RealRia, s. r. o. "v likvidácii" - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 5 205 5 466 5 808 7 870 7 414 5 200 5 200
33 Obežný majetok l pvo 1 xvv o lv4 e bh8 s 8tl n kyk e 7vd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a f3x
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet y o2q
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k r35
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 42
71 Finančné účty 3 oqz s 8ow s y69 r phu 9 n9e a eu1 q 2ft
72 Peniaze w 7fi v rfj e 29o 6 hzy 0 pvq 6 xto c axd
73 Účty v bankách 7f
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e t13 t vyf 1 vn1 8 lq2 7 dcz y 5bs k r8r
80 Vlastné imanie d s74 j fr4 v zh3 n gtn e scu a 4xo s 3j4
81 Základné imanie súčet l vdw 6 4ar g 7cr b kry 1 oja c pxn l sf0
82 Základné imanie o n8u f 2n1 n k28 r yep d vag c ura h urs
87 Zákonné rezervné fondy 2k d6n o1q fbu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov zfy one rbs p lsv k7 rv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov no6 l7t iu8 i 51l 5t yl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4ol std tt8 5 rvz -5k9 -xwe -pzi
101 Záväzky 0d 8k 55 dza rr5 rs1 bz9
122 Krátkodobé záväzky súčet 41 0u 4z yp5 jyt k8t pn1
123 Záväzky z obchodného styku súčet r jz 96
133 Daňové záväzky a dotácie 6f 74 g5 pcx ym1 u7z wc2