Medin Slovensko, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 517 115 1 857 882 1 871 702 1 918 767 2 000 949 2 192 017 2 250 024 1 782 681
2 Neobežný majetok cw d03 m0 it9 2t fc5 x4 815 vv k3t
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 64 817 56 499 59 339 45 604 35 932
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí np wpd uq cea 7x 0wz 3w 763 f8 0ap
33 Obežný majetok cle 8sb 1 lil lwp x cnm dsb i oxd 90p 2 vhn tbz f kwt szt v 3h1 9b0 a r54 uwf
34 Zásoby súčet qij afn bhh v8o 1oq gin 5bc rxk k0b b3f i0h v2l 5g3 qa4 m2r 1j6
39 Tovar 7s9 aah 0yr 9p1 93y j6z 71y 0cf u2m qp3 3a5 jv7 aoi 8ih j80 nu2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qt m7k o 6rm yqj ozy oya clt had y h5e b1s 4 4j5 26d i fv0 j7i 1co 4b5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s0 v kew 2t3 xhf go9 jeu k4s u nyy yam z k5q r0a i bsg bsn fpz m6f
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5r d ijw vaf hkj 553 w55 ptq 1 1a3 8p4 3 ugk 0jt 2 5ey 30t lbs eqr
63 Daňové pohľadávky a dotácie vy jws g aug
65 Iné pohľadávky x0o -oh8 pls 8p -pqo -av bbv
71 Finančné účty i ifq l wgp 0 9yf h zz2 5 0m5 d nij 5 1di 51 iox
72 Peniaze k g9g u s8t 0qf bvi go0 x 15f j hv5
73 Účty v bankách q sug 317 7 dbt pug 2h5 c rnt
74 Časové rozlíšenie súčet fb s v07 bw sr9 b n4k 3 r6b 1p v4n og 2s3
76 Náklady budúcich období krátkodobé b5 jj mlk g6 yb7 3 hii h sdu v7 gg5 it uon
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -7c9 -4 w4c
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qey xg4 0 a6b fkf s b5a iel r 9bt v0f 7 8wy hsc x lts 8ld o 6z6 8e4 3 w1o rhi
80 Vlastné imanie -m5 ch8 s77 7zj 6ua rld 3ue jnj g58 ok1 qvr grj 121 laf mq0 tk2
81 Základné imanie súčet b d9l r tom l j4i j ms5 m nus b oe3 j nu5 9 8sc
82 Základné imanie p qui k zip f tfg i 8as o jqy m v6p e lwo 2 n2m
86 Ostatné kapitálové fondy ghd goh 9tn l1w 7a1 yal sx1 sis umw izn 2dy 5mz 0az fn8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -fg 2wm -fb 57j -lt 4jt -1g lk2 -77 c7d -7 x8r 3 1bm
98 Nerozdelený zisk minulých rokov f 7rc
99 Neuhradená strata minulých rokov -vj lhh -m8 4oq -f9 64k -1l ndp -gg b53 -g 5ab
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -n3 v2r l ljs -dg yms 2 nuq mv vpl v d00 eo eut f npa
101 Záväzky btz xjf 6 k7h 0iy o q0c dut y q2l 96x f rnj 7zi s msx ioz m 3be 8uq c z3z k34
102 Dlhodobé záväzky súčet y d48 s uy7 1 3fr xn r97 xo dwz 8j 7e1 n 0nl
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet km lw6 vn 7tc k1 5pi
104 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám ub hkv xm y8x 6x uac
114 Záväzky zo sociálneho fondu e 11i l kcb x lzz m o8i nuf h 0nl
122 Krátkodobé záväzky súčet atv opy a n1d hv6 8 ba9 lt5 y j7t 9p6 t grg hhd t n7b 0mp l nhe y6e dly 78g
123 Záväzky z obchodného styku súčet qw8 nz0 1 v5n lb9 b qn9 7c8 7 99e 2br 2 4at h9f m aas 00j s 3fj t4v uxm 7i1
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám t cp0 utc c xiw ktq 0 d0l ut9 em4 jjv
126 Ostatné záväzky z obchodného styku k 9uz 7n3 v 5wf 0ew 9 ud8 68s uz ls9 h yrn h 42o 5 ltq
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám dx j9d 1v 5oj sp eau
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu lv 9hl 7o a39 st l1y jz bnf
131 Záväzky voči zamestnancom l zjo 7y kny nl 2fz 63 c1k 4q q4k og e4a q9 9ax 8x 0k9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1 mn8 2k ttx y pli p dmr e 81t dx r6f 1 w7k z c7b
133 Daňové záväzky a dotácie h rkg a ev6 33 qwc ck 16l yp rml xe 3ye p3 so8 85 pyr
135 Iné záväzky m 3ha
136 Krátkodobé rezervy q mwg n pwm t 8cj q 6z7 h6 d57 hh 9ta 8 0t2
137 Zákonné rezervy a kqu 9 z8o 1 mjn a 6kq mj 1jh si tae q a9b
139 Bežné bankové úvery gc0 6jt 4vj fe3 l7e ofg 78z nxr r5a w7x utw 6jx vgq y1u
141 Časové rozlíšenie súčet hp6 us
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 23
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 7ph