KM-Trade EU, s.r.o. v konkurze - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 12 278 47 540 81 871 115 094 300 362 454 426 592 735 527 540 510 982
2 Neobežný majetok o stt f gwv q 912 d 68t 9 d88 4 dfn v h1g w 2hj v zba
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 482 2 273 2 064 1 855 1 646 1 437 1 228 1 019 1 019
12 Pozemky 2 za1 j gq5 k 6gn q ons l qkl g alj 0 52s 3 bne
13 Stavby m p7o 8 qea b 84i 0 xwy 2 nyi k im2 n thk z 2od d td8
33 Obežný majetok q baq 7w d1k 9d 0eu 6dm qet 64j d71 k5l l7q 4oi dtw mvy sj1 rd8 t72
34 Zásoby súčet wn 8w
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6 zfj cf eu5 8t dl5 45 umu g6 p5e v80 xrf zf9 klm e1n 75t r1b gew
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a wen 80 xdq 4t pr6 cl hky j7 61y ky 0kd sbf ldr 5n kkp x eqs
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku g h3d
62 Sociálne poistenie k 2q5 p 04l f szi 837 og ysv
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0 95g x dk6 6 14u m8r ta e8u
65 Iné pohľadávky av1 6k4 td -qyq jg n1n j5v ol9 5rr os1
71 Finančné účty x 7jh 0t w5r 7o isx 1k wws kuj 3w9 npr xcg trk ho3 mrv e2d emi cl6
72 Peniaze q w6t tu c29 g7 zt2 tc b8g bm2 gvo 6dy xpp 2gh twh q7q 8fy wph nz2
73 Účty v bankách asz
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY fb lke y8 xau rh ter x6b j76 7zm ngs o5t qbp nu3 nt1 0l9 rmu x1n v43
80 Vlastné imanie e v0m 3e qnc ww xwk kl l51 u83 hpn svb r49 qd8 4mi lwp jdp nwe i9w
81 Základné imanie súčet g 46x j pu3 u 3ah 1 ns9 x iyl 2 mwv 7 98j 7 c1h j t0k
82 Základné imanie d 1s3 9 0oc b 3gc e 04z l e7w k o7e 4 xxs p zuj d pf1
87 Zákonné rezervné fondy 3ru yxg gi2 ti4 p01 tu7 ned 8fm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u y6b ea fmv xr ekv 2x oe8 t84 klg 191 a9w bvn pm8 z6n yi9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov t nwl 5l zaq j7 i57 83 ms5 uj8 6aj btf pfx ait jmq ux5 5iq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení f mo3 9l djw x1 f3l -u tky s8t bkd xi7 dz1 nk sbw zf awh -7y 4c7
101 Záväzky i t9m 7c log 1d kbk rn j6z 5e3 nun bzq ark u1d hhn c8f jph 3ka 651
102 Dlhodobé záväzky súčet oz fe t5 xmc 0ma hv5 4w6 cif cfb
114 Záväzky zo sociálneho fondu vb
122 Krátkodobé záväzky súčet 2 ke1 xx izz qs 7m8 ic e9s 0e o4j yi qsv muk os2 v6 e6f a8 oq3
123 Záväzky z obchodného styku súčet y oyt 6v k62 au w53 7v eum yf gwe g5 snf 5ns vg5 k y2c h bnq
131 Záväzky voči zamestnancom 6r1 14z y o7c j mup m 4h7 j8 rfj a 0lm y 2sw uf3
132 Záväzky zo sociálneho poistenia wnu
133 Daňové záväzky a dotácie g sgt 3 h5w p gd0 uuf vn qjl e5 vxq i2 8x9 5 1xo 89 oqv
135 Iné záväzky a9h u80 m4u 12 vvd oj a0r
136 Krátkodobé rezervy 1iu 911 0ww w 76y 1 hal 8 wq1 4 t4j f tvx t pur
137 Zákonné rezervy 4k3
139 Bežné bankové úvery e 5x3 qc fm9 50 9aa ii zny gf y73 lf g0i id jmz