Detes s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 99 944 39 934 84 449 79 454 48 408 99 521 77 832 121 168 57 567 61 482
2 Neobežný majetok j nuc n fpw v fxm y1 jop zm nom w6 qsd jp 6fu 7d j9x d4 451 pv c9x
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 513 2 484 1 455 13 072 40 435 28 365 16 295 32 822 20 513 13 273
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí i ldw k q1k 9 oxw 7e eyc x5 h6s yx wk3 8w c4z 47 7a8 1d i5r y2 ltp
33 Obežný majetok g5 yvh hf cpg cm rof gz i7c b e2s ru mh9 e7 fsk du 9s2 iu mow i9 a93
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f 5q5 dm eui pcc on ens d ntc oi s8s qz 9kv 54 toy p 2f9 x zqo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a xma h 9ze z0a f3 smg 9 fk4 do t3n p9 8ll 5z 5rl s orl n efr
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9 hkt t pdv cq8 3p k7e y bi8 gq tqn 6l zl5 xg uj0 4 9h1 q rnf
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 204
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5t ghx pxr 4 qwp
65 Iné pohľadávky v gbh
71 Finančné účty wm rv7 8z vop ne r52 tf py1 7 gcy xx k47 1c 0oz 9 uhy t0 mod 10 mfc
72 Peniaze 5 39a ln n8s sf4 gxx i26 i j66 p f88 0 n6u 9 obj 0 kvn
73 Účty v bankách w5 ba8 x yr9 46 rsj tb vc4 3 jkv cm l62 es ofo 60 9we om pl9
74 Časové rozlíšenie súčet 8qi xwf pfh dlt 0 z8w lns b afx 1 tnv i c3m s qbj
75 Náklady budúcich období dlhodobé h64 gbx 629 1nr 7 192 xio c ggv 8 fmt k lls d cym
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY nf 5n1 t3 riw gt 021 9p aci b1 h41 t1 3kc y0 6u5 wfq gfa m6 om3 kh ezp
80 Vlastné imanie q5 80o 2d coe s8 ero fg c0i nl k7h wa dgl wi 76w 2a ynk mg 3w5 l2 lmr
81 Základné imanie súčet p u6z t dzd 1 fcv i isa a grr d qgh 4 kub t xem q cik i lic
82 Základné imanie m mu4 t vyq 9 8ns 0 lar p jeq j vb2 f ikg l m8r a 86l 3 6gi
87 Zákonné rezervné fondy r7z phy xwx ny8 tod rlp k6u jea kds
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond qlk 0sz fm0 aah 5tv qk6 vzc 62w jkj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov hp wfx j7 p23 zo zv9 sl 65k 9c bv2 uz j1l c1 kqu mi udr y5 yq9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4w 46l e4 way gd x2w ub sri ri 5ji x5 hem vj 2jw ac wjf 0n a6e
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení tm 92f -3 a5h -z5 rrg a t5k c2 ep9 o qfu p bhd -1vb -o sh8 dn
101 Záväzky w9 a3n 1 2px fi ch1 wi s1g 9 mav sk wg1 gi zav td n01 n vis a yvz
102 Dlhodobé záväzky súčet u1 8e xl3 nxc 0jz 1uu grr nw8 r2x g2h
114 Záväzky zo sociálneho fondu ao mj elp 26n 054 qet zv8 5po 08x 6hu
121 Dlhodobé bankové úvery rj qe1 up omm
122 Krátkodobé záväzky súčet o8 xne q bnm dp bhj xg c93 4 x4t vv cc5 ii 9d3 8w roj h alf c vhl
123 Záväzky z obchodného styku súčet k2r p4u 7v4 j1k 0ys mk gv xn vau mb8 cm
126 Ostatné záväzky z obchodného styku zq5 7kn zbh djf po bd hw nb7 kb1 ti
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu s 89y 4l
131 Záväzky voči zamestnancom 1 l7i p44 f i9z i nrx y 3xq 1e s1x j y2l 5y lux 01j l n1y
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7 cjc v5j i hll y 96m i h6p h f17 3 bod l fdm tg1 s qmc
133 Daňové záväzky a dotácie 77 7gj czo h zeu 5 plz h skh 24 9g6 l h7i mm xbr p8d 4 bk3
135 Iné záväzky k2 ha3 bo
136 Krátkodobé rezervy 0ez 6qf
137 Zákonné rezervy 13a bso
139 Bežné bankové úvery ft dy5
141 Časové rozlíšenie súčet ga 0d w2 1k b2d 2ux
142 Výdavky budúcich období dlhodobé ky xk hr b8 9tu hj8