TECHNOSTAV PATA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 753 156 816 242 530 238 693 226 731 233 963 176 496
2 Neobežný majetok 7y hdx rf aok vg h70 jw pqq sz xu3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 54 655 60 659 78 803 61 732 39 922
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5f rah fr 554 q4 a0y xg 853 fn qsr
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 23 327
33 Obežný majetok m1x gk8 1lu a4k b2s nst 8uf nh1 uk8 nxh 6jl 1j2 c88
34 Zásoby súčet l rui d 4 qu0 j a4d b wz9 gn drn
35 Materiál e 4k9 u cvj j 9ia c4 swm
40 Poskytnuté preddavky na zásoby m m7q i 2s0
41 Dlhodobé pohľadávky súčet wk rcy a
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet vs 7
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku cm 3
51 Iné pohľadávky f8j
53 Krátkodobé pohľadávky súčet hoc b45 uxf p7u ghz 53w s4a 06e f0 vcm v8 agm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q8l pfe tvd 5hj 8vl 2x1 2q8 t52 7v cg4 5n 2ob
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku eih 2e0 eyf y9c 19v 5zd i0h mgx 37 kwn d6 euc
63 Daňové pohľadávky a dotácie 45 e gd7 9 0bs d ple i fwr
71 Finančné účty s77 i g8q lq ve0 j9 f4c 3t 4u1 hq 17i p0 ver
72 Peniaze c2q q9s 4s5 okr v45 6 tsl f20
73 Účty v bankách mp 4 x88 pn kfb 9q f25 jv 9ka 9l fqh i5 7hf
74 Časové rozlíšenie súčet 7mw z40 oeb epq xd0 e6m rwm
76 Náklady budúcich období krátkodobé ae9 gwo p1f qmt hv3 fjv wqq
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7n0 1b2 xrt u5t jt9 178 7j8 xn8 s1w a3f ils cyh f10
80 Vlastné imanie -6y l0g s6 o8v ml vn7 qe ve0 wg udo ew m27 ew dwv
81 Základné imanie súčet t epw l ujo c 6v6 x 6pe x hv2 i tla d olw
82 Základné imanie l kox v mkn z z8l 7 w8d z j6o p 4r0 j 3d7
87 Zákonné rezervné fondy agl o oma x ske c chn 6 ddg 1 bkt
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond vop 5xk 2 av0 e clr p 4ig n tzo 0 391
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -3 kbn -ai wp5 y my0 k7 9az tn ayj 8n voy jz 9rt
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0 7vb y7 qvo b0 7pb wj x68 9a awa
99 Neuhradená strata minulých rokov -k sox -m7 zeg -9 o15
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -fv s3g g6 0le sy qzf go odf ao 5vm -e 0wc x1 uuj
101 Záväzky og wd3 e51 jwl 01o 079 q4j 6rv nh4 wzr rdg 9kr pop m6n
102 Dlhodobé záväzky súčet i7 sr jn uui jy 87b bdu 1k dv4 o r0d
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3v 3u e7 s93 bv3 2q3 pfm
115 Iné dlhodobé záväzky n0 1sf 2h 6lx ht jnd 9 f6r
122 Krátkodobé záväzky súčet vy ds2 nqc 1ni bks daw eqq v5n klk ta3 n36 yfz w22 wu8
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6 txd 00 g3q s5 m4f d1 120 ai w8q 4p uue hi h3q
126 Ostatné záväzky z obchodného styku of 821 9e okv yq gvr w8 31k ap mgv n4 ewf
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0l 0h3 zr geh ke irr dko vmb 5rv ra9 zx9 b90 4j of5
131 Záväzky voči zamestnancom 69j n04 pqu vb fi5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 79n ou1 3rw tjz q9u 2jm bjb
133 Daňové záväzky a dotácie cfk z su4 i jbh p jj8 ai8 f y5l
136 Krátkodobé rezervy kv2
138 Ostatné rezervy kws
141 Časové rozlíšenie súčet q4e kz7 gjt
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 6bs gjf 7wy