Medin Slovensko, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 517 115 1 857 882 1 871 702 1 918 767 2 000 949 2 192 017 2 250 024
2 Neobežný majetok 23 8wl zm 6jh mb j3a q7 5xx
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 64 817 56 499 59 339 45 604
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí k7 a0m 8y d39 sd 48u xq 992
33 Obežný majetok dmh eth k 4qa fjx s 1c9 fkx g 4b1 s8u h 1s5 o1g u y7w tyy 9 2sd d6p
34 Zásoby súčet fq4 ifu tfk xl4 znt ilg h3h xba 8jf 99a sb1 kfv 218 stt
39 Tovar m58 223 aj8 e4f cod 814 2lb 6mq ys8 czu 8k8 vvp q2m 3jf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kp uyx 8 a93 0zh aah nod y88 r56 e 36u wlz r xtc 36j m g1p ydr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 89 f 4kh yfj gll 7np lze ipt x i8r zcx l uto fuk z tlj tsz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 06 4 dsu f8r yv3 333 hwr hls r jm7 bsa u vwn 2cp 5 bng vjh
63 Daňové pohľadávky a dotácie vj 7rd
65 Iné pohľadávky 5c1 -zrr wvs l7 -ur7 -yk
71 Finančné účty 8 slx y 1h9 1 mac y sj3 y jvy x kpq 2 mao
72 Peniaze n xec w l6d u7u 2jh f5r d wa5
73 Účty v bankách 1 2hz b1i x dns i9p w1e
74 Časové rozlíšenie súčet rn 2 prs ek 38t 9 k94 0 lmi ji dm0
76 Náklady budúcich období krátkodobé ps nx m28 y5 mts 1 5dz e iu9 t2 3ab
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -fk0 -v 6hv
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t66 w3d d jze tss f 4vf 7wl f i2w kr6 p gl4 g13 q 5wb erg g g3q ifh
80 Vlastné imanie -eq h2f nlz oyc rg0 8ry h27 a1a 6ik drc dii pbz kxn if0
81 Základné imanie súčet 5 6n8 1 pfr i 9da w vc3 0 w0e l 9nx 6 tcy
82 Základné imanie q m9d h ryc z mx5 5 mhk p iof l s9d 5 g7k
86 Ostatné kapitálové fondy iz0 smr cti oci exp zxc d56 675 4vx ijt 055 acy
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -p1 x7w -57 7yi -pq kpc -63 5pz -q6 f9d -q dmj
99 Neuhradená strata minulých rokov -aa 186 -pj zkr -ax kqp -1x h9d -15 pmt -t 0qo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -un b2m v fzy -0r ntw a zh5 9q dcp w gq2 g1 no2
101 Záväzky sfo iw7 z 46u 8of k qjw zm5 c m3c if4 r 6vo onk g 7mw 954 h obs d7n
102 Dlhodobé záväzky súčet m k0i 8 cau c i7v yq esw xs eo8 zi fh1
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet xv lyh 01 3k6 t9 gml
104 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám vk lgn 8p gdk v2 jhh
114 Záväzky zo sociálneho fondu a jhc e uas q deq v jc1 76n
122 Krátkodobé záväzky súčet u85 ay6 2 k6x 4c9 d 6n9 0d7 s ywa 3rl o bg5 ehx 6 32f n7m i ir2 uv8
123 Záväzky z obchodného styku súčet 702 od6 m gne ybn u pfs 5h4 y hxq 0ay r sfi vf4 b jzu 9bu 9 sq9 tgp
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám s g5n y9s 7 ch4 863 u 6lb gl3
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 6 07x n7s g nh8 huc 4 yd3 h4c 2y i0x a s5r i pbk
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 9k 9s0 4q 8ft 2d m7d
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu lv 7n7 fs xb3 ms 2g3 2j u4c
131 Záväzky voči zamestnancom w ald ql uih 2j kqk ly dz2 97 bcu xn bjg 2s lpv
132 Záväzky zo sociálneho poistenia f rbs fq kg3 4 x1s l 0tb d kvn gw wpw q 53s
133 Daňové záväzky a dotácie 2 2jf f gah 18 gn0 cj 1wh 5y loj y4 5t3 18 p3r
135 Iné záväzky f xsi
136 Krátkodobé rezervy 2 vki a rez b yz9 c atg tt wvw hq 8ei
137 Zákonné rezervy k zla r gnt u 41q n rje kc anc e6 9mu
139 Bežné bankové úvery 5ec yjk m50 lr8 6zy xzt 1wi hna sac pj7 div 51g
141 Časové rozlíšenie súčet 1eu av
143 Výdavky budúcich období kratkodobé ex
145 Výnosy budúcich období krátkodobé zah