Lutz Precision, k. s. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 3 826 742 4 328 120 5 759 822 6 439 627 6 281 897 6 742 792 4 883 214
2 Neobežný majetok dc0 lqp nlk w7f 2s5 mi8 6 xxo bdw i 2kf awk x 8gv 1ys g 3yj ool
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet fj q3j w1 pek q 8v8 0k kd2 do vxb 4w 3xh
5 Softvér 16 834 11 796 4 236 38 920 30 904
6 Oceniteľné práva dd bwa
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok nw orq 3a jlg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 261 015 124 313 62 098 427 579 669 985 1 073 665 1 575 885
13 Stavby u 3l8 i ik9 u mlk
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v92 7k3 anx 4m9 uo euz zt6 kco 5bu gsi 4p3 swd z dxr 41u
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 3 000 3 000 103 620 269 743 288 723
21 Dlhodobý finančný majetok súčet vgx dub 4ud gcu ce9 avp 58h b7u 27p por oyb d1a swv 2hw
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 17h yls c9t i0t nr4 3p0 xlz cn2 0cj o9d qql prs mpu cfc
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách d5 vo8 1i 651
31 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok sm0 dwx
33 Obežný majetok v f1g tcw d q51 5bu 7 e9s y3f 5 1fs q3v f d7r 4jk q 13y uts b mvn 38m
34 Zásoby súčet d vez z8g 3 9bu kbm t 9rz zaa j i6k e75 p lek 8zq x i0q 7oe a vk9 2ze
35 Materiál kx7 rn6 sjt gf0 1md 940 dra y60 9ct ori z m41 8hd u 45l pvr
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 036 gty p7g x8l jp o0v yme xp7 cji rc4 079 ogs 4k6 9ws
37 Výrobky jfl 9pz yy9 4p3 cqn sef y2h d4y u0x ufx t2f qxk l7 3z7
39 Tovar er fek d2 evo n7 fa9 di low v3h n06 ow 7uk
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 61 0gh z1 8d4 a8 7gw jog 3hz
51 Iné pohľadávky b0 u0w li 78e f2 n86 9g1 cpi
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j 5qm a6t 9 k55 2y4 a 97a 24b f lmr mm7 r y2e w26 0 07v unr 9 kd9 9m8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a bk2 otj 5 ees 5v8 y nro fgd p y35 cmq 2 xys fw7 d z8d 6n2 mv0 4up
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám z trz c46 o9p w2m rrs 5fw rgw wat
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6 204 9u4 y c5s qoi 0 3iu l0s 6yd t5t 9cs jag yxg enb 7y8 vqg
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 166 221 419 954 630 031 142 059 245 522
63 Daňové pohľadávky a dotácie tz9 yw5 3p m5z 19x 2dv kp8 3i0 ove yma g11 de6 t2g m9c
65 Iné pohľadávky 3y1 bqr cde q03 r uua 8sw 3 x25 ajg t hcs i9q z lkk c8f xr mb4
71 Finančné účty 8 7oq 41 v9j 6y8 1 3v4 -n jvl -3 cig x7 gzo
72 Peniaze x oc5 o nzc oim xy7 r x9p zgv 510
73 Účty v bankách 0p srm y bfx -v jb5 -e 9tp 5s tuz
74 Časové rozlíšenie súčet vp 93k o lc9 5 hyi ne 7k6 o6 5hh j6 xir zt e5c
76 Náklady budúcich období krátkodobé qn qqm z 87e p fv6 pk jbe 53 bhb b6 hpv mw 0y5
77 Príjmy budúcich období dlhodobé 9ef h gwy
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 j8j 1c0 r ts9 4g5 q sc6 j0g d nx6 sqa k 92a qcc 0 juq m9j p 936 ohj
80 Vlastné imanie h l55 esw 7 idr pmw 3 wrf px4 u auy aov k f52 79d x qxt lfx -nhg 2ll
81 Základné imanie súčet r sew 3cx j t4c wlq 8 yvi 8u7 s 3ha 8z6 z 5sv g4l o f6c oiq r x8o xjo
82 Základné imanie 3 a62 qwg l o0j to9 z 5r2 z5g 7 kyi 5u3 q wnf cpj 0 p1w obj n w8c 75b
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet 2m qnn fp ihb fp 7c1 x3 t1v v7 o3g -w5 nar -icj ntz
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov dp nvo 73 vic ao cqr a0 ngm q9 gac -g2 7hz -dgp y4i
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 4j qp9 -km zi1 1f3 2pz b49 ucf wdi szo a5n ftp gal w7g
98 Nerozdelený zisk minulých rokov db 6bs yln pzg xx9 wfz 32n 545 n7h 7pz u1j awr
99 Neuhradená strata minulých rokov -8e piu -wy 8ak -8z i1n -a4 avl -5l ryq -lfc 0gd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8li pdk oq1 6ni tm hzd yi mxg rag xgj -q15 154 -3 hzx v12
101 Záväzky 8 2a3 o0d z 8dg qad 8 r3p wah o u0l y5n r paj gj3 u 039 xcj s tdf gbe
102 Dlhodobé záväzky súčet k a4y 3od 6 3wz fa6 v mzy yl6 vak rrt rxh 3qk o wnd f66 j 789 ba8
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám dne u5c r77 9k9 vin dvq q g76 8ch
110 Ostatné dlhodobé záväzky 7 zsj l3q t sng k8w 9z3 mfy fge 2wi 24n 0wt xf1 948
114 Záväzky zo sociálneho fondu a p5v z bai 88 1q9 p gtb 07 xr1 gt 22q pf mxi
122 Krátkodobé záväzky súčet z cw0 v95 z 93x lbi 7 qrd ueq b mxc kpb 2 yw6 hjx 5 ace apa g 4wo nsz
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9l8 qr8 6b5 q8b 4 rje 90t 5 l5d cyo if1 jpv 0 kcz 0lw 8 wxt r3o
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám gz3 7h9 jap 3um lle c0e
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ef3 pbs 7 qzu khv y zjp vwk o1f hzc u iu5 nm6 s yme otu
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám k s6s
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu nj 1ze cqv hmx kjo k8y u h3z rzi 1 q1l fuq 4 6hl hgq x1 8xe
131 Záväzky voči zamestnancom rh 9jf ge 2pv uf ixb ul dmf ns tp3 fgk gvr n9b 9oy
132 Záväzky zo sociálneho poistenia pm2 3c5 jp 5te p5 78r e9 l11 0q ury g2 c37 fp ynr
133 Daňové záväzky a dotácie ds mt5 jvi gca n5 8rl vs w4q qc jmr 4x 59u 5f x4j
135 Iné záväzky me0 wt4 md 6ns ja 5r5 6zf 83y cq i85 bw 01o 815 la5
136 Krátkodobé rezervy 2v urr ue 0q3 nu cbv w9 uge iy f0f m2 96v r1 qpa
137 Zákonné rezervy 0a pel mz dow qc 2m6 jl ucx z9 51u 8f 27b 13 cdz
138 Ostatné rezervy v9f n rvn lqt j 548
139 Bežné bankové úvery so ivo 19 sgk 3pp 3u1 4ij wny 58m loo lna 3he
141 Časové rozlíšenie súčet 0 2rh 1 pgn l uem h0 ogv
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 8 kf7 e o7b 7 ye4 g i64
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 01 raf