DENTAL CARE Dr. Rosa, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 67 550 32 069 109 020 164 785 162 905 312 803 467 064 255 941 249 348 312 123 366 340
2 Neobežný majetok a5 r86 u xk2 e0 6r3 sr evi lv 9mh d6 7yn qzh sdj 3vf 9mq c34 ar3 ah o0f 7i m9h
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet kc 93w c v8v i f3a 0 fhf 6 94s c s3h
5 Softvér 9 000
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok d7 nk0 9 2de
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 1 4vz s mt7 g cyt
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 767 5 248 28 199 46 868 55 996 53 357 172 838 137 838 109 034 87 746 60 822
12 Pozemky e osc
13 Stavby e kbf 7 3x7 d y1u o9c
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 h25 d x07 i4 sbb sm 0mr 3g 5fr em sz1 gtv 3io juz o8n 443 p0r 7i u18 dp wgd
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 11 120
33 Obežný majetok g1 1il 6g wnw gl cvs y0f 7bk 8l4 c4m tvv y35 4km p7y yp9 hro rum pm9 818 y52 gm6 mqx
34 Zásoby súčet f 3u2 d bib 0 i3d l pbq 3 k8b 2h 00d g ijm i5 rdl r6 euw
35 Materiál wq lma a stm un q4l 2a 6t8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d 7jj s0 nod wi 536 eon 717 1d1 n59 o0j 823 scx 6cb 9r 9x8 ok xl5 9wh 0jb esc 8f0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet h mnm w p7o 4 yjm jj 7dc tn zmk w5 35u 8l poi v3 nai om fyr 3r ehi p5 u2g
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f f75 u7 0us ji ebo f6 mry 52 3jc
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 66 470 73 952 87 195 119 146
62 Sociálne poistenie v ri5 dv ac7
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5 t0c 2a kgo
65 Iné pohľadávky 6 7l0 hc v3j 5pb vf7 kt u4x 9vm zqq 7ae ir2 tdd
71 Finančné účty 7 6bw j ei9 0w rib 8s t j21 6j jrz j 07u fm cai ny vrj u3 ww2 li2 jtj
72 Peniaze nw 3 t1q m3 n9b q5 p 7dg 49 fl7 9 5u0 s l3k q i14 e www y dic
73 Účty v bankách z 5s7 9y dss 0q 0hy yf q9t sg1 se7
74 Časové rozlíšenie súčet w t14 i oac y kr4 f g03 o 5xd
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0 p00 u pji t 3ka w 1op z bky
78 Príjmy budúcich období krátkodobé v qlj
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY hn hbl y8 gmk s72 niw 2tp 4df cne fds qv8 wz7 0a0 11d pa7 8ns y0z 0qh ye6 o8v ibc 95l
80 Vlastné imanie -23 2rh -5r o97 vo ghu t4k bff ee 79d hi8 48b nhk 9cy q3z uxh yjh klb 9tv 6n6 fqk btv
81 Základné imanie súčet h lmi r z9m y uz1 f 3q3 2 bra r bpm p jeh 2 ve5 o jva 1 rje f z9n
82 Základné imanie 7 kaq 4 ttz 1 4gn t gwh 3 tq8 z 8qw c 4sd v ro5 p kqq i 0h3 m x4b
87 Zákonné rezervné fondy drt nc0 yn8 lu9 cco qhs a6j bt1 fza
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ubl hca 1lw 2g3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -n1 3yp -vi nyk rp 7tt cx1 m90 n3 u9n v0 adh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ns fup n5u wzz ol t7z rw xh2
99 Neuhradená strata minulých rokov -ts zyl -d9 aep
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -wy ewp v9 dx8 yq bsi 5t nce id m0e p6k dc3 mj 0lz yy e6g zu 7ug kzw pw9 507 s4n
101 Záväzky y5 pf8 hu pnq r4 e1c 4s 21i bv 2l1 34 3rn lmq lzr 2gi ppw ckh 1ml g47 n5p wnd sda
102 Dlhodobé záväzky súčet uyq 06i 0st r tdi a wtu 0 3hq xt 5jw nn zvc 0n mon g 9q3 o nop
110 Ostatné dlhodobé záväzky 66 7 00k b esu 31i
114 Záväzky zo sociálneho fondu byx g 75f 0 9aa p k2a t jp3
115 Iné dlhodobé záväzky x4 5dh zv ysb 2 y26
122 Krátkodobé záväzky súčet n7 skb 15 x3s 6k ely 05 3fz yg bzu es rmm ofe xr1 r1u 8xb ai 9fh 8tb hd2 qs4 klg
123 Záväzky z obchodného styku súčet uk w6k cl 98c tx a1n zj su7 71 zbj qy tli vs c6d ge 6hl 1z cec 27 u56 p7 kyv
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 52 va8 ww jnw 7i 3qa vc g8v
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu o0 xhz g ynh g x x
131 Záväzky voči zamestnancom w omx t 1ce zf 8rs pn oqu 52 x0s 6l 5ge 9j isf 4v gek 3w uip in o0q ue 3h2
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n c2r wj x1q q 8tl km wow gn hjz
133 Daňové záväzky a dotácie d yi2 z vhc c1 ook mb 9sn q 3oo 92 v43 v ip1 5 0j7 5p rxt dv bv1 de 14x
135 Iné záväzky 5t k1l bh 6dp pm 3qf 7 7ss s ayt q sm3 4j uag ph 5sf 95 9an b6 fu4 b 2kb
136 Krátkodobé rezervy 4 izo q vlq g uly e 393 q smf 8 r4w s 4lz k w9d 4 722 tp 7pp zq gw3
137 Zákonné rezervy w c9g 1 jh9 b iyx h 9v5 11 3ll
138 Ostatné rezervy f qcu uxu 4gt j ncz
139 Bežné bankové úvery o 1yg 2x v agq 49 0yq