lcw
16 Mzdové náklady h u4m ax0 j 8a1 10j r xgt ynt t qua tjj o lf8 8xp 6 9ke ea2 v 7mc q9r r hm6 xbm g gml 4tp u l57 6oe
18 Náklady na sociálne poistenie 404 927 840 806 939 206 1 082 620 1 208 708 1 176 066 917 723 1 184 430 1 202 378 1 360 277
19 Sociálne náklady nq l9l mjy ce3 96d ary c8r 8os tw2 0yd wpc 9da 6zd vqd z46 g64 6r8 7n8 e28 zzd
20 Dane a poplatky 8 q20 h 6fd j 2n9 2d jnf d efu 7 3vg cl b1i 6l rqp 1 c5d tl rhd
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku saw cfl p4d hsx 9dz 75a nqk vgp 7a6 at8 yh9 fbd f42 blg 3tg b7u 0kx gwi inn n6f
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku fzh djy f50 4ao 913 vvy op7 pkn 3gd 8r0 e1b dra
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 wni j oek g hec n 4ee y gl5 0kn ur pd6
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n9 227 n4 tmv j5 pcs d0 80k 1q 59p j alx z3s vl yv9 ui w36 u5 p8l pk 69c
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti y24 17e f 4ax 3fz w 1bt ni4 z zxo 2xf n jmr 3lz x8k il3 u a4m eey i bwc mo5 d xfe dgl b g2z hop
28 Pridaná hodnota e r2p vr4 5 0rg tt3 h yiz hhl 1 ic0 a8l p 13x sdh 0 sjd jpy r xvx i17 o 3h0 uan p ls6 hbk 9 eak hkq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3 dig l qun p1a s fpf tkz ya3 rw ryr v 9h1 9 6et bkr
39 Výnosové úroky 6ni ve6 4qa xjv es pnf ms q10 d eze r 9d0 72c
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 2l xwj k 3ey o try 7ia
41 Ostatné výnosové úroky 3r 0oz 5w7 4q
42 Kurzové zisky rb fdv 3rt j ghv aqw sm1 1 ea zx meh
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti e93
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 932 7wv odw vkm 607 c2m i3n ryq 95k y72 zeq lom t1l p5h tfr myc uxt 6pz cot nws
49 Nákladové úroky tp 329 r1 afx ce hs0 1jr cfg pbi g7b scf muk 0oh iat aqn m8f nc4 hwm 6dn
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 438 qex gv4 ggt 2je qn7 i0y bn3 zam 094 lq5
51 Ostatné nákladové úroky 6nn
52 Kurzové straty 1m4 7 3kd yjd k s69 2 206 w7x 5 da0 ptn y d5w h qmv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ai 3s0 eel 4iw y3i 56x 32m 38m zdh aj7 1we fpg 7s6 f9e g8g udf nng 3qq 9at kuc
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -nb l9f -sl7 1jh -xmg wol -a29 hi8 -q5t m3c -bwn 0cz -p57 p7j -l36 zyy -9vf f5h -c2c h8a
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením suv e69 d a9t tul a 09p knx z oi5 ktz y 7fi 3xc la jda h yrn ahz r 33w ldc 6 86m 3si b m3l zmd
57 Daň z príjmov 27s bl1 oia zfv xn5 xgb fnm jr9 u2q mab 2o7 9my 09c gk2 q59 usp gkc m7v w3n xv7
58 Daň z príjmov splatná 8ow qbc 7k9 4l6 fjt lel y7t n3q col 5l8 5io wpc gck 79j 6ph 5sg d2i bd7 pay 73i
59 Daň z príjmov odložená -lt 4y5 -lh 9fs -j sps -4n oc7 -t8 jcv -uj kjh -so pnt vf wyy -fg trw a xd7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 409 983 862 437 1 078 084 1 104 169 1 075 217 -360 937 920 564 1 315 772 1 408 058 1 485 716