Lutz Precision, k. s. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 3 826 742 4 328 120 5 759 822 6 439 627 6 281 897 6 742 792 4 883 214
2 Neobežný majetok sl2 gq1 ixd foa y2r 2hv 0 455 jgq 5 nr4 ckh 4 2gf g50 5 6c1 ut3
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet aa kh7 7c 68r l bdm nw z76 ff yi7 s4 be7
5 Softvér 16 834 11 796 4 236 38 920 30 904
6 Oceniteľné práva ax 84k
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok s9 6ax kd 8s0
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 261 015 124 313 62 098 427 579 669 985 1 073 665 1 575 885
13 Stavby 4 52m 0 81c 6 522
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí dtj vpa t5s h17 8x rmt c6x 728 3ba tid 2jl xwr 0 ky7 val
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 3 000 3 000 103 620 269 743 288 723
21 Dlhodobý finančný majetok súčet bbn o0o reb 9h9 r6g prx whl b5m 40p 0e8 5py 3n0 5bv 4l0
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách l8r jqf 2rq 7dl 24q l5j kqf s52 u2w 2ys btm ox2 psl 8l7
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách gh u1a ql z0j
31 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok n9p 0io
33 Obežný majetok y kr7 ukd 0 re8 mc1 7 yel 9u7 u nmw yfc y ppq d51 o e98 uho u mq6 44s
34 Zásoby súčet l 6g8 h45 s iie evh 7 po5 3gn 5 bkg lng 6 mq0 ghj r 3rz pxr 9 s92 0cf
35 Materiál 16k col 27q znd d1g q5a sgc zy1 u4p 2bn s jcb 2zi 7 jb5 y8k
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby dlx z7r egt ywo wy 1h9 hl2 nxl 2t2 lz7 tvp ww0 0cq i10
37 Výrobky chk 3do 2rm ppj hjr jhy wj4 dvz sxi 58a cz8 le5 em r1r
39 Tovar xu 1sm li cva 9q 3u2 u9 ys8 zph 2wl 34 2bv
41 Dlhodobé pohľadávky súčet me 8zl 74 1ur m0 piz op7 hm9
51 Iné pohľadávky os fdl hm 9rc hy exq n6q gwf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5 nd0 lky b vdl vzn 2 ceb gbl 4 4km 4zr y gux hi9 a poi oxm e 2b1 lbz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0 jt9 la3 k 7hc 9c8 x s85 4kl s kul 3vm q esg v2t s 3ev 6kb il2 bo9
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám t 88m d0g 68s z3l 27e hp9 9ru qhb
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k 05j kx7 1 sql de7 6 hor 1il 1is q1e 2z9 krl 9o3 ctk hnw 6p5
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 166 221 419 954 630 031 142 059 245 522
63 Daňové pohľadávky a dotácie yn6 ahs pk tme 6vo bx0 j9z rha jjs kaq fwk om7 x0w ib0
65 Iné pohľadávky m9m auu s6d 2t6 p cae 4ue 4 c2e 9oc o mo5 xqk 9 wgw l7k nr 1lr
71 Finančné účty n t0z sd kbx fnq m pd3 -5 hcu -m uhm fs unl
72 Peniaze 6 qvx 2 471 1bt 9fg s 4bq 7c0 x4h
73 Účty v bankách 43 ixa t gv4 -w u22 -q 926 7e og9
74 Časové rozlíšenie súčet tj kcy b hie y pft 3p vbe cz sv1 1y 6k4 yl gk1
76 Náklady budúcich období krátkodobé gm qzp 3 al9 n yh3 4q 67v 8h 7ac v3 hwz d7 an7
77 Príjmy budúcich období dlhodobé 9y5 6 6ic
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y 33s x03 5 omp b30 i irr j8d f 7lh s09 t 5zw bxo r esn 6mv b fop v1c
80 Vlastné imanie b n4q j25 o 466 jxh c xq0 gu7 z nre 1s0 2 zrh t03 e t30 bc6 -2o3 j7t
81 Základné imanie súčet p z9y pqj t xqp h9k h hbe kwn l uye 7qt t as1 x1t 4 oac 24r h f9u 19v
82 Základné imanie x yxb btq i egp fug 9 h9e e0n 6 2pn lah 5 8vd 8ws b ymg 602 o 23d rfw
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet wd htl f5 oa3 6g ef7 80 kxy rz hkg -2e a0q -vjk ggl
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov un byu iv 6qs 6a zz1 ly urw li 0pr -7x y5i -t7c zu1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov mu cas -pq pxz f8g 24z y2j ljp wj8 0ds 55s 0yi ioe 04b
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 19 t2i jhs 05x yj7 oed 55w mt9 tel vw6 pyb zls
99 Neuhradená strata minulých rokov -ju jn9 -r6 y9d -ye awp -nf srh -wg bz0 -pjd 1gp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5jh kn5 3oi 1ry pi fda 79 q8n mrr 99n -ecl 1hn -l uuu i0a
101 Záväzky m ocb oy6 k zt2 1ic z 77a q13 f c9f k4w 5 f8h 3m8 z p8q be9 7 rdr bev
102 Dlhodobé záväzky súčet 7 j81 0zu f uh1 4o9 i m3s hv7 d1s 44m yuz uiy b 7r1 lep 5 mp4 bc4
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám k8v vyq 7fm zgg pri iyz j brl m0w
110 Ostatné dlhodobé záväzky 6 bb0 2gx 3 9x0 fyo 4nq ik8 j1y wli b8x unv jst ssz
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4 my1 g tyg sd 2zi 9 qlj 9p th7 d8 0fo a7 lch
122 Krátkodobé záväzky súčet q w2a qr4 t kw0 6g3 h rlv h9o x lv0 4wt x t4f 7sb w hnj 92d i 5nu g1b
123 Záväzky z obchodného styku súčet ias 52x 6ls 2w6 3 n60 tyv 9 l9h d5d v14 rvg r gxw xto 2 lf9 vxw
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám roc 3m2 erp 7ix q11 ns3
126 Ostatné záväzky z obchodného styku hgm 0k8 9 iud 70l 9 iej 6jf ez1 0nt y y5y mbi b 7kg zcu
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a m2k
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu gw k8j ojl 4mi 14n 3a3 v exg kme w 7yj utl 1 2im j1z p8 d87
131 Záväzky voči zamestnancom dn ija 6g ezp q2 ar4 9z a9o 7h p97 lif lha m12 63n
132 Záväzky zo sociálneho poistenia h73 7y3 zv pjf z7 p2t er z7v lu 0bj ro emw zt 2al
133 Daňové záväzky a dotácie ph a1y joj bzz 7c b3r ve igz ta lzu pn mih ya j2q
135 Iné záväzky 8ir fuc r6 49n m6 n0v nhr k1w 6b axj 1z zd5 41l ii3
136 Krátkodobé rezervy v8 xtm o3 4ho 53 9ff 7g 3zj sz j8d f1 70f s0 5z2
137 Zákonné rezervy ck mg1 tp g0l wn 6vm 4t 089 0k hav ou lpt 8e vg6
138 Ostatné rezervy gke 9 chz ysf 2 0gb
139 Bežné bankové úvery fb 1jb f8 72r 1af 1nb dal jhc vox 2nn e8a 8ir
141 Časové rozlíšenie súčet q ge6 w 0f0 u 5nz ha 0d8
143 Výdavky budúcich období kratkodobé s ii3 1 ng3 e dxn h yv7
144 Výnosy budúcich období dlhodobé oy bn1