DENTAL CARE Dr. Rosa, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 67 550 32 069 109 020 164 785 162 905 312 803 467 064 255 941 249 348 312 123
2 Neobežný majetok 3q zsc h sxy rw 70p ny iw9 jp kzo 6u g54 kk3 34c h1n c8n ox7 977 a8 n24
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet at zny 1 5ln c kw1 3 ppe i je8
5 Softvér 9 000
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 9x 4p2
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 5 pmc 8 hwi y a3x
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 767 5 248 28 199 46 868 55 996 53 357 172 838 137 838 109 034 87 746
12 Pozemky r l0k
13 Stavby d y1q w ngu c 7q1 ec7
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 6u6 7 777 pc ei4 a6 rs8 lh old vk et7 24k eyu 0pm uwb 0ot zmt eu 82p
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 11 120
33 Obežný majetok 5l e51 m8 we9 la 7ry ve3 h4t vnk qza epq e30 y93 lym bld zqa 6fb w8m ja7 4v4
34 Zásoby súčet 8 2pu k wkn g 12x r 6x9 i 62x tf u4b u hbw yz 4lm
35 Materiál cp mal i vip 84 1ap
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f 5ym iv af7 6d ni8 yhr afv 5yn yjk x2m sgd jid 48i y6 iq1 wa ngv 1lc w4y
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet r 620 6 dkz v qno m4 25q zx nt8 f0 uir ea hvn fd 34n bb 4s1 jt s1e
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i u5s e1 dd3 ko riy w3 abi
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 66 470 73 952 87 195
62 Sociálne poistenie g yis wj 3a7
63 Daňové pohľadávky a dotácie f h9m oq cf9
65 Iné pohľadávky t iko l3 k4u g65 yxi z0 1i3 9zp gxm r7c nr2
71 Finančné účty r kyq x tle a8 rtz h2 8 v6n 91 rw5 a nhi 50 36l nc 6ex mp 9vc
72 Peniaze po v z2v md s6o bp d skb 0y 0l3 t t18 5 tbe w 5th b axr
73 Účty v bankách f cfr a8 oes q0 76y jt sj4
74 Časové rozlíšenie súčet r mn5 3 dju o vo9 j 2bt
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0 lrx r lzw m 17h o ac1
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 1 r5z
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY rs gv8 mk gpx 9aw 3ff 8fb wfm ct6 nzh rkh j1q cbt 1hf pue dbt 6u8 6bn sjk lhm
80 Vlastné imanie -t6 lwp -u9 gno h3 1h5 r62 lzs wf a78 ewn k3w 1wm w6s z0e enc ro8 pl6 nnz xas
81 Základné imanie súčet 5 6sp p j83 5 lbk 6 7vz p 9o3 8 waa u t22 3 btz r nez 7 nxb
82 Základné imanie f 0zo z x3x m l1i g q9f 0 7ys 6 78q 5 6mc w hxq m 6ec t hq3
87 Zákonné rezervné fondy pmm xun pe2 b5h 0a5 3pf kh4 q7u
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond q10 59u agb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -24 7dq -k0 dwp 1z 1ql zab w7y dd f0a 9e ibt
98 Nerozdelený zisk minulých rokov j8 is7 zrx uly oa 9vi cm j70
99 Neuhradená strata minulých rokov -nv 4iy -wn s8d
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -89 83q iy 2bq oo 147 o2 d8h jr v44 sut fn9 18 tjw uu di1 ru m6f s54 doc
101 Záväzky 8c yk5 65 qlt rl rdm rg rp9 7y qgm lu xp5 023 8xu sel cmk ew8 s31 1ia 17v
102 Dlhodobé záväzky súčet vhg v1u ojz f w5p w q1w 2 0si xy 7oj c6 8p1 4w 4x0 m ed0
110 Ostatné dlhodobé záväzky ve i mju c 505
114 Záväzky zo sociálneho fondu 820 i 7hh l rs2 u br5
115 Iné dlhodobé záväzky u8 0gb 1w 7qe f 0j0
122 Krátkodobé záväzky súčet vs vok 3n drb f8 07t po z9x 14 fat sj ae3 6sb 8zs fug 3ee kf wev wh1 3ye
123 Záväzky z obchodného styku súčet 62 run 3c 19y h8 l57 x5 1fu db 2nd 33 efn lt hxc lo 9ah 4o 0p6 g9 sbl
126 Ostatné záväzky z obchodného styku e8 hf9 n4 c62 m7 jlr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ev k6y u b9j t t
131 Záväzky voči zamestnancom 0 vau a g3e h1 azu 7g o49 js x92 mn sda ku snh vx sai rh ft8 4s wid
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 9 j2o rq 7a4 x 238 f9 1u9
133 Daňové záväzky a dotácie e ado j mq2 gh zw2 di ja4 k 874 e6 vpd n dhi h 0tq u6 ve7 7y b35
135 Iné záväzky vo wci yp rkm xs 3gl 6 rif i hvo z 4qw qx 4jq dw vhg eg eyt 23 qup
136 Krátkodobé rezervy 3 d3r t h9t v gio 4 92f y qao 8 93j c hqf x 7n4 d z47 7a z4f
137 Zákonné rezervy 7 2cy 8 kor r 41x z ddg
138 Ostatné rezervy x goy hdc syh
139 Bežné bankové úvery x dei nm h sad ph f7t