IVETFIT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 5 066 6 751 4 445 3 104 4 408 5 001 7 872 6 298
2 Neobežný majetok o 5ca p iwn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 775 4 639
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2 ob9 x rbu
33 Obežný majetok v wyp n k85 t f3f x b0l d 06h c ocd f daf k r0a
34 Zásoby súčet gms pa1 kwx tka ejk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet es t y20 8r4 2 64i y 5fe v mi7 l5d
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet vl l j94 yqp z mrp g x6i 3 9rp 83i
62 Sociálne poistenie z
63 Daňové pohľadávky a dotácie i
65 Iné pohľadávky -mg
71 Finančné účty 3 qhy 5 d94 m y06 t som x pb0 5 nni ztc b ybz
72 Peniaze q jlo z t9r f fi5 8 1su 4 6p4 j 1ii r3q 8 ol9
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY g cvi 2 tzc 7 6ep n m42 y gk0 8 yju d sop 0 2wq
80 Vlastné imanie g ndv n df8 x iup n nw5 0 lxc z fxm -0 2z3 nr6
81 Základné imanie súčet x u5n z ch3 q z3h 8 281 b ueh y gsv k 7pz 6 cmc
82 Základné imanie a in1 m 1ij y oz9 c w77 4 0v8 f 5nb 5 t2l o r0g
86 Ostatné kapitálové fondy dp qu7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -6so 1rt -y qsr -0 fhs -e iwy -5x4 -5 i5o
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s19
99 Neuhradená strata minulých rokov -y5s -4 cja -q axz -a 901 -9nl -1 dv9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -tvb y jq4 -y g8t -aep 6qd f ryl -u r8l -ok xql
101 Záväzky jru 3 yga w bw0 k3k 7 yks vqf l 8y7 h l30
102 Dlhodobé záväzky súčet p 641
122 Krátkodobé záväzky súčet vza r cfg e 7ni h9p g 4c3 9tk l ux5 7 aro
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7 iv3 ker -l
131 Záväzky voči zamestnancom ygs n q03 f 1hi mt2 t2n 1m9 rup 1p8
133 Daňové záväzky a dotácie h v6m 24 47 fk div y tw
135 Iné záväzky 5 i2o n zin