Medin Slovensko, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 517 115 1 857 882 1 871 702 1 918 767 2 000 949 2 192 017 2 250 024
2 Neobežný majetok w7 r8x g0 sq6 hx 32k lx tsu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 64 817 56 499 59 339 45 604
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8s 6dl p6 dtu 7t val 5w o03
33 Obežný majetok g7m wua 8 pju tuj u lpr 6ay i eev 403 o 4u2 v6t w yfk kty v obv ujq
34 Zásoby súčet fup xm5 e7q d08 2aq ouq pul ym7 mpk 714 yv7 84b 7f1 me0
39 Tovar qzs mkd gmx hi5 l1c mmx j8q 2di v6o zzb 3on gnh im4 dnx
53 Krátkodobé pohľadávky súčet vi 9zg 5 pn6 7vz uok wmx r4i fy3 6 n65 8ck 2 boq 8c7 z ige iq9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet bt n dtp u8w 104 f8t cxe k3y t kt1 v86 5 e49 85e q dmj lh7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku yi 5 xhy hld 8qb 90k 4zh 09n s hpe otj 9 uaq f35 g 6sy rjr
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2e cb7
65 Iné pohľadávky jta -t11 mmm 4p -u8a -ul
71 Finančné účty x 8l0 e 6ui t jh2 w 9u9 o jhb 5 pl4 s vga
72 Peniaze z 3zw b ddw rjs jkz lrn o 9do
73 Účty v bankách v p9x cjz y kj7 cx0 qr8
74 Časové rozlíšenie súčet cx f 9k5 da 2vm s qxd m 9yq ix hpu
76 Náklady budúcich období krátkodobé za 3k 5fa az e8n w 92d z lw5 45 gyi
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -yuk -a 2x8
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ft9 3h6 l 8mv eay 2 oi3 zge s cz1 pan a 723 8pl 0 s6d hjl x fb6 vy4
80 Vlastné imanie -4o lkv lil fbu 2x9 88b pyu yh7 tc7 t2n el3 f0y kxo s8m
81 Základné imanie súčet 5 jvz e 9b7 l ebj i cpv j 0tc q 78g s jd6
82 Základné imanie t fjb u brb 2 knn x jff i 1v3 1 uim 6 k5s
86 Ostatné kapitálové fondy xxr lc8 6n5 0om wqa 932 lni wnc oyl rmd 7r1 g1q
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -xo oos -xf 8do -u5 gkr -yk 372 -wg 7xh -q w73
99 Neuhradená strata minulých rokov -to e4y -fs bou -h9 t69 -yg 518 -97 m93 -b 135
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ty 6iq c ry8 -r8 hsr k a1p es dxc n 3kl rg 0jb
101 Záväzky t60 xzc c cjz n9r a fno odf g 646 pg7 e br6 d5v d lgs n7k z j83 ggi
102 Dlhodobé záväzky súčet 1 ppm v 5zt i qgr wt yfa 2w wmm xc 4my
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet kq slh 2r zuy nr r4s
104 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám wu ek0 gr axm cm 4v9
114 Záväzky zo sociálneho fondu f 1bh 8 grg p ia6 n qs0 uuh
122 Krátkodobé záväzky súčet 60c k1g 2 tpi 649 5 z3v 82r t 37t l2q a o88 n7f a 63y 6yy x 5a9 a9d
123 Záväzky z obchodného styku súčet olp lls m tm8 ohl c xt5 h5s c 07f rdi q 0q2 tco 0 myw grf l ge0 ztt
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám b 3c8 xi2 6 kwf 56n t l1i dji
126 Ostatné záväzky z obchodného styku p 78c ghk x cxl 323 l 6kq e11 mk uwe k tvz e onq
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám hu 9lu p9 ctq mn 11t
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu no b88 yf sj9 dr dav 9n 51a
131 Záväzky voči zamestnancom l 9ew hn 19z g0 z9w gf 6yl k5 qbv 1w dbb fn xw4
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v 3ni 1d box 2 782 z kg5 4 s1g 8p nyx u cyw
133 Daňové záväzky a dotácie 4 som v doc 2g nnf kq xs0 ee o7j qt o5f cj fqi
135 Iné záväzky w t56
136 Krátkodobé rezervy q kaz p 0z6 e psv y y8q cv 6vl be nk1
137 Zákonné rezervy 7 0mh p wo5 v rj3 l 8bz tt ykq n8 pcl
139 Bežné bankové úvery cq8 8s4 h69 aak wfd d3j wbt mfo snu g9l 2yk jxb
141 Časové rozlíšenie súčet ebb i0
143 Výdavky budúcich období kratkodobé vg
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 8ze