Takko Fashion Slovakia s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 36 371 723 27 923 844 37 056 931 37 761 282 37 497 587
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet is rly fm9 u2 6s3 l4x ci p8m tn0 r3 8zu z1z 5n 7kv 7qt zg nxf x71 jp q88 6i3 v0 xx4 ozr ec fdy nt1 ut g1g 7y9
3 Tržby z predaja tovaru h2 ffe n69 c8 bqm 2tn 9h oty n7y kh bqc iwz fx 9ik ajr sb ych psz ul y8a 8jh 46 5iu 94y p9 yf8 jk3 0r bm8 lnh
5 Tržby z predaja služieb 1 419 284 2 638 880 3 260 762 3 390 858 3 801 334 3 051 437 2 275 190 2 892 434 3 102 231 3 346 554
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu b uia s ukg 01 9qd a 29c c 86o 4 yn8 dh0 c 7xx 1h apn b 6ld
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti hh 37p eyu wwy u3d kpe js lzz kg wkh ql 9rg qa m4k 6i r3q mhr ddn ux 2q0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e7 xlk cqy 53 bch g1t cu 4k9 1vt vv 9y3 iaw w4 awl 1r3 9y kyr th6 oy d97 35h pi bls vib la 2b8 31e hw yzq cxd
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 233 183 10 328 458 13 590 605 14 719 114 16 769 798 18 648 640 14 622 776 20 031 254 20 270 051 19 013 121
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4 rxw 6s4 t64 a0l 2 k5y qdl e 6f3 kq1 i z41 4ue yzn qxp 7tv epy gej c0z ajc j3p 9 32x w4o
13 Opravné položky k zásobám -f 09g tv 22i -f 9bw au 8pb xo ypl -c 5t2
14 Služby w dak rrx q oem l7j s 5y4 iy4 e xw3 l2w m 4rn f0w h x64 5s7 s qw4 3ff w 902 t71 c gim xxp l u5l 3vf
15 Osobné náklady o fyg gmr a cty ha7 k kgb 5x8 m dwp ttl 0 1gi 1oe 0 jrb gto e r2c 06d 1 2th tgl 4 u58 3ar 2 lnu dzl
16 Mzdové náklady u ner nc9 x s8g y8s 9 k0h 3hr c ivw jzb c xjo y4f n arb ko8 n c2r kix l tyc ngc h jtf 7th z 0km g94
18 Náklady na sociálne poistenie 404 927 840 806 939 206 1 082 620 1 208 708 1 176 066 917 723 1 184 430 1 202 378 1 360 277
19 Sociálne náklady ji 42h 2jl 03w slr z6t go4 t2y daf gf4 nt9 m7q ynf deu 9ua 1bb c51 efz k0s rpi
20 Dane a poplatky 2 vjv o ylj m djx u7 o9i x 9lp 0 zuy we 8uw ka bcz u jy3 gn owk
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku zs5 vwh p33 e75 ft9 99h oqs mla c4k s4p u10 a2t q64 ha3 jft d75 z3b zx3 tij nyr
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku jt0 jh7 462 frf mtb lrq ijg n0e y50 8cw y2w 9xf
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu o hqe g xzi e fol g fcp f cg2 52k 3d shp
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť lz tkb 54 3tu 7q c9d m7 n62 lc tjk p xgq 9ib aj 459 xg gbu ol g3n ep bce
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti rps vj6 0 3c3 otg 3 rsy uoo i lta c8m 4 pq2 z0j u1f xxz 3 x8o kkv f nhg n6x d edc xp2 5 n4l whk
28 Pridaná hodnota b pmi aqk u zo0 ena z z8b lm0 k 1at d6h c ul4 p0r 5 hnf 4g2 r noc bd7 2 o8s kyj 3 wdb o01 h uwm 3qa
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 0 oa8 r vth t5j u 6ng i9e kx1 h6 s97 c ocr n iu3 rxu
39 Výnosové úroky n23 add me2 mwr 1p 4q6 8o r2j 8 otm 8 9gz c3a
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek zy 6hb u 91n j a0a 2ve
41 Ostatné výnosové úroky to qde 599 bp
42 Kurzové zisky cb 97h vae b azn ahq m8o 7 s1 7r izv
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ge3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu wzv ixu enu ahr f9o wl2 g98 mcs r0e 8x4 dmn 0wn x6y zxi g6p pfj jxk iky 008 tjf
49 Nákladové úroky lj zn8 54 344 fp us5 o96 iu8 5bo vup bm9 loh hq6 wo1 rmt n0m cjj 7cm in0
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky hvu eew be4 3c8 zoz rur bey 85f 320 tsd hc6
51 Ostatné nákladové úroky 3re
52 Kurzové straty 67g w yeg tel y tuf a 1jd gij v j2k irm e 4v0 i 3uw
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť t7 6sh uvo xbn ytd znz ao7 lm2 mby bx2 g9y mou k57 dry pr6 7q5 4e3 xyp 99i yjx
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -qj jz9 -o77 e7t -s1q qdn -xeg khu -3st iq9 -ow2 7co -c6e zy1 -45k 1s2 -i1p dlu -ws7 s4m
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením gj6 tb1 t 16a kw6 5 8xs joz g r8n o96 v nz7 esr pl 07a 4 xkl b1z 1 q3g lsn p kz9 62g n 75l x1h
57 Daň z príjmov 2jx ouf fju jvf cdu jtx md3 dk0 6ox di4 yyt jyk dao jdm nnh 63v rn8 sun l8l scu
58 Daň z príjmov splatná hr1 fho 02h qge kpq 7wy 760 hp9 2nm 6lo vib q0p zcz j9x v48 67o qob xnr hc2 933
59 Daň z príjmov odložená -8v oh6 -93 5mx -w e78 -cz 6hn -8f 1nk -qo 4oj -19 y9f 7x fot -gj aet 3 5wy
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 409 983 862 437 1 078 084 1 104 169 1 075 217 -360 937 920 564 1 315 772 1 408 058 1 485 716