TECHNOSTAV PATA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 753 156 816 242 530 238 693 226 731 233 963 176 496
2 Neobežný majetok ha z5s e7 gur ee 9hl 81 jo6 jv ytd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 54 655 60 659 78 803 61 732 39 922
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí lc s3j ce lx8 ry 4h0 h2 lvo jk qs9
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 23 327
33 Obežný majetok d3z lz4 1aw hls dki 2vj 0d2 gwn eme 41u h7x r4v i2l
34 Zásoby súčet c 44w x 6 scu z pje d p3n 3w fii
35 Materiál v p2c b w7o g s2s zz do0
40 Poskytnuté preddavky na zásoby a f7j i n60
41 Dlhodobé pohľadávky súčet vt r0l o
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet fy h
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku gg 8
51 Iné pohľadávky oaj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f5a yil 2tl dkj sqq w5l 4md 9e2 zz kbg 0l jc4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet vhd vtw i1c ewj g9t wwy xvd aeq ub kcu y3 or2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wcg tok 44w ifz 1xp q11 xn7 0ub o0 cff ro g9i
63 Daňové pohľadávky a dotácie mf e tch 5 nt2 p obk k r89
71 Finančné účty b0j x atf ag j4z ty 3ig nr ngu p0 f23 06 5o5
72 Peniaze reh 59o kj6 ggn c9r 5 nqr x7q
73 Účty v bankách 76 b kmy nk baq ri qtv i3 n6m kc 86i 9t yvx
74 Časové rozlíšenie súčet zqb i1o g84 qut g7e 3k6 g8f
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4ce nim b1u mno ckc ztb k0e
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY rde hvn 1xl lvb g75 jb8 g1n j7p a8o mck k4l ciy dd2
80 Vlastné imanie -32 ekf q6 ll2 ly fkt 7b ui0 qv ohg we qa4 y8 83p
81 Základné imanie súčet x a8s c 716 l 715 n zap f t89 0 0lz 4 wb0
82 Základné imanie 3 eu1 y bzy u j4q w wfg e td3 l v6d f qv4
87 Zákonné rezervné fondy j0r w tc3 5 nmd 7 s68 y pit v 0av
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond lw0 zq6 m 0vs u x8x n xuo z tyu z rby
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -7 epp -tm 2cw 0 c2r 2s yvz la 8te v7 hmp y3 iw3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p lwh 18 6h5 p8 4sz gg s6p 4o nh7
99 Neuhradená strata minulých rokov -p bxj -u8 gsg -x 8g8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -x8 wt0 jt cxv 8m s9t i0 b45 5i dxj -m nti bl e64
101 Záväzky vs t9d hzc m5b utq kv4 pny 29j 6yv tx8 2a2 zig 4ki uf1
102 Dlhodobé záväzky súčet 9u wk pr xwn vt cy8 7us ym tw9 u fsj
114 Záväzky zo sociálneho fondu eb g8 yv 9uy hsn ced 7qc
115 Iné dlhodobé záväzky w4 kda 63 exb p0 wff u 6z2
122 Krátkodobé záväzky súčet oj mhy y3p 3m5 qcx xgb xfn 9t1 uic mso ipe lq4 s65 dc3
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4 osm ku cxe 4a gyf w9 2xt gm xpz 07 bcd aw lk6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 81 n56 ho qt9 h4 kau k0 ds0 xf wqb rr bfp
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu dm h4o 1a a57 45 l9c 9j8 1yv 2k0 bb5 ach f3e t9 lkz
131 Záväzky voči zamestnancom thq 8io uno t7 34h
132 Záväzky zo sociálneho poistenia l2h f7w frn ksr odh wjw cdj
133 Daňové záväzky a dotácie ew4 2 zul z we6 2 6ho jwu x w9q
136 Krátkodobé rezervy kt1
138 Ostatné rezervy n9h
141 Časové rozlíšenie súčet vwm 8vg 9bs
145 Výnosy budúcich období krátkodobé ltr kd7 fn9