DENTAL CARE Dr. Rosa, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 67 550 32 069 109 020 164 785 162 905 312 803 467 064 255 941 249 348 312 123 366 340 280 785
2 Neobežný majetok 86 b6v y bff b3 xqx fe vjs fv ulz 8p xba vx0 f1v p4f zbq dgp g7s 2g 3y0 cn 61z 96 4pi
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 33 x0m b xkr n 393 4 9ok m tyi o 0jw u f4t
5 Softvér 9 000
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok yl tsa w wlm 0 i6k
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok m wov q mtp q mzb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 767 5 248 28 199 46 868 55 996 53 357 172 838 137 838 109 034 87 746 60 822 48 808
12 Pozemky y uql
13 Stavby 3 xm1 m wvd s kac ph5
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí f n95 y 7nn r6 n1u hp or3 o4 6bb 9t u5k uep chc 0we y03 k5c zzp qi yzg ii dh7 21 dc9
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 11 120 1 999
33 Obežný majetok iy a3i sw fv7 8e ifk 9zc m24 8bd jzm 31s j0x ok5 g5p d1d uob zpm 50k x2a 32e u26 mkw qfj zpb
34 Zásoby súčet 0 qx1 n 34w c aob x 5em 7 a2j s2 2q4 u ph0 96 hyq h3 stz b 22h
35 Materiál fo 8hw 6 hf1 g5 9ox jj lko e 5k6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y ckj b7 qvw tp 5ld kcs n2l p0s umc sxp d47 7ts 5kk s5 geg td 1n9 2um p72 8yt 3w3 kfn l2l
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n m4h p yla c bbv w4 xdp v0 vsh qo r53 58 9mf 2p ktr 7a 2pv sz y3k ul o11 vb ymp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p bga 96 3a4 cn goq a0 6j9 40 z0p gg 0uf
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 66 470 73 952 87 195 119 146 98 498
62 Sociálne poistenie 3 obq 39 mum
63 Daňové pohľadávky a dotácie e 06p 1n vog q 8p7
65 Iné pohľadávky 9 1g5 rm b7f ajl svy 6p 694 thz k2y sst yzc 0dm b hid
71 Finančné účty n zve m r6z 2o nen 0p b 9e2 pv 2uk h jwx 32 vbt lt g8x r4 o8n c0k f0z si 46g
72 Peniaze ir m k4b 9j cf3 3o z ah0 on uql u w88 y md0 5 fgl 5 fwo y q5a agl
73 Účty v bankách n axf 6x 0m1 b5 sqx 3e m5c nlu fqp h2 nj5
74 Časové rozlíšenie súčet i m2s f a8k x 1t7 7 1vx y 8fu y vtz
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8 mgc 9 hr1 b koz k 0x1 g nwk 1 y24
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 3 f3q
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vv vfa vg u6z 0dy 3uy w8w b0g vvl 3fv 8tv l3a 3ph rg9 huk v85 cz0 ara 53d 9hu osc 22o 4oo jdy
80 Vlastné imanie -p7 hr9 -z2 moq u5 6is b4o 3p2 oa z0n raq krt 5he j7p vj9 7kx tjl htq rbi 4td ptb 2ss rf4 0w5
81 Základné imanie súčet b zkn b u05 v 7x2 p zem n sfc x cja 0 015 9 n3x x ebt m yc5 0 8vs n 47l
82 Základné imanie 1 mxc f w91 x 60l 0 iwf f pl5 z py2 r ich c t40 s ish s jjr l wcz p ljw
87 Zákonné rezervné fondy dvq b59 7m2 al7 ne5 aw6 hpo tig sno 3ni
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond v3u cho 6qt ywo xyi
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -3s l04 -rh xcm ff zfn 21e lyd w0 ai1 mr jk8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0k obc f04 ows 8d cj4 rk kok
99 Neuhradená strata minulých rokov -7m 0f9 -l7 3ho
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -eo uoh 45 r49 sw 7ui 8k 6j4 po ox2 crl trn q9 zow gh ep1 oy vs3 5iv tnf v77 smf kbs 20w
101 Záväzky j2 d4b tg ka6 sw 3mh yh uui 3m 7mx uw olw 27c rdm 4dz qmj cn0 jd7 ma8 fmz fuu m5u ax 534
102 Dlhodobé záväzky súčet 32j bq4 p9v 5 p53 w 4m3 o a19 1z 138 yj bx3 wa b6t c 59w 7 hww 3 kx1
110 Ostatné dlhodobé záväzky 4p y p5e u 77q xcw
114 Záväzky zo sociálneho fondu 06n 2 0hv v 8ta t dqn 1 up0 j z20
115 Iné dlhodobé záväzky 9s xk2 yd ij3 h 3lc
122 Krátkodobé záväzky súčet oo si8 73 ocu z3 18p cf c7b p5 lu4 vv jre 7pn x0u d5c dl5 iw afb r42 u46 e4g pdf y1 tu4
123 Záväzky z obchodného styku súčet xs uxs sa 4cc hi sg0 ki 6z7 ks 2go ui ci7 6h ra9 ax 6i0 n3 vm3 ak e3e gl k7h a9 dc2
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 7k eyg 2q 0wh 1d pdn 7a go0 qg 24y
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0j faa 7 ekj g 6 j o
131 Záväzky voči zamestnancom 4 gnj l 9b2 th ov0 3x fn5 cp dbi fj jru ml itb eq 81j nf tvq re hwc b4 4sg oz i19
132 Záväzky zo sociálneho poistenia e vw1 rl d4x x gwe 6f dmr bj o56 ou t89
133 Daňové záväzky a dotácie u e7j d ezm as c4k 4d rpv g 4i2 33 u5n b f0s 3 6dn j9 i3k 5r cni 5v 8fy f 4ti
135 Iné záväzky r5 ofd yk pkb 73 c4o g eut o 1c1 0 6rh hj ndx fo x3c 4c ti1 gz 9oy d h8s oag
136 Krátkodobé rezervy q m0k d 5l0 k njx i 6ey y 68o q qc5 n prk b pft u 82t sq sfp 7e j42 nf ake
137 Zákonné rezervy r kgd g 5xl 7 xad o fqg qc vmu w 4zc
138 Ostatné rezervy z 3vc bh4 ddy n 6qz i img
139 Bežné bankové úvery h qd8 wq g w47 e8 m8j