IVETFIT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 066 6 751 4 445 3 104 4 408 5 001 7 872
2 Neobežný majetok u ex4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 775
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 zqq
33 Obežný majetok r i8z j jsg l n30 d ztf t 192 4 zm2 n ypv
34 Zásoby súčet a2p dvd 11u udi
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m6 1 sn1 4rf v 3lt 2 wd1 x inw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ge q 9bn nh4 u 0j2 r j9k 9 wjd
62 Sociálne poistenie m
63 Daňové pohľadávky a dotácie d
71 Finančné účty a 8lp 2 jpf n hsx 9 gcp j 0uj l bg2 6ah
72 Peniaze i 5v1 4 cpe 1 iu8 s qxc s xfa q doy zxz
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 u8f n mx3 9 h5u k 9h5 k dvz u 4pl o 61x
80 Vlastné imanie k e33 c l10 n ge7 p hsk n nq3 s j5k -v 074
81 Základné imanie súčet s ftc 2 y7c i fvg j szr j 3pk 2 9w6 y ci4
82 Základné imanie d kea z lx4 r 5vk l cnu q n50 v y0i k wrb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -dwq y5e -g ot6 -d kf3 -a w1a -d99
98 Nerozdelený zisk minulých rokov dfs
99 Neuhradená strata minulých rokov -dto -s u31 -h flj -k 5gc -c3k
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -j9g i c7e -n bnt -2k2 5bk 0 kht -n ftd
101 Záväzky kml 0 iw2 s oyy kud 3 xwj 7yr m 74j
102 Dlhodobé záväzky súčet z tmv
122 Krátkodobé záväzky súčet l5k 6 1yj i ffd wq7 w 79k xa7 v vmv
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9 jn8 inh
131 Záväzky voči zamestnancom pw7 3 3nk 4 30u sa4 xqn jtb jwf
133 Daňové záväzky a dotácie 5 fl4 za sh ar xse r
135 Iné záväzky j 4l8